Gita - Geetaa

Tulasi Gita Lyrics in Tamil

Tulasi Geetaa in Tamil:

॥ துலஸீகீ³தா ॥

ஶ்ரீப⁴க³வானுவாச —
ப்ராக்³த³த்வார்க⁴ம்ʼ ததோ(அ)ப்⁴யர்ச்ய க³ந்த⁴புஷ்பாக்ஷதாதி³னா ।
ஸ்துத்வா ப⁴க³வதீம்ʼ தாம்ʼ ச ப்ரணமேத்³த³ண்ட³வத்³பு⁴வி ॥ 1 ॥

ஶ்ரியம்ʼ ஶ்ரியே ஶ்ரியாவாஸே நித்யம்ʼ ஶ்ரீத⁴வஸத் ரதே ।
ப⁴க்த்யா த³த்தம்ʼ மயா தே³வி அர்க⁴ம்ʼ க்³ருʼஹ்ண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 2 ॥

நிர்மிதா த்வம்ʼ புரா தே³வைரர்சிதா த்வம்ʼ ஸுராஸுரை꞉ ।
துலஸி ஹர மே பாபம்ʼ பூஜாம்ʼ க்³ருʼஹ்ண நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 3 ॥

மஹாப்ரஸாத³ஜனனீ ஆதி⁴வ்யாதி⁴விநாஶினீ ।
ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதே³ தே³வி துலஸி த்வாம்ʼ நமோ(அ)ஸ்து தே ॥ 4 ॥

யா த்³ருʼஷ்டா நிகி²லாம்ʼஸஸங்க⁴ஶமனா ஸ்ப்ருʼஷ்டா வபு꞉பாவனா
ரோகா³ணாமபி⁴வந்தி³தா நிரஸனீ ஸிக்தாந்தகத்ராஸினீ ।
ப்ரத்யாஸக்திவிதா⁴யினீ ப⁴க³வத꞉ க்ருʼஷ்ணஸ்ய ஸம்ʼரோபிதா
ந்யஸ்தா தச்சரணே விமுக்திப²லதா³ தஸ்யை துலஸ்யை நம꞉ ॥ 5 ॥

ப⁴க³வத்யாஸ்துலஸ்யாஸ்து மாஹாத்ம்யாம்ருʼதஸாக³ரே ।
லோபா⁴த் கூர்த்³தி³துமிச்சா²மி க்ஷுத்³ரஸ்தத் க்ஷம்யதாம்ʼ த்வயா ॥ 6 ॥

ஶ்ரவணாத்³வாத³ஶீயோகே³ ஶாலக்³ராமஶிலார்சனே ।
யத்³ப²லம்ʼ ஸங்க³மே ப்ரோக்தம்ʼ துலஸீபூஜனேன தத் ॥ 7 ॥

தா⁴த்ரீப²லேன யத் புண்யம்ʼ ஜயந்த்யாம்ʼ ஸமுபோஷணே ।
தத்³ப²லம்ʼ லப⁴தே மர்த்யாஸ்துலஸீபூஜனேன தத் ॥ 8 ॥

யத்³ப²லம்ʼ ப்ரயாக³ஸ்னானே காஶ்யாம்ʼ ப்ராணவிமோக்ஷணே ।
தத்³ப²லம்ʼ விஹிதம்ʼ தே³வைஸ்துலஸீபூஜனேன தத் ॥ 9 ॥

சதுர்ணாமபி வர்ணாநாமாஶ்ரமாணாம்ʼ விஶேஷத꞉ ।
ஸ்த்ரீணாம்ʼ ச புருஷாணாம்ʼ ச பூஜிதேஷ்டம்ʼ த³தா³தி ச ॥ 10 ॥

துலஸீ ரோபிதா ஸிக்தா த்³ருʼஷ்டா ஸ்ப்ருʼஷ்டா ச பாவயேத் ।
ஆராதி⁴தா ப்ரயத்னேன ஸர்வகாமப²லப்ரதா³ ॥ 11 ॥

ப்ரத³க்ஷிணம்ʼ ப்⁴ரமித்வா யே நமஸ்குர்வந்தி நித்யஶ꞉ ।
ந தேஷாம்ʼ து³ரிதம்ʼ கிஞ்சித³க்ஷீணமவஶிஷ்யதே ॥ 12 ॥

பூஜ்யமானா ச துலஸீ யஸ்ய வேஶ்மனி திஷ்ட²தி ।
தஸ்ய ஸர்வாணி ஶ்ரேயாம்ʼஸி வர்த⁴ந்தே(அ)ஹரஹ꞉ ஸதா³ ॥ 13 ॥

பக்ஷே பக்ஷே ச த்³வாத³ஶ்யாம்ʼ ஸம்ப்ராப்தே து ஹரேர்தி³னே ।
ப்³ரஹ்மாத³யோ(அ)பி குர்வந்தி துலஸீவனபூஜனம் ॥ 14 ॥

அனன்யமனஸா நித்யம்ʼ துலஸீம்ʼ ஸ்தௌதி யோ ஜன꞉ ।
பித்ருʼதே³வமனுஷ்யாணாம்ʼ ப்ரியோ ப⁴வதி ஸர்வதா³ ॥ 15 ॥

ரதிம்ʼ கரோமி நான்யத்ர துலஸீகானனம்ʼ வினா ।
ஸத்யம்ʼ ப்³ரவீமி தே ஸத்யே கலிகாலே மம ப்ரியே ॥ 16 ॥

ஹித்வா தீர்த²ஸஹஸ்ராணி ஸர்வானபி ஶிலோச்சயான் ।
துலஸீகானனே நித்யம்ʼ கலௌ திஷ்டா²மி பா⁴மினி ॥ 17 ॥

ந தா⁴த்ரா ஸப²லா யத்ர ந விஷ்ணுஸ்துலஸீவனம்.
தத் ஸ்மஶானஸமம்ʼ ஸ்தா²னம்ʼ ஸந்தி யத்ர ந வைஷ்ணவா꞉ ॥ 18 ॥

துலஸீக³ந்த⁴மாதா³ய யத்ர க³ச்ச²தி மாருத꞉ ।
தி³ஶோ த³ஶ ச பூதா꞉ ஸ்யுர்பூ⁴தக்³ராமாஶ்சதுர்த³ஶ꞉ ॥ 19 ॥

துலஸீவனஸம்பூ⁴தா சா²யா பததி யத்ர வை ।
தத்ர ஶ்ராத்³த⁴ம்ʼ ப்ரதா³தவ்யம்ʼ பித்ரூʼணாம்ʼ த்ருʼப்திஹேதவே ॥ 20 ॥

துலஸீ பூஜிதா நித்யம்ʼ ஸேவிதா ரோபிதா ஶுபா⁴ ।
ஸ்னாபிதா துலஸீ யைஸ்து தே வஸந்தி மமாலயே ॥ 21 ॥

ஸர்வபாபஹரம்ʼ ஸர்வகாமத³ம்ʼ துலஸீவனம் ।
ந பஶ்யதி ஸமம்ʼ ஸத்யே துலஸீவனரோபணாத் ॥ 22 ॥

துலஸ்யலங்க்ருʼதா யே வை துலஸீவனபூஜகா꞉ ।
துலஸீஸ்தா²பகா யே ச தே த்யாஜ்யா யமகிங்கரை꞉ ॥ 23 ॥

த³ர்ஶனம்ʼ னர்மதா³யாஸ்து க³ங்கா³ஸ்னானம்ʼ கலௌ யுகே³ ।
துலஸீத³லஸம்ʼஸ்பர்ஶ꞉ ஸமமேதத்த்ரயம்ʼ ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 24 ॥

தா³ரித்³ர்யது³꞉க²ரோகா³ர்திபாபானி ஸுப³ஹூன்யபி ।
ஹரதே துலஸீக்ஷேத்ரம்ʼ ரோகா³னிவ ஹரீதகீ ॥ 25 ॥

துலஸீகானனே யஸ்து முஹூர்தமபி விஶ்ரமேத் ।
ஜன்மகோடிக்ருʼதாத் பாபாத் முச்யதே நாத்ர ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 26 ॥

நித்யம்ʼ துலஸிகாரண்யே திஷ்டா²மி ஸ்ப்ருʼஹயா யுத꞉ ।
அபி மே க்ஷதபத்ரைகம்ʼ கஶ்சித்³த⁴ன்யோ(அ)ர்பயேதி³தி ॥ 27 ॥

துலஸீநாம யோ ப்³ருயாத் த்ரிகாலம்ʼ வத³னே நர꞉ ।
விவர்ணவத³னோ பூ⁴த்வா தல்லிபிம்ʼ மார்ஜயேத்³யம꞉ ॥ 28 ॥

ஶுக்லபக்ஷே யதா³ தே³வி த்ருʼதீயா பு³த⁴ஸம்ʼயுதா ।
ஶ்ரவணயா ச ஸம்ʼயுக்தா துலஸீ புண்யதா³ ததா³ ॥ 29 ॥

இதி துலஸீகீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

Tulasi Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment