Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Malayalam: ॥ ശ്രീശാരദേശത്രിശതീസ്തോത്രം ॥ ശ്രീദേവ്യുവാച – ത്രിശതീം ശാരദേശസ്യ കൃപയാ വദ ശങ്കര । ശ്രീശിവ ഉവാച – സഹസ്രനാമ മന്ത്രവദ് ഋഷിധ്യാനാധികം സ്മൃതം ॥ 1 ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Tamil: ॥ ஶ்ரீஶாரதே³ஶத்ரிஶதீஸ்தோத்ரம் ॥ ஶ்ரீதே³வ்யுவாச – த்ரிஶதீம் ஶாரதே³ஶஸ்ய க்ருʼபயா வத³ ஶங்கர । ஶ்ரீஶிவ உவாச – ஸஹஸ்ரநாம மந்த்ரவத்³ ருʼஷித்⁴யாநாதி⁴கம் ஸ்ம்ருʼதம் ॥ 1 ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Telugu: ॥ శ్రీశారదేశత్రిశతీస్తోత్రమ్ ॥ శ్రీదేవ్యువాచ – త్రిశతీం శారదేశస్య కృపయా వద శఙ్కర । శ్రీశివ ఉవాచ – సహస్రనామ మన్త్రవద్ ఋషిధ్యానాధికం స్మృతమ్ ॥ ౧ ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Oriya: ॥ ଶ୍ରୀଶାରଦେଶତ୍ରିଶତୀସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ॥ ଶ୍ରୀଦେଵ୍ୟୁଵାଚ – ତ୍ରିଶତୀଂ ଶାରଦେଶସ୍ୟ କୃପୟା ଵଦ ଶଙ୍କର । ଶ୍ରୀଶିଵ ଉଵାଚ – ସହସ୍ରନାମ ମନ୍ତ୍ରଵଦ୍ ଋଷିଧ୍ୟାନାଧିକଂ ସ୍ମୃତମ୍ ॥ ୧ ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀಶಾರದೇಶತ್ರಿಶತೀಸ್ತೋತ್ರಮ್ ॥ ಶ್ರೀದೇವ್ಯುವಾಚ – ತ್ರಿಶತೀಂ ಶಾರದೇಶಸ್ಯ ಕೃಪಯಾ ವದ ಶಂಕರ । ಶ್ರೀಶಿವ ಉವಾಚ – ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮನ್ತ್ರವದ್ ಋಷಿಧ್ಯಾನಾಧಿಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್ ॥ 1 ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Punjabi: ॥ ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਸ੍ਤੋਤ੍ਰਮ੍ ॥ ਸ਼੍ਰੀਦੇਵ੍ਯੁਵਾਚ – ਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਂ ਸ਼ਾਰਦੇਸ਼ਸ੍ਯ ਕਪਯਾ ਵਦ ਸ਼ਙ੍ਕਰ । ਸ਼੍ਰੀਸ਼ਿਵ ਉਵਾਚ – ਸਹਸ੍ਰਨਾਮ ਮਨ੍ਤ੍ਰਵਦ੍ ऋਸ਼ਿਧ੍ਯਾਨਾਧਿਕਂ ਸ੍ਮਤਮ੍ ॥ ੧ ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Gujarati: ॥ શ્રીશારદેશત્રિશતીસ્તોત્રમ્ ॥ શ્રીદેવ્યુવાચ – ત્રિશતીં શારદેશસ્ય કૃપયા વદ શઙ્કર । શ્રીશિવ ઉવાચ – સહસ્રનામ મન્ત્રવદ્ ઋષિધ્યાનાધિકં સ્મૃતમ્ ॥ ૧ ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীশারদেশত্রিশতীস্তোত্রম্ ॥ শ্রীদেব্যুবাচ – ত্রিশতীং শারদেশস্য কৃপয়া বদ শঙ্কর । শ্রীশিব উবাচ – সহস্রনাম মন্ত্রবদ্ ঋষিধ্যানাধিকং স্মৃতম্ ॥ ১ ॥…

Shri Sharadesha Trishati Lyrics in Hindi: ॥ श्रीशारदेशत्रिशतीस्तोत्रम् ॥ श्रीदेव्युवाच – त्रिशतीं शारदेशस्य कृपया वद शङ्कर । श्रीशिव उवाच – सहस्रनाम मन्त्रवद् ऋषिध्यानाधिकं स्मृतम् ॥ १ ॥…

1 2 2,065