Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Srimad Bhagavad Gita Chapter 2 Bengali

Home /

Srimad Bhagawad Gita Chapter 2 in Bengali: সংজয় উবাচ | তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম | বিষীদন্তমিদং বাক্য়মুবাচ মধুসূদনঃ || 1 || শ্রীভগবানুবাচ | কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম |…