Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Matripada Pankaja Ashtakam Lyrics in Bengali

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in Bengali | শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকম্

শ্রীমাতৃপদপঙ্কজাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং কল্যতাং চেতোঽম্বুজে সন্ততং মানাথাম্বুজসম্ভবাদ্রিতনয়াকান্তৈঃ সমারাধিতম্ । বাঞ্ছাপূরণনির্জিতামরমহীরুড্গর্বসর্বস্বকম্ বাচঃ সূক্তিসুধারসদ্রবমুচো নির্যান্তি বক্ত্রোদরাত্ ॥ ১॥ মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং মুনিমনঃকাসারবাসাদরং মায়ামোহমহান্ধকারমিহিরং মানাতিগপ্রাভবম্ । মাতঙ্গাভিমতিং স্বকীয়গমনৈর্নির্মূলয়ত্কৌতুকা- দ্বন্দেঽমন্দতপঃফলাপ্যনমনস্তোত্রার্চনাপ্রক্রমম্ ॥ ২॥ মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজং প্রণমতামানন্দবারান্নিধে রাকাশারদপূর্ণচন্দ্রনিকরং কামাহিপক্ষীশ্বরম্ । বৃন্দং প্রাণভৃতাং স্বনাম বদতামত্যাদরাত্সত্বরং ষদ্ভাষাসরিদীশ্বরং প্রতিদধত্ষাণ্মাতুরার্চ্যং ভজে ॥ ৩॥ কামং ফালতলে দুরক্ষরততির্দৈবী মমাস্তাং ন ভী- র্মাতস্ত্বত্পদপঙ্কজোত্থরজসা লুম্পামি তাং নিশ্চিতম্ । মার্কণ্ডেয়মুনির্যথা ভবপদাম্ভোজার্চনাপ্রাভবাত্ […]

Scroll to top