Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Tarastotram Athava Tara Ashtakam Text in Punjabi

Tarastotram Athava Tarashtakam Lyrics in Punjabi | ਤਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਅਥਵਾ ਤਾਰਾਸ਼੍ਟਕਂ

ਤਾਰਾਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ਅਥਵਾ ਤਾਰਾਸ਼੍ਟਕਂ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ । ਮਾਤਰ੍ਨੀਲਸਰਸ੍ਵਤਿ ਪ੍ਰਣਮਤਾਂ ਸੌਭਾਗ੍ਯਸਮ੍ਪਤ੍ਪ੍ਰਦੇ ਪ੍ਰਤ੍ਯਾਲੀਢਪਦਸ੍ਥਿਤੇ ਸ਼ਵਹਦਿ ਸ੍ਮੇਰਾਨਨਾਮ੍ਭੋਰੁਹੇ । ਫੁਲ੍ਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨੇ ਤ੍ਰਿਨਯਨੇ ਕਰ੍ਤ੍ਰੀਕਪਾਲੋਤ੍ਪਲੇ ਖਙ੍ਗਂ ਚਾਦਧਤੀ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਤ੍ਵਾਮੀਸ਼੍ਵਰੀਮਾਸ਼੍ਰਯੇ ॥ ੧॥ ਵਾਚਾਮੀਸ਼੍ਵਰਿ ਭਕ੍ਤਿਕਲ੍ਪਲਤਿਕੇ ਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਸ਼੍ਵਰਿ ਗਦ੍ਯਪ੍ਰਾਕਤਪਦ੍ਯਜਾਤਰਚਨਾਸਰ੍ਵਾਰ੍ਥਸਿਦ੍ਧਿਪ੍ਰਦੇ । ਨੀਲੇਨ੍ਦੀਵਰਲੋਚਨਤ੍ਰਯਯੁਤੇ ਕਾਰੁਣ੍ਯਵਾਰਾਨ੍ਨਿਧੇ ਸੌਭਾਗ੍ਯਾਮਤਵਰ੍ਧਨੇਨ ਕਪਯਾਸਿਞ੍ਚ ਤ੍ਵਮਸ੍ਮਾਦਸ਼ਮ੍ ॥ ੨॥ ਖਰ੍ਵੇ ਗਰ੍ਵਸਮੂਹਪੂਰਿਤਤਨੋ ਸਰ੍ਪਾਦਿਵੇਸ਼ੋਜ੍ਵਲੇ ਵ੍ਯਾਘ੍ਰਤ੍ਵਕ੍ਪਰਿਵੀਤਸੁਨ੍ਦਰਕਟਿਵ੍ਯਾਧੂਤਘਣ੍ਟਾਙ੍ਕਿਤੇ । ਸਦ੍ਯਃਕਤ੍ਤਗਲਦ੍ਰਜਃਪਰਿਮਿਲਨ੍ਮੁਣ੍ਡਦ੍ਵਯੀਮੂਰ੍ਦ੍ਧਜ- ਗ੍ਰਨ੍ਥਿਸ਼੍ਰੇਣਿਨਮੁਣ੍ਡਦਾਮਲਲਿਤੇ ਭੀਮੇ ਭਯਂ ਨਾਸ਼ਯ ॥ ੩॥ ਮਾਯਾਨਙ੍ਗਵਿਕਾਰਰੂਪਲਲਨਾਬਿਨ੍ਦ੍ਵਰ੍ਦ੍ਧਚਨ੍ਦ੍ਰਾਮ੍ਬਿਕੇ ਹੁਂਫਟ੍ਕਾਰਮਯਿ ਤ੍ਵਮੇਵ ਸ਼ਰਣਂ ਮਨ੍ਤ੍ਰਾਤ੍ਮਿਕੇ […]

Scroll to top