Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Lakshmi Ashtottara Shatanama Stotra Tamil

Sree Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram Lyrics in Tamil

Lakshmi Ashtottara Satanaama Stotram in Tamil: தேவ்யுவாச தேவதேவ! மஹாதேவ! த்ரிகாலஜ்ஞ! மஹேஶ்வர! கருணாகர தேவேஶ! பக்தானுக்ரஹகாரக! || அஷ்டோத்தர ஶதம் லக்ஷ்ம்யாஃ ஶ்ரோதுமிச்சாமி தத்த்வதஃ || ஈஶ்வர உவாச தேவி! ஸாது மஹாபாகே மஹாபாக்ய ப்ரதாயகம் | ஸர்வைஶ்வர்யகரம் புண்யம் ஸர்வபாப ப்ரணாஶனம் || ஸர்வதாரித்ர்ய ஶமனம் ஶ்ரவணாத்புக்தி முக்திதம் | ராஜவஶ்யகரம் திவ்யம் குஹ்யாத்-குஹ்யதரம் பரம் || துர்லபம் ஸர்வதேவானாம் சதுஷ்ஷஷ்டி களாஸ்பதம் | பத்மாதீனாம் வராம்தானாம் னிதீனாம் னித்யதாயகம் || ஸமஸ்த […]

Scroll to top