Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names of Sri Lakshminrisinha | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Lakshmi Narasimha Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹஸஹஸ்ரநாமாவளீ ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஐம் க்ஷ்ரௌம்
ௐ நாரஸிம்ஹாய நம:
ௐ வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ வஜ்ரிணே நம:
ௐ வஜ்ரதே³ஹாய நம:
ௐ வஜ்ராய நம:
ௐ வஜ்ரநகா²ய நம:
ௐ வாஸுதே³வாய நம:
ௐ வந்த்³யாய நம:
ௐ வரதா³ய நம:
ௐ வராத்மநே நம:
ௐ வரதா³ப⁴யஹஸ்தாய நம:
ௐ வராய நம:
ௐ வரரூபிணே நம:
ௐ வரேண்யாய நம:
ௐ வரிஷ்டா²ய நம:
ௐ ஶ்ரீவராய நம:
ௐ ப்ரஹ்லாத³வரதா³ய நம:
ௐ ப்ரத்யக்ஷவரதா³ய நம:
ௐ பராத்பரபரேஶாய நம:
ௐ பவித்ராய நம:
ௐ பிநாகிநே நம:
ௐ பாவநாய நம:
ௐ ப்ரஸந்நாய நம:
ௐ பாஶிநே நம:
ௐ பாபஹாரிணே நம:
ௐ புருஷ்டுதாய நம:
ௐ புண்யாய நம:
ௐ புருஹூதாய நம:
ௐ தத்புருஷாய நம:
ௐ தத்²யாய நம:
ௐ புராணபுருஷாய நம:
ௐ புரோத⁴ஸே நம:
ௐ பூர்வஜாய நம:
ௐ புஷ்கராக்ஷாய நம:
ௐ புஷ்பஹாஸாய நம:
ௐ ஹாஸாய நம:
ௐ மஹாஹாஸாய நம:
ௐ ஶார்ங்கி³ணே நம:
ௐ ஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஸிம்ஹராஜாய நம:
ௐ ஜக³த்³வஶ்யாய நம:
ௐ அட்டஹாஸாய நம:
ௐ ரோஷாய நம:
ௐ ஜலவாஸாய நம:
ௐ பூ⁴தாவாஸாய நம:
ௐ பா⁴ஸாய நம:
ௐ ஶ்ரீநிவாஸாய நம:
ௐ க²ட்³கி³நே நம:
ௐ க²ட்³க³ ஜிஹ்வாய நம:
ௐ ஸிம்ஹாய நம:
ௐ க²ட்³க³வாஸாய நம:
ௐ மூலாதி⁴வாஸாய நம:
ௐ த⁴ர்மவாஸாய நம:
ௐ த⁴ந்விநே நம:
ௐ த⁴நஞ்ஜயாய நம:
ௐ த⁴ந்யாய நம:
ௐ ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய நம:
ௐ ஶுப⁴ஞ்ஜயாய நம:
ௐ ஸூத்ராய நம:
ௐ ஶத்ருஞ்ஜயாய நம:
ௐ நிரஞ்ஜநாய நம:
ௐ நீராய நம:
ௐ நிர்கு³ணாய நம:
ௐ கு³ணாய நம:
ௐ நிஷ்ப்ரபஞ்சாய நம:
ௐ நிர்வாணபதா³ய நம:
ௐ நிபி³டா³ய நம:
ௐ நிராலம்பா³ய நம:
ௐ நீலாய நம:
ௐ நிஷ்களாய நம:
ௐ களாய நம:
ௐ நிமேஷாய நம:
ௐ நிப³ந்தா⁴ய நம:
ௐ நிமேஷக³மநாய நம:
ௐ நிர்த்³வந்த்³வாய நம:
ௐ நிராஶாய நம:
ௐ நிஶ்சயாய நம:
ௐ நிராய நம:
ௐ நிர்மலாய நம:
ௐ நிப³ந்தா⁴ய நம:
ௐ நிர்மோஹாய நம:
ௐ நிராக்ருʼதே நம:
ௐ நித்யாய நம:
ௐ ஸத்யாய நம:
ௐ ஸத்கர்மநிரதாய நம:
ௐ ஸத்யத்⁴வஜாய நம:
ௐ முஞ்ஜாய நம:
ௐ முஞ்ஜகேஶாய நம:
ௐ கேஶிநே நம:
ௐ ஹரீஶாய நம:
ௐ ஶேஷாய நம:
ௐ கு³டா³கேஶாய நம:
ௐ ஸுகேஶாய நம:
ௐ ஊர்த்⁴வகேஶாய நம:
ௐ கேஶிஸம்ஹாரகாய நம:
ௐ ஜலேஶாய நம:
ௐ ஸ்த²லேஶாய நம:
ௐ பத்³மேஶாய நம:
ௐ உக்³ரரூபிணே நம: ॥ 100 ॥

ௐ குஶேஶயாய நம:
ௐ கூலாய நம:
ௐ கேஶவாய நம:
ௐ ஸூக்திகர்ணாய நம:
ௐ ஸூக்தாய நம:
ௐ ரக்தஜிஹ்வாய நம:
ௐ ராகி³ணே நம:
ௐ தீ³ப்தரூபாய நம:
ௐ தீ³ப்தாய நம:
ௐ ப்ரதீ³ப்தாய நம:
ௐ ப்ரலோபி⁴நே நம:
ௐ ப்ரச்சி²ந்நாய நம:
ௐ ப்ரபோ³தா⁴ய நம:
ௐ ப்ரப⁴வே நம:
ௐ விப⁴வே நம:
ௐ ப்ரப⁴ஞ்ஜநாய நம:
ௐ பாந்தா²ய நம:
ௐ ப்ரமாயாப்ரமிதாய நம:
ௐ ப்ரகாஶாய நம:
ௐ ப்ரதாபாய நம:
ௐ ப்ரஜ்வலாய நம:
ௐ உஜ்ஜ்வலாய நம:
ௐ ஜ்வாலாமாலாஸ்வரூபாய நம:
ௐ ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வாய நம:
ௐ ஜ்வாலிநே நம:
ௐ மஹூஜ்ஜ்வாலாய நம:
ௐ காலாய நம:
ௐ காலமூர்தித⁴ராய நம:
ௐ காலாந்தகாய நம:
ௐ கல்பாய நம:
ௐ கலநாய நம:
ௐ க்ருʼதே நம:
ௐ காலசக்ராய நம:
ௐ சக்ராய நம:
ௐ வஷட்சக்ராய நம:
ௐ சக்ரிணே நம:
ௐ அக்ரூராய நம:
ௐ க்ருʼதாந்தாய நம:
ௐ விக்ரமாய நம:
ௐ க்ரமாய நம:
ௐ க்ருʼத்திநே நம:
ௐ க்ருʼத்திவாஸாய நம:
ௐ க்ருʼதக்⁴நாய நம:
ௐ க்ருʼதாத்மநே நம:
ௐ ஸங்க்ரமாய நம:
ௐ க்ருத்³தா⁴ய நம:
ௐ க்ராந்தலோகத்ரயாய நம:
ௐ அரூபாய நம:
ௐ ஸ்வரூபாய நம:
ௐ ஹரயே நம:
ௐ பரமாத்மநே நம:
ௐ அஜயாய நம:
ௐ ஆதி³தே³வாய நம:
ௐ அக்ஷயாய நம:
ௐ க்ஷயாய நம:
ௐ அகோ⁴ராய நம:
ௐ ஸுகோ⁴ராய நம:
ௐ கோ⁴ரகோ⁴ரதராய நம:
ௐ அகோ⁴ரவீர்யாய நம:
ௐ லஸத்³கோ⁴ராய நம:
ௐ கோ⁴ராத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ த³க்ஷாய நம:
ௐ த³க்ஷிணாய நம:
ௐ ஆர்யாய நம:
ௐ ஶம்ப⁴வே நம:
ௐ அமோகா⁴ய நம:
ௐ கு³ணௌகா⁴ய நம:
ௐ அநகா⁴ய நம:
ௐ அக⁴ஹாரிணே நம:
ௐ மேக⁴நாதா³ய நம:
ௐ நாதா³ய நம:
ௐ மேகா⁴த்மநே நம:
ௐ மேக⁴வாஹநரூபாய நம:
ௐ மேக⁴ஶ்யாமாய நம:
ௐ மாலிநே நம:
ௐ வ்யாலயஜ்ஞோபவீதாய நம:
ௐ வ்யாக்⁴ரதே³ஹாய நம:
ௐ வ்யாக்⁴ரபாதா³ய நம:
ௐ வ்யாக்⁴ரகர்மிணே நம:
ௐ வ்யாபகாய நம:
ௐ விகடாஸ்யாய நம:
ௐ வீராய நம:
ௐ விஷ்டரஶ்ரவஸே நம:
ௐ விகீர்ணநக²த³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ நக²த³ம்ஷ்ட்ராயுதா⁴ய நம:
ௐ விஷ்வக்ஸேநாய நம:
ௐ ஸேநாய நம:
ௐ விஹ்வலாய நம:
ௐ ப³லாய நம:
ௐ விரூபாக்ஷாய நம:
ௐ வீராய நம:
ௐ விஶேஷாக்ஷாய நம:
ௐ ஸாக்ஷிணே நம:
ௐ வீதஶோகாய நம:
ௐ விஸ்தீர்ணவத³நாய நம:
ௐ விதே⁴யாய நம:
ௐ விஜயாய நம:
ௐ ஜயாய நம:
ௐ விபு³தா⁴ய நம:
ௐ விபா⁴வாய நம: ॥ 200 ॥

ௐ விஶ்வம்ப⁴ராய நம:
ௐ வீதராகா³ய நம:
ௐ விப்ராய நம:
ௐ விடங்கநயநாய நம:
ௐ விபுலாய நம:
ௐ விநீதாய நம:
ௐ விஶ்வயோநயே நம:
ௐ சித³ம்ப³ராய நம:
ௐ வித்தாய நம:
ௐ விஶ்ருதாய நம:
ௐ வியோநயே நம:
ௐ விஹ்வலாய நம:
ௐ விகல்பாய நம:
ௐ கல்பாதீதாய நம:
ௐ ஶில்பிநே நம:
ௐ கல்பநாய நம:
ௐ ஸ்வரூபாய நம:
ௐ ப²ணிதல்பாய நம:
ௐ தடித்ப்ரபா⁴ய நம:
ௐ தார்யாய நம:
ௐ தருணாய நம:
ௐ தரஸ்விநே நம:
ௐ தபநாய நம:
ௐ தரக்ஷாய நம:
ௐ தாபத்ரயஹராய நம:
ௐ தாரகாய நம:
ௐ தமோக்⁴நாய நம:
ௐ தத்வாய நம:
ௐ தபஸ்விநே நம:
ௐ தக்ஷகாய நம:
ௐ தநுத்ராய நம:
ௐ தடிநே நம:
ௐ தரலாய நம:
ௐ ஶதரூபாய நம:
ௐ ஶாந்தாய நம:
ௐ ஶததா⁴ராய நம:
ௐ ஶதபத்ராய நம:
ௐ தார்க்ஷ்யாய நம:
ௐ ஸ்தி²தாய நம:
ௐ ஶதமூர்தயே நம:
ௐ ஶதக்ரதுஸ்வரூபாய நம:
ௐ ஶாஶ்வதாய நம:
ௐ ஶதாத்மநே நம:
ௐ ஸஹஸ்ரஶிரஸே நம:
ௐ ஸஹஸ்ரவத³நாய நம:
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷாய நம:
ௐ தே³வாய நம:
ௐ தி³ஶஶ்ரோத்ராய நம:
ௐ ஸஹஸ்ரஜிஹ்வாய நம:
ௐ மஹாஜிஹ்வாய நம:
ௐ ஸஹஸ்ரநாமதே⁴யாய நம:
ௐ ஸஹஸ்ராக்ஷத⁴ராய நம:
ௐ ஸஹஸ்ரபா³ஹவே நம:
ௐ ஸஹஸ்ரசரணாய நம:
ௐ ஸஹஸ்ரார்கப்ரகாஶாய நம:
ௐ ஸஹஸ்ராயுத⁴தா⁴ரிணே நம:
ௐ ஸ்தூ²லாய நம:
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம:
ௐ ஸுஸூக்ஷ்மாய நம:
ௐ ஸுக்ஷுண்ணாய நம:
ௐ ஸுபி⁴க்ஷாய நம:
ௐ ஸுராத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ ஶௌரிணே நம:
ௐ த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ த⁴ர்மாய நம:
ௐ லோகாத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ ஶிக்ஷாய நம:
ௐ விபக்ஷக்ஷயமூர்தயே நம:
ௐ காலாத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ தீக்ஷ்ணாய நம:
ௐ மூலாத்⁴யக்ஷாய நம:
ௐ அதோ⁴க்ஷஜாய நம:
ௐ மித்ராய நம:
ௐ ஸுமித்ரவருணாய நம:
ௐ ஶத்ருக்⁴நாய நம:
ௐ அவிக்⁴நாய நம:
ௐ விக்⁴நகோடிஹராய நம:
ௐ ரக்ஷோக்⁴நாய நம:
ௐ தமோக்⁴நாய நம:
ௐ பூ⁴தக்⁴நாய நம:
ௐ பூ⁴தபாலாய நம:
ௐ பூ⁴தாய நம:
ௐ பூ⁴தாவாஸாய நம:
ௐ பூ⁴திநே நம:
ௐ பூ⁴தபே⁴தாளகா⁴தாய நம:
ௐ பூ⁴தாதி⁴பதயே நம:
ௐ பூ⁴தக்³ரஹவிநாஶாய நம:
ௐ பூ⁴ஸம்யமதே நம:
ௐ மஹாபூ⁴தாய நம:
ௐ ப்⁴ருʼக³வே நம:
ௐ ஸர்வபூ⁴தாத்மநே நம:
ௐ ஸர்வாரிஷ்டவிநாஶாய நம:
ௐ ஸர்வஸம்பத்கராய நம:
ௐ ஸர்வாதா⁴ராய நம:
ௐ ஶர்வாய நம:
ௐ ஸர்வார்திஹரயே நம:
ௐ ஸர்வது:³க²ப்ரஶாந்தாய நம:
ௐ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யதா³யிநே நம:
ௐ ஸர்வஜ்ஞாய நம:
ௐ அநந்தாய நம: ॥ 300 ॥

ௐ ஸர்வஶக்தித⁴ராய நம:
ௐ ஸர்வைஶ்வர்யப்ரதா³த்ரே நம:
ௐ ஸர்வகார்யவிதா⁴யிநே நம:
ௐ ஸர்வஜ்வரவிநாஶாய நம:
ௐ ஸர்வரோகா³பஹாரிணே நம:
ௐ ஸர்வாபி⁴சாரஹந்த்ரே நம:
ௐ ஸர்வைஶ்வர்யவிதா⁴யிநே நம:
ௐ பிங்கா³க்ஷாய நம:
ௐ ஏகஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ த்³விஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ மரீசயே நம:
ௐ ப³ஹுஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ லிங்கா³ய நம:
ௐ மஹாஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ மாங்க³ல்யாய நம:
ௐ மநோஜ்ஞாய நம:
ௐ மந்தவ்யாய நம:
ௐ மஹாத்மநே நம:
ௐ மஹாதே³வாய நம:
ௐ தே³வாய நம:
ௐ மாதுலிங்க³த⁴ராய நம:
ௐ மஹாமாயாப்ரஸூதாய நம:
ௐ ப்ரஸ்துதாய நம:
ௐ மாயிநே நம:
ௐ அநந்தாய நம:
ௐ அநந்தரூபாய நம:
ௐ மாயிநே நம:
ௐ ஜலஶாயிநே நம:
ௐ மஹோத³ராய நம:
ௐ மந்தா³ய நம:
ௐ மத³தா³ய நம:
ௐ மதா³ய நம:
ௐ மது⁴கைடப⁴ஹந்த்ரே நம:
ௐ மாத⁴வாய நம:
ௐ முராரயே நம:
ௐ மஹாவீர்யாய நம:
ௐ தை⁴ர்யாய நம:
ௐ சித்ரவீர்யாய நம:
ௐ சித்ரகூர்மாய நம:
ௐ சித்ராய நம:
ௐ சித்ரபா⁴வநே நம:
ௐ மாயாதீதாய நம:
ௐ மாயாய நம:
ௐ மஹாவீராய நம:
ௐ மஹாதேஜாய நம:
ௐ பீ³ஜாய நம:
ௐ தேஜோதா⁴ம்நே நம:
ௐ பீ³ஜிநே நம:
ௐ தேஜோமயந்ருʼஸிம்ஹாய நம:
ௐ சித்ரபா⁴நவே நம:
ௐ மஹாத³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ துஷ்டாய நம:
ௐ புஷ்டிகராய நம:
ௐ ஶிபிவிஷ்டாய நம:
ௐ ஹ்ருʼஷ்டாய நம:
ௐ புஷ்டாய நம:
ௐ பரமேஷ்டி²நே நம:
ௐ விஶிஷ்டாய நம:
ௐ ஶிஷ்டாய நம:
ௐ க³ரிஷ்டா²ய நம:
ௐ இஷ்டதா³யிநே நம:
ௐ ஜ்யேஷ்டா²ய நம:
ௐ ஶ்ரேஷ்டா²ய நம:
ௐ துஷ்டாய நம:
ௐ அமிததேஜஸே நம:
ௐ அஷ்டாங்க³வ்யஸ்தரூபாய நம:
ௐ ஸர்வது³ஷ்டாந்தகாய நம:
ௐ வைகுண்டா²ய நம:
ௐ விகுண்டா²ய நம:
ௐ கேஶிகண்டா²ய நம:
ௐ கண்டீ²ரவாய நம:
ௐ லுண்டா²ய நம:
ௐ நிஶ்ஶடா²ய நம:
ௐ ஹடா²ய நம:
ௐ ஸத்வோத்³ரிக்தாய நம:
ௐ ருத்³ராய நம:
ௐ ருʼக்³யஜுஸ்ஸாமகா³ய நம:
ௐ ருʼதுத்⁴வஜாய நம:
ௐ வஜ்ராய நம:
ௐ மந்த்ரராஜாய நம:
ௐ மந்த்ரிணே நம:
ௐ த்ரிநேத்ராய நம:
ௐ த்ரிவர்கா³ய நம:
ௐ த்ரிதா⁴ம்நே நம:
ௐ த்ரிஶூலிநே நம:
ௐ த்ரிகாலஜ்ஞாநரூபாய நம:
ௐ த்ரிதே³ஹாய நம:
ௐ த்ரிதா⁴த்மநே நம:
ௐ த்ரிமூர்திவித்³யாய நம:
ௐ த்ரிதத்வஜ்ஞாநிநே நம:
ௐ அக்ஷோப்⁴யாய நம:
ௐ அநிருத்³தா⁴ய நம:
ௐ அப்ரமேயாய நம:
ௐ பா⁴நவே நம:
ௐ அம்ருʼதாய நம:
ௐ அநந்தாய நம:
ௐ அமிதாய நம:
ௐ ஆமிதௌஜஸே நம:
ௐ அபம்ருʼத்யுவிநாஶாய நம:
ௐ அபஸ்மாரவிகா⁴திநே நம: ॥ 400 ॥

ௐ அந்நதா³ய நம:
ௐ அந்நரூபாய நம:
ௐ அந்நாய நம:
ௐ அந்நபு⁴ஜே நம:
ௐ நாத்³யாய நம:
ௐ நிரவத்³யாய நம:
ௐ வித்³யாய நம:
ௐ அத்³பு⁴தகர்மணே நம:
ௐ ஸத்³யோஜாதாய நம:
ௐ ஸங்கா⁴ய நம:
ௐ வைத்³யுதாய நம:
ௐ அத்⁴வாதீதாய நம:
ௐ ஸத்வாய நம:
ௐ வாக³தீதாய நம:
ௐ வாக்³மிநே நம:
ௐ வாகீ³ஶ்வராய நம:
ௐ கோ³பாய நம:
ௐ கோ³ஹிதாய நம:
ௐ க³வாம்பதயே நம:
ௐ க³ந்த⁴ர்வாய நம:
ௐ க³பீ⁴ராய நம:
ௐ க³ர்ஜிதாய நம:
ௐ ஊர்ஜிதாய நம:
ௐ பர்ஜந்யாய நம:
ௐ ப்ரபு³த்³தா⁴ய நம:
ௐ ப்ரதா⁴நபுருஷாய நம:
ௐ பத்³மாபா⁴ய நம:
ௐ ஸுநாபா⁴ய நம:
ௐ பத்³மநாபா⁴ய நம:
ௐ பத்³மநாபா⁴ய நம:
ௐ மாநிநே நம:
ௐ பத்³மநேத்ராய நம:
ௐ பத்³மாய நம:
ௐ பத்³மாயா: பதயே நம:
ௐ பத்³மோத³ராய நம:
ௐ பூதாய நம:
ௐ பத்³மகல்போத்³ப⁴வாய நம:
ௐ ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸாய நம:
ௐ பூ⁴பத்³மோத்³த⁴ரணாய நம:
ௐ ஶப்³த³ப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மரூபத⁴ராய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மணே நம:
ௐ ப்³ரஹ்மரூபாய நம:
ௐ பத்³மநேத்ராய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மாத³யே நம:
ௐ ப்³ராஹ்மணாய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மணே நம:
ௐ ப்³ரஹ்மாத்மநே நம:
ௐ ஸுப்³ரஹ்மண்யாய நம:
ௐ தே³வாய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மண்யாய நம:
ௐ த்ரிவேதி³நே நம:
ௐ பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபாய நம:
ௐ பஞ்சப்³ரஹ்மாத்மநே நம:
ௐ ப்³ரஹ்மஶிரஸே நம:
ௐ அஶ்வஶிரஸே நம:
ௐ அத⁴ர்வஶிரஸே நம:
ௐ நித்யமஶநிப்ரமிதாய நம:
ௐ தீக்ஷண த³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ லோலாய நம:
ௐ லலிதாய நம:
ௐ லாவண்யாய நம:
ௐ லவித்ராய நம:
ௐ பா⁴ஸகாய நம:
ௐ லக்ஷணஜ்ஞாய நம:
ௐ லஸத்³தீ³ப்தாய நம:
ௐ லிப்தாய நம:
ௐ விஷ்ணவே நம:
ௐ ப்ரப⁴விஷ்ணவே நம:
ௐ வ்ருʼஷ்ணிமூலாய நம:
ௐ க்ருʼஷ்ணாய நம:
ௐ ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே நம:
ௐ மஹாஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஹாரிணே நம:
ௐ வநமாலிநே நம:
ௐ கிரீடிநே நம:
ௐ குண்ட³லிநே நம:
ௐ ஸர்வாங்கா³ய நம:
ௐ ஸர்வதோமுகா²ய நம:
ௐ ஸர்வத: பாணிபாதோ³ரஸே நம:
ௐ ஸர்வதோঽக்ஷிஶிரோமுகா²ய நம:
ௐ ஸர்வேஶ்வராய நம:
ௐ ஸதா³துஷ்டாய நம:
ௐ ஸமர்தா²ய நம:
ௐ ஸமரப்ரியாய நம:
ௐ ப³ஹுயோஜநவிஸ்தீர்ணாய நம:
ௐ ப³ஹுயோஜநமாயதாய நம:
ௐ ப³ஹுயோஜநஹஸ்தாங்க்⁴ரயே நம:
ௐ ப³ஹுயோஜநநாஸிகாய நம:
ௐ மஹாரூபாய நம:
ௐ மஹாவக்ராய நம:
ௐ மஹாத³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ மஹாப³லாய நம:
ௐ மஹாபு⁴ஜாய நம:
ௐ மஹாநாதா³ய நம:
ௐ மஹாரௌத்³ராய நம:
ௐ மஹாகாயாய நம:
ௐ அநாபே⁴ர்ப்³ரஹ்மணோரூபாய நம:
ௐ ஆக³லாத்³வைஷ்ணவாய நம:
ௐ ஆஶீர்ஷாத்³ரந்த்⁴ரமீஶாநாய நம: ॥ 500 ॥

ௐ அக்³ரேஸர்வதஶ்ஶிவாய நம:
ௐ நாராயணநாராஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணவீரஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணக்ரூரஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணதி³வ்யஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணவ்யாக்⁴ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணபுச்ச²ஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணபூர்ணஸிம்ஹாய நம:
ௐ நாராயணரௌத்³ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ பீ⁴ஷணப⁴த்³ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ விஹ்வலநேத்ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ ப்³ருʼம்ஹிதபூ⁴தஸிம்ஹாய நம:
ௐ நிர்மலசித்ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ நிர்ஜிதகாலஸிம்ஹாய நம:
ௐ கல்பிதகல்பஸிம்ஹாய நம:
ௐ காமத³காமஸிம்ஹாய நம:
ௐ பு⁴வநைகஸிம்ஹாய நம:
ௐ விஷ்ணவே நம:
ௐ ப⁴விஷ்ணவே நம:
ௐ ஸஹிஷ்ணவே நம:
ௐ ப்⁴ராஜிஷ்ணவே நம:
ௐ ஜிஷ்ணவே நம:
ௐ ப்ருʼதி²வ்யை நம:
ௐ அந்தரிக்ஷாய நம:
ௐ பர்வதாய நம:
ௐ அரண்யாய நம:
ௐ கலாகாஷ்டா²விலிப்தாய நம:
ௐ முஹூர்தப்ரஹராதி³காய நம:
ௐ அஹோராத்ராய நம:
ௐ த்ரிஸந்த்⁴யாய நம:
ௐ பக்ஷாய நம:
ௐ மாஸாய நம:
ௐ ருʼதவே நம:
ௐ வத்ஸராய நம:
ௐ யுகா³த³யேநம:
ௐ யுக³பே⁴தா³ய நம:
ௐ ஸம்யுகா³ய நம:
ௐ யுக³ஸந்த⁴யே நம:
ௐ நித்யாய நம:
ௐ நைமித்திகாய நம:
ௐ தை³நாய நம:
ௐ மஹாப்ரலயாய நம:
ௐ கரணாய நம:
ௐ காரணாய நம:
ௐ கர்த்ரே நம:
ௐ ப⁴ர்த்ரே நம:
ௐ ஹர்த்ரே நம:
ௐ ஈஶ்வராய நம:
ௐ ஸத்கர்த்ரே நம:
ௐ ஸத்க்ருʼதயே நம:
ௐ கோ³ப்த்ரே நம:
ௐ ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹாய நம:
ௐ ப்ராணாய நம:
ௐ ப்ராணிநாம்ப்ரத்யகா³த்மநே நம:
ௐ ஸுஜ்யோதிஷே நம:
ௐ பரஞ்ஜ்யோதிஷே நம:
ௐ ஆத்மஜ்யோதிஷே நம:
ௐ ஸநாதநாய நம:
ௐ ஜ்யோதிஷே நம:
ௐ ஜ்ஞேயாய நம:
ௐ ஜ்யோதிஷாம்பதயே நம:
ௐ ஸ்வாஹாகாராய நம:
ௐ ஸ்வதா⁴காராய நம:
ௐ வஷட்காராய நம:
ௐ க்ருʼபாகராய நம:
ௐ ஹந்தகாராய நம:
ௐ நிராகாராய நம:
ௐ வேகா³காராய நம:
ௐ ஶங்கராய நம:
ௐ ஆகாராதி³ஹகாராந்தாய நம:
ௐ ஓங்காராய நம:
ௐ லோககாரகாய நம:
ௐ ஏகாத்மநே நம:
ௐ அநேகாத்மநே நம:
ௐ சதுராத்மநே நம:
ௐ சதுர்பு⁴ஜாய நம:
ௐ சதுர்மூர்தயே நம:
ௐ சதுர்த³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ தசுர்வதே³மயாய நம:
ௐ உத்தமாய நம:
ௐ லோகப்ரியாய நம:
ௐ லோககு³ரவே நம:
ௐ லோகேஶாய நம:
ௐ லோகநாயகாய நம:
ௐ லோகஸாக்ஷிணே நம:
ௐ லோகபதயே நம:
ௐ லோகாத்மநே நம:
ௐ லோகலோசநாய நம:
ௐ லோகாதா⁴ராய நம:
ௐ ப்³ருʼஹல்லோகாய நம:
ௐ லோகாலோகாமயாய நம:
ௐ விப⁴வே நம:
ௐ லோககர்த்ரே நம:
ௐ விஶ்வகர்த்ரே நம:
ௐ க்ருʼதாவர்தாய நம:
ௐ க்ருʼதாக³மாய நம:
ௐ அநாத³யே நம:
ௐ அநந்தாய நம:
ௐ அபூ⁴தாய நம:
ௐ பூ⁴தவிக்³ரஹாய நம: ॥ 600 ॥

ௐ ஸ்துதயே நம:
ௐ ஸ்துத்யாய நம:
ௐ ஸ்தவப்ரீதாய நம:
ௐ ஸ்தோத்ரே நம:
ௐ நேத்ரே நம:
ௐ நியாமகாய நம:
ௐ க³தயே நம:
ௐ மதயே நம:
ௐ பித்ரே நம:
ௐ மாத்ரே நம:
ௐ கு³ருவே நம:
ௐ ஸக்²யே நம:
ௐ ஸுஹ்ருʼத³ஶ்சாத்மரூபாய நம:
ௐ மந்த்ரரூபாய நம:
ௐ அஸ்த்ரரூபாய நம:
ௐ ப³ஹுரூபாய நம:
ௐ ரூபாய நம:
ௐ பஞ்சரூபத⁴ராய நம:
ௐ ப⁴த்³ரரூபாய நம:
ௐ ரூடா⁴ய நம:
ௐ யோக³ரூபாய நம:
ௐ யோகி³நே நம:
ௐ ஸமரூபாய நம:
ௐ யோகா³ய நம:
ௐ யோக³பீட²ஸ்தி²தாய நம:
ௐ யோக³க³ம்யாய நம:
ௐ ஸௌம்யாய நம:
ௐ த்⁴யாநக³ம்யாய நம:
ௐ த்⁴யாயிநே நம:
ௐ த்⁴யேயக³ம்யாய நம:
ௐ தா⁴ம்நே நம:
ௐ தா⁴மாதி⁴பதயே நம:
ௐ த⁴ராத⁴ராய நம:
ௐ த⁴ர்மாய நம:
ௐ தா⁴ரணாபி⁴ரதாய நம:
ௐ தா⁴த்ரே நம:
ௐ ஸந்தா⁴த்ரே நம:
ௐ விதா⁴த்ரே நம:
ௐ த⁴ராய நம:
ௐ தா³மோத³ராய நம:
ௐ தா³ந்தாய நம:
ௐ தா³நவாந்தகராய நம:
ௐ ஸம்ஸாரவைத்³யாய நம:
ௐ பே⁴ஷஜாய நம:
ௐ ஸீரத்⁴வஜாய நம:
ௐ ஶீதாய நம:
ௐ வாதாய நம:
ௐ ப்ரமிதாய நம:
ௐ ஸாரஸ்வதாய நம:
ௐ ஸம்ஸாரநாஶநாய நம:
ௐ அக்ஷமாலிநே நம:
ௐ அஸித⁴ர்மத⁴ராய நம:
ௐ ஷட்கர்மநிரதாய நம:
ௐ விகர்மாய நம:
ௐ ஸுகர்மாய நம:
ௐ பரகர்மவிதா⁴யிநே நம:
ௐ ஸுஶர்மணே நம:
ௐ மந்மதா²ய நம:
ௐ வர்மாய நம:
ௐ வர்மிணே நம:
ௐ கரிசர்மவஸநாய நம:
ௐ கராலவத³நாய நம:
ௐ கவயே நம:
ௐ பத்³மக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ பூ⁴தக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ க்⁴ருʼணாநித⁴யே நம:
ௐ ப்³ரஹ்மக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ க³ர்பா⁴ய நம:
ௐ ப்³ருʼஹத்³க³ர்பா⁴ய நம:
ௐ தூ⁴ர்ஜடாய நம:
ௐ விஶ்வக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ ஶ்ரீக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ ஜிதாரயே நம:
ௐ ஹிரண்யக³ர்பா⁴ய நம:
ௐ ஹிரண்யகவசாய நம:
ௐ ஹிரண்யவர்ணதே³ஹாய நம:
ௐ ஹிரண்யாக்ஷவிநாஶிநே நம:
ௐ ஹிரண்யகஶிபோர்ஹந்த்ரே நம:
ௐ ஹிரண்யநயநாய நம:
ௐ ஹிரண்யரேதஸே நம:
ௐ ஹிரண்யவத³நாய நம:
ௐ ஹிரண்யஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ நிஶ்ஶ்ருʼங்கா³ய நம:
ௐ ஶ்ருʼங்கி³ணே நம:
ௐ பை⁴ரவாய நம:
ௐ ஸுகேஶாய நம:
ௐ பீ⁴ஷணாய நம:
ௐ ஆந்த்ரமாலிநே நம:
ௐ சண்டா³ய நம:
ௐ ருண்ட³மாலாய நம:
ௐ த³ண்ட³த⁴ராய நம:
ௐ அக²ண்ட³தத்வரூபாய நம:
ௐ கமண்ட³லுத⁴ராய நம:
ௐ க²ண்ட³ஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஸத்யஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஶ்வேதஸிம்ஹாய நம:
ௐ பீதஸிம்ஹாய நம:
ௐ நீலஸிம்ஹாய நம:
ௐ நீலாய நம:
ௐ ரக்தஸிம்ஹாய நம: ॥ 700 ॥

ௐ ஹாரித்³ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ தூ⁴ம்ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ மூலஸிம்ஹாய நம:
ௐ மூலாய நம:
ௐ ப்³ருʼஹத்ஸிம்ஹாய நம:
ௐ பாதாலஸ்தி²தஸிம்ஹாய நம:
ௐ பர்வதவாஸிநே நம:
ௐ ஜலஸ்தி²தஸிம்ஹாய நம:
ௐ அந்தரிக்ஷஸ்தி²தாய நம:
ௐ காலாக்³நிருத்³ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ சண்ட³ஸிம்ஹாய நம:
ௐ அநந்தஸிம்ஹாய நம:
ௐ அநந்தக³தயே நம:
ௐ விசித்ரஸிம்ஹாய நம:
ௐ ப³ஹுஸிம்ஹஸ்வரூபிணே நம:
ௐ அப⁴யங்கரஸிம்ஹாய நம:
ௐ நரஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஸிம்ஹராஜாய நம:
ௐ நரஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஸப்தாப்³தி⁴மேக²லாய நம:
ௐ ஸத்யாய நம:
ௐ ஸத்யரூபிணே நம:
ௐ ஸப்தலோகாந்தரஸ்தா²ய நம:
ௐ ஸப்தஸ்வரமயாய நம:
ௐ ஸப்தார்சிரூபத³ந்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ ஸப்தாஶ்வரத²ரூபிணே நம:
ௐ ஸப்தவாயுஸ்வரூபாய நம:
ௐ ஸப்தச்ச²ந்தோ³மயாய நம:
ௐ ஸ்வச்சா²ய நம:
ௐ ஸ்வச்ச²ரூபாய நம:
ௐ ஸ்வச்ச²ந்தா³ய நம:
ௐ ஶ்ரீவத்ஸாய நம:
ௐ ஸுவேதா⁴ய நம:
ௐ ஶ்ருதயே நம:
ௐ ஶ்ருதிமூர்தயே நம:
ௐ ஶுசிஶ்ரவாய நம:
ௐ ஶூராய நம:
ௐ ஸுப்ரபா⁴ய நம:
ௐ ஸுத⁴ந்விநே நம:
ௐ ஶுப்⁴ராய நம:
ௐ ஸுரநாதா²ய நம:
ௐ ஸுப்ரபா⁴ய நம:
ௐ ஶுபா⁴ய நம:
ௐ ஸுத³ர்ஶநாய நம:
ௐ ஸூக்ஷ்மாய நம:
ௐ நிருக்தாய நம:
ௐ ஸுப்ரபா⁴ய நம:
ௐ ஸ்வபா⁴வாய நம:
ௐ ப⁴வாய நம:
ௐ விப⁴வாய நம:
ௐ ஸுஶாகா²ய நம:
ௐ விஶாகா²ய நம:
ௐ ஸுமுகா²ய நம:
ௐ முகா²ய நம:
ௐ ஸுநகா²ய நம:
ௐ ஸுத³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ ஸுரதா²ய நம:
ௐ ஸுதா⁴ய நம:
ௐ ஸாங்க்²யாய நம:
ௐ ஸுரமுக்²யாய நம:
ௐ ப்ரக்²யாதாய நம:
ௐ ப்ரபா⁴ய நம:
ௐ க²ட்வாங்க³ஹஸ்தாய நம:
ௐ கே²டமுத்³க³ரபாணயே நம:
ௐ க²கே³ந்த்³ராய நம:
ௐ ம்ருʼகே³ந்த்³ராய நம:
ௐ நாகே³ந்த்³ராய நம:
ௐ த்³ருʼடா⁴ய நம:
ௐ நாக³கேயூரஹாராய நம:
ௐ நாகே³ந்த்³ராய நம:
ௐ அக⁴மர்தி³நே நம:
ௐ நதீ³வாஸாய நம:
ௐ நக்³நாய நம:
ௐ நாநாரூபத⁴ராய நம:
ௐ நாகே³ஶ்வராய நம:
ௐ நாகா³ய நம:
ௐ நமிதாய நம:
ௐ நராய நம:
ௐ நாகா³ந்தகரதா²ய நம:
ௐ நரநாராயணாய நம:
ௐ மத்ஸ்யஸ்வரூபாய நம:
ௐ கச்ச²பாய நம:
ௐ யஜ்ஞவராஹாய நம:
ௐ நாரஸிம்ஹாய நம:
ௐ விக்ரமாக்ராந்தலோகாய நம:
ௐ வாமநாய நம:
ௐ மஹௌஜஸே நம:
ௐ பா⁴ர்க³வராமாய நம:
ௐ ராவணாந்தகராய நம:
ௐ ப³லராமாய நம:
ௐ கம்ஸப்ரத்⁴வம்ஸகாரிணே நம:
ௐ பு³த்³தா⁴ய நம:
ௐ பு³த்³த⁴ரூபாய நம:
ௐ தீக்ஷணரூபாய நம:
ௐ கல்கிநே நம:
ௐ ஆத்ரேயாய நம:
ௐ அக்³நிநேத்ராய நம:
ௐ கபிலாய நம:
ௐ த்³விஜாய நம:
ௐ க்ஷேத்ராய நம: ॥ 800 ॥

ௐ பஶுபாலாய நம:
ௐ பஶுவக்த்ராய நம:
ௐ க்³ருʼஹஸ்தா²ய நம:
ௐ வநஸ்தா²ய நம:
ௐ யதயே நம:
ௐ ப்³ரஹ்மசாரிணே நம:
ௐ ஸ்வர்கா³பவர்க³தா³த்ரே நம:
ௐ போ⁴க்த்ரே நம:
ௐ முமுக்ஷவே நம:
ௐ ஸாலக்³ராமநிவாஸாய நம:
ௐ க்ஷீராப்³தி⁴ஶயநாய நம:
ௐ ஶ்ரீஶைலாத்³ரிநிவாஸாய நம:
ௐ ஶிலாவாஸாய நம:
ௐ யோகி³ஹ்ருʼத்பத்³மவாஸாய நம:
ௐ மஹாஹாஸாய நம:
ௐ கு³ஹாவாஸாய நம:
ௐ கு³ஹ்யாய நம:
ௐ கு³ப்தாய நம:
ௐ கு³ரவே நம:
ௐ மூலாதி⁴வாஸாய நம:
ௐ நீலவஸ்த்ரத⁴ராய நம:
ௐ பீதவஸ்த்ராய நம:
ௐ ஶஸ்த்ராய நம:
ௐ ரக்தவஸ்த்ரத⁴ராய நம:
ௐ ரக்தமாலாவிபூ⁴ஷாய நம:
ௐ ரக்தக³ந்தா⁴நுலேபநாய நம:
ௐ து⁴ரந்த⁴ராய நம:
ௐ தூ⁴ர்தாய நம:
ௐ து³ர்த⁴ராய நம:
ௐ த⁴ராய நம:
ௐ து³ர்மதா³ய நம:
ௐ து³ரந்தாய நம:
ௐ து³ர்த⁴ராய நம:
ௐ து³ர்நிரீக்ஷ்யாய நம:
ௐ நிஷ்டா²யை நம:
ௐ து³ர்த³ர்ஶாய நம:
ௐ த்³ருமாய நம:
ௐ து³ர்பே⁴தா³ய நம:
ௐ து³ராஶாய நம:
ௐ து³ர்லபா⁴ய நம:
ௐ த்³ருʼப்தாய நம:
ௐ த்³ருʼப்தவக்த்ராய நம:
ௐ அத்³ருʼப்தநயநாய நம:
ௐ உந்மத்தாய நம:
ௐ ப்ரமத்தாய நம:
ௐ தை³த்யாரயே நம:
ௐ ரஸஜ்ஞாய நம:
ௐ ரஸேஶாய நம:
ௐ அரக்தரஸநாய நம:
ௐ பத்²யாய நம:
ௐ பரிதோஷாய நம:
ௐ ரத்²யாய நம:
ௐ ரஸிகாய நம:
ௐ ஊர்த்⁴வகேஶாய நம:
ௐ ஊர்த்⁴வரூபாய நம:
ௐ ஊர்த்⁴வரேதஸே நம:
ௐ ஊர்த்⁴வஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஸிம்ஹாய நம:
ௐ ஊர்த்⁴வபா³ஹவே நம:
ௐ பரப்ரத்⁴வம்ஸகாய நம:
ௐ ஶங்க²சக்ரத⁴ராய நம:
ௐ க³தா³பத்³மத⁴ராய நம:
ௐ பஞ்சபா³ணத⁴ராய நம:
ௐ காமேஶ்வராய நம:
ௐ காமாய நம:
ௐ காமபாலாய நம:
ௐ காமிநே நம:
ௐ காமவிஹாராயநம:
ௐ காமரூபத⁴ராய நம:
ௐ ஸோமஸூர்யாக்³நிநேத்ராய நம:
ௐ ஸோமபாய நம:
ௐ ஸோமாய நம:
ௐ வாமாய நம:
ௐ வாமதே³வாய நம:
ௐ ஸாமஸ்வநாய நம:
ௐ ஸௌம்யாய நம:
ௐ ப⁴க்திக³ம்யாய நம:
ௐ கூஷ்மாண்ட³க³ணநாதா²ய நம:
ௐ ஸர்வஶ்ரேயஸ்கராய நம:
ௐ பீ⁴ஷ்மாய நம:
ௐ பீ⁴ஷதா³ய நம:
ௐ பீ⁴மவிக்ரமணாய நம:
ௐ ம்ருʼக³க்³ரீவாய நம:
ௐ ஜீவாய நம:
ௐ ஜிதாய நம:
ௐ ஜிதகாரிணே நம:
ௐ ஜடிநே நம:
ௐ ஜாமத³க்³ந்யாய நம:
ௐ ஜாதவேத³ஸே நம:
ௐ ஜபாகுஸுமவர்ணாய நம:
ௐ ஜப்யாய நம:
ௐ ஜபிதாய நம:
ௐ ஜராயுஜாய நம:
ௐ அண்ட³ஜாய நம:
ௐ ஸ்வேத³ஜாய நம:
ௐ உத்³பி⁴ஜாய நம:
ௐ ஜநார்த³நாய நம:
ௐ ராமாய நம:
ௐ ஜாஹ்நவீஜநகாய நம:
ௐ ஜராஜந்மாதி³தூ³ராய நம: ॥ 900 ॥

ௐ பத்³யும்நாய நம:
ௐ ப்ரமாதி³நே நம:
ௐ ஜிஹ்வாய நம:
ௐ ரௌத்³ராய நம:
ௐ ருத்³ராய நம:
ௐ வீரப⁴த்³ராய நம:
ௐ சித்³ரூபாய நம:
ௐ ஸமுத்³ராய நம:
ௐ கத்³ருத்³ராய நம:
ௐ ப்ரசேதஸே நம:
ௐ இந்த்³ரியாய நம:
ௐ இந்த்³ரியஜ்ஞாய நம:
ௐ இந்த்³ராநுஜாய நம:
ௐ அதீந்த்³ரியாய நம:
ௐ ஸாராய நம:
ௐ இந்தி³ராபதயே நம:
ௐ ஈஶாநாய நம:
ௐ ஈட்³யாய நம:
ௐ ஈஶித்ரே நம:
ௐ இநாய நம:
ௐ வ்யோமாத்மநே நம:
ௐ வ்யோம்நே நம:
ௐ ஶ்யோமகேஶிநே நம:
ௐ வ்யோமாதா⁴ராய நம:
ௐ வ்யோமவக்த்ராய நம:
ௐ ஸுரகா⁴திநே நம:
ௐ வ்யோமத³ம்ஷ்ட்ராய நம:
ௐ வ்யோமவாஸாய நம:
ௐ ஸுகுமாராய நம:
ௐ ராமாய நம:
ௐ ஶுபா⁴சாராய நம:
ௐ விஶ்வாய நம:
ௐ விஶ்வரூபாய நம:
ௐ விஶ்வாத்மகாய நம:
ௐ ஜ்ஞாநாத்மகாய நம:
ௐ ஜ்ஞாநாய நம:
ௐ விஶ்வேஶாய நம:
ௐ பராத்மநே நம:
ௐ ஏகாத்மநே நம:
ௐ த்³வாத³ஶாத்மநே நம:
ௐ சதுர்விம்ஶதிரூபாய நம:
ௐ பஞ்சவிம்ஶதிமூர்தயே நம:
ௐ ஷட்³விம்ஶகாத்மநே நம:
ௐ நித்யாய நம:
ௐ ஸப்தவிம்ஶதிகாத்மநே நம:
ௐ த⁴ர்மார்த²காமமோக்ஷாய நம:
ௐ விரக்தாய நம:
ௐ பா⁴வஶுத்³தா⁴ய நம:
ௐ ஸித்³தா⁴ய நம:
ௐ ஸாத்⁴யாய நம:
ௐ ஶரபா⁴ய நம:
ௐ ப்ரபோ³தா⁴ய நம:
ௐ ஸுபோ³தா⁴ய நம:
ௐ பு³த்³தி⁴ப்ரியாய நம:
ௐ ஸ்நிக்³தா⁴ய நம:
ௐ வித³க்³தா⁴ய நம:
ௐ முக்³தா⁴ய நம:
ௐ முநயே நம:
ௐ ப்ரியம்வதா³ய நம:
ௐ ஶ்ரவ்யாய நம:
ௐ ஸ்ருக்ஸ்ருவாய நம:
ௐ ஶ்ரிதாய நம:
ௐ க்³ருʼஹேஶாய நம:
ௐ மஹேஶாய நம:
ௐ ப்³ரஹ்மேஶாய நம:
ௐ ஶ்ரீத⁴ராய நம:
ௐ ஸுதீர்தா²ய நம:
ௐ ஹயக்³ரீவாய நம:
ௐ உக்³ராய நம:
ௐ உக்³ரவேகா³ய நம:
ௐ உக்³ரகர்மரதாய நம:
ௐ உக்³ரநேத்ராய நம:
ௐ வ்யக்³ராய நம:
ௐ ஸமக்³ரகு³ணஶாலிநே நம:
ௐ பா³லக்³ரஹவிநாஶாய நம:
ௐ பிஶாசக்³ரஹகா⁴திநே நம:
ௐ து³ஷ்டக்³ரஹநிஹந்த்ரே நம:
ௐ நிக்³ரஹாநுக்³ரஹாய நம:
ௐ வ்ருʼஷத்⁴வஜாய நம:
ௐ வ்ருʼஷ்ண்யாய நம:
ௐ வ்ருʼஷாய நம:
ௐ வ்ருʼஷபா⁴ய நம:
ௐ உக்³ரஶ்ரவாய நம:
ௐ ஶாந்தாய நம:
ௐ ஶ்ருதித⁴ராய நம:
ௐ தே³வதே³வேஶாய நம:
ௐ மது⁴ஸூத³நாய நம:
ௐ புண்ட³ரீகாக்ஷாய நம:
ௐ து³ரிதக்ஷயாய நம:
ௐ கருணாஸிந்த⁴வே நம:
ௐ அமிதஞ்ஜயாய நம:
ௐ நரஸிம்ஹாய நம:
ௐ க³ருட³த்⁴வஜாய நம:
ௐ யஜ்ஞநேத்ராய நம:
ௐ காலத்⁴வஜாய நம:
ௐ ஜயத்⁴வஜாய நம:
ௐ அக்³நிநேத்ராய நம:
ௐ அமரப்ரியாய நம:
ௐ மஹாநேத்ராய நம:
ௐ ப⁴க்தவத்ஸலாய நம:
ௐ த⁴ர்மநேத்ராய நம:
ௐ கருணாகராய நம:
ௐ புண்யநேத்ராய நம:
ௐ அபீ⁴ஷ்டதா³யகாய நம:
ௐ ஜயஸிம்ஹரூபாய நம:
ௐ நரஸிம்ஹரூபாய நம:
ௐ ரணஸிம்ஹரூபாய நம:

ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருʼஸிம்ஹ ஸஹஸ்ரநாமாவளி: ஸமாப்த: ।

Also Read 1000 Names of Sri Lakshmi Nrisinha:

1000 Names of of Sri Lakshminrisinha | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Lakshminrisinha | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top