Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Sati Panchakam Stotra Lyrics in Kannada

ಸತೀಪಂಚಕಮ್ Lyrics in Kannada: ಸತೀನಾಂ ಸತೀಂ ಶಮ್ಭುಮಾನ್ಯಾಂ ಭವಾನೀಂ ಮಹಾಶಕ್ತಿಪೀಠೇ ವಿಭಿನ್ನಾಂಗಭೂತ್ಯಾ । ಲಸನ್ತೀಂ ಸುಖಜ್ಞಾನವೈರಾಗ್ಯಭಕ್ತಿ- ಪ್ರಭಾದಾಂ ಶುಭಾಮಾದಿಶಕ್ತಿಂ ಭಜಾಮಿ ॥ 1॥ ಪುರಾ ದಕ್ಷಯಜ್ಞಸ್ಯ ನಾಶಾಯ ಕಾರ್ಯಾಂ ನಿಮಿತ್ತಾಂ ತಥಾ ಕಾರಣಾಂ ದಕ್ಷಪುತ್ರೀಮ್ ।…