Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Gokulesh Ashtakam Text in Kannada

Shri Gokulesh Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಕುಲೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada: ನನ್ದಗೋಪಭೂಪವಂಶಭೂಷಣಂ ವಿಭೂಷಣಂ var ವಿದೂಷಣಂ ಭೂಮಿಭೂತಿಭುರಿಭಾಗ್ಯಭಾಜನಂ ಭಯಾಪಹಮ್ । ಧೇನುಧರ್ಮರಕ್ಷಣಾವತೀರ್ಣಪೂರ್ಣವಿಗ್ರಹಮ್ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 1॥ ಗೋಪಬಾಲಸುನ್ದರೀಗಣಾವೃತಂ ಕಲಾನಿಧಿಂ ರಾಸಮಂಡಲೀವಿಹಾರಕಾರಿಕಾಮಸುನ್ದರಮ್ । ಪದ್ಮಯೋನಿಶಂಕರಾದಿದೇವವೃನ್ದವನ್ದಿತಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 2॥ ಗೋಪರಾಜರತ್ನರಾಜಿಮನ್ದಿರಾನುರಿಂಗಣಂ ಗೋಪಬಾಲಬಾಲಿಕಾಕಲಾನುರುದ್ಧಗಾಯನಮ್ । ಸುನ್ದರೀಮನೋಜಭಾವಭಾಜನಾಮ್ಬುಜಾನನಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 3॥ ಕಂಸಕೇಶಿಕುಂಜರಾಜದುಷ್ಟದೈತ್ಯದಾರಣಂ ಇನ್ದ್ರಸೃಷ್ಟವೃಷ್ಟಿವಾರಿವಾರಣೋದ್ಧೃತಾಚಲಮ್ । ಕಾಮಧೇನುಕಾರಿತಾಭಿಧಾನಗಾನಶೋಭಿತಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 4॥ ಗೋಪಿಕಾಗೃಹಾನ್ತಗುಪ್ತಗವ್ಯಚೌರ್ಯಚಂಚಲಂ ದುಗ್ಧಭಾಂಡಭೇದಭೀತಲಜ್ಜಿತಾಸ್ಯಪಂಕಜಮ್ । ಧೇನುಧೂಲಿಧೂಸರಾಂಗಶೋಭಿಹಾರನೂಪುರಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 5॥ ವತ್ಸಧೇನುಗೋಪಬಾಲಭೀಷಣೋತ್ಥವಹ್ನಿಪಂ ಕೇಕಿಪಿಚ್ಛಕಲ್ಪಿತಾವತಂಸಶೋಭಿತಾನನಮ್ । ವೇಣುವಾದ್ಯಮತ್ತಧೋಷಸುನ್ದರೀಮನೋಹರಂ ನೀಲವಾರಿವಾಹಕಾನ್ತಿಗೋಕುಲೇಶಮಾಶ್ರಯೇ ॥ 6॥ ಗರ್ವಿತಾಮರೇನ್ದ್ರಕಲ್ಪಕಲ್ಪಿತಾನ್ನಭೋಜನಂ ಶಾರದಾರವಿನ್ದವೃನ್ದಶೋಭಿಹಂಸಜಾರತಮ್ । ದಿವ್ಯಗನ್ಧಲುಬ್ಧಭೃಂಗಪಾರಿಜಾತಮಾಲಿನಂ […]

Scroll to top