Home / Childrens Names / Twin Girls Names / Twins Girls Names Page 2

Twins Girls Names Page 2

7 Views
Twins Girls
S Sagari, Sagarika.
Sajitha, Saritha. Saila, Sailaja
Sarala, Tarala Sarika, Abhisarika.
Satya, Nitya. Savitri, Gayatri.
Sindhura, Mandara. Sita, Gita.
Sitara, Navatara Sobha, Sobhana.
Soumya, Ramya. Sri Devi, Bhu Devi
Srimati, Charumati. Srivalli, Srilekha.
Sruti, Preeti. Sudha, Subha.
Sudha, Jaya Sudha Sushma, Sushmita
Swati, Khyati
T
Tara, Mira. Tara, Sitara.
V Vanajakshi, Indrakshi.
Vanaja, Girija Vinaya, Vijaya.
Vimala, Vipula Visalakshi, Kamakshi.
Visali, Vysali. Vysali, Vydehi.
Y
Yamuna, Jamuna. Yashasvini, Tejasvini
U Uma, Rama.
Udaya, Hrudaya. Uma Shankar, Gowri Shankar
Usha, Uma. Ushaswini, Ushangini.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *