Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Thousand Names of Shiva

1000 Names of Lord Shiva | Siva Sahasranama Stotram

Sri Maha Vishnu said These Names: Shiva, Hara, Mrida, Rudra, Pushkara, Pushpalochana, Arthigamya, Sadachara, Sharva, Shambhu || 10 || Maheshvara, Chandrapida, Chandramouli, Vishva, Vishvamareshvara, Vedantasara-sandoha, Kapali, Nilalohita, Dhyanadhara, Aparicchedya || 20 || Gouribharta, Ganeshvara, Ashtamurti, Vishvamurti, Trivargasvargasadhana, Jnanagamya, Dridaprajna, Devadeva, Trilochana, Vamadeva || 30 || Madadeva, Patu, Parivrida, Drida, Vishvarupa, Virupaksha, Vagisha, Shuchisattama, Sarvapramanasamvadi, Vrishanka […]

Scroll to top