Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Swaminarayan temple in Dhari

Dhari BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Dhari BAPS Shri Swaminarayan Mandir Arti Timing: Mangla Arti 6:00 AM Shangar Arti 7:30 AM Rajbhog Arti 11:15 AM Sandhya Arti 7:15 PM Shayan Arti 8:30 PM Dhari BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis: Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahaman Gunatitanand Swami Shri Ghanshyam Maharaj Brahmaswarup Yogiji Maharaj Shri Sukhshaiya Shri Guru Parampara Shri Hanumanji Shri Ganeshji Shri […]

Scroll to top