Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Venkatesa Mangala Stotram Bengali

Home /

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Mangalasasanam Lyrics in Bengali: শ্রিয়ঃ কাংতায় কল্য়াণনিধয়ে নিধয়ে‌உর্থিনাম | শ্রীবেংকট নিবাসায় শ্রীনিবাসায় মংগলম || 1 || লক্ষ্মী সবিভ্রমালোক সুভ্রূ বিভ্রম…