Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

vairagya shathakam

Vairagya Shatakam of Bhatruhari Lyrics in English

vairaagya shatakam Lyrics in English: 1 tR^ishhNaaduushhaNam.h indian chuuDotta.nsitachandrachaarukalikaachaJNchachchhikhaabhaasvaro liilaadagdhavilolakaamashalabhaH shreyodashaagre sphuran.h . antaHsphuurjadapaaramohatimirapraagbhaaramuchchaaTayanH chetaHsadmani yoginaa.n vijayate GYaanapradiipo haraH .. 1.. roman chuuDotta.nsitachandrachaarukalikaachaJNchachchhikhaabhaasvaro liilaadagdhavilolakaamashalabhaH shreyodashaagre sphuran.h . antaHsphuurjadapaaramohatimirapraagbhaaramuchchaaTayanH chetaHsadmani yoginaa.n vijayate GYaanapradiipo haraH .. 1.. 1 Condemnation of Desire To Him who appears radiant in the shimmering rays, like half-bloomed buds, of the crescent moon […]

Scroll to top