Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Sri Soorya Ashtakam Text in Telugu

Aditya Ashtakam Lyrics in Telugu | ఆదిత్యాష్టకమ్

ఆదిత్యాష్టకమ్ Lyrics in Telugu: ఉదయాద్రిమస్తకమహామణిం లసత్- కమలాకరైకసుహృదం మహౌజసమ్ । గదపఙ్కశోషణమఘౌఘనాశనం శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినమ్ ॥ ౧॥ తిమిరాపహారనిరతం నిరామయం నిజరాగరఞ్జితజగత్త్రయం విభుమ్ । గదపఙ్కశోషణమఘౌఘనాశనం శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినమ్ ॥ ౨॥ దినరాత్రిభేదకరమద్భుతం పరం సురవృన్దసంస్తుతచరిత్రమవ్యయమ్ । గదపఙ్కశోషణమఘౌఘనాశనం శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినమ్ ॥ ౩॥ శ్రుతిసారపారమజరామయం పరం రమణీయవిగ్రహముదగ్రరోచిషమ్ । గదపఙ్కశోషణమఘౌఘనాశనం శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినమ్ ॥ ౪॥ శుకపక్షతుణ్డసదృశాశ్వమణ్డలం అచలావరోహపరిగీతసాహసమ్ । గదపఙ్కశోషణమఘౌఘనాశనం శరణం గతోఽస్మి రవిమంశుమాలినమ్ ॥ ౫॥ […]

Scroll to top