Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Sri Venkatesa Mangala Stotram Hindi

Home /

Lord Maha Vishnu Stotram – Sri Venkateswara Mangalasasanam Lyrics in Hindi: श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधये‌உर्थिनाम् । श्रीवेङ्कट निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् ॥ 1 ॥ लक्ष्मी सविभ्रमालोक सुभ्रू विभ्रम…