Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Rudram Namakam Bengali

Rudram Namakam Lyrics in Bengali

Sri Rudram Namakam in Bengali: কৃষ্ণ য়জুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় সংহিতা চতুর্থং বৈশ্বদেবং কাণ্ডম পংচমঃ প্রপাঠকঃ ওং নমো ভগবতে’ রুদ্রায় || নম’স্তে রুদ্র মন্য়ব’ উতোত ইষ’বে নমঃ’ | নম’স্তে অস্তু ধন্ব’নে বাহুভ্য়া’মুত তে নমঃ’ | য়া ত ইষুঃ’ শিবত’মা শিবং বভূব’ তে ধনুঃ’ | শিবা শ’রব্য়া’ য়া তব তয়া’ নো রুদ্র মৃডয় | য়া তে’ রুদ্র শিবা […]

Scroll to top