Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Shanmukha or Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Gujarati

Shri Shanmukha Sahasranamavali 5 in Gujarati:

॥ શ્રીષણ્મુખ અથવા સદ્યોજાતમુખસહસ્રનામાવલિઃ ૫ ॥

ૐ શ્રીગણેશાય નમઃ ।

સદ્યોજાતમુખપૂજા ।

ૐ બ્રહ્મભુવે નમઃ । ભવાય । હરાય । રુદ્રાય । મુદ્ગલાય ।
પુષ્કલાય । બલાય । અગ્રગણ્યાય । સદાચારાય । સર્વસ્મૈ । શમ્ભવે ।
મહેશ્વરાય । ઈશ્વરાય । સહસ્રાક્ષાય । પ્રિયાય । વરદાય । વિદ્યાયૈ ।
શઙ્કરાય । પરમેશ્વરાય । ગઙ્ગાધરાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ શૂલધરાય નમઃ । પરાર્થવિગ્રહાય । શર્વજન્મને । ગિરિધન્વને ।
જટાધરાય । ચન્દ્રચૂડાય । ચન્દ્રમૌલયે । વિદુષે ।
વિશ્વમરેશ્વરાય । વેદાન્તસારસન્દોહાય । કપાલિને । નીલલોહિતાય ।
ધ્યાનપરાય । અપરિચ્છેદાય । ગૌરીભદ્રાય । ગણેશ્વરાય ।
અષ્ટમૂર્તયે । ત્રિવર્ગસ્વર્ગસાધનાય । જ્ઞાનગમ્યાય ।
દૃઢપ્રજ્ઞાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ દેવદેવાય નમઃ । ત્રિલોચનાય । વામદેવાય । મહાદેવાય । વાયવે ।
પરિબૃઢાય । દૃઢાય । વિશ્વરૂપાય । વાગીશાય । પરિવ્રાજપ્રિયાય ।
શ્રુતિમુત્પ્રદાય । સર્વપ્રમાણસંવાદિને । વૃષાઙ્કાય । વૃષભારૂઢાય ।
ઈશાનાય । પિનાકિને । ખટ્વાઙ્ગિને । ચિત્રવેષનિરન્તરાય ।
મનોમયમહાયોગિને । સ્થિરબ્રહ્માઙ્ગભુવે નમઃ । ૬૦ ।

ૐ જટિને નમઃ । કાલાનલાય । કૃત્તિવાસસે । સુભગપ્રણવાત્મકાય ।
નાદચૂડાય । સુચક્ષુષે । દૂર્વાસસે । પુરુષાસનાય । મૃગાયુધાય ।
સ્કન્દષષ્ટિપરાયણાય । અનાદિમધ્યનિધનાય । ગિરિવ્રજપાય ।
કુબેરાબ્જભાનવે । શ્રીકણ્ઠાય । લોકપાલકાય । સામાન્યદેવાય ।
કોદણ્ડિને । નીલકણ્ઠાય । પરશ્વથિને । વિશાલાક્ષાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ મૃગાપ્યાય નમઃ । સુરેશાય । સૂર્યતાપનાશનાય । ધ્યેયધામ્ને ।
ક્ષ્મામાત્રે । ભગવતે । પણ્યાય । પશુપતયે । તાર્ક્ષ્યપ્રવર્તનાય ।
પ્રેમપદાય । દાન્તાય । દયાકરાય । દક્ષકાય । કપર્દિને ।
કામશાસનાય । શ્મશાનનિલયાય । ત્ર્યક્ષાય । લોકકર્મણે ।
ભૂતપતયે । મહાકર્મણે નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ મહૌજસે નમઃ । ઉત્તમગોપતયે । ગોપ્ત્રે । જ્ઞાનગમ્યાય । પુરાતનાય ।
નીતયે । સુનીતયે । શુદ્ધાત્મને । સોમાય । સોમરતયે । સુધિયે ।
સોમપાય । અમૃતપાય । સૌમ્યાય । મહાનિધયે । અજાતશત્રવે ।
આલોકાય । સમ્ભાવ્યાય । હવ્યવાહનાય । લોકકારાય નમઃ । ૧૨૦ ।

ૐ વેદકરાય નમઃ । સૂત્રકરાય । સનાતનાય । મહર્ષયે । કપિલાચાર્યાય ।
વિશ્વદીપવિલોચનાય । વિધાયકપાણયે । શ્રીદેવાય । સ્વસ્તિદાય ।
સર્વસ્મૈ । સર્વદાય । સર્વગોચરાય । વિશ્વભુજે । વિશ્વસૃજે ।
વર્ગાય । કર્ણિકારપ્રિયાય । કવયે । શાખાયૈ । ગોશાખાયૈ । ઉત્તમાય
ભિષજે નમઃ । ૧૪૦ ।

ૐ ગઙ્ગાપ્રભવાય નમઃ । ભવપુત્રકાય । સ્થપતિસ્થિતાય ।
વિનીતાત્મવિધેયાય । ભૂતવાહનસદ્ગતયે । સગણાય । ગણકાયસ્થાય ।
સુકીર્તયે । છિન્નસંશયાય । કામદેવાય । કામપલાય । ભસ્મોદ્ધૂલિત
વિગ્રહાય । ભસ્મપ્રિયાય । કામિને । કામદાય । કૃતાગમાય ।
સમાવર્તાય । નિવૃત્તાત્મને । ધર્મપુષ્કરાય । સદાશિવાય નમઃ । ૧૬૦ ।

ૐ અકલુષાય । ચતુર્બાહવે । સર્વવાસાય । દુરાસદાય । દુર્લભાય ।
દુર્ગમાય । સર્વાયુધવિશારદાય । અધ્યાત્મયોગિનિલયાય । શ્રુતદેવાય ।
તમોવર્દ્ધનાય । શુભાઙ્ગાય । રોગસારઙ્ગાય । જગદીશાય ।
જનાર્દનાય । ભસ્મશુદ્ધિકરાય । ઓમ્ભૂર્ભુવસ્સુવાય । શુદ્ધવિગ્રહાય ।
હિરણ્યરેતસે । તરણયે । મરીચયે નમઃ । ૧૮૦ ।

ૐ મહીપાલાય નમઃ । મહાહૃદયાય । મહાતપસે । સિદ્ધબૃન્દનિષેવિતાય ।
વ્યાઘ્રચર્મધરાય । વ્યાળિને । મહાભૂતાય । મહોદયાય ।
અમૃતેશાય । અમૃતવપુષે । પઞ્ચયજ્ઞપ્રભઞ્જનાય ।
પઞ્ચવિંશતિતત્વસ્થાય । પારિજાતાય । પરાપરાય । સુલભાય ।
શૂરાય । નિધયે । વર્ણિને । શત્રુતાપકરાય । શત્રુજિતે નમઃ । ૨૦૦ ।

ૐ આત્મદાય નમઃ । ક્ષપણાય । ક્ષામાય । જ્ઞાનપતયે । અચલોત્તમાય ।
પ્રમાણાય । દુર્જયાય । સુવર્ણાય । વાહનાય । ધનુર્ધરાય નમઃ ।
ધનુર્વેદાય । ગણરાશયે । અનન્તદૃષ્ટયે । આનતાય । દણ્ડાય ।
દમયિત્રે । દમાય । અભિવાદ્યાય । મહાકાયાય ।
વિશ્વકર્મવિશારદાય નમઃ । ૨૨૦ ।

ૐ વીતરાગાય નમઃ । વિનીતાત્મને । તપસ્વિને । ભૂતવાહનાય ।
ઉન્મત્તવેષપ્રચ્છન્નાય । જિતકામજનપ્રીતયે । કલ્યાણપ્રકૃતયે ।
સર્વલોકપ્રજાપતયે । તપસ્વિને । તારકાય । ધીમતે । પ્રધાનપ્રભવે ।
ખર્વાય । અન્તર્હિતાત્મને । લોકપાલાય । કલ્યાદયે । કમલેક્ષણાય ।
વેદશાસ્ત્રત્વજ્ઞાનાય । નિયમાનિયમાશ્રયાય । રાહવે નમઃ । ૨૪૦ ।

ૐ સૂર્યાય નમઃ । શનયે । કેતવે । વિરામાય । વિદ્રુમચ્છવયે ।
ભક્તિગમ્યાય । પરસ્મૈબ્રહ્મણે । મૃગબાણાર્પણાય । અનઘાય ।
અમૃતયે । અદ્રિનિલયાય । સ્વાન્તરઙ્ગપક્ષાય । જગત્પતયે ।
સર્વકર્માચલાય । મઙ્ગલ્યાય । મઙ્ગલપ્રદાય । મહાતપસે ।
દિવસાય । સ્વપિતુરિષ્ટાય । તપસે નમઃ । ૨૬૦ ।

ૐ સ્થવિરાય નમઃ । ધ્રુવાય । અહ્ને । સંવત્સરાય । વ્યાલાય । પ્રમાણાય
। વામતપસે । સર્વદર્શનાય । અજાય । સર્વેશ્વરાય । સિદ્ધાય ।
મહાતેજસે । મહાબલાય । યોગિને । યોગ્યાય । મહાદેવાય । સિદ્ધિપ્રિયાય ।
પ્રસાદાય । શ્રીરુદ્રાય । વસવે નમઃ । ૨૮૦ ।

ૐ વસુમનસે નમઃ । સત્યાય । સર્વપાપહરાય । અમૃતાય । શાશ્વતાય ।
શાન્તાય । બાણહસ્તાય । પ્રતાપવતે । કમણ્ડલુધરાય । ધન્વિને ।
વેદાઙ્ગાય । જિષ્ણવે । ભોજનાય । ભોક્ત્રે । લોકનિયન્ત્રે ।
દુરાધર્ષાય । શ્રીપ્રિયાય । મહામાયાય । સર્પવાસાય ।
ચતુષ્પથાય નમઃ । ૩૦૦ ।

ૐ કાલયોગિને નમઃ । મહાનન્દાય । મહોત્સાહાય । મહાબુધાય ।
મહાવીર્યાય । ભૂતચારિણે । પુરન્દરાય । નિશાચરાય । પ્રેતચારિને ।
મહાશક્તયે । મહાદ્યુતયે । અનિર્દેશ્યવપુષે । શ્રીમતે ।
સર્વાઘહારિણે । અતિવાયુગતયે । બહુશ્રુતાય । નિયતાત્મને ।
નિજોદ્ભવાય । ઓજસ્તેજોદ્વિતીયાય । નર્તકાય નમઃ । ૩૨૦ ।

ૐ સર્વલોકસાક્ષિણે નમઃ । નિઘણ્ટુપ્રિયાય । નિત્યપ્રકાશાત્મને ।
પ્રતાપનાય । સ્પષ્ટાક્ષરાય । મન્ત્રસઙ્ગ્રહાય । યુગાદિકૃતે ।
યુગપ્રલયાય । ગમ્ભીરવૃષભવાહનાય । ઇષ્ટાય । વિશિષ્ટાય ।
શરભાય । શરજનુષે । અપાન્નિધયે । અધિષ્ઠાનાય । વિજયાય ।
જયકાલવિદે । પ્રતિષ્ઠિતપ્રમાણાય । હિરણ્યકવચાય । હરયે નમઃ । ૩૪૦ ।

ૐ વિમોચનાય નમઃ । સુગુણાય । વિદ્યેશાય । વિબુધાગ્રગાય ।
બલરૂપાય । વિકર્ત્રે । ગહનેશાય । કરુણાયૈ । કરણાય ।
કામક્રોધવિમોચનાય । સર્વબુધાય । સ્થાનદાય । જગદાદિજાય ।
દુન્દુભ્યાય । લલિતાય । વિશ્વભવાત્મને । આત્મનિસ્થિરાય ।
વિશ્વેશ્વરાય નમઃ । ૩૬૦ ।

ૐ વીરભદ્રાય નમઃ । વીરાસનાય વિધયે । વીરજેયાય ।
વીરચૂડામણયે । નિત્યાનન્દાય । નિષદ્વરાય । સજ્જનધરાય ।
ત્રિશૂલાઙ્ગાય । શિપિવિષ્ટાય । શિવાશ્રયાય । બાલખિલ્યાય ।
મહાચારાય । બલપ્રમથનાય । અભિરામાય । શરવણભવાય ।
સુધાપતયે । મધુપતયે । ગોપતયે । વિશાલાય । સર્વસાધનાય ।
લલાટાક્ષાય નમઃ । ૩૮૦ ।

ૐ વિશ્વેશ્વરાય નમઃ । સંસારચક્રવિદે । અમોઘદણ્ડાય ।
મધ્યસ્થાય । હિરણ્યાય । બ્રહ્મવર્ચસે । પરમાત્મને । પરમપદાય ।
વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાય । રુચયે । વરરુચયે । વન્દ્યાય । વાચસ્પતયે ।
અહર્નિશાપતયે । વિરોચનાય । સ્કન્દાય । શાસ્ત્રે । વૈવસ્વતાય ।
અર્જુનાય । શક્તયે નમઃ । ૪૦૦ ।

ૐ ઉત્તમકીર્તયે નમઃ । શાન્તરાગાય । પુરઞ્જયાય । કામારયે ।
કૈલાસનાથાય । ભૂવિધાત્રે । રવિલોચનાય । વિદ્વત્તમાય ।
વીરભાદ્રેશ્વરાય । વિશ્વકર્મણે । અનિવારિતાય । નિત્યપ્રિયાય ।
નિયતકલ્યાણગુણાય । પુણ્યશ્રવણકીર્તનાય । દુરાસદાય । વિશ્વસખાય ।
સુધ્યેયાય । દુસ્સ્વપ્નનાશનાય । ઉત્તારણાય । દુષ્કૃતિઘ્ને નમઃ । ૪૨૦ ।

ૐ દુર્ધર્ષાય નમઃ । દુસ્સહાય । અભયાય । અનાદિભુવે ।
લક્ષ્મીશ્વરાય । નીતિમતે । કિરીટિને । ત્રિદશાધિપાય ।
વિશ્વગોપ્ત્રે । વિશ્વભોક્ત્રે । સુવીરાય । રઞ્જિતાઙ્ગાય । જનનાય ।
જનજન્માદયે । વીધિતિ । મતે । વસિષ્ઠાય કાશ્યપાય । ભાનવે ।
ભીમાય । ભીમપરાક્રમાય નમઃ । ૪૪૦ ।

ૐ પ્રણવાય નમઃ । સત્યપત્પ । થાચારાય । મહાકારાય । મહાધનુષે ।
જનાધિપાય । મહતે દેવાય । સકલાગમપારગાય । તત્વતત્વેશ્વરાય ।
તત્વવિદે । આકાશાત્મને । વિભૂતયે । બ્રહ્મવિદે । જન્મમૃત્યુજયાય ।
યજ્ઞપતયે । ધન્વિને । ધર્મવિદે । અમોઘવિક્રમાય । મહેન્દ્રાય ।
દુર્ભરાય । સેનાન્યે નમઃ । ૪૬૦ ।

ૐ યજ્ઞદાય નમઃ । યજ્ઞવાહનાય । પઞ્ચબ્રહ્મવિદે । વિશ્વદાય ।
વિમલોદયાય । આત્મયોનયે । અનાદ્યન્તાય । ષટ્ત્રિંશલ્લોચનાય ।
ગાયત્રીવેલ્લિતાય । વિશ્વાસાય । વ્રતાકરાય । શશિને । ગુરુતરાય ।
સંસ્મૃતાય । સુષેણાય । સુરશત્રુઘ્ને । અમોઘાય । અમૂર્તિસ્વરૂપિણે ।
વિગતજરાય । સ્વયઞ્જ્યોતિષે નમઃ । ૪૮૦ ।

ૐ અન્તર્જ્યોતિષે નમઃ । આત્મજ્યોતિષે । અચઞ્ચલાય । પિઙ્ગલાય ।
કપિલાશ્રયાય । સહસ્રનેત્રધૃતાય । ત્રયીધનાય । અજ્ઞાનસન્ધાય ।
મહાજ્ઞાનિને । વિશ્વોત્પત્તયે । ઉદ્ભવાય । ભગાયવિવસ્વતે ।
આદિદીક્ષાય । યોગાચારાય । દિવસ્પતયે । ઉદારકીર્તયે । ઉદ્યોગિને ।
સદ્યોગિને । સદસન્ન્યાસાય । નક્ષત્રમાલિને નમઃ । ૫૦૦ ।

ૐ સ્વાધિષ્ઠાનનક્ષત્રાશ્રયાય નમઃ । સભેશાય । પવિત્રપ્રાણાય ।
પાપસમાપનાય । નભોગતયે । હૃત્પુણ્ડરીકનિલયાય । શુક્રશ્યેનાય ।
વૃષાઙ્ગાય । પુષ્ટાય । તક્ષ્ણાય । સ્મયનીયકર્મનાશનાય ।
અધર્મશત્રવે । અધ્યક્ષાય । પુરુષોત્તમાય । બ્રહ્મગર્ભાય ।
બૃહદ્ગર્ભાય । મર્મહેતવે । નાગાભરણાય । ઋદ્ધિમતે ।
સુગતાય નમઃ । ૫૨૦ ।

ૐ કુમારાય નમઃ । કુશલાગમાય । હિરણ્યવર્ણાય । જ્યોતિષ્મતે ।
ઉપેન્દ્રાય । અનોકહાય । વિશ્વામિત્રાય । તિમિરાપહાય । પાવનાધ્યક્ષાય ।
દ્વિજેશ્વરાય । બ્રહ્મજ્યોતિષે । સ્વર્ધયે । બૃહજ્જ્યોતિષે । અનુત્તમાય ।
માતામહાય । માતરિશ્વને । પિનાકધનુષે । પુલસ્ત્યાય । જાતુકર્ણાય ।
પરાશરાય નમઃ । ૫૪૦ ।

ૐ નિરાવરણવિજ્ઞાનાય નમઃ । નિરિઞ્ચાય । વિદ્યાશ્રયાય । આત્મભુવે ।
અનિરુદ્ધાય । અત્રયે । મહાયશસે । લોકચૂડામણયે । મહાવીરાય ।
ચણ્ડાય । નિર્જરવાહનાય । નભસ્યાય । મુનોબુદ્ધયે । નિરહઙ્કારાય ।
ક્ષેત્રજ્ઞાય । જમદગ્નયે । જલનિધયે । વિવાહાય । વિશ્વકારાય ।
અદરાય નમઃ । ૫૬૦ ।

ૐ અનુત્તમાય નમઃ । શ્રેયસે । જ્યેષ્ઠાય । નિશ્રેયસનિલયાય ।
શૈલનભસે । કલ્પકતરવે । દાહાય । દાનપરાય । કુવિન્દમાય ।
ચામુણ્ડાજનકાય । ચરવે । વિશલ્યાય । લોકશલ્ય નિવારકાય ।
ચતુર્વેદપ્રિયાય । ચતુરાય । ચતુરઙ્ગબલવીરાય ।
આત્મયોગસમાધિસ્થાય । તીર્થદેવશિવાલયાય । વિજ્ઞાનરૂપાય ।
મહારૂપાય નમઃ । ૫૮૦ ।

ૐ સર્વરૂપાય નમઃ । ચરાચરાય । ન્યાયનિર્વાહકાય । ન્યાયગમ્યાય ।
નિરઞ્જનાય । સહસ્રમૂર્ધ્ને । દેવેન્દ્રાય । સર્વશત્રુપ્રભઞ્જનાય ।
મુણ્ડાય । વિરામાય । વિકૃતાય । દંષ્ટ્રાયૈ । ધામ્ને । ગુણાત્મારામાય ।
ધનાધ્યક્ષાય । પિઙ્ગલાક્ષાય । નીલશ્રિયે । નિરામયાય ।
સહસ્રબાહવે । દુર્વાસસે નમઃ । ૬૦૦ ।

ૐ શરણ્યાય નમઃ । સર્વલોકાય । પદ્માસનાય । પરસ્મૈ જ્યોતિષે ।
પરાત્પરબલપ્રદાય । પદ્મગર્ભાય । મહાગર્ભાય । વિશ્વગર્ભાય ।
વિચક્ષણાય । પરાત્પરવર્જિતાય । વરદાય । પરેશાય ।
દેવાસુરમહામન્ત્રાય । મહર્ષયે । દેવર્ષયે । દેવાસુરવરપ્રદાય ।
દેવાસુરેશ્વરાય । દિવ્યદેવાસુરમહેશ્વરાય । સર્વદેવમયાય ।
અચિન્ત્યાય નમઃ । ૬૨૦ ।

ૐ દેવતાત્મને નમઃ । આત્મસમ્ભવાય । ઈશાનેશાય । સુપૂજિતવિગ્રહાય ।
દેવસિંહાય । વિબુધાગ્રગાય । શ્રેષ્ઠાય । સર્વદેવોત્તમાય ।
શિવધ્યાનરતયે । શ્રીમચ્છિખણ્ડિને । પાર્વતીપ્રિયતમાય ।
વજ્રહસ્તસંવિષ્ટમ્ભિને । નારસિંહનિપાતનાય । બ્રહ્મચારિણે ।
લોકચારિણે-ધર્મચારિણે । સુધાશનાધિપાય । નન્દીશ્વરાય ।
નગ્નવ્રતધરાય । લિઙ્ગરૂપાય । સુરાધ્યક્ષાય નમઃ । ૬૪૦ ।

ૐ સુરાપઘ્નાય નમઃ । સ્વર્ગદાય । સુરમથનસ્વનાય । ભૂજાધ્યક્ષાય ।
ભુજઙ્ગત્રાસાય । ધર્મપત્તનાય । ડમ્ભાય । મહાડમ્ભાય ।
સર્વભૂતમહેશ્વરાય । શ્મશનવાસાય । દિવ્યસેતવે । અપ્રતિમાકૃતયે ।
લોકાન્તરસ્ફુટાય । ત્ર્યમ્બકાય । ભક્તવત્સલાય । મખદ્વિષિણે ।
બ્રહ્મકન્ધરરવણાય । વીતરોષાય । અક્ષયગુણાય । દક્ષાય નમઃ । ૬૬૦ ।

ૐ ધૂર્જટયે નમઃ । ખણ્ડપરશુશકલાય । નિષ્કલાય । અનઘાય ।
આકાશાય । સકલાધારાય । મૃડાય । પૂર્ણાય । પૃથિવીધરાય ।
સુકુમારાય । સુલોચનાય । સામગાનપ્રિયાય । અતિક્રૂરાય । પુણ્યકીર્તનાય ।
અનામયાય । તીર્થકરાય । જગદાધારાય । જટિલાય । જીવનેશ્વરાય ।
જીવિતાન્તકાય નમઃ । ૬૮૦ ।

ૐ અનન્તાય નમઃ । વસુરેતસે । વસુપ્રદાય । સદ્ગતયે । સત્કૃતયે ।
કાલકણ્ઠાય । કલાધરાય । માનિને । મહાકાલાય । સદસદ્ભૂતાય ।
ચન્દ્રચૂડાય । શાસ્ત્રેશાય । લોકગુરવે । લોકનાયકાય । નૃત્તેશાય ।
કીર્તિભૂષણાય । અનપાયાય । અક્ષરાય । સર્વશાસ્ત્રાય ।
તેજોમયાય નમઃ । ૭૦૦ ।

ૐ વરાય નમઃ । લોકરક્ષાકરાય । અગ્રગણ્યાય । અણવે । શુચિસ્મિતાય ।
પ્રસન્નાય । દુર્જયાય । દુરતિક્રમાય । જ્યોતિર્મયાય । જગન્નાથાય ।
નિરાકારાય । જ્વરેશ્વરાય । તુમ્બવીણાય । મહાકાયાય । વિશાખાય ।
શોકનાશનાય । ત્રિલોકેશાય । ત્રિલોકાત્મને । શુદ્ધાય ।
અધોક્ષજાય નમઃ । ૭૨૦ ।

ૐ અવ્યક્તલક્ષણાય નમઃ । અવ્યક્તાય । વ્યક્તાવ્યક્તાય । વિશામ્પતયે ।
પરશિવાય । વરેણ્યાય । નગોદ્ભવાય । બ્રહ્મવિષ્ણુરુદ્રપરાય ।
હંસવાહનાય । હંસપતયે । નમિતવેતસાય । વિધાત્રે । સૃષ્ટિહન્ત્રે ।
ચતુર્મુખાય । કૈલાસશિખરાય । સર્વવાસિને । સદઙ્ગદાય ।
હિરણ્યગર્ભાય । ગગનભૂરિભૂષણાય । પૂર્વજવિધાત્રે નમઃ । ૭૪૦ ।

ૐ ભૂતલાય નમઃ । ભૂતપતયે । ભૂતિદાય । ભુવનેશ્વરાય ।
સંયોગિને । યોગવિદુષે । બ્રાહ્મણાય । બ્રાહ્મણપ્રિયાય । દેવપ્રિયાય ।
વેદાન્તસ્વરૂપાય । વેદાન્તાય । દૈવજ્ઞાય । વિષમાર્તાણ્ડાય ।
વિલોલાક્ષાય । વિષદાય । વિષબન્ધનાય । નિર્મલાય । નિરહઙ્કારાય ।
નિરુપદ્રવાય । દક્ષઘ્નાય નમઃ । ૭૬૦ ।

ૐ દર્પઘ્નાય નમઃ । તૃપ્તિકરાય । સર્વજ્ઞપરિપાલકાય ।
સપ્તદિગ્વિજયાય । સહસ્રત્વિષે । સ્કન્દપ્રકૃતિદક્ષિણાય ।
ભૂતભવ્યભવન્નાથાય । પ્રભવભ્રાન્તિનાશનાય । અર્થાય ।
મહાકેશાય । પરકાર્યૈકપણ્ડિતાય । નિષ્કણ્ટકાય । નિત્યાનન્દાય ।
નીપ્રજાય નિષ્પ્રજાય । । સત્વપતયે । સાત્વિકાય । સત્વાય ।
કીર્તિસ્તમ્ભાય । કૃતાગમાય । અકમ્પિતગુણગૃહિણ્યાય ગ્રાહિણે । નમઃ । ૭૮૦ ।

ૐ અનેકાત્મને નમઃ । અશ્વવલ્લભાય । શિવારમ્ભાય । શાન્તપ્રિયાય ।
સમઞ્જનાય । ભૂતગણસેવિતાય । ભૂતિકૃતે । ભૂતિભૂષણાય ।
ભૂતિભાવનાય । અકારાય । ભક્તમધ્યસ્થાય । કાલાઞ્જનાય ।
મહાવટવૃક્ષાય । મહાસત્યભૂતાય । પઞ્ચશક્તિપરાયણાય ।
પરાર્થવૃત્તયે । વિવર્તશ્રુતિસઙ્ગરાય । અનિર્વિણ્ણગુણગ્રાહિણે ।
નિયતિનિષ્કલાય । નિષ્કલઙ્કાય નમઃ । ૮૦૦ ।

ૐ સ્વભાવભદ્રાય નમઃ । કઙ્કાળઘ્ને । મધ્યસ્થાય । સદ્રસાય ।
શિખણ્ડિને । કવચિને । સ્થૂલિને । જટિને । મુણ્ડિને । સુશિખણ્ડિને ।
મેખલિને । ખડ્ગિને । માલિને । સારામૃગાય । સર્વજિતે । તેજોરાશયે ।
મહામણયે । અસઙ્ખ્યેયાય । અપ્રમેયાય । વીર્યવતે નમઃ । ૮૨૦ ।

ૐ કાર્યકોવિદાય નમઃ । દેવસેનાવલ્લભાય । વિયદ્ગોપ્ત્રે ।
સપ્તવરમુનીશ્વરાય । અનુત્તમાય । દુરાધર્ષાય ।
મધુરપ્રદર્શનાય । સુરેશશરણાય । શર્મણે । સર્વદેવાય ।
સતાઙ્ગતયે । કલાધ્યક્ષાય । કઙ્કાળરૂપાય । કિઙ્કિણીકૃતવાસસે ।
મહેશ્વરાય । મહાભર્ત્રે । નિષ્કલઙ્કાય । વિશૃઙ્ખલાય ।
વિદ્યુન્મણયે । તરુણાય નમઃ । ૮૪૦ ।

ૐ ધન્યાય નમઃ । સિદ્ધિદાય । સુખપ્રદાય । શિલ્પિને । મહામર્મજાય ।
એકજ્યોતિષે । નિરાતઙ્કાય । નરનારયણપ્રિયાય । નિર્લેપાય ।
નિષ્પ્રપઞ્ચાય । નિર્વ્યયાય । વ્યાઘ્રનાશાય । સ્તવ્યાય । સ્તવપ્રિયાય ।
સ્તોત્રાય । વ્યાપ્તમુક્તયે । અનાકુલાય । નિરવદ્યાય । મહાદેવાય ।
વિદ્યાધરાય નમઃ । ૮૬૦ ।

ૐ અણુમાત્રાય નમઃ । પ્રશાન્તદૃષ્ટયે । હર્ષદાય । ક્ષત્રઘ્નાય ।
નિત્યસુન્દરાય । સ્તુત્યસારાય । અગ્રસ્તુત્યાય । સત્રેશાય । સાકલ્યાય ।
શર્વરીપતયે । પરમાર્થગુરવે । વ્યાપ્તશુચયે । આશ્રિતવત્સલાય ।
સારજ્ઞાય । સ્કન્દાનુજાય । મહાબાહવે । સ્કન્દદૂતાય । નિરઞ્જનાય ।
વીરનાથાય । સ્કન્દદાસાય નમઃ । ૮૮૦ ।

ૐ કીર્તિધરાય નમઃ । કમલાઙ્ઘ્રયે । કમ્બુકણ્ઠાય ।
કલિકલ્મષનાશનાય । કઞ્જનેત્રાય । ખડ્ગધરાય । વિમલાય ।
યુક્તવિક્રમાય । તપઃસ્વારાધ્યાય । તાપસારાધિતાય । અક્ષરાય ।
કમનીયાય । કમનીયકરદ્વન્દ્વાય । કારુણ્યાય । ધર્મમૂર્તિમતે ।
જિતક્રોધાય । દાનશીલાય । ઉમાપુત્રસમ્ભવાય । પદ્માનનાય ।
તપોરૂપાય નમઃ । ૯૦૦ ।

ૐ પશુપાશવિમોચકાય નમઃ । પણ્ડિતાય । પાવનકરાય । પુણ્યરૂપિણે ।
પુરાતનાય । ભક્તેષ્ટવરપ્રદાય । પરમાય । ભક્તકીર્તિપરાયણાય ।
મહાબલાય । ગદાહસ્તાય । વિભવેશ્વરાય । અનન્તાય । વસુદાય ।
ધન્વીશાય । કર્મસાક્ષિણે । મહામતાય । સર્વાઙ્ગસુન્દરાય ।
શ્રીમદીશાય । દુષ્ટદણ્ડિને । સદાશ્રયાય નમઃ । ૯૨૦ ।

ૐ માલાધરાય નમઃ । મહાયોગિને । માયાતીતાય । કલાધરાય । કામરૂપિણે ।
બ્રહ્મચારિણે । દિવ્યભૂષણશોભિતાય । નાદરૂપિણે । તમોપહારિણે ।
પીતામ્બરધરાય । શુભકરાય । ઈશસૂનવે । જિતાનઙ્ગાય ।
ક્ષણરહિતાય । ગુરવે । ભાનુગોકો । પપ્રણાશિને । ભયહારિણે ।
જિતેન્દ્રિયાય । આજાનુબાહવે । અવ્યક્તાય નમઃ । ૯૪૦ ।

ૐ સુરસંસ્તુતકરવૈભવાય નમઃ । પીતામૃતપ્રીતિકરાય । ભક્તાનાં
સંશ્રયાય । ગૃહગુહ । સેનાપતયે । ગુહ્યરૂપાય । પ્રજાપતયે ।
ગુણાર્ણવાય । જાતીકવચસુપ્રીતાય । ગન્ધલેપનાય । ગણાધિપાય ।
ધર્મધરાય । વિદ્રુમાભાય । ગુણાતીતાય । કલાસહિતાય ।
સનકાદિસમારાધ્યાય । સચ્ચિદાનન્દરૂપવતે । ધર્મવૃદ્ધિકરાય ।
વાગ્મિનામીશાય । સર્વાતીતાય । સુમઙ્ગળાય નમઃ । ૯૬૦ ।

ૐ મુક્તિરૂપાય નમઃ । મહાગ્રાસાય । ભવરોગપ્રણાશનાય ।
ભક્તિવશ્યાય । ભક્તિગમ્યાય । ગાનશાસ્ત્રાય । નિત્યપ્રિયાય ।
નિરન્તકાય । નિષ્કૃષ્ટાય । નિરુપદ્રવાય । સ્વતન્ત્રપ્રીતિકાય ।
ચતુર્વર્ગફલપ્રદાય । ત્રિકાલવેત્રે । વાજાય । પ્રસવાય । ક્રતવે ।
વ્યાનાય । અસવે । આયુષે । વર્ષ્મણે નમઃ । ૯૮૦ ।

ૐ શ્રદ્ધાયૈ નમઃ । ક્રીડાયૈ । સૌમનસાય । દ્રવિણાય । સંવિદે ।
જીવાતવે । અનામયાય । અવ્યયાય । જૈત્રાય । પૂર્ણાય । વ્રીહયે ।
ઔષધયે । પૂષ્ણે । બૃહસ્પતયે । પુરોડાશાય । બૃહદ્રથન્તરાય ।
બર્હિષે । અશ્વમેધાય । પૌષ્ણાય । આગ્રયણાય નમઃ । ૧૦૦૦ ।

સદ્યોજાતમુખપૂજનં સમ્પુર્ણમ્ ।
ઇતિ ષણ્મુખસહસ્રનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ।
ૐ શરવણભવાય નમઃ ।
ૐ તત્સત્ બ્રહ્માર્પણમસ્તુ ।

Also Read:

1000 Names of Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 5 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

1000 Names of Sri Shanmukha or Sadyojata Mukha Sahasranamavali 5 in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top