Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Mattapalli Nrisimha Mangala Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Mattapalli Nrisimha Mangalashtakam Lyrics in Gujarati

શ્રીમટ્ટપલ્લિનૃસિંહમઙ્ગલાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: મટ્ટપલ્લિનિવાસાય મથુરાનન્દરૂપિણે । મહાયજ્ઞસ્વરૂપાય શ્રીનૃસિંહાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૧॥ કૃષ્ણવેણીતટસ્થાય સર્વાભીષ્ટપ્રદાયિતે । પ્રહ્લાદપ્રિયરૂપાય શ્રીનૃસિંહાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૨॥ કર્તસ્થિતાય તીરાય ગમ્ભીરાય મહાત્મને । સર્વારિષ્ટવિનાશાય શ્રીનૃસિંહાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૩॥ ઋગ્યજુસ્સામરૂપાય મન્ત્રારૂઢાય ધીમતે । શ્રિતાનાં કલ્પવૃક્ષાય શ્રીનૃસિંહાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૪॥ ગુહાશયાય ગુહ્યાય ગુહ્યવિદ્યાસ્વરૂપિણે । ગુહરાન્તે વિહારાય શ્રીનૃસિંહાય મઙ્ગલમ્ ॥ ૫॥ શ્રીપલ્યદ્રિમધ્યસ્થાય નિધયે મથુરાય ચ । […]

Scroll to top