Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Thousand names of Devi Gayatri in Sanskrit

1000 Names of Goddess Gayatri Devi Mantra in Sanskrit

Also Read 1000 Names of Maa Gayatri in English: 1000 Names of Maa Gayatri in Sanskrit: ॐ अचिन्त्यलक्षणायै नमः। ॐ अव्यक्तायै नमः। ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः। ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः। ॐ अजितायै नमः। ॐ अपराजितायै नमः। ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः। ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः। ॐ अजरायै नमः। ॐ अजायै नमः ॥ 10 ॥ ॐ अपरायै नमः। ॐ अधर्मायै नमः। […]

Scroll to top