Tag - Sri Shodashabahu Narasimha Ashtakam Text in Oriya

Ashtaka Narasimha Stotram

Sri Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam Lyrics in Oriya

Shodasha Bahu Narasimha Ashtakam in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଷୋଡଶବାହୁନୃସିଂହାଷ୍ଟକମ୍ ॥ ଭୂଖଣ୍ଡଂ ଵାରଣାଣ୍ଡଂ ପରଵରଵିରଟଂ ଡଂପଡଂପୋରୁଡଂପଂ ଡିଂ ଡିଂ ଡିଂ ଡିଂ ଡିଡିମ୍ବଂ ଦହମପି ଦହମୈଃ...