Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

1000 Names of Sri Tyagaraja Namavali or Mukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Shri Tyagarajanamavalih or MukundaSahasranamavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীত্যাগরাজসহস্রনামাবালিঃ অথবা মুকুন্দসহস্রনামাবলিঃ ॥
শ্রীগণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অনেজতে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায় নমঃ ।
ওঁ অবাহ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ অখিলায় নমঃ ।
ওঁ অনলায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরায় নমঃ ।
ওঁ অচক্ষুষে নমঃ ।
ওঁ অপ্রাণায় নমঃ ।
ওঁ অন্নবিরায় নমঃ ।
ওঁ অমনসে নমঃ ।
ওঁ অদ্বৈতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ অপাণিপাদায় নমঃ ।
ওঁ অগুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ অনাথায় নমঃ ।
ওঁ অম্বিকাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অনীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ অনঘায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ অগণ্যায় নমঃ ।
ওঁ অদূরায় নমঃ ।
ওঁ অচরায় নমঃ ।
ওঁ অকলায় নমঃ ।
ওঁ অভীমায় নমঃ ।
ওঁ অমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ অচলায় নমঃ ।
ওঁ অদ্বিতীয়ায় নমঃ ।
ওঁ অজায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরায় নমঃ ।
ওঁ অনিলায় নমঃ ।
ওঁ অলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ অর্পিতে(র্চিষে) নমঃ ।
ওঁ অমূর্তায় নমঃ ।
ওঁ অগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ অনুমন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায় নমঃ ।
ওঁ অন্তিকায় নমঃ ।
ওঁ অনাকাশায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ অরসায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ অমায়ায় নমঃ ।
ওঁ অগ্রায় নমঃ ।
ওঁ অখিলাশ্রয়ায় নমঃ ।
ওঁ অনুজ্ঞৈকরসায় নমঃ ।
ওঁ অজুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ অগৃহ্যায় নমঃ ।
ওঁ অন্তরতমায় নমঃ ।
ওঁ অপতয়ে নমঃ ।
ওঁ অধিবক্ত্রে নমঃ ।
ওঁ অদ্ভুতায় নমঃ ।
ওঁ অবীজায় নমঃ ।
ওঁ অবিকলায় নমঃ ।
ওঁ অসঙ্গচিদ্ঘনায় নমঃ ।
ওঁ অস্থূলায় নমঃ ।
ওঁ অণবে নমঃ ।
ওঁ অদীর্ঘায় নমঃ ।
ওঁ অর্থায় নমঃ ।
ওঁ অলোহিতায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ অলক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ অমরায় নমঃ ।
ওঁ অর্কায় নমঃ ।
ওঁ অনুগ্রায় নমঃ ।
ওঁ অনন্তরূপায় নমঃ ।
ওঁ অবিকার্যায় নমঃ ।
ওঁ অজীবনায় নমঃ ।
ওঁ অধিকায় নমঃ ।
ওঁ অজানতে নমঃ ।
ওঁ অপ্রগল্ভায় নমঃ ।
ওঁ অভুবে নমঃ ।
ওঁ অবসান্যায় নমঃ ।
ওঁ অপরাজয়ায় নমঃ ।
ওঁ অর্যম্ণে নমঃ ।
ওঁ অতিথয়ে নমঃ ।
ওঁ অচ্ছায়ায় নমঃ ।
ওঁ অদ্রিজে নমঃ ।
ওঁ অশ্বায় নমঃ ।
ওঁ অষ্টমায় নমঃ ।
ওঁ অপরায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ অবভিন্দতে নমঃ ।
ওঁ অঘোরায় নমঃ ।
ওঁ অত্রত্বয়ে(?) নমঃ ।
ওঁ অন্ধসত্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ অব্রণায় নমঃ ।
ওঁ অতিরাত্রায় নমঃ ।
ওঁ অন্তকায় নমঃ ।
ওঁ অকায়ায় নমঃ ।
ওঁ অরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ অবিশ্বায় নমঃ ।
ওঁ অভয়ায় নমঃ ।
ওঁ অসিমতে নমঃ ।
ওঁ অনীডাখ্যায় নমঃ ।
ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রায় নমঃ ।
ওঁ অর্হায় নমঃ ।
ওঁ অতীতায় নমঃ ।
ওঁ অভিজয়তে নমঃ ।
ওঁ মহ্যং (?) নমঃ ।
ওঁ অগ্নিষ্টোমায় নমঃ ।
ওঁ অপাপবিদ্ধায় নমঃ । ১০ ।
০ ।

ওঁ অকীর্ণায় নমঃ ।
ওঁ অনাদয়ে নমঃ ।
ওঁ অগন্ধবতে নমঃ ।
ওঁ অসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ অনেকবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ অবিভক্তায় নমঃ ।
ওঁ অভীষণায় নমঃ ।
ওঁ অবরায় নমঃ ।
ওঁ অজায়মানায় নমঃ ।
ওঁ অভিবদতে নমঃ ।
ওঁ অন্তস্থায় নমঃ ।
ওঁ অগোচরায় নমঃ ।
ওঁ অক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দাত্মনে নমঃ ।
ওঁ আদ্যায় নমঃ ।
ওঁ আয়চ্ছতে নমঃ ।
ওঁ আগয়ে(?) নমঃ ।
ওঁ আকাশমধ্যগায় নমঃ ।
ওঁ আক্রন্দয়তে নমঃ ।
ওঁ আত্মকামায় নমঃ । ১২০ ।

ওঁ আয়তে নমঃ ।
ওঁ আক্খিদতে নমঃ ।
ওঁ আনশায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ আলাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ আশবে নমঃ ।
ওঁ আয়ুধিনে নমঃ ।
ওঁ আতপ্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবিদে নমঃ ।
ওঁ আদিত্যবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দময়ায় নমঃ ।
ওঁ আত্মবতে নমঃ ।
ওঁ আত্মনে নমঃ ।
ওঁ আত্ময়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ আষাঢায় নমঃ ।
ওঁ আততাবিনে নমঃ ।
ওঁ আত্মবন্ধঘ্নে নমঃ ।
ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ ।
ওঁ আসক্তায় নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ আবির্ভাসে নমঃ ।
ওঁ আদিমধ্যান্তবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ ইরিণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ইষুকৃতে নমঃ ।
ওঁ ইষ্টজ্ঞায় নমঃ ।
ওঁ ইষুমতে নমঃ ।
ওঁ ইষবে নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরগ্রাসায় নমঃ ।
ওঁ ঈজানায় নমঃ ।
ওঁ ঈশায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ঈকারায় নমঃ ।
ওঁ ঈশ্বরাধীনায় নমঃ ।
ওঁ ঈহিতার্থকৃতে নমঃ ।
ওঁ ঈধ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ উপবীতিনে নমঃ ।
ওঁ উগ্রায় নমঃ ।
ওঁ উগণায় নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ উচ্চৈর্ঘোষায় নমঃ ।
ওঁ উমাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ উক্তায় নমঃ ।
ওঁ উর্বর্যায় নমঃ ।
ওঁ উষ্ণীষিণে নমঃ ।
ওঁ উমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ উত্তরস্মৈ নমঃ ।
ওঁ উদারধিয়ে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বলিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ম্যায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ব্যায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বকেশায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জস্বিনে নমঃ ।
ওঁ ঊর্জিতশাসনায় নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ঋষয়ে নমঃ ।
ওঁ ঋতবে নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ ঋদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধিমতে নমঃ ।
ওঁ ঋজবে নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধিকারিণে নমঃ ।
ওঁ ঋদ্ধিরূপিণে নমঃ ।
ওঁ ঋকারায় নমঃ ।
ওঁ ঋতজে নমঃ ।
ওঁ ঋতায় নমঃ ।
ওঁ ঋকারবর্ণভূষাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ ঋকারায় নমঃ ।
ওঁ ৠকারবর্ণভূষাঢ্যায় নমঃ ।
ওঁ ৠকারায় নমঃ ।
ওঁ ঌকারগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ঌকারায় নমঃ ।
ওঁ ৡকারগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ৡকারায় নমঃ ।
ওঁ ৡংকারায় নমঃ ।
ওঁ একারায় নমঃ ।
ওঁ একাকিনে নমঃ । ২০ ।
০ ।

ওঁ একস্মৈ নমঃ ।
ওঁ এতত্প্রকাশকায় নমঃ ।
ওঁ একপদে নমঃ ।
ওঁ একাশ্বায় নমঃ ।
ওঁ এতস্মৈ নমঃ ।
ওঁ ঐংঐংশব্দপরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ ঐন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ঐরাবতারূঢায় নমঃ ।
ওঁ ঐংবীজজপতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ওজস্বতে নমঃ ।
ওঁ ওতায় নমঃ ।
ওঁ ওংকারায় নমঃ ।
ওঁ ওংকারবিরাজিতায় নমঃ ।
ওঁ ঔর্ব্যায় নমঃ ।
ওঁ ঔষধসম্পন্নায় নমঃ ।
ওঁ ঔষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঔষষ্পায় নমঃ ।
ওঁ কামায় নমঃ ।
ওঁ কালায় নমঃ ।
ওঁ কালকালায় নমঃ । ২২০ ।

ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ কর্মাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ ক্রীডিনে নমঃ ।
ওঁ কারণায় নমঃ ।
ওঁ কারণাধিপায় নমঃ ।
ওঁ কালাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ কুচরায় নমঃ ।
ওঁ কাল্যায় নমঃ ।
ওঁ কল্যাণায় নমঃ ।
ওঁ কীর্তিমতে নমঃ ।
ওঁ ক্রমায় নমঃ ।
ওঁ কুলেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ কেতুমালিনে নমঃ ।
ওঁ কেতবে নমঃ ।
ওঁ কার্যবিচক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ কর্মিণে নমঃ ।
ওঁ কনিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ ক্লৃপ্তায় নমঃ ।
ওঁ কস্মৈ নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ কামপাশায় নমঃ ।
ওঁ কলাধিকৃতে নমঃ ।
ওঁ কর্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ কশ্যপায় নমঃ ।
ওঁ কল্পায় নমঃ ।
ওঁ ক্রব্যাদায় নমঃ ।
ওঁ কায় নমঃ ।
ওঁ কপালভৃতে নমঃ ।
ওঁ কৃপাগমায় নমঃ ।
ওঁ কুলিঞ্জানাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ কক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ কৃতান্তকৃতে নমঃ ।
ওঁ কূপ্যায় নমঃ ।
ওঁ কপর্দিনে নমঃ ।
ওঁ কর্মারায় নমঃ ।
ওঁ কোবিদায় নমঃ ।
ওঁ কবচিনে নমঃ ।
ওঁ কৃতায় নমঃ ।
ওঁ কামদুহে নমঃ ।
ওঁ ককুভায় নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ কান্তায় নমঃ ।
ওঁ কলাসর্গকরায় নমঃ ।
ওঁ কপয়ে নমঃ ।
ওঁ কংদর্পায় নমঃ ।
ওঁ কৃত্স্নবিতায় নমঃ ।
ওঁ ক্রীং নমঃ ।
ওঁ কুমারায় নমঃ ।
ওঁ কুসুমায় নমঃ ।
ওঁ কুলহারিণে নমঃ ।
ওঁ কুলায় নমঃ ।
ওঁ খড্গিনে নমঃ ।
ওঁ খল্যায় নমঃ ।
ওঁ খায় নমঃ ।
ওঁ খচরায় নমঃ ।
ওঁ খগায় নমঃ ।
ওঁ গৌর্যৈ নমঃ ।
ওঁ গৃহেভ্যো নমঃ ।
ওঁ গৃহীতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ গন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গেয়ায় নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ গুরবে নমঃ ।
ওঁ গরুতে নমঃ ।
ওঁ গঙ্গাধরায় নমঃ ।
ওঁ গন্ধমাদিনে নমঃ ।
ওঁ গোপ্ত্রে নমঃ ।
ওঁ গবে নমঃ ।
ওঁ গহনায় নমঃ ।
ওঁ গুহায় নমঃ ।
ওঁ গহ্বরেষ্টায় নমঃ ।
ওঁ গণপতয়ে নমঃ ।
ওঁ গোষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ গৌরায় নমঃ ।
ওঁ গতয়ে নমঃ ।
ওঁ গণায় নমঃ ।
ওঁ গ্রামণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিশন্তায় নমঃ ।
ওঁ গিরে নমঃ ।
ওঁ গতভিয়ে নমঃ ।
ওঁ গিরিগোচরায় নমঃ ।
ওঁ গার্হপত্যায় নমঃ । ৩০ ।
০ ।

ওঁ গর্তসদায় নমঃ ।
ওঁ গূঢায় নমঃ ।
ওঁ গম্যায় নমঃ ।
ওঁ গুহাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ গৃত্স্নায় নমঃ ।
ওঁ গোজে নমঃ ।
ওঁ গুহ্যতমায় নমঃ ।
ওঁ ঘ্রাত্রে নমঃ ।
ওঁ ঘোরতরায় নমঃ ।
ওঁ ঘনায় নমঃ ।
ওঁ চিদ্বপুষে নমঃ ।
ওঁ চিতে নমঃ ।
ওঁ চণ্ডরূপায় নমঃ ।
ওঁ চক্ষুঃসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ চতুর্ভুজায় নমঃ ।
ওঁ চেতসে নমঃ ।
ওঁ চরায় নমঃ ।
ওঁ চিত্রগর্দভায় নমঃ ।
ওঁ চেতনায় নমঃ ।
ওঁ চন্দন্ছাদায় নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ চাপায়ুধায় নমঃ ।
ওঁ চঞ্চরীকায় নমঃ ।
ওঁ চণ্ডাংশবে নমঃ ।
ওঁ চতুরায় নমঃ ।
ওঁ ছলায় নমঃ ।
ওঁ ছন্দনীপদ্মমালাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ ছাত্রায় নমঃ ।
ওঁ ছত্রিণে নমঃ ।
ওঁ ছদায় নমঃ ।
ওঁ ছদিষে নমঃ ।
ওঁ জগত্কর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ জগদ্ভোক্তে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতির্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জিতেন্দ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ জিতকামায় নমঃ ।
ওঁ জটিনে নমঃ ।
ওঁ জ্যেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ জুষমাণায় নমঃ ।
ওঁ জনেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জ্বলিত্রে নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ জাহ্নব্যৈ নমঃ ।
ওঁ জুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ জাতবেদসে নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ জনায় নমঃ ।
ওঁ জ্বলতে নমঃ ।
ওঁ জপতে নমঃ ।
ওঁ জয়তে নমঃ ।
ওঁ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ জরিত্রে নমঃ ।
ওঁ জবনায় নমঃ ।
ওঁ জয়িনে নমঃ ।
ওঁ জরয়ে নমঃ ।
ওঁ ঝর্ঝরীকরায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞাত্রে নমঃ ।
ওঁ জ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ জ্ঞেয়বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ টঙ্কারকারিণে নমঃ ।
ওঁ টঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ ঠাকুরবে নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ ডাকিনীময়ায় নমঃ ।
ওঁ ডকারাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ডামকীশায় নমঃ ।
ওঁ ঢংকৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ঢাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ণণায় নমঃ ।
ওঁ তডিত্প্রভায় নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তডিদ্গর্ভায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ তমঃসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ তমসে নমঃ ।
ওঁ তাম্রায় নমঃ ।
ওঁ তিগ্মতেজসে নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিরূপায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্তব্ধায় নমঃ ।
ওঁ তিষ্টতে নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ তপসে নমঃ ।
ওঁ ত্বরতে নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্মিণে নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাতীতায় নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণেষবে নমঃ ।
ওঁ তৃংহত্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপতে নমঃ ।
ওঁ ত্রি(দ্বি)ষি(ষী)মতে নমঃ ।
ওঁ তৃবৃতায় নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বায় নমঃ ।
ওঁ তুরীয়ায় নমঃ ।
ওঁ তন্তুবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ত্বরমাণায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপর্বণে নমঃ ।
ওঁ তস্মৈ নমঃ ।
ওঁ থৈ থৈ থৈ শব্দতত্পরায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগরাজায় নমঃ ।
ওঁ ত্যাগেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ দেবায় নমঃ ।
ওঁ দিব্যায় নমঃ । ৪০ ।
০ ।

ওঁ দমায় নমঃ ।
ওঁ দূরায় নমঃ ।
ওঁ দ্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ দৈব্যায় নমঃ ।
ওঁ দুরোণসদে নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ দুর্নিরীক্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ দূতায় নমঃ ।
ওঁ দাত্রে নমঃ ।
ওঁ দিশাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ দিব্যনাদায় নমঃ ।
ওঁ দীপ্যমানায় নমঃ ।
ওঁ দেবাদ্যায় নমঃ ।
ওঁ দহরায় নমঃ ।
ওঁ দিগ্ভ্যো নমঃ ।
ওঁ দিতিপায় নমঃ ।
ওঁ দিবে নমঃ ।
ওঁ দেবমুখায় নমঃ ।
ওঁ দেবকামায় নমঃ ।
ওঁ দুরত্যয়ায় নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ দুন্দুভ্যায় নমঃ ।
ওঁ দ্বিতনবে নমঃ ।
ওঁ দ্বীপ্যায় নমঃ ।
ওঁ দক্ষিণাঞ্চায় নমঃ ।
ওঁ দয়ানিধয়ে নমঃ ।
ওঁ দশারায় নমঃ ।
ওঁ দীপয়তে নমঃ ।
ওঁ দীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ দ্বৈতাধারায় নমঃ ।
ওঁ দুরাসদায় নমঃ ।
ওঁ ধ্রুবায় নমঃ ।
ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যানায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মবিদে নমঃ ।
ওঁ ধিয়ে নমঃ ।
ওঁ ধনাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ধর্মাবহায় নমঃ ।
ওঁ ধৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ধীশায় নমঃ ।
ওঁ ধ্যাত্রে নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ ধ্যেয়ায় নমঃ ।
ওঁ ধুরিণে নমঃ ।
ওঁ ধরায় নমঃ ।
ওঁ ধন্যায় নমঃ ।
ওঁ ধীমতে নমঃ ।
ওঁ ধাম্নে নমঃ ।
ওঁ ধৃষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ধন্বাবিনে নমঃ ।
ওঁ ধাবদশ্বকায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যায় নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায় নমঃ ।
ওঁ নীলায় নমঃ ।
ওঁ নিস্সঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ নির্মলায় নমঃ ।
ওঁ নিধয়ে নমঃ ।
ওঁ নিয়তয়ে নমঃ ।
ওঁ নিরাখ্যাতায় নমঃ ।
ওঁ নিষাদায় নমঃ ।
ওঁ নিস্তুলায় নমঃ ।
ওঁ নিজায় নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ নিকেনবে নমঃ ।
ওঁ নিরপেক্ষায় নমঃ ।
ওঁ ন্রে নমঃ ।
ওঁ নাথায় নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায়নায় নমঃ ।
ওঁ নয়ায় নমঃ ।
ওঁ নেয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিমেষায় নমঃ ।
ওঁ নিঃস্বপ্নায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ নিরাময়ায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণায় নমঃ ।
ওঁ পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ পূর্ব্যায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ নির্গুণায় নমঃ ।
ওঁ নন্দায় নমঃ ।
ওঁ নিষ্ক্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ নিরুপদ্রবায় নমঃ ।
ওঁ নির্মমায় নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ নিরহঙ্কারায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকারায় নমঃ ।
ওঁ নিরঙ্কুশায় নমঃ ।
ওঁ নীলগ্রীবায় নমঃ ।
ওঁ নির্বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ নিষঙ্গিণে নমঃ ।
ওঁ নীললোহিতায় নমঃ ।
ওঁ নৃষতে নমঃ ।
ওঁ নমামিনে নমঃ ।
ওঁ নির্বিঘ্নায় নমঃ ।
ওঁ নভঃস্পৃশে নমঃ ।
ওঁ নারদায় নমঃ ।
ওঁ নটিনে নমঃ ।
ওঁ নক্তঞ্চরায় নমঃ ।
ওঁ পুরাণভৃতে নমঃ ।
ওঁ প্রপঞ্চোপশমায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ পরাপরবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ পরাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রতপতে নমঃ । ৫০ ।
০ ।

ওঁ পার্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ প্রসাদকৃতে নমঃ ।
ওঁ পদ্মিনে নমঃ ।
ওঁ পতগায় নমঃ ।
ওঁ প্রণবায় নমঃ ।
ওঁ পদায় নমঃ ।
ওঁ পথে নমঃ ।
ওঁ প্রজাগরায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণাত্মনে: নমঃ ।
ওঁ প্রেরিত্রে নমঃ ।
ওঁ পুষ্টায় নমঃ ।
ওঁ পর্ণশদ্যায় নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ প্রজাপতিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ পশ্যায় নমঃ ।
ওঁ পূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ পুণ্যসঞ্চরায় নমঃ ।
ওঁ প্রাণায় নমঃ ।
ওঁ প্রমোদায় নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ পরমায় নমঃ ।
ওঁ পাশমুক্তায় নমঃ ।
ওঁ পরায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পুরজিতে নমঃ ।
ওঁ প্রভৃশায় নমঃ ।
ওঁ পূজ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুলস্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্টিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ প্রাচে নমঃ ।
ওঁ পদ্মগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ পুঞ্জিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ প্রহিতায় নমঃ ।
ওঁ প্রথমায় নমঃ ।
ওঁ পণায় নমঃ ।
ওঁ পরিবঞ্চতে নমঃ ।
ওঁ পরিচরায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ নমঃ ।
ওঁ পারায় নমঃ ।
ওঁ পুরন্দরায়নায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চপর্বণে নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ প্রদিশায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্করায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ প্রকাশয়ে (?) নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ পৃথ্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ পথ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাস্যায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ প্রেম্ণে নমঃ ।
ওঁ পদ্মবক্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ প্রতর্দনায় নমঃ ।
ওঁ প্রাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ পবিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পূতাত্মনে নমঃ ।
ওঁ প্রদাত্রে নমঃ ।
ওঁ পূর্বজায় নমঃ ।
ওঁ পৃথবে নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ পদ্মাসনায়নায় নমঃ ।
ওঁ পাপনুদায় নমঃ ।
ওঁ প্রসন্নবদনায় নমঃ ।
ওঁ প্রভবে নমঃ ।
ওঁ প্রোতায় নমঃ ।
ওঁ পিনাকিনে নমঃ ।
ওঁ প্রজ্ঞানায় নমঃ ।
ওঁ পটরায় নমঃ ।
ওঁ পাবনায় নমঃ ।
ওঁ পত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রতিশ্রবায় নমঃ ।
ওঁ প্রিয়তমায় নমঃ ।
ওঁ প্রমাথিনে নমঃ ।
ওঁ পৌরুষায় নমঃ ।
ওঁ ফলায় নমঃ ।
ওঁ ফণিনাথায় নমঃ ।
ওঁ ফণিনে নমঃ ।
ওঁ ফেন্যায় নমঃ ।
ওঁ ফূত্কৃতয়ে নমঃ ।
ওঁ ফণিভূষিতায় নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ ব্রহ্মণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মদায় নমঃ ।
ওঁ বুধ্ন্যায় নমঃ ।
ওঁ বলিনে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ বর্হিষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ বোদ্ধ্রো নমঃ ।
ওঁ বৃহত্সাম্নে নমঃ ।
ওঁ বীজকোশায় নমঃ ।
ওঁ বৃহস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ ।
ওঁ বভ্রুশায় নমঃ ।
ওঁ বোধায় নমঃ ।
ওঁ বীজায় নমঃ ।
ওঁ বিল্মিনে নমঃ ।
ওঁ বৃহতে নমঃ ।
ওঁ বলায় নমঃ ।
ওঁ ভবায় নমঃ ।
ওঁ ভূত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভূতপালায় নমঃ । ৬০ ।
০ ।

ওঁ ভূম্নে নমঃ ।
ওঁ ভূতবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ ভূতায় নমঃ ।
ওঁ ভদ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভূতধারিণে নমঃ ।
ওঁ ভব্যায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভবোদ্ভবায় নমঃ ।
ওঁ ভবস্য হেত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভ্রাজিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ ভিষজে নমঃ ।
ওঁ ভুবে নমঃ ।
ওঁ ভীষণায় নমঃ ।
ওঁ ভৃগবে নমঃ ।
ওঁ ভ্রাজায় নমঃ ।
ওঁ ভাসে নমঃ ।
ওঁ ভস্মগৌরায় নমঃ ।
ওঁ ভাবাভাবকরায় নমঃ ।
ওঁ ভগায় নমঃ ।
ওঁ ভুবন্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ ভীমায় নমঃ ।
ওঁ ভগেশায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবত্সলায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তায় নমঃ ।
ওঁ ভাগায় নমঃ ।
ওঁ ভূতভর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ভূতকৃতে নমঃ ।
ওঁ ভূতভাবনায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তিদায়িনে নমঃ ।
ওঁ মোক্ষরূপায় নমঃ ।
ওঁ মহামায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহায়শসে নমঃ ।
ওঁ মহারূপায় নমঃ ।
ওঁ মহাকায়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাকাশায় নমঃ ।
ওঁ মহাবীজায় নমঃ ।
ওঁ মহাতপসে নমঃ ।
ওঁ মনোময়ায় নমঃ ।
ওঁ মনঃসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ মহাজত্রবে নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ মহোদধয়ে নমঃ ।
ওঁ মহাগ্রাসায় নমঃ ।
ওঁ মহাভস্মনে নমঃ ।
ওঁ মুকুন্দায় নমঃ ।
ওঁ মুণ্ডিনে নমঃ ।
ওঁ মোদায় নমঃ ।
ওঁ মহাবলায় নমঃ ।
ওঁ মহীধরায় নমঃ ।
ওঁ মুনয়ে নমঃ ।
ওঁ মাত্রে নমঃ ।
ওঁ মৃগপাণয়ে নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মেধ্যায় নমঃ ।
ওঁ মহস্বতে নমঃ ।
ওঁ মেধাবিনে নমঃ ।
ওঁ মৃগেন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ মকারায় নমঃ ।
ওঁ মনবে নমঃ ।
ওঁ মধুবিদায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ মরীচয়ে নমঃ ।
ওঁ মুষ্ণতাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ মেধ্যায় নমঃ ।
ওঁ মার্গায় নমঃ ।
ওঁ মহানৃত্তায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ মৌনায় নমঃ ।
ওঁ মহাস্বনায় নমঃ ।
ওঁ মীঢুষ্টমায় নমঃ ।
ওঁ মার্গশীর্ষায় নমঃ ।
ওঁ মেরবে নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রিণে নমঃ ।
ওঁ মধবে নমঃ ।
ওঁ মহতে নমঃ ।
ওঁ মৃত্যুমৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ মৃগায় নমঃ ।
ওঁ মূলায় নমঃ ।
ওঁ মৃডায় নমঃ ।
ওঁ মুক্তায় নমঃ ।
ওঁ ময়স্করায় নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ য়োগিনে নমঃ ।
ওঁ য়মায় । নমঃ ।
ওঁ য়শসে নমঃ ।
ওঁ য়ক্ষায় নমঃ ।
ওঁ য়োনয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জ্বনে নমঃ ।
ওঁ য়তয়ে নমঃ ।
ওঁ য়জুষে নমঃ ।
ওঁ য়ুক্তগ্রাবণে নমঃ ।
ওঁ য়ূনে নমঃ ।
ওঁ য়োগ্যায় নমঃ ।
ওঁ য়স্মৈ নমঃ ।
ওঁ য়াম্যায় নমঃ ।
ওঁ য়জ্ঞবাহনায় নমঃ ।
ওঁ রুক্মবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ রসায় নমঃ ।
ওঁ রুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ রথিনে নমঃ ।
ওঁ রসয়িত্রে নমঃ ।
ওঁ রবয়ে নমঃ । ৭০ ।
০ ।

ওঁ রোচমানায় নমঃ ।
ওঁ রথপতয়ে নমঃ ।
ওঁ রত্নকুণ্ডলভূষিতায় নমঃ ।
ওঁ রজস্যায় নমঃ ।
ওঁ রেষ্মিয়ায় নমঃ ।
ওঁ রাজ্ঞে নমঃ ।
ওঁ রথায় নমঃ ।
ওঁ রূপবিবর্ধনায় নমঃ ।
ওঁ রোচিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ রোচনায় নমঃ ।
ওঁ রামায় নমঃ ।
ওঁ রথকারায় নমঃ ।
ওঁ রণপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ লোকাধ্যক্ষায় নমঃ ।
ওঁ লোকপালায় নমঃ ।
ওঁ লোপ্যায় নমঃ ।
ওঁ লিঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ লয়ায় নমঃ ।
ওঁ লঘবে নমঃ ।
ওঁ বৃষধ্বজায় নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ বিশ্বরেতসে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাট্ (বিরাট্)পতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিমৃত্যবে নমঃ ।
ওঁ বিজরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপিনে নমঃ ।
ওঁ বিভক্তায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বগায় নমঃ ।
ওঁ বিষায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্থায় নমঃ ।
ওঁ বিক্রমায় নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ বৈদ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বলোচনায় নমঃ ।
ওঁ বিনায়কায় নমঃ ।
ওঁ বিধরণায় নমঃ ।
ওঁ বিত্তপতে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বভাবনায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ বিশ্বাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রহস্তায় নমঃ ।
ওঁ বিচক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ বিজিঘত্সায় নমঃ ।
ওঁ বেদিপর্বণে নমঃ ।
ওঁ বেদগুহ্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃষোদরায় নমঃ ।
ওঁ বাস্তব্যায় নমঃ ।
ওঁ বাস্তুপায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাতায় নমঃ ।
ওঁ বৃষাস্যায় নমঃ ।
ওঁ বৃষদায় নমঃ ।
ওঁ বহায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভায় নমঃ ।
ওঁ বিসৃজতে নমঃ ।
ওঁ বিধ্যতে নমঃ ।
ওঁ বরসতে নমঃ ।
ওঁ বরদায় নমঃ ।
ওঁ বিদিশে নমঃ ।
ওঁ বিলাসায় নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ ব্যাহৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বজ্রদংষ্ট্রায় নমঃ ।
ওঁ বিলোহিতায় নমঃ ।
ওঁ বিজ্ঞানাত্মনে নমঃ ।
ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ বিকল্পায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বজিতে নমঃ ।
ওঁ বরায় নমঃ ।
ওঁ বসীয়সে নমঃ ।
ওঁ বসুদায় নমঃ ।
ওঁ বাত্যায় নমঃ ।
ওঁ বর্মিণে নমঃ ।
ওঁ বৃদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ বৃষাকপয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশদায় নমঃ ।
ওঁ বেদবিদে নমঃ ।
ওঁ বেদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ বসিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ বর্ধনায় নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ বদতে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বস্যৈ – বিশ্বস্মৈ ?? নমঃ ।
ওঁ বৈশ্বানরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ বৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ বীর্যতমায় নমঃ ।
ওঁ বিভবে নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ ব্রাতপতয়ে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বতস্পদে নমঃ ।
ওঁ বিমুক্তধিয়ে নমঃ ।
ওঁ বিদুপে নমঃ ।
ওঁ বিশ্বাধিকায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষ্যায় নমঃ ।
ওঁ বিশোকায় নমঃ ।
ওঁ বত্সরায় নমঃ ।
ওঁ বিরাজয়ে নমঃ ।
ওঁ বরুণায় নমঃ ।
ওঁ বাসবায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাসায় নমঃ । ৮০ ।
০ ।

ওঁ বাসুকয়ে নমঃ ।
ওঁ বারিবস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ বৈনতেয়ায় নমঃ ।
ওঁ ব্যবসায়ায় নমঃ ।
ওঁ বর্ষীয়সে নমঃ ।
ওঁ বামনায় নমঃ ।
ওঁ বিভ্বে নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ শিবংকরায় নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ ।
ওঁ শতাবর্তায় নমঃ ।
ওঁ শুচয়ে নমঃ ।
ওঁ শ্রুতায় নমঃ ।
ওঁ শোভনায় নমঃ ।
ওঁ শরণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রোত্রে নমঃ ।
ওঁ শোভমানায় নমঃ ।
ওঁ শিবাপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শাস্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শিখিনে নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ শুভাচারায় নমঃ ।
ওঁ শিতিকণ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শুভেক্ষণায় নমঃ ।
ওঁ শ্রোত্রসাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ শঙ্কুকর্ণায় নমঃ ।
ওঁ শোচিষে নমঃ ।
ওঁ শ্লোক্যায় নমঃ ।
ওঁ শুচিশ্রবসে নমঃ ।
ওঁ শিপিবিষ্টায় নমঃ ।
ওঁ শর্ময়চ্ছতে নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ শরীরভৃতে নমঃ ।
ওঁ শ্রেষ্ঠায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্খায় নমঃ ।
ওঁ শীঘ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ শষ্প্যায় নমঃ ।
ওঁ শশাঙ্কধৃতে নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ শ্রবায় নমঃ ।
ওঁ শীভ্যায় নমঃ ।
ওঁ শিরোহারিণে নমঃ ।
ওঁ শ্রীগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ শ্বপতয়ে নমঃ ।
ওঁ শমায় নমঃ ।
ওঁ শুক্রায় নমঃ ।
ওঁ শয়ানায় নমঃ ।
ওঁ শুচিষতে নমঃ ।
ওঁ শূরায় নমঃ ।
ওঁ শুক্লায় নমঃ ।
ওঁ শুভাঙ্গদায় নমঃ ।
ওঁ ষডঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ষোডশিনে নমঃ ।
ওঁ ষণ্ডায় নমঃ ।
ওঁ ষোডশান্তায় নমঃ ।
ওঁ ষ্টরায় নমঃ ।
ওঁ ষডায় নমঃ ।
ওঁ ষাড্গুণ্যায় নমঃ ।
ওঁ ষড্ভুজায় নমঃ । ৮৬০ ।

ওঁ ষট্কায় নমঃ ।
ওঁ ষোডশারায় নমঃ ।
ওঁ ষডক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ সত্যায় নমঃ ।
ওঁ সুখায় নমঃ ।
ওঁ স্বয়ঞ্জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতগুহাশয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাক্ষিণে নমঃ ।
ওঁ সেতবে নমঃ ।
ওঁ সত্যকামায় নমঃ ।
ওঁ সর্বস্মৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বাত্মকায় নমঃ ।
ওঁ সহায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সতে নমঃ ।
ওঁ সর্বভৃতে নমঃ ।
ওঁ সুবিজ্ঞেয়ায় নমঃ ।
ওঁ সঙ্গীতপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ সাঙ্গায় নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ সর্বেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সমায় নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ সর্বমায়ায় নমঃ ।
ওঁ সহিষ্ণবে নমঃ ।
ওঁ সার্বকালিকায় নমঃ ।
ওঁ সবাহ্যাভ্যন্তরায় নমঃ ।
ওঁ সন্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতনমস্কৃতায় নমঃ ।
ওঁ স্থূলভুজে নমঃ ।
ওঁ সূক্ষ্মভুজে নমঃ ।
ওঁ সূত্রায় নমঃ ।
ওঁ সন্তপতে নমঃ ।
ওঁ সর্বতোমুখায় নমঃ ।
ওঁ স্বরাজে নমঃ ।
ওঁ সদোদিতায় নমঃ ।
ওঁ স্রষ্ট্রে নমঃ ।
ওঁ সর্বপাপোদিতায় নমঃ ।
ওঁ স্ফুটায় নমঃ ।
ওঁ সর্বব্যাপিনে নমঃ । ৯০ ।
০ ।

ওঁ সর্বকর্মণে নমঃ ।
ওঁ সর্বকামায় নমঃ ।
ওঁ সর্বশায়িনে নমঃ ।
ওঁ স্থিরায় নমঃ ।
ওঁ স্বধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ স্পষ্টাক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ সুবর্ণায় নমঃ ।
ওঁ সর্বভাবনায় নমঃ ।
ওঁ স্বভাবনায় নমঃ ।
ওঁ স্বমহিম্নে নমঃ ।
ওঁ স্বতন্ত্রায় নমঃ ।
ওঁ স্বায়ূথিনে নমঃ ।
ওঁ সুবায় নমঃ ।
ওঁ সর্ববিদে নমঃ ।
ওঁ সত্যসঙ্কল্পায় নমঃ ।
ওঁ সত্যসত্যায় নমঃ ।
ওঁ সহস্রপদে নমঃ ।
ওঁ সর্বভূতান্তরায় নমঃ ।
ওঁ সোমায় নমঃ ।
ওঁ সদ্দস্রাক্ষায় নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ সুষুপ্তিমতে নমঃ ।
ওঁ স্বাভাব্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বমায় (?) নমঃ ।
ওঁ শ্রোতব্যায় নমঃ ।
ওঁ সিংহকৃতে নমঃ ।
ওঁ সিংহবাহনায় নমঃ ।
ওঁ সেনান্যে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তরবে নমঃ ।
ওঁ স্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ স্বাত্মস্থায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্তিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ সত্কীর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বপ্রভায় নমঃ ।
ওঁ স্বসিদ্ধায় নমঃ ।
ওঁ সুবিভাতায় নমঃ ।
ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সুদেশায় নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিদায় নমঃ ।
ওঁ স্কন্দায় নমঃ ।
ওঁ সালহস্তায় নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ সতাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ স্বাহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুদৃক্ষায় নমঃ ।
ওঁ স্থপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সৃকাবিনে নমঃ ।
ওঁ সোমবিভূষণায় নমঃ ।
ওঁ সপ্তাত্মনে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিকৃতে নমঃ ।
ওঁ স্থাণবে নমঃ ।
ওঁ সংরাজ্ঞে নমঃ ।
ওঁ স্বস্তিদক্ষিণায় নমঃ ।
ওঁ সুকেশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বগায় নমঃ ।
ওঁ সৌম্যায় নমঃ ।
ওঁ সুগন্ধায় নমঃ ।
ওঁ খস্তিভুজে নমঃ ।
ওঁ সনাত্ নমঃ ।
ওঁ সভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ খরাজ্ঞৈ(জ্ঞে) নমঃ ।
ওঁ সংবৃধ্যতে(নে) নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ সুস্ষ্টুত্যে নমঃ ।
ওঁ সামগায়নায় নমঃ ।
ওঁ সুশেরবে নমঃ ।
ওঁ সম্ভরায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ স্থিতায় নমঃ ।
ওঁ সর্বজগদ্ধিতায় নমঃ ।
ওঁ সকৃদ্বিভাতায় নমঃ ।
ওঁ স্থায়ূনাং পতয়ে নমঃ ।
ওঁ সোভ্যায় নমঃ ।
ওঁ সুমঙ্গল়ায় নমঃ ।
ওঁ সর্বানুভবে নমঃ ।
ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ ।
ওঁ সূদ্যায় নমঃ ।
ওঁ সহীয়সে নমঃ ।
ওঁ সর্বমঙ্গলায় নমঃ ।
ওঁ হনীয়সে নমঃ ।
ওঁ হরিকেশায় নমঃ ।
ওঁ হ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ হৃদয়্যায় নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ হরিণায় নমঃ ।
ওঁ হিতায় নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যবাসসে নমঃ ।
ওঁ হরিতায় নমঃ ।
ওঁ হন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ হোত্রে নমঃ ।
ওঁ হিমালয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ হিরণ্যাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ হ্রস্বায় নমঃ ।
ওঁ হুতায় নমঃ ।
ওঁ হবিষে নমঃ ।
ওঁ লকারভূতিদায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষেম্যায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিপ্রায় নমঃ ।
ওঁ ক্ষিত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষণায় নমঃ । ১০০০ ।

ইতি শ্রীত্যাগরাজসহস্রনামাবালিঃ অথবা
মুকুন্দসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

ওঁ প্রতাপরামচন্দ্রস্বামিনে নমঃ ।

Also Read 1000 Names of Tyagarajanamavalih or Mukunda Stotram:

1000 Names of Sri Thyagaraja namavalih or Mukunda | Sahasranamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil
In the Sanskrit dictionary, mukunda has a few meanings. Name of Vishnu, Shiva, celebrated saint, treasure, kind of precious stone, kind of grain, kind of drum, names of various scholars, mountain.
In some context, Mukunda literally means one who offers mukti – liberation. It can be Vishnu or Shiva.

Tyagaraja Sahasranamavali has been sourced from a book (released in 1958) in Saraswati Mahal Library in Tanjore (Manuscript No: 22272). The book is available at Sri U.Ve. Swaminatha Iyer Library, Chennai 90.

It is one of two special Sahasranamas used for special pujas at Sri Thyagarajaswamy Temple in Tiruvarur. The Thyagarajar Temple at Tiruvarur is famous for the ajapa natanam(dance without chanting), that is executed by the deity itself. It is also known as hamsa natanam, it refers to a very important yogavidyA. The soul in the body dances to the tune or the laya that occurs when the prana or the oxygen that goes inside and returns (uc-shwasha and ni-shwasha); the sound when the air goes inside is “ham” referred to as “aham” (me or the soul); when the air comes out the sound is “sa”, referred to as sa: (that) or parabrahma. Accordingly, this ham and sa: or “hamsa:” reflects the advaita philosophy.

Though Sri Valmikanathaswamy is the principal deity, the temple derives its name from Lord Thyagaraja who is unique to this temple. Lord Thyagaraja is in the form of Somaskanda, a composite image of Lord Siva, Sri Uma and Lord Subramanya made by Lord Vishnu.

Legend has it that Lord Vishnu, to redeem himself from the curse by Sri Parvathi, whom he had failed to honour, created Sri Somaskanda and worshipped him and got rid of the curse. He was keeping this image on his chest and it was called Sri Thyagaraja. As he inhaled and exhaled, Sri Thyagaraja image on the chest moved up and down and this became the `Ajapa’ dance of Sri Thyagaraja.

Later Lord Vishnu presented this image to Indra, head of Devas. Muchukunda, a great chola king, saved Indra and Devas from Asuras at one point of time. Indra wanted to present a gift to Muchukunda as a token of gratitude. Muchukunda wanted Sri Thyagaraja image with Indra. Indra created six images of Sri Thyagaraja like the original one and asked Muchukunda to choose the original one by placing the seven images before him. Muchukunda chose the right one by his divine power.

Muchukunda was given all the seven images. Muchukunda came to his capital – Tiruvarur – and installed the original image of Sri Thyagaraja at Tiruvarur and the other six images at Tirunallar, Nagapattinam, Thirukaravasal, Thiruvaimoor, Vedaranyam and Thirukuvalai around Tiruvarur. These seven places are called “Sapthavidanga sthalams” of Sri Thyagarja and He is called by various names in these places and various forms of dances were attributed to them. At Tiruvarur, Sri Thyagaraja is called Sri Vidivitankar and the dance is `Ajapa Natanam’ – dancing like the chest movement, moving up and down and forward and backward.

Thiruvarur is also home to Trinity of Carnatic music, namely Thyagaraja, Muthuswami Dikshitar and Shyama Shastri. Thyagaraja was named after the deity of this temple.

1000 Names of Sri Tyagaraja Namavali or Mukunda | Sahasranamavali Stotram Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top