Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Sahasranamavali / 1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

1000 Names of Sri Sharada | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

70 Views

Shri Sharada Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீஶாரதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।

ஶ்ரீபை⁴ரவீ உவாச
ப⁴க³வந் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼத ।
ஸர்வாக³மைகதத்த்வஜ்ஞ தத்த்வஸாக³ரபாரக³ ॥ 1 ॥

க்ருʼபாபரோঽஸி தே³வேஶ ஶரணாக³தவத்ஸல ।
புரா த³த்தம் வரம் மஹ்யம் தே³வதா³நவஸங்க³ரே ॥ 2 ॥

தமத்³ய ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்தோ யாசேঽஹம் பரமேஶ்வர ।
ப்ரயச்ச² த்வரிதம் ஶம்போ⁴ யத்³யஹம் ப்ரேயஸீ தவ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச
தே³வதே³வீ புரா ஸத்யம் ஸுராஸுரரணாஜிரே ।
வரோ த³த்தோ மயா தேঽத்³ய வரம் யாசஸ்வ வாஞ்சி²தம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவீ உவாச
ப⁴க³வந் யா மஹாதே³வீ ஶாரதா³ঽঽக்²யா ஸரஸ்வதீ ।
காஶ்மீரே ஸா ஸ்வதபஸா ஶாண்டி³ல்யேநாவதாரிதா ॥ 5 ॥

தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் மே போ⁴க³மோக்ஷைகஸாத⁴நம் ।
ஸாத⁴காநாம் ஹிதார்தா²ய வத³ த்வம் பரமேஶ்வர ॥ 6 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச
ரஹஸ்யமேதத³கி²லம் தே³வாநாம் பரமேஶ்வரி ।
பராபரரஹஸ்யம் ச ஜக³தாம் பு⁴வநேஶ்வரி ॥ 7 ॥

யா தே³வீ ஶாரதா³க்²யேதி ஜக³ந்மாதா ஸரஸ்வதீ ।
பஞ்சாக்ஷரீ ச ஷட்கூடத்ரைலோக்யப்ரதி²தா ஸதா³ ॥ 8 ॥

தயா ததமித³ம் விஶ்வம் தயா ஸம்பால்யதே ஜக³த் ।
ஸைவ ஸம்ஹரதே சாந்தே ஸைவ முக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

தே³வதே³வீ மஹாவித்³யா பரதத்த்வைகரூபிணீ ।
தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் தே வக்ஷ்யேঽஹம் ப⁴க்திஸாத⁴நம் ॥ 10 ॥

॥ விநியோக:³ ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஶாரதா³ப⁴க³வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீப⁴க³வாந் பை⁴ரவ ருʼஷி: । த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த:³।பஞ்சாக்ஷரஶாரதா³ தே³வதா।
க்லீம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி:। நம இதி கீலகம்।
த்ரிவர்க³ப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஸஹஸ்ரநாமபாடே² விநியோக:³ ॥

॥ கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் க்லாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரூம் க்லூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ரைம் க்லைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம:।
ௐ ஹ்ரௌம் க்லௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।
ௐ ஹ்ர: க்ல: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

॥ ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் க்லாம் ஹ்ருʼத³யாய நம: ।
ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ௐ ஹ்ரூம் க்லூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ௐ ஹ்ரைம் க்லைம் கவசாய ஹும் ।
ௐ ஹ்ரௌம் க்லௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ௐ ஹ்ர: க்ல: அஸ்த்ராய ப²ட ।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

ஶக்திசாபஶரக⁴ண்டிகாஸுதா⁴பாத்ரரத்நகலஶோல்லஸத்கராம் ।
பூர்ணசந்த்³ரவத³நாம் த்ரிலோசநாம் ஶாரதா³ம் நமத ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ம் ॥

ஶ்ரீ ஶ்ரீஶைலஸ்தி²தா யா ப்ரஹஸிதவத³நா பார்வதீ ஶூலஹஸ்தா
வஹ்ந்யர்கேந்து³த்ரிநேத்ரா த்ரிபு⁴வநஜநநீ ஷட்³பு⁴ஜா ஸர்வஶக்தி: ।
ஶாண்டி³ல்யேநோபநீதா ஜயதி ப⁴க³வதீ ப⁴க்திக³ம்யா நதாநாம்
ஸா ந: ஸிம்ஹாஸநஸ்தா² ஹ்யபி⁴மதப²லதா³ ஶாரதா³ ஶம் கரோது ॥

॥ பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் வஹ்ந்யாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை அம்ருʼதம்மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

யோநிமுத்³ராம் த³ர்ஶயேத் ॥

॥ ஶ்ரீஶாரதா³ கா³யத்ரீ ॥

ௐ ஶாரதா³யை வித்³மஹே । வரதா³யை தீ⁴மஹி।
தந்நோ மோக்ஷதா³யிநீ ப்ரசோத³யாத் ॥

ஶ்ரீஶாரதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶ்ரீ க³ணேஶாய நம: ।

ஶ்ரீபை⁴ரவீ உவாச
ப⁴க³வந் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞ ஸர்வலோகநமஸ்க்ருʼத ।
ஸர்வாக³மைகதத்த்வஜ்ஞ தத்த்வஸாக³ரபாரக³ ॥ 1 ॥

க்ருʼபாபரோঽஸி தே³வேஶ ஶரணாக³தவத்ஸல ।
புரா த³த்தம் வரம் மஹ்யம் தே³வதா³நவஸங்க³ரே ॥ 2 ॥

தமத்³ய ப⁴க³வம்ஸ்த்வத்தோ யாசேঽஹம் பரமேஶ்வர ।
ப்ரயச்ச² த்வரிதம் ஶம்போ⁴ யத்³யஹம் ப்ரேயஸீ தவ ॥ 3 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச
தே³வதே³வீ புரா ஸத்யம் ஸுராஸுரரணாஜிரே ।
வரோ த³த்தோ மயா தேঽத்³ய வரம் யாசஸ்வ வாஞ்சி²தம் ॥ 4 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவீ உவாச
ப⁴க³வந் யா மஹாதே³வீ ஶாரதா³ঽঽக்²யா ஸரஸ்வதீ ।
காஶ்மீரே ஸா ஸ்வதபஸா ஶாண்டி³ல்யேநாவதாரிதா ॥ 5 ॥

தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் மே போ⁴க³மோக்ஷைகஸாத⁴நம் ।
ஸாத⁴காநாம் ஹிதார்தா²ய வத³ த்வம் பரமேஶ்வர ॥ 6 ॥

ஶ்ரீபை⁴ரவ உவாச
ரஹஸ்யமேதத³கி²லம் தே³வாநாம் பரமேஶ்வரி ।
பராபரரஹஸ்யம் ச ஜக³தாம் பு⁴வநேஶ்வரி ॥ 7 ॥

யா தே³வீ ஶாரதா³க்²யேதி ஜக³ந்மாதா ஸரஸ்வதீ ।
பஞ்சாக்ஷரீ ச ஷட்கூடத்ரைலோக்யப்ரதி²தா ஸதா³ ॥ 8 ॥

தயா ததமித³ம் விஶ்வம் தயா ஸம்பால்யதே ஜக³த் ।
ஸைவ ஸம்ஹரதே சாந்தே ஸைவ முக்திப்ரதா³யிநீ ॥ 9 ॥

தே³வதே³வீ மஹாவித்³யா பரதத்த்வைகரூபிணீ ।
தஸ்யா நாமஸஹஸ்ரம் தே வக்ஷ்யேঽஹம் ப⁴க்திஸாத⁴நம் ॥ 10 ॥

॥ விநியோக:³ ॥

ௐ அஸ்ய ஶ்ரீஶாரதா³ப⁴க³வதீஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய
ஶ்ரீப⁴க³வாந் பை⁴ரவ ருʼஷி: । த்ரிஷ்டுப் ச²ந்த:³।பஞ்சாக்ஷரஶாரதா³ தே³வதா।
க்லீம் பீ³ஜம் । ஹ்ரீம் ஶக்தி:। நம இதி கீலகம்।
த்ரிவர்க³ப²லஸித்³த்⁴யர்தே² ஸஹஸ்ரநாமபாடே² விநியோக:³ ॥

॥ கரந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் க்லாம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ।ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம:।
ௐ ஹ்ரூம் க்லூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம: ।ௐ ஹ்ரைம் க்லைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம:।
ௐ ஹ்ரௌம் க்லௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம: ।ௐ ஹ்ர: க்ல: கரதலகரப்ருʼஷ்டா²ப்⁴யாம் நம: ॥

॥ ஹ்ருʼத³யாதி³ ந்யாஸ: ॥

ௐ ஹ்ராம் க்லாம் ஹ்ருʼத³யாய நம: । ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா।
ௐ ஹ்ரூம் க்லூம் ஶிகா²யை வஷட் । ௐ ஹ்ரைம் க்லைம் கவசாய ஹும்।
ௐ ஹ்ரௌம் க்லௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் । ௐ ஹ்ர: க்ல: அஸ்த்ராய ப²ட।
ௐ பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த:⁴ ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

ஶக்திசாபஶரக⁴ண்டிகாஸுதா⁴பாத்ரரத்நகலஶோல்லஸத்கராம் ।
பூர்ணசந்த்³ரவத³நாம் த்ரிலோசநாம் ஶாரதா³ம் நமத ஸர்வஸித்³தி⁴தா³ம் ॥

ஶ்ரீ ஶ்ரீஶைலஸ்தி²தா யா ப்ரஹஸிதவத³நா பார்வதீ ஶூலஹஸ்தா
வஹ்ந்யர்கேந்து³த்ரிநேத்ரா த்ரிபு⁴வநஜநநீ ஷட்³பு⁴ஜா ஸர்வஶக்தி: ।
ஶாண்டி³ல்யேநோபநீதா ஜயதி ப⁴க³வதீ ப⁴க்திக³ம்யா நதாநாம்
ஸா ந: ஸிம்ஹாஸநஸ்தா² ஹ்யபி⁴மதப²லதா³ ஶாரதா³ ஶம் கரோது ॥

॥ பஞ்சபூஜா ॥

லம் ப்ருʼதி²வ்யாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை க³ந்த⁴ம் ஸமர்பயாமி ।
ஹம் ஆகாஶாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை புஷ்பை: பூஜயாமி ।
யம் வாய்வாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை தூ⁴பமாக்⁴ராபயாமி ।
ரம் வஹ்ந்யாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை தீ³பம் த³ர்ஶயாமி ।
வம் அம்ருʼதாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை அம்ருʼதம்மஹாநைவேத்³யம் நிவேத³யாமி ।
ஸம் ஸர்வாத்மிகாயை ஶ்ரீஶாரதா³தே³வ்யை ஸர்வோபசாரபூஜாம் ஸமர்பயாமி ॥

யோநிமுத்³ராம் த³ர்ஶயேத் ॥

॥ ஶ்ரீஶாரதா³ கா³யத்ரீ ॥

ௐ ஶாரதா³யை வித்³மஹே । வரதா³யை தீ⁴மஹி।
தந்நோ மோக்ஷதா³யிநீ ப்ரசோத³யாத் ॥

॥ ஶ்ரீஶாரதா³ மந்த்ர: ॥

ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶாரதா³யை நம: ॥

॥ அத² ஶ்ரீஶாரதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஶாரதா³ ஶாந்தா ஶ்ரீமதீ ஶ்ரீஶுப⁴ங்கரீ ।
ஶுபா⁴ ஶாந்தா ஶரத்³பீ³ஜா ஶ்யாமிகா ஶ்யாமகுந்தலா ॥ 1 ॥

ஶோபா⁴வதீ ஶஶாங்கேஶீ ஶாதகும்ப⁴ப்ரகாஶிநீ ।
ப்ரதாப்யா தாபிநீ தாப்யா ஶீதலா ஶேஷஶாயிநீ ॥ 2 ॥

ஶ்யாமா ஶாந்திகரீ ஶாந்தி: ஶ்ரீகரீ வீரஸூதி³நீ ।
வேஶ்யா வேஶ்யகரீ வைஶ்யா வாநரீ வேஷபா⁴ந்விதா ॥ 3 ॥

வாசாலீ ஶுப⁴கா³ ஶோப்⁴யா ஶோப⁴நா ச ஶுசிஸ்மிதா ।
ஜக³ந்மாதா ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³த்பாலநகாரிணீ ॥ 4 ॥

ஹாரிணீ க³தி³நீ கோ³தா⁴ கோ³மதீ ஜக³தா³ஶ்ரயா ।
ஸௌம்யா யாம்யா ததா² காம்யா வாம்யா வாசாமகோ³சரா ॥ 5 ॥

ஐந்த்³ரீ சாந்த்³ரீ கலா காந்தா ஶஶிமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
ஆக்³நேயீ வாருணீ வாணீ காருணா கருணாஶ்ரயா ॥ 6 ॥

நைர்ருʼதீ ருʼதரூபா ச வாயவீ வாக்³ப⁴வோத்³ப⁴வா ।
கௌபே³ரீ கூப³ரா கோலா காமேஶீ காமஸுந்த³ரீ ॥ 7 ॥

கே²ஶாநீ கேஶநீகாரா மோசநீ தே⁴நுகாமதா³ ।
காமதே⁴நு: கபாலேஶீ கபாலகரஸம்யுதா ॥ 8 ॥

சாமுண்டா³ மூல்யதா³ மூர்திர்முண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷணா ।
ஸுமேருதநயா வந்த்³யா சண்டி³கா சண்ட³ஸூதி³நீ ॥ 9 ॥

சண்டா³ம்ஶுதேஜஸாம்மூர்திஶ்சண்டே³ஶீ சண்ட³விக்ரமா ।
சாடுகா சாடகீ சர்சா சாருஹம்ஸா சமத்க்ருʼதி: ॥ 10 ॥

லலஜ்ஜிஹ்வா ஸரோஜாக்ஷீ முண்ட³ஸ்ருʼங்முண்ட³தா⁴ரிணீ ।
ஸர்வாநந்த³மயீ ஸ்துத்யா ஸகலாநந்த³வர்தி⁴நீ ॥ 11 ॥

த்⁴ருʼதி: க்ருʼதி: ஸ்தி²திர்மூர்தி: த்³யௌவாஸா சாருஹாஸிநீ ।
ருக்மாங்க³தா³ ருக்மவர்ணா ருக்மிணீ ருக்மபூ⁴ஷணா ॥ 12 ॥

காமதா³ மோக்ஷதா³நந்தா³ நாரஸிம்ஹீ ந்ருʼபாத்மஜா ।
நாராயணீ நரோத்துங்க³நாகி³நீ நக³நந்தி³நீ ॥ 13 ॥

நாக³ஶ்ரீர்கி³ரிஜா கு³ஹ்யா கு³ஹ்யகேஶீ க³ரீயஸீ ।
கு³ணாஶ்ரயா கு³ணாதீதா க³ஜராஜோபரிஸ்தி²தா ॥ 14 ॥

க³ஜாகாரா க³ணேஶாநீ க³ந்த⁴ர்வக³ணஸேவிதா ।
தீ³ர்க⁴கேஶீ ஸுகேஶீ ச பிங்க³லா பிங்க³லாலகா ॥ 15 ॥

ப⁴யதா³ ப⁴வமாந்யா ச ப⁴வாநீ ப⁴வதோஷிதா ।
ப⁴வாலஸ்யா ப⁴த்³ரதா⁴த்ரீ பீ⁴ருண்டா³ ப⁴க³மாலிநீ ॥ 16 ॥

பௌரந்த³ரீ பரஞ்ஜ்யோதி: புரந்த³ரஸமர்சிதா ।
பீநா கீர்திகரீ கீர்தி: கேயூராட்⁴யா மஹாகசா ॥ 17 ॥

கோ⁴ரரூபா மஹேஶாநீ கோமலா கோமலாலகா ।
கல்யாணீ காமநா குப்³ஜா கநகாங்க³த³பூ⁴ஷிதா ॥ 18 ॥

கேநாஶீ வரதா³ காலீ மஹாமேதா⁴ மஹோத்ஸவா ।
விரூபா விஶ்வரூபா ச விஶ்வதா⁴த்ரீ பிலம்பிலா ॥ 19 ॥

பத்³மாவதீ மஹாபுண்யா புண்யா புண்யஜநேஶ்வரீ ।
ஜஹ்நுகந்யா மநோஜ்ஞா ச மாநஸீ மநுபூஜிதா ॥ 20 ॥

காமரூபா காமகலா கமநீயா கலாவதீ ।
வைகுண்ட²பத்நீ கமலா ஶிவபத்நீ ச பார்வதீ ॥ 21 ॥

காம்யஶ்ரீ ர்கா³ருடீ³வித்³யா விஶ்வஸூர்வீரஸூர்தி³தி: ।
மாஹேஶ்வரீ வைஷ்ணவீ ச ப்³ராஹ்மீ ப்³ராஹ்மணபூஜிதா ॥ 22 ॥

மாந்யா மாநவதீ த⁴ந்யா த⁴நதா³ த⁴நதே³ஶ்வரீ ।
அபர்ணா பர்ணஶிதி²லா பர்ணஶாலாபரம்பரா ॥ 23 ॥

பத்³மாக்ஷீ நீலவஸ்த்ரா ச நிம்நா நீலபதாகிநீ ।
த³யாவதீ த³யாதீ⁴ரா தை⁴ர்யபூ⁴ஷணபூ⁴ஷிதா ॥ 24 ॥

ஜலேஶ்வரீ மல்லஹந்த்ரீ ப⁴ல்லஹஸ்தா மலாபஹா ।
கௌமுதீ³ சைவ கௌமாரீ குமாரீ குமுதா³கரா ॥ 25 ॥

பத்³மிநீ பத்³மநயநா குலஜா குலகௌலிநீ ।
கராலா விகராலாக்ஷீ விஸ்ரம்பா⁴ த³ர்து³ராக்ருʼதி: ॥ 26 ॥

வநது³ர்கா³ ஸதா³சாரா ஸதா³ஶாந்தா ஸதா³ஶிவா ।
ஸ்ருʼஷ்டி: ஸ்ருʼஷ்டிகரீ ஸாத்⁴வீ மாநுஷீ தே³வகீ த்³யுதி: ॥ 27 ॥

வஸுதா⁴ வாஸவீ வேணு: வாராஹீ சாபராஜிதா ।
ரோஹிணீ ரமணா ராமா மோஹிநீ மது⁴ராக்ருʼதி: ॥ 28 ॥

ஶிவஶக்தி: பராஶக்தி: ஶாங்கரீ டங்கதா⁴ரிணீ ।
க்ரூரகங்காலமாலாட்⁴யா லங்காகங்கணபூ⁴ஷிதா ॥ 29 ॥

தை³த்யாபஹரா தீ³ப்தா தா³ஸோஜ்ஜ்வலகுசாக்³ரணீ: ।
க்ஷாந்தி: க்ஷௌமங்கரீ பு³த்³தி⁴ர்போ³தா⁴சாரபராயணா ॥ 30 ॥

ஶ்ரீவித்³யா பை⁴ரவீவித்³யா பா⁴ரதீ ப⁴யகா⁴திநீ ।
பீ⁴மா பீ⁴மாரவா பை⁴மீ ப⁴ங்கு³ரா க்ஷணப⁴ங்கு³ரா ॥ 31 ॥

ஜித்யா பிநாகப்⁴ருʼத் ஸைந்யா ஶங்கி²நீ ஶங்க²ரூபிணீ ।
தே³வாங்க³நா தே³வமாந்யா தை³த்யஸூர்தை³த்யமர்தி³நீ ॥ 32 ॥

தே³வகந்யா ச பௌலோமீ ரதி: ஸுந்த³ரதோ³ஸ்தடீ ।
ஸுகி²நீ ஶௌகிநீ ஶௌக்லீ ஸர்வஸௌக்²யவிவர்தி⁴நீ ॥ 33 ॥

லோலா லீலாவதீ ஸூக்ஷ்மா ஸூக்ஷ்மாঽஸூக்ஷ்மக³திர்மதி: ।
வரேண்யா வரதா³ வேணீ ஶரண்யா ஶரசாபிநீ ॥ 34 ॥

உக்³ரகாலீ மஹாகாலீ மஹாகாலஸமர்சிதா ।
ஜ்ஞாநதா³ யோகி³த்⁴யேயா ச கோ³வல்லீ யோக³வர்தி⁴நீ ॥ 35 ॥

பேஶலா மது⁴ரா மாயா விஷ்ணுமாயா மஹோஜ்ஜ்வலா ।
வாராணஸீ ததா²ঽவந்தீ காஞ்சீ குக்குரக்ஷேத்ரஸு: ॥ 36 ॥

அயோத்⁴யா யோக³ஸூத்ராத்³யா யாத³வேஶீ யது³ப்ரியா ।
யமஹந்த்ரீ ச யமதா³ யமிநீ யோக³வர்திநீ ॥ 37 ॥

ப⁴ஸ்மோஜ்ஜ்வலா ப⁴ஸ்மஶய்யா ப⁴ஸ்மகாலீஸமர்சிதா ।
சந்த்³ரிகா ஶூலிநீ ஶில்யா ப்ராஶிநீ சந்த்³ரவாஸிநீ ॥ 38 ॥

பத்³மஹஸ்தா ச பீநா ச பாஶிநீ பாஶமோசநீ ।
ஸுதா⁴கலஶஹஸ்தா ச ஸுதா⁴மூர்தி: ஸுதா⁴மயீ ॥ 39 ॥

வ்யூஹாயுதா⁴ வராரோஹா வரதா⁴த்ரீ வரோத்தமா ।
பாபாஶநா மஹாமூர்தா மோஹதா³ மது⁴ரஸ்வரா ॥ 40 ॥

மது⁴பா மாத⁴வீ மால்யா மல்லிகா காலிகா ம்ருʼகீ³ ।
ம்ருʼகா³க்ஷீ ம்ருʼக³ராஜஸ்தா² கேஶிகீநாஶகா⁴திநீ ॥ 41 ॥

ரக்தாம்ப³ரத⁴ரா ராத்ரி: ஸுகேஶீ ஸுரநாயிகா ।
ஸௌரபீ⁴ ஸுரபி:⁴ ஸூக்ஷ்மா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ॥ 42 ॥

அம்பா³ ஜ்ருʼம்பா⁴ ஜடாபூ⁴ஷா ஜூடிநீ ஜடிநீ நடீ ।
மர்மாநந்த³தா³ ஜ்யேஷ்டா² ஶ்ரேஷ்டா² காமேஷ்டவர்த்³தி⁴நீ ॥ 43 ॥

ரௌத்³ரீ ருத்³ரஸ்தநா ருத்³ரா ஶதருத்³ரா ச ஶாம்ப⁴வீ ।
ஶ்ரவிஷ்டா² ஶிதிகண்டே²ஶீ விமலாநந்த³வர்தி⁴நீ ॥ 44 ॥

கபர்தி³நீ கல்பலதா மஹாப்ரலயகாரிணீ ।
மஹாகல்பாந்தஸம்ஹ்ருʼஷ்டா² மஹாகல்பக்ஷயங்கரீ ॥ 45 ॥

ஸம்வர்தாக்³நிப்ரபா⁴ ஸேவ்யா ஸாநந்தா³ঽঽநந்த³வர்தி⁴நீ ।
ஸுரஸேநா ச மாரேஶீ ஸுராக்ஷீ விவரோத்ஸுகா ॥ 46 ॥

ப்ராணேஶ்வரீ பவித்ரா ச பாவநீ லோகபாவநீ ।
லோகதா⁴த்ரீ மஹாஶுக்லா ஶிஶிராசலகந்யகா ॥ 47 ॥

தமோக்⁴நீ த்⁴வாந்தஸம்ஹர்த்ரீ யஶோதா³ ச யஶஸ்விநீ ।
ப்ரத்³யோதிநீ ச த்³யுமதீ தீ⁴மதீ லோகசர்சிதா ॥ 48 ॥

ப்ரணவேஶீ பரக³தி: பாராவாரஸுதா ஸமா ।
டா³கிநீ ஶாகிநீ ருத்³தா⁴ நீலா நாகா³ங்க³நா நுதி: ॥ 49 ॥

குந்த³த்³யுதிஶ்ச குரடா காந்திதா³ ப்⁴ராந்திதா³ ப்⁴ரமா ।
சர்விதாசர்விதா கோ³ஷ்டீ² க³ஜாநநஸமர்சிதா ॥ 50 ॥

க²கே³ஶ்வரீ க²நீலா ச நாகி³நீ க²க³வாஹிநீ ।
சந்த்³ராநநா மஹாருண்டா³ மஹோக்³ரா மீநகந்யகா ॥ 51 ॥

மாநப்ரதா³ மஹாரூபா மஹாமாஹேஶ்வரீப்ரியா ।
மருத்³க³ணா மஹத்³வக்த்ரா மஹோரகா³ ப⁴யாநகா ॥ 52 ॥

மஹாகோ⁴ணா கரேஶாநீ மார்ஜாரீ மந்மதோ²ஜ்ஜ்வலா ।
கர்த்ரீ ஹந்த்ரீ பாலயித்ரீ சண்ட³முண்ட³நிஷூதி³நீ ॥ 53 ॥

நிர்மலா பா⁴ஸ்வதீ பீ⁴மா ப⁴த்³ரிகா பீ⁴மவிக்ரமா ।
க³ங்கா³ சந்த்³ராவதீ தி³வ்யா கோ³மதீ யமுநா நதீ³ ॥ 54 ॥

விபாஶா ஸரயூஸ்தாபீ விதஸ்தா குங்குமார்சிதா ।
க³ண்ட³கீ நர்மதா³ கௌ³ரீ சந்த்³ரபா⁴கா³ ஸரஸ்வதீ ॥ 55 ॥

ஐராவதீ ச காவேரீ ஶதாஹ்ரவா ச ஶதஹ்ரதா³ ।
ஶ்வேதவாஹநஸேவ்யா ச ஶ்வேதாஸ்யா ஸ்மிதபா⁴விநீ ॥ 56 ॥

கௌஶாம்பீ³ கோஶதா³ கோஶ்யா காஶ்மீரகநகேலிநீ ।
கோமலா ச விதே³ஹா ச பூ: புரீ புரஸூதி³நீ ॥ 57 ॥

பௌரூரவா பலாபாலீ பீவராங்கீ³ கு³ருப்ரியா ।
புராரிக்³ருʼஹிணீ பூர்ணா பூர்ணரூபா ரஜஸ்வலா ॥ 58 ॥

ஸம்பூர்ணசந்த்³ரவத³நா பா³லசந்த்³ரஸமத்³யுதி: ।
ரேவதீ ப்ரேயஸீ ரேவா சித்ரா சித்ராம்ப³ரா சமூ: ॥ 59 ॥

நவபுஷ்பஸமுத்³பூ⁴தா நவபுஷ்பைகஹாரிணீ ।
நவபுஷ்பஶுபா⁴மாலா நவபுஷ்பகுலாநநா ॥ 60 ॥

நவபுஷ்போத்³ப⁴வப்ரீதா நவபுஷ்பஸமாஶ்ரயா ।
நவபுஷ்பலலத்கேஶா நவபுஷ்பலலந்முகா² ॥ 61 ॥

நவபுஷ்பலலத்கர்ணா நவபுஷ்பலலத்கடி: ।
நவபுஷ்பலலந்நேத்ரா நவபுஷ்பலலந்நஸா ॥ 62 ॥

நவபுஷ்பஸமாகாரா நவபுஷ்பலலத்³பு⁴ஜா ।
நவபுஷ்பலலத்கண்டா² நவபுஷ்பார்சிதஸ்தநீ ॥ 63 ॥

நவபுஷ்பலலந்மத்⁴யா நவபுஷ்பகுலாலகா ।
நவபுஷ்பலலந்நாபி:⁴ நவபுஷ்பலலத்ப⁴கா³ ॥ 64 ॥

நவபுஷ்பலலத்பாதா³ நவபுஷ்பகுலாங்க³நீ ।
நவபுஷ்பகு³ணோத்பீடா² நவபுஷ்போபஶோபி⁴தா ॥ 65 ॥

நவபுஷ்பப்ரியோபேதா ப்ரேதமண்ட³லமத்⁴யகா³ ।
ப்ரேதாஸநா ப்ரேதக³தி: ப்ரேதகுண்ட³லபூ⁴ஷிதா ॥ 66 ॥

ப்ரேதபா³ஹுகரா ப்ரேதஶய்யா ஶயநஶாயிநீ ।
குலாசாரா குலேஶாநீ குலகா குலகௌலிநீ ॥ 67 ॥

ஸ்மஶாநபை⁴ரவீ காலபை⁴ரவீ ஶிவபை⁴ரவீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴பை⁴ரவீ விஷ்ணுபை⁴ரவீ ஸுரபை⁴ரவீ ॥ 68 ॥

குமாரபை⁴ரவீ பா³லபை⁴ரவீ ருருபை⁴ரவீ ।
ஶஶாங்கபை⁴ரவீ ஸூர்யபை⁴ரவீ வஹ்நிபை⁴ரவீ ॥ 69 ॥

ஶோபா⁴தி³பை⁴ரவீ மாயாபை⁴ரவீ லோகபை⁴ரவீ ।
மஹோக்³ரபை⁴ரவீ ஸாத்⁴வீபை⁴ரவீ ம்ருʼதபை⁴ரவீ ॥ 70 ॥

ஸம்மோஹபை⁴ரவீ ஶப்³த³பை⁴ரவீ ரஸபை⁴ரவீ ।
ஸமஸ்தபை⁴ரவீ தே³வீ பை⁴ரவீ மந்த்ரபை⁴ரவீ ॥ 71 ॥

ஸுந்த³ராங்கீ³ மநோஹந்த்ரீ மஹாஶ்மஶாநஸுந்த³ரீ ।
ஸுரேஶஸுந்த³ரீ தே³வஸுந்த³ரீ லோகஸுந்த³ரீ ॥ 72 ॥

த்ரைலோக்யஸுந்த³ரீ ப்³ரஹ்மஸுந்த³ரீ விஷ்ணுஸுந்த³ரீ ।
கி³ரீஶஸுந்த³ரீ காமஸுந்த³ரீ கு³ணஸுந்த³ரீ ॥ 73 ॥

ஆநந்த³ஸுந்த³ரீ வக்த்ரஸுந்த³ரீ சந்த்³ரஸுந்த³ரீ ।
ஆதி³த்யஸுந்த³ரீ வீரஸுந்த³ரீ வஹ்நிஸுந்த³ரீ ॥ 74 ॥

பத்³மாக்ஷஸுந்த³ரீ பத்³மஸுந்த³ரீ புஷ்பஸுந்த³ரீ ।
கு³ணதா³ஸுந்த³ரீ தே³வீ ஸுந்த³ரீ புரஸுந்த³ரீ ॥ 75 ॥

மஹேஶஸுந்த³ரீ தே³வீ மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴ஸுந்த³ரீ தே³வீ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸுந்த³ரீ ॥ 76 ॥

ஶுக்ரைகஸுந்த³ரீ லிங்க³ஸுந்த³ரீ ப⁴க³ஸுந்த³ரீ ।
விஶ்வேஶஸுந்த³ரீ வித்³யாஸுந்த³ரீ காலஸுந்த³ரீ ॥ 77 ॥

ஶுக்ரேஶ்வரீ மஹாஶுக்ரா ஶுக்ரதர்பணதர்பிதா ।
ஶுக்ரோத்³ப⁴வா ஶுக்ரரஸா ஶுக்ரபூஜநதோஷிதா ॥ 78 ॥

ஶுக்ராத்மிகா ஶுக்ரகரீ ஶுக்ரஸ்நேஹா ச ஶுக்ரிணீ ।
ஶுக்ரஸேவ்யா ஶுக்ரஸுரா ஶுக்ரலிப்தா மநோந்மநா ॥ 79 ॥

ஶுக்ரஹாரா ஸதா³ஶுக்ரா ஶுக்ரரூபா ச ஶுக்ரஜா ।
ஶுக்ரஸூ: ஶுக்ரரம்யாங்கீ³ ஶுக்ராம்ஶுகவிவர்தி⁴நீ ॥ 80 ॥

ஶுக்ரோத்தமா ஶுக்ரபூஜா ஶுக்ரேஶீ ஶுக்ரவல்லபா⁴ ।
ஜ்ஞாநேஶ்வரீ ப⁴கோ³த்துங்கா³ ப⁴க³மாலாவிஹாரிணீ ॥ 81 ॥

ப⁴க³லிங்கை³கரஸிகா லிங்கி³நீ ப⁴க³மாலிநீ ।
பை³ந்த³வேஶீ ப⁴கா³காரா ப⁴க³லிங்கா³தி³ஶுக்ரஸூ: ॥ 82 ॥

வாத்யாலீ வநிதா வாத்யாரூபிணீ மேக⁴மாலிநீ ।
கு³ணாஶ்ரயா கு³ணவதீ கு³ணகௌ³ரவஸுந்த³ரீ ॥ 83 ॥

புஷ்பதாரா மஹாபுஷ்பா புஷ்டி: பரமலாக⁴வீ ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸங்காஶா ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபூஜிதா ॥ 84 ॥

ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமந்யாஸா ஸ்வயம்பூ⁴குஸுமார்சிதா ।
ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பஸரஸீ ஸ்வயம்பூ⁴புஷ்பபுஷ்பிணீ ॥ 85 ॥

ஶுக்ரப்ரியா ஶுக்ரரதா ஶுக்ரமஜ்ஜநதத்பரா ।
அபாநப்ராணரூபா ச வ்யாநோதா³நஸ்வரூபிணீ ॥ 86 ॥

ப்ராணதா³ மதி³ரா மோதா³ மது⁴மத்தா மதோ³த்³த⁴தா ।
ஸர்வாஶ்ரயா ஸர்வகு³ணாঽவ்யஸ்தா² ஸர்வதோமுகீ² ॥ 87 ॥

நாரீபுஷ்பஸமப்ராணா நாரீபுஷ்பஸமுத்ஸுகா ।
நாரீபுஷ்பலதா நாரீ நாரீபுஷ்பஸ்ரஜார்சிதா ॥ 88 ॥

ஷட்³கு³ணா ஷட்³கு³ணாதீதா ஶஶிந:ஷோட³ஶீகலா ।
சதுர்பு⁴ஜா த³ஶபு⁴ஜா அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜா ததா² ॥ 89 ॥

த்³விபு⁴ஜா சைக ஷட்கோணா த்ரிகோணநிலயாஶ்ரயா ।
ஸ்ரோதஸ்வதீ மஹாதே³வீ மஹாரௌத்³ரீ து³ரந்தகா ॥ 90 ॥

தீ³ர்க⁴நாஸா ஸுநாஸா ச தீ³ர்க⁴ஜிஹ்வா ச மௌலிநீ ।
ஸர்வாதா⁴ரா ஸர்வமயீ ஸாரஸீ ஸரலாஶ்ரயா ॥ 91 ॥

ஸஹஸ்ரநயநப்ராணா ஸஹஸ்ராக்ஷஸமர்சிதா ।
ஸஹஸ்ரஶீர்ஷா ஸுப⁴டா ஶுபா⁴க்ஷீ த³க்ஷபுத்ரிணீ ॥ 92 ॥

ஷஷ்டிகா ஷஷ்டிசக்ரஸ்தா² ஷட்³வர்க³ப²லதா³யிநீ ।
அதி³திர்தி³திராத்மா ஶ்ரீராத்³யா சாங்கப⁴சக்ரிணீ ॥ 93 ॥

ப⁴ரணீ ப⁴க³பி³ம்பா³க்ஷீ க்ருʼத்திகா சேக்ஷ்வஸாதி³தா ।
இநஶ்ரீ ரோஹிணீ சேஷ்டி: சேஷ்டா ம்ருʼக³ஶிரோத⁴ரா ॥ 94 ॥

ஈஶ்வரீ வாக்³ப⁴வீ சாந்த்³ரீ பௌலோமீ முநிஸேவிதா ।
உமா புநர்ஜயா ஜாரா சோஷ்மருந்தா⁴ புநர்வஸு: ॥ 95 ॥

சாருஸ்துத்யா திமிஸ்தா²ந்தீ ஜாடி³நீ லிப்ததே³ஹிநீ ।
லிட்⁴யா ஶ்லேஷ்மதராஶ்லிஷ்டா மக⁴வார்சிதபாது³கீ ॥ 96 ॥

மகா⁴மோகா⁴ ததை²ணாக்ஷீ ஐஶ்வர்யபத³தா³யிநீ ।
ஐங்காரீ சந்த்³ரமுகுடா பூர்வாபா²ல்கு³நிகீஶ்வரீ ॥ 97 ॥

உத்தராப²ல்கு³ஹஸ்தா ச ஹஸ்திஸேவ்யா ஸமேக்ஷணா ।
ஓஜஸ்விநீ ததோ²த்ஸாஹா சித்ரிணீ சித்ரபூ⁴ஷணா ॥ 98 ॥

அம்போ⁴ஜநயநா ஸ்வாதி: விஶாகா² ஜநநீ ஶிகா² ।
அகாரநிலயாதா⁴ரா நரஸேவ்யா ச ஜ்யேஷ்டதா³ ॥ 99 ॥

மூலா பூர்வாஷாடே⁴ஶீ சோத்தராஷாட்⁴யாவநீ து ஸா ।
ஶ்ரவணா த⁴ர்மிணீ த⁴ர்ம்யா த⁴நிஷ்டா² ச ஶதபி⁴ஷக் ॥ 100 ॥

பூர்வபா⁴த்³ரபத³ஸ்தா²நாঽப்யாதுரா ப⁴த்³ரபாதி³நீ ।
ரேவதீரமணஸ்துத்யா நக்ஷத்ரேஶஸமர்சிதா ॥ 101 ॥

கந்த³ர்பத³ர்பிணீ து³ர்கா³ குருகுல்லகபோலிநீ ।
கேதகீகுஸுமஸ்நிக்³தா⁴ கேதகீக்ருʼதபூ⁴ஷணா ॥ 102 ॥

காலிகா காலராத்ரிஶ்ச குடும்ப³ஜநதர்பிதா ।
கஞ்ஜபத்ராக்ஷிணீ கல்யாரோபிணீ காலதோஷிதா ॥ 103 ॥

கர்பூரபூர்ணவத³நா கசபா⁴ரநதாநநா ।
கலாநாத²கலாமௌலி: கலா கலிமலாபஹா ॥ 104 ॥

காத³ம்பி³நீ கரிக³தி: கரிசக்ரஸமர்சிதா ।
கஞ்ஜேஶ்வரீ க்ருʼபாரூபா கருணாம்ருʼதவர்ஷிணீ ॥ 105 ॥

க²ர்பா³ க²த்³யோதரூபா ச கே²டேஶீ க²ட்³க³தா⁴ரிணீ ।
க²த்³யோதசஞ்சலா கேஶீ கே²சரீ கே²சரார்சிதா ॥ 106 ॥

க³தா³தா⁴ரீ மஹாகு³ர்வீ கு³ருபுத்ரா கு³ருப்ரியா ।
கீ³தவாத்³யப்ரியா கா³தா² க³ஜவக்த்ரப்ரஸூக³தி: ॥ 107 ॥

க³ரிஷ்ட²க³ணபூஜ்யா ச கூ³ட⁴கு³ல்பா² க³ஜேஶ்வரீ ।
க³ணமாந்யா க³ணேஶாநீ கா³ணாபத்யப²லப்ரதா³ ॥ 108 ॥

க⁴ர்மாம்ஶுநயநா க⁴ர்ம்யா கோ⁴ரா கு⁴ர்கு⁴ரநாதி³நீ ।
க⁴டஸ்தநீ க⁴டாகாரா கு⁴ஸ்ருʼணோல்லஸிதஸ்தநீ ॥ 109 ॥

கோ⁴ராரவா கோ⁴ரமுகீ² கோ⁴ரதை³த்யநிப³ர்ஹிணீ ।
க⁴நச்சா²யா க⁴நத்³யுதி: க⁴நவாஹநபூஜிதா ॥ 110 ॥

டவகோடேஶரூபா ச சதுரா சதுரஸ்தநீ ।
சதுராநநபூஜ்யா ச சதுர்பு⁴ஜஸமர்சிதா ॥ 111 ॥

சர்மாம்ப³ரா சரக³தி: சதுர்வேத³மயீ சலா ।
சது:ஸமுத்³ரஶயநா சதுர்த³ஶஸுரார்சிதா ॥ 112 ॥

சகோரநயநா சம்பா சம்பாப³குலகுந்தலா ।
ச்யுதசீராம்ப³ரா சாருமூர்திஶ்சம்பகமாலிநீ ॥ 113 ॥

சா²யா ச²த்³மகரீ சி²ல்லீ சோ²டிகா சி²ந்நமஸ்தகா ।
சி²ந்நஶீர்ஷா சி²ந்நநாஸா சி²ந்நவஸ்த்ரவரூதி²நீ ॥ 114 ॥

ச²ந்தி³பத்ரா ச²ந்நச²ல்கா சா²த்ரமந்த்ராநுக்³ராஹிணீ ।
ச²த்³மிநீ ச²த்³மநிரதா ச²த்³மஸத்³மநிவாஸிநீ ॥ 115 ॥

சா²யாஸுதஹரா ஹவ்யா ச²லரூபா ஸமுஜ்ஜ்வலா ।
ஜயா ச விஜயா ஜேயா ஜயமண்ட³லமண்டி³தா ॥ 116 ॥

ஜயநாத²ப்ரியா ஜப்யா ஜயதா³ ஜயவர்தி⁴நீ ।
ஜ்வாலாமுகீ² மஹாஜ்வாலா ஜக³த்த்ராணபராயணா ॥ 117 ॥

ஜக³த்³தா⁴த்ரீ ஜக³த்³த⁴ர்த்த்ரீ ஜக³தாமுபகாரிணீ ।
ஜாலந்த⁴ரீ ஜயந்தீ ச ஜம்பா⁴ராதிவரப்ரதா³ ॥ 118 ॥

ஜி²ல்லீ ஜா²ங்காரமுக²ரா ஜ²ரீ ஜ²ங்காரிதா ததா² ।
ஞநரூபா மஹாஞமீ ஞஹஸ்தா ஞிவலோசநா ॥ 119 ॥

டங்காரகாரிணீ டீகா டிகா டங்காயுத⁴ப்ரியா ।
டு²குராங்கீ³ ட²லாஶ்ரயா ட²காரத்ரயபூ⁴ஷணா ॥ 120 ॥

டா³மரீ ட³மரூப்ராந்தா ட³மரூப்ரஹிதோந்முகீ² ।
டி⁴லீ ட⁴காரவா சாடா ட⁴பூ⁴ஷா பூ⁴ஷிதாநநா ॥ 121 ॥

ணாந்தா ணவர்ணஸம்யுக்தா ணேயாঽணேயவிநாஶிநீ ।
துலா த்ர்யக்ஷா த்ரிநயநா த்ரிநேத்ரவரதா³யிநீ ॥ 122 ॥

தாரா தாரவயா துல்யா தாரவர்ணஸமந்விதா ।
உக்³ரதாரா மஹாதாரா தோதுலாঽதுலவிக்ரமா ॥ 123 ॥

த்ரிபுரா த்ரிபுரேஶாநீ த்ரிபுராந்தகரோஹிணீ ।
தந்த்ரைகநிலயா த்ர்யஸ்ரா துஷாராம்ஶுகலாத⁴ரா ॥ 124 ॥

தப: ப்ரபா⁴வதா³ த்ருʼஷ்ணா தபஸா தாபஹாரிணீ ।
துஷாரபரிபூர்ணாஸ்யா துஹிநாத்³ரிஸுதா து ஸா ॥ 125 ॥

தாலாயுதா⁴ தார்க்ஷ்யவேகா³ த்ரிகூடா த்ரிபுரேஶ்வரீ ।
த²காரகண்ட²நிலயா தா²ல்லீ த²ல்லீ த²வர்ணஜா ॥ 126 ॥

த³யாத்மிகா தீ³நரவா து:³க²தா³ரித்³ரயநாஶிநீ ।
தே³வேஶீ தே³வஜநநீ த³ஶவித்³யா த³யாஶ்ரயா ॥ 127 ॥

த்³யுநதீ³ தை³த்யஸம்ஹர்த்ரீ தௌ³ர்பா⁴க்³யபத³நாஶிநீ ।
த³க்ஷிணா காலிகா த³க்ஷா த³க்ஷயஜ்ஞவிநாஶிநீ ॥ 128 ॥

தா³நவா தா³நவேந்த்³ராணீ தா³ந்தா த³ம்ப⁴விவர்ஜிதா ।
த³தீ⁴சீவரதா³ து³ஷ்டதை³த்யத³ர்பாபஹாரிணீ ॥ 129 ॥

தீ³ர்க⁴நேத்ரா தீ³ர்க⁴கசா து³ஷ்டாரபத³ஸம்ஸ்தி²தா ।
த⁴ர்மத்⁴வஜா த⁴ர்மமயீ த⁴ர்மராஜவரப்ரதா³ ॥ 130 ॥

த⁴நேஶ்வரீ த⁴நிஸ்துத்யா த⁴நாத்⁴யக்ஷா த⁴நாத்மிகா ।
தீ⁴ர்த்⁴வநிர்த⁴வளாகாரா த⁴வளாம்போ⁴ஜதா⁴ரிணீ ॥ 131 ॥

தீ⁴ரஸூர்தா⁴ரிணீ தா⁴த்ரீ பூ: புநீ ச புநீஸ்து ஸா ।
நவீநா நூதநா நவ்யா நலிநாயதலோசநா ॥ 132 ॥

நரநாராயணஸ்துத்யா நாக³ஹாரவிபூ⁴ஷணா ।
நவேந்து³ஸந்நிபா⁴ நாம்நா நாக³கேஸரமாலிநீ ॥ 133 ॥

ந்ருʼவந்த்³யா நக³ரேஶாநீ நாயிகா நாயகேஶ்வரீ ।
நிரக்ஷரா நிராலம்பா³ நிர்லோபா⁴ நிரயோநிஜா ॥ 134 ॥

நந்த³ஜாঽநங்க³த³ர்பாட்⁴யா நிகந்தா³ நரமுண்டி³நீ ।
நிந்தா³ঽঽநிந்த³ப²லா நிஷ்டா² நந்த³கர்மபராயணா ॥ 135 ॥

நரநாரீகு³ணப்ரீதா நரமாலாவிபூ⁴ஷணா ।
புஷ்பாயுதா⁴ புஷ்பமாலா புஷ்பபா³ணா ப்ரியம்வதா³ ॥ 136 ॥

புஷ்பபா³ணப்ரியங்கரீ புஷ்பதா⁴மவிபூ⁴ஷிதா ।
புண்யதா³ பூர்ணிமா பூதா புண்யகோடிப²லப்ரதா³ ॥ 137 ॥

புராணாக³மமந்த்ராட்⁴யா புராணபுருஷாக்ருʼதி: ।
புராணகோ³சரா பூர்வா பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ॥ 138 ॥

பராபரரஹஸ்யாங்கா³ ப்ரஹ்லாத³பரமேஶ்வரீ ।
பா²ல்கு³நீ பா²ல்கு³ணப்ரீதா ப²ணிராஜஸமர்சிதா ॥ 139 ॥

ப²ணப்ரதா³ ப²ணேஶீ ச ப²ணாகாரா ப²லோத்தமா ।
ப²ணிஹாரா ப²ணிக³தி: ப²ணிகாஞ்சீ ப²லாஶநா ॥ 140 ॥

ப³லதா³ பா³ல்யரூபா ச பா³லராக்ஷரமந்த்ரிதா ।
ப்³ரஹ்மஜ்ஞாநமயீ ப்³ரஹ்மவாஞ்சா² ப்³ரஹ்மபத³ப்ரதா³ ॥ 141 ॥

ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ருʼஹதிர்வ்ரீடா³ ப்³ரஹ்மாவர்தப்ரவர்தநீ ।
ப்³ரஹ்மரூபா பராவ்ரஜ்யா ப்³ரஹ்மமுண்டை³கமாலிநீ ॥ 142 ॥

பி³ந்து³பூ⁴ஷா பி³ந்து³மாதா பி³ம்போ³ஷ்டீ² ப³கு³லாமுகீ² ।
ப்³ரஹ்மாஸ்த்ரவித்³யா ப்³ரஹ்மாணீ ப்³ரஹ்மாঽச்யுதநமஸ்க்ருʼதா ॥ 143 ॥

ப⁴த்³ரகாலீ ஸதா³ப⁴த்³ரீ பீ⁴மேஶீ பு⁴வநேஶ்வரீ ।
பை⁴ரவாகாரகல்லோலா பை⁴ரவீ பை⁴ரவார்சிதா ॥ 144 ॥

பா⁴நவீ பா⁴ஸுதா³ம்போ⁴ஜா பா⁴ஸுதா³ஸ்யப⁴யார்திஹா ।
பீ⁴டா³ பா⁴கீ³ரதீ² ப⁴த்³ரா ஸுப⁴த்³ரா ப⁴த்³ரவர்தி⁴நீ ॥ 145 ॥

மஹாமாயா மஹாஶாந்தா மாதங்கீ³ மீநதர்பிதா ।
மோத³காஹாரஸந்துஷ்டா மாலிநீ மாநவர்தி⁴நீ ॥ 146 ॥

மநோஜ்ஞா ஶஷ்குலீகர்ணா மாயிநீ மது⁴ராக்ஷரா ।
மாயாபீ³ஜவதீ மாநீ மாரீப⁴யநிஸூதி³நீ ॥ 147 ॥

மாத⁴வீ மந்த³கா³ மாத்⁴வீ மதி³ராருணலோசநா ।
மஹோத்ஸாஹா க³ணோபேதா மாநநீயா மஹர்ஷிபி:⁴ ॥ 148 ॥

மத்தமாதங்கா³ கோ³மத்தா மந்மதா²ரிவரப்ரதா³ ।
மயூரகேதுஜநநீ மந்த்ரராஜவிபூ⁴ஷிதா ॥ 149 ॥

யக்ஷிணீ யோகி³நீ யோக்³யா யாஜ்ஞிகீ யோக³வல்லபா⁴ ।
யஶோவதீ யஶோதா⁴த்ரீ யக்ஷபூ⁴தத³யாபரா ॥ 150 ॥

யமஸ்வஸா யமஜ்ஞீ ச யஜமாநவரப்ரதா³ ।
ராத்ரீ ராத்ரிஞ்சரஜ்ஞீ ச ராக்ஷஸீ ரஸிகா ரஸா ॥ 151 ॥

ரஜோவதீ ரதி: ஶாந்தீ ராஜமாதங்கி³நீ பரா ।
ராஜராஜேஶ்வரீ ராஜ்ஞீ ரஸாஸ்வாத³விசக்ஷணா ॥ 152 ॥

லலநா நூதநாகாரா லக்ஷ்மீநாத²ஸமர்சிதா ।
லக்ஷ்மீஶ்ச ஸித்³த⁴லக்ஷ்மீஶ்ச மஹாலக்ஷ்மீ லலத்³ரஸா ॥ 153 ॥

லவங்க³குஸுமப்ரீதா லவங்க³ப²லதோஷிதா ।
லாக்ஷாருணா லலத்யா ச லாங்கூ³லீ வரத³யிநீ ॥ 154 ॥

வாதாத்மஜப்ரியா வீர்யா வரதா³ வாநரேஶ்வரீ ।
விஜ்ஞாநகாரிணீ வேண்யா வரதா³ வரதே³ஶ்வரீ ॥ 155 ॥

வித்³யாவதீ வைத்³யமாதா வித்³யாஹாரவிபூ⁴ஷணா ।
விஷ்ணுவக்ஷஸ்த²லஸ்தா² ச வாமதே³வாங்க³வாஸிநீ ॥ 156 ॥

வாமாசாரப்ரியா வல்லீ விவஸ்வத்ஸோமதா³யிநீ ।
ஶாரதா³ ஶாரதா³ம்போ⁴ஜவாரிணீ ஶூலதா⁴ரிணீ ॥ 157 ॥

ஶஶாங்கமுகுடா ஶஷ்பா ஶேஷஶாயீநமஸ்க்ருʼதா ।
ஶ்யாமா ஶ்யாமாம்ப³ரா ஶ்யாமமுகீ² ஶ்ரீபதிஸேவிதா ॥ 158 ॥

ஷோட³ஶீ ஷட்³ரஸா ஷட்³ஜா ஷடா³நநப்ரியங்கரீ ।
ஷட³ங்க்⁴ரிகூஜிதா ஷஷ்டி: ஷோட³ஶாம்ப³ரபூஜிதா ॥ 159 ॥

ஷோட³ஶாராப்³ஜநிலயா ஷோட³ஶீ ஷோட³ஶாக்ஷரீ ।
ஸௌம்பீ³ஜமண்டி³தா ஸர்வா ஸர்வகா³ ஸர்வரூபிணீ ॥ 160 ॥

ஸமஸ்தநரகத்ராதா ஸமஸ்தது³ரிதாபஹா ।
ஸம்பத்கரீ மஹாஸம்பத் ஸர்வதா³ ஸர்வதோமுகீ² ॥ 161 ॥

ஸூக்ஷ்மாகரீ ஸதீ ஸீதா ஸமஸ்தபு⁴வநாஶ்ரயா ।
ஸர்வஸம்ஸ்காரஸம்பத்தி: ஸர்வஸம்ஸ்காரவாஸநா ॥ 162 ॥

ஹரிப்ரியா ஹரிஸ்துத்யா ஹரிவாஹா ஹரீஶ்வரீ ।
ஹாலாப்ரியா ஹலிமுகீ² ஹாடகேஶீ ஹ்ருʼதே³ஶ்வரீ ॥ 163 ॥

ஹ்ரீம்பீ³ஜவர்ணமுகுடா ஹ்ரீம் ஹரப்ரியகாரிணீ ।
க்ஷமா க்ஷாந்தா ச க்ஷோணீ ச க்ஷத்ரியீ மந்த்ரரூபிணீ ॥ 164 ॥

பஞ்சாத்மிகா பஞ்சவர்ணா பஞ்சதிக்³மஸுபே⁴தி³நீ ।
முக்திதா³ முநிவ்ருʼந்தே³ஶீ ஶாண்டி³ல்யவரதா³யிநீ ॥ 165 ॥

ௐ ஹ்ரீம் ஐம் ஹ்ரீம் ச பஞ்சார்ணதே³வதா ஶ்ரீஸரஸ்வதீ ।
ௐ ஸௌம் ஹ்ரீம் ஶ்ரீம் ஶரத்³பீ³ஜஶீர்ஷா நீலஸரஸ்வதீ ॥ 166 ॥

ௐ ஹ்ரீம் க்லீம் ஸ: நமோ ஹ்ரீம் ஹ்ரீம் ஸ்வாஹா பீ³ஜா ச ஶாரதா³ ॥ 167 ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥

ஶாரதா³நாமஸாஹஸ்ரமந்த்ரம் ஶ்ரீபை⁴ரவோதி³தம் ।
கு³ஹ்யம் மந்த்ராத்மகம் புண்யம் ஸர்வஸ்வம் த்ரிதி³வௌகஸாம் ॥ 1 ॥

ய: படே²த்பாட²யேத்³வாபி ஶ‍்ருʼணுயாச்ச்²ராவயேத³பி ।
தி³வா ராத்ரௌ ச ஸந்த்⁴யாயாம் ப்ரபா⁴தே ச ஸதா³ புமாந் ॥ 2 ॥

கோ³க³ஜாஶ்வரதை:² பூர்ணம் கே³ஹம் தஸ்ய ப⁴விஷ்யதி ।
தா³ஸீ தா³ஸஜநை: பூர்ணம் புத்ரபௌத்ரஸமாகுலம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரேயஸ்கரம் ஸதா³ தே³வீ ஸாத⁴காநாம் யஶஸ்கரம் ।
படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து நிஶீதே² ஸாத⁴கோத்தம: ॥ 4 ॥

ஸர்வரோக³ப்ரஶமநம் ஸர்வது:³க²நிவாரணம் ।
பாபரோகா³தி³து³ஷ்டாநாம் ஸஞ்ஜீவநிப²லப்ரத³ம் ॥ 5 ॥

ய: படே²த்³ப⁴க்தியுக்தஸ்து முக்தகேஶோ தி³க³ம்ப³ர: ।
ஸர்வாக³மே ஸ: பூஜ்ய: ஸ்யாத்ஸவிஷ்ணு: ஸமஹேஶ்வர: ॥ 6 ॥

ப்³ருʼஹஸ்பதிஸமோ வாசி நீத்யா ஶங்கரஸந்நிப:⁴ ।
க³த்யா பவநஸங்காஶோ மத்யா ஶுக்ரஸமோঽபி ச ।
தேஜஸா தி³வ்யஸங்காஶோ ரூபேண மகரத்⁴வஜ: ॥ 7 ॥

ஜ்ஞாநேந ச ஶுகோ தே³வி சாயுஷா ப்⁴ருʼகு³நந்த³ந: ।
ஸாக்ஷாத் ஸ பரமேஶாநி ப்ரபு⁴த்வேந ஸுராதி⁴ப: ॥ 8 ॥

வித்³யாதி⁴ஷணயா கீர்த்யா ராமோ ராமோ ப³லேந ச ।
ஸ தீ³ர்கா⁴யு: ஸுகீ² புத்ரீ விஜயீ விப⁴வீ விபு:⁴ ॥ 9 ॥

நாந்யசிந்தா ப்ரகர்தவ்யா நாந்யசிந்தா கதா³சந ॥ 10 ॥

வாதஸ்தம்ப⁴ம் ஜலஸ்தம்ப⁴ம் சௌரஸ்தம்ப⁴ம் மஹேஶ்வரி ।
வஹ்நிஶைத்யம் கரோத்யேவ பட²நம் சாஸ்ய ஸுந்த³ரி ॥ 11 ॥

ஸ்தம்ப⁴யேத³பி ப்³ரஹ்மாணம் மோஹயத³பி ஶங்கரம் ।
வஶ்யயேத³பி ராஜாநம் ஶமயேத்³த⁴வ்யவாஹநம் ॥ 12 ॥

ஆகர்ஷயேத்³தே³வகந்யாம் உச்சாடயதி வைரிணம் ।
மாரயேத³பகீர்திம் ச ஸம்வஶ்யேச்ச சதுர்பு⁴ஜம் ॥ 13 ॥

கிம் கிம் ந ஸாத⁴யேதே³வம் மந்த்ரநாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஶரத்காலே நிஶீதே² ச பௌ⁴மே ஶக்திஸமந்வித: ॥ 14 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் ச ஸாத⁴க: கிம் ந ஸாத⁴யேத் ।
அஷ்டம்யாமாஶ்வமாஸே து மத்⁴யாஹ்நே மூர்திஸந்நிதௌ⁴ ॥ 15 ॥

படே²ந்நாமஸஹஸ்ரம் து முக்தகேஶோ தி³க³ம்ப³ர: ।
ஸுத³ர்ஶநோ ப⁴வேதா³ஶு ஸாத⁴க:பர்வதாத்மஜே ॥ 16 ॥

அஷ்டம்யாம் ஸர்வராத்ரம் து குங்குமேந ச சந்த³நை: ।
ரக்தசந்த³நயுக்தேந கஸ்தூர்யா சாபி பாவகை: ॥ 17 ॥

ம்ருʼக³நாபி⁴ர்மந:ஶிலாகல்கயுக்தேநவாரிணா ।
லிகே²த்³பூ⁴ர்ஜே ஜபேந்மந்த்ரம் ஸாத⁴கோ ப⁴க்திபூர்வகம் ॥ 18 ॥

தா⁴ரயேந்மூர்த்⁴நி வா பா³ஹௌ யோஷித்³வாமகரே ஶிவே ।
ரணே ரிபூந்விஜித்யாஶு மாதங்கா³நிவ கேஸரீ ॥ 19 ॥

ஸ்வக்³ருʼஹம் க்ஷணமாயாதி கல்யாணி ஸாத⁴கோத்தம: ।
வந்த்⁴யா வாமபு⁴ஜே த்⁴ருʼத்வா சதுர்தே²ঽஹநி பார்வதி ॥ 20 ॥

அமாயாம் ரவிவாரே ய: படே²த்ப்ரேதாலயே ததா² ।
த்ரிவாரம் ஸாத⁴கோ தே³வி ப⁴வேத் ஸ து கவீஶ்வர: ॥ 21 ॥

ஸங்க்ராந்தௌ க்³ரஹணே வாபி படே²ந்மந்த்ரம் நதீ³தடே ।
ஸ ப⁴வேத்ஸர்வஶாஸ்த்ரஜ்ஞோ வேத³வேதா³ங்க³தத்த்வவித் ॥ 22 ॥

ஶாரதா³யா இத³ம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் மந்த்ரக³ர்ப⁴கம் ।
கோ³ப்யம் கு³ஹ்யம் ஸதா³ கோ³ப்யம் ஸர்வத⁴ர்மைகஸாத⁴நம் ॥ 23 ॥

மந்த்ரகோடிமயம் தி³வ்யம் தேஜோரூபம் பராத்பரம் ।
அஷ்டம்யாம் ச நவம்யாம் ச சதுர்த³ஶ்யாம் தி³நே தி³நே ॥ 24 ॥

ஸங்க்ராந்தே மங்க³ளௌ ராத்ர்யாம் யோঽர்சயேச்சா²ரதா³ம் ஸுதீ:⁴ ।
த்ரயஸ்த்ரிம்ஶத்ஸுகோடீநாம் தே³வாநாம் து மஹேஶ்வரி ॥ 25 ॥

ஈஶ்வரீ ஶாரதா³ தஸ்ய மாதேவ ஹிதகாரிணீ ।
யோ ஜபேத்பட²தே நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் மநஸா ஶிவே ॥ 26 ॥

ஸ ப⁴வேச்சா²ரதா³புத்ர: ஸாக்ஷாத்³பை⁴ரவஸந்நிப:⁴ ।
இத³ம் நாம்நாம் ஸஹஸ்ரம் து கதி²தம் ஹிதகாம்யயா ॥ 27 ॥

அஸ்ய ப்ரபா⁴வமதுலம் ஜந்மஜந்மாந்தரேஷ்வபி ।
ந ஶக்யதே மயாঽঽக்²யாதும் கோடிஶோ வத³நைரபி ॥ 28 ॥

அதா³தவ்யமித³ம் தே³வி து³ஷ்டாநாமதிபா⁴ஷிணாம் ।
அகுலீநாய து³ஷ்டாய தீ³க்ஷாஹீநாய ஸுந்த³ரி ॥ 29 ॥

அவக்தவ்யமஶ்ரோதவ்யமித³ம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
அப⁴க்தேப்⁴யோঽபி புத்ரேப்⁴யோ ந தா³தவ்யம் கதா³சந ॥ 30 ॥

ஶாந்தாய கு³ருப⁴க்தாய குலீநாய மஹேஶ்வரி ।
ஸ்வஶிஷ்யாய ப்ரதா³தவ்யம் இத்யாஜ்ஞா பரமேஶ்வரி ॥ 31 ॥

இத³ம் ரஹஸ்யம் பரமம் தே³வி ப⁴க்த்யா மயோதி³தம் ।
கோ³ப்யம் ரஹஸ்யம் ச கோ³ப்தவ்யம் கோ³பநீயம் ஸ்வயோநிவத் ॥ 32 ॥

॥ இதி ஶ்ரீருத்³ரயாமலதந்த்ரே பார்வதீபரமேஶ்வரஸம்வாதே³
ஶ்ரீஶாரதா³ஸஹஸ்ரநாமஸ்தவராஜ: ஸம்பூர்ண: ॥

Also Read 1000 Names of Shri Sharada:

1000 Names of Shakini SadaShiva Stavana Mangala | Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalama | Oriya | Telugu | Tamil

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *