Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tara Stotram Athava Tarashtakam Text in Oriya

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Oriya | ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ

ତାରାସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ଅଥଵା ତାରାଷ୍ଟକଂ Lyrics in Oriya: ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ । ମାତର୍ନୀଲସରସ୍ଵତି ପ୍ରଣମତାଂ ସୌଭାଗ୍ୟସମ୍ପତ୍ପ୍ରଦେ ପ୍ରତ୍ୟାଲୀଢପଦସ୍ଥିତେ ଶଵହୃଦି ସ୍ମେରାନନାମ୍ଭୋରୁହେ । ଫୁଲ୍ଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନେ ତ୍ରିନୟନେ କର୍ତ୍ରୀକପାଲୋତ୍ପଲେ ଖଙ୍ଗଂ ଚାଦଧତୀ ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ତ୍ଵାମୀଶ୍ଵରୀମାଶ୍ରୟେ ॥ ୧॥ ଵାଚାମୀଶ୍ଵରି ଭକ୍ତିକଲ୍ପଲତିକେ ସର୍ଵାର୍ଥସିଦ୍ଧିଶ୍ଵରି ଗଦ୍ୟପ୍ରାକୃତପଦ୍ୟଜାତରଚନାସର୍ଵାର୍ଥସିଦ୍ଧିପ୍ରଦେ । ନୀଲେନ୍ଦୀଵରଲୋଚନତ୍ରୟୟୁତେ କାରୁଣ୍ୟଵାରାନ୍ନିଧେ ସୌଭାଗ୍ୟାମୃତଵର୍ଧନେନ କୃପୟାସିଞ୍ଚ ତ୍ଵମସ୍ମାଦୃଶମ୍ ॥ ୨॥ ଖର୍ଵେ ଗର୍ଵସମୂହପୂରିତତନୋ ସର୍ପାଦିଵେଷୋଜ୍ଵଲେ ଵ୍ୟାଘ୍ରତ୍ଵକ୍ପରିଵୀତସୁନ୍ଦରକଟିଵ୍ୟାଧୂତଘଣ୍ଟାଙ୍କିତେ । ସଦ୍ୟଃକୃତ୍ତଗଲଦ୍ରଜଃପରିମିଲନ୍ମୁଣ୍ଡଦ୍ଵୟୀମୂର୍ଦ୍ଧଜ- ଗ୍ରନ୍ଥିଶ୍ରେଣିନୃମୁଣ୍ଡଦାମଲଲିତେ ଭୀମେ ଭୟଂ ନାଶୟ ॥ ୩॥ ମାୟାନଙ୍ଗଵିକାରରୂପଲଲନାବିନ୍ଦ୍ଵର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାମ୍ବିକେ ହୁଂଫଟ୍କାରମୟି ତ୍ଵମେଵ ଶରଣଂ ମନ୍ତ୍ରାତ୍ମିକେ […]

Scroll to top