Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam English

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Tamil

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Tamil: உமாகாம்தாய காம்தாய காமிதார்த ப்ரதாயினே ஶ்ரீகிரீஶாய தேவாய மல்லினாதாய மம்களம் || ஸர்வமம்கள ரூபாய ஶ்ரீ னகேம்த்ர னிவாஸினே கம்காதராய னாதாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || ஸத்யானம்த ஸ்வரூபாய னித்யானம்த விதாயனே ஸ்துத்யாய ஶ்ருதிகம்யாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || முக்திப்ரதாய முக்யாய பக்தானுக்ரஹகாரிணே ஸும்தரேஶாய ஸௌம்யாய ஶ்ரீகிரீஶாய மம்களம் || ஶ்ரீஶைலே ஶிகரேஶ்வரம் கணபதிம் ஶ்ரீ ஹடகேஶம் புனஸ்ஸாரம்கேஶ்வர பிம்துதீர்தமமலம் கம்டார்க ஸித்தேஶ்வரம் | கம்காம் ஶ்ரீ ப்ரமராம்பிகாம் கிரிஸுதாமாராமவீரேஶ்வரம் […]

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Kannada

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Kannada: ಉಮಾಕಾಂತಾಯ ಕಾಂತಾಯ ಕಾಮಿತಾರ್ಥ ಪ್ರದಾಯಿನೇ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ದೇವಾಯ ಮಲ್ಲಿನಾಥಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಸರ್ವಮಂಗಳ ರೂಪಾಯ ಶ್ರೀ ನಗೇಂದ್ರ ನಿವಾಸಿನೇ ಗಂಗಾಧರಾಯ ನಾಥಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಸತ್ಯಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಾಯ ನಿತ್ಯಾನಂದ ವಿಧಾಯನೇ ಸ್ತುತ್ಯಾಯ ಶ್ರುತಿಗಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಮುಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ ಮುಖ್ಯಾಯ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಿಣೇ ಸುಂದರೇಶಾಯ ಸೌಮ್ಯಾಯ ಶ್ರೀಗಿರೀಶಾಯ ಮಂಗಳಮ್ || ಶ್ರೀಶೈಲೇ ಶಿಖರೇಶ್ವರಂ ಗಣಪತಿಂ ಶ್ರೀ ಹಟಕೇಶಂ ಪುನಸ್ಸಾರಂಗೇಶ್ವರ ಬಿಂದುತೀರ್ಥಮಮಲಂ ಘಂಟಾರ್ಕ ಸಿದ್ಧೇಶ್ವರಮ್ | ಗಂಗಾಂ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾಂ ಗಿರಿಸುತಾಮಾರಾಮವೀರೇಶ್ವರಂ […]

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Bengali

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Bengali: উমাকাংতায় কাংতায় কামিতার্থ প্রদায়িনে শ্রীগিরীশায় দেবায় মল্লিনাথায় মংগলম || সর্বমংগল রূপায় শ্রী নগেংদ্র নিবাসিনে গংগাধরায় নাথায় শ্রীগিরীশায় মংগলম || সত্য়ানংদ স্বরূপায় নিত্য়ানংদ বিধায়নে স্তুত্য়ায় শ্রুতিগম্য়ায় শ্রীগিরীশায় মংগলম || মুক্তিপ্রদায় মুখ্য়ায় ভক্তানুগ্রহকারিণে সুংদরেশায় সৌম্য়ায় শ্রীগিরীশায় মংগলম || শ্রীশৈলে শিখরেশ্বরং গণপতিং শ্রী হটকেশং পুনস্সারংগেশ্বর বিংদুতীর্থমমলং ঘংটার্ক সিদ্ধেশ্বরম | গংগাং শ্রী ভ্রমরাংবিকাং গিরিসুতামারামবীরেশ্বরং […]

Sree Mallikarjuna Mangalasasanam Lyrics in Hindi

Sri Mallikarjuna Mangalasasanam in Hindi: उमाकान्ताय कान्ताय कामितार्थ प्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मङ्गलम् ॥ सर्वमङ्गल रूपाय श्री नगेन्द्र निवासिने गङ्गाधराय नाथाय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥ सत्यानन्द स्वरूपाय नित्यानन्द विधायने स्तुत्याय श्रुतिगम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥ मुक्तिप्रदाय मुख्याय भक्तानुग्रहकारिणे सुन्दरेशाय सौम्याय श्रीगिरीशाय मङ्गलम् ॥ श्रीशैले शिखरेश्वरं गणपतिं श्री हटकेशं पुनस्सारङ्गेश्वर बिन्दुतीर्थममलं घण्टार्क सिद्धेश्वरम् । गङ्गां श्री भ्रमराम्बिकां गिरिसुतामारामवीरेश्वरं […]

Scroll to top