1008 - Sahasranamavali Vishnu Stotram

1000 Names of Sri Varaha | Sahasranama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Varaha Sahasranamastotram Lyrics in Tamil:

॥ ஶ்ரீவராஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ॥

ஶங்கர உவாச
ய: பூஜயேத்பராத்மாநம் ஶ்ரீமுஷ்ணேஶம் மஹாப்ரபு⁴ம் ।
வராஹஸ்ய ஸஹஸ்ரேண நாம்நாம் புஷ்பஸஹஸ்ரகை: ॥ 1 ॥

ஹதகண்டகஸாம்ராஜ்யம் லபா⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய: ।
பார்வத்யுவாச
கிம் தந்நாமஸஹஸ்ரம் மே யேந ஸாம்ராஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 2 ॥

ப்³ரூஹி ஶங்கர தத்ப்ரீத்யா வராஹஸ்ய மஹாத்மந: ।
ஶ்ருத்வா வராஹமாஹாம்யம் ந த்ருʼப்திர்ஜாயதே க்வசித் ॥ 3 ॥

கோ நு த்ருʼப்யேத தநுப்⁴ருʼத்³கு³ணஸாரவிதா³ம் வர ।
ஶங்கர உவாச
ஶ்ருʼணு தே³வி ப்ரவக்ஷ்யாமி பவித்ரம் மங்க³ளம் பரம் ॥ 4 ॥

த⁴ந்யம் யஶஸ்யமாயுஷ்யம் கோ³ப்யாத்³கோ³ப்யதரம் மஹத் ।
இத³ம் புரா ந கஸ்யாபி ப்ரோக்தம் கோ³ப்யம் தவாபி ச ॥ 5 ॥

ததா²ঽபி ச ப்ரவக்ஷ்யாமி மத³ங்கா³ர்த⁴ஶரீரிணி ।
ஸதா³ஶிவ ருʼஷிஸ்தஸ்ய வராஹோ தே³வதா ஸ்ம்ருʼத: ॥ 6 ॥

ச²ந்தோ³ঽநுஷ்டுப் விஶ்வநேதா கீலகம் ச ஶராக்³ரப்⁴ருʼத் ।
ஹ்ரீம் பீ³ஜமஸ்த்ரம் க்லீங்கார: கவசம் ஶ்ரீமிஹோச்யதே ॥ 7 ॥

விஶ்வாத்மா பரமோ மந்த்ரோ மந்த்ரராஜமுதீ³ரயேத் ।
ஹுங்காரம் ஹ்ருʼத³யே ந்யஸ்ய வராஹாயேதி முர்த⁴நி ॥ 8 ॥

பூ⁴ர்பு⁴வ: ஸ்வ: ஶிகா²யாம் ச நேத்ரயோர்பூ⁴பதிம் ந்யஸேத் ।
ஸர்வஜ்ஞாய நமோঽஸ்த்ரம் ச ஶ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லிம் ஹும் ச பூ⁴மபி ॥ 9 ॥

ஹாம் ஹீம் ஹூம் ஹைம் ஹௌம் ஹ இதி ஸ்வீயாங்கு³ஷ்ட²த்³வயாதி³க: ।
ஏவம் ஸ்வாங்க³க்ருʼதந்யாஸோ மந்த்ரமேதமுதீ³ரயேத் ॥ 10 ॥

நம: ஶ்வேதவராஹாய நமஸ்தே பரமாத்மநே ।
லக்ஷ்மீநாதா²ய நாதா²ய ஶ்ரீமுஷ்ண ப்³ரஹ்மணே நம: ॥ 11 ॥

ௐ ஶ்ரீவராஹோ பூ⁴வராஹ: பரம் ஜ்யோதி: பராத்பர: ।
பரம: புருஷ: ஸித்³தோ⁴ விபு⁴ர்வ்யோமசரோ ப³லீ ॥ 12 ॥

அத்³விதீய: பரம் ப்³ரஹ்ம ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ।
நிர்த்³வந்த்³வோ நிரஹங்காரோ நிர்மாயோ நிஶ்சயலோঽமல: ॥ 13 ॥

விஶிகோ² விஶ்வரூபஶ்ச விஶ்வத்³ருʼக்³விஶ்வபா⁴வந: ।
விஶ்வாத்மா விஶ்வநேதா ச விமலோ வீர்யவர்த⁴ந: ॥ 14 ॥

விஶ்வகர்மா விநோதீ³ ச விஶ்வேஶோ விஶ்வமங்க³ள: ।
விஶ்வோ வஸுந்த⁴ராநாதோ² வஸுரேதா விரோத⁴ஹ்ருʼத் ॥ 15 ॥

ஹிரண்யக³ர்போ⁴ ஹர்யஶ்வோ தை³த்யாரிர்ஹரிஸேவித: ।
மஹாதபா மஹாத³ர்ஶோ மநோஜ்ஞோ நைகஸாத⁴ந: ॥ 16 ॥

ஸர்வாத்மா ஸர்வவிக்²யாத: ஸர்வஸாக்ஷீ ஸதாம் பதி: ।
ஸர்வக:³ ஸர்வபூ⁴தாத்மா ஸர்வதோ³ஷவிவர்ஜித: ॥ 17 ॥

ஸர்வபூ⁴தஹிதோঽஸங்க:³ ஸத்ய: ஸத்யவ்யவஸ்தி²த: ।
ஸத்யகர்மா ஸத்யபதி: ஸர்வஸத்யப்ரியோ மத: ॥ 18 ॥

ஆதி⁴வ்யாதி⁴பி⁴யோ ஹர்தா ம்ருʼகா³ங்கோ³ நியமப்ரிய: ।
ப³லவீரஸ்தப: ஶ்ரேஷ்டோ² கு³ணகர்தா கு³ணீ ப³லீ ॥ 19 ॥

அநந்த: ப்ரத²மோ மந்த்ர: ஸர்வபா⁴வவித³வ்யய: ।
ஸஹஸ்ரநாமா சாநந்தோঽநந்தரூபோ ரமேஶ்வர: ॥ 20 ॥

அகா³த⁴நிலயோঽபாரோ நிராகாரோ நிராயுத:⁴ ।
அமோக⁴த்³ருʼக³மேயாத்மா வேத³வேத்³யோ விஶாம் பதி: ॥ 21 ॥

விஹ்ருʼதிர்விப⁴வோ ப⁴வ்யோ ப⁴வஹீநோ ப⁴வாந்தக: ।
ப⁴க்தப்ரிய: பவித்ராங்க்⁴ரி: ஸுநாஸ: பவநார்சித: ॥ 22 ॥

ப⁴ஜநீயகு³ணோঽத்³ருʼஶ்யோ ப⁴த்³ரோ ப⁴த்³ரயஶா ஹரி: ।
வேதா³ந்தக்ருʼத்³வேத³வந்த்³யோ வேதா³த்⁴யயநதத்பர: ॥ 23 ॥

வேத³கோ³ப்தா த⁴ர்மகோ³ப்தா வேத³மார்க³ப்ரவர்தக: ।
வேதா³ந்தவேத்³யோ வேதா³த்மா வேதா³தீதோ ஜக³த்ப்ரிய: ॥ 24 ॥

ஜநார்த³நோ ஜநாத்⁴யக்ஷோ ஜக³தீ³ஶோ ஜநேஶ்வர: ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹு: ஸத்யாத்மா ஹேமாங்கோ³ ஹேமபூ⁴ஷண: ॥ 25 ॥

ஹரித³(தா)ஶ்வப்ரியோ நித்யோ ஹரி: பூர்ணோ ஹலாயுத:⁴ ।
அம்பு³ஜாக்ஷோঽம்பு³ஜாதா⁴ரோ நிர்ஜரஶ்ச நிரங்குஶ: ॥ 26 ॥

நிஷ்டு²ரோ நித்யஸந்தோஷோ நித்யாநந்த³பத³ப்ரத:³ ।
நிர்ஜரேஶோ நிராலம்போ³ நிர்கு³ணோঽபி கு³ணாந்வித: ॥ 27 ॥

மஹாமாயோ மஹாவீர்யோ மஹாதேஜா மதோ³த்³த⁴த: ।
மநோঽபி⁴மாநீ மாயாவீ மாநதோ³ மாநல(ர)க்ஷண: ॥ 28 ॥

மந்தோ³ மாநீ மந: கல்போ மஹாகல்போ மஹேஶ்வர: ।
மாயாபதிர்மாநபதிர்மநஸ: பதிரீஶ்வர: ॥ 29 ॥

அக்ஷோப்⁴யோ பா³ஹ்ய ஆநந்தீ³ அநிர்தே³ஶ்யோঽபராஜித: ।
அஜோঽநந்தோঽப்ரமேயஶ்ச ஸதா³நந்தோ³ ஜநப்ரிய: ॥ 30 ॥

அநந்தகு³ணக³ம்பீ⁴ர உக்³ரக்ருʼத்பரிவேஷ்டந: ।
ஜிதேந்த்³ரியோ ஜிதக்ரோதோ⁴ ஜிதாமித்ரோ ஜயோঽஜய: ॥ 31 ॥

ஸர்வாரிஷ்டார்திஹா ஸர்வஹ்ருʼத³ந்தரநிவாஸக: ।
அந்தராத்மா பராத்மா ச ஸர்வாத்மா ஸர்வகாரக: ॥ 32 ॥

கு³ரு: கவி: கிடி: காந்த: கஞ்ஜாக்ஷ: க²க³வாஹந: ।
ஸுஶர்மா வரத:³ ஶார்ங்கீ³ ஸுதா³ஸாபீ⁴ஷ்டத:³ ப்ரபு:⁴ ॥ 33 ॥

ஜி²ல்லிகாதநய: ப்ரேஷீ ஜி²ல்லிகாமுக்திதா³யக: ।
கு³ணஜித்கதி²த: கால: க்ரோட:³ கோல: ஶ்ரமாபஹ: ॥ 34 ॥

கிடி: க்ருʼபாகர: ஸ்வாமீ ஸர்வத்³ருʼக்ஸர்வகோ³சர: ।
யோகா³சார்யோ மதோ வஸ்து ப்³ரஹ்மண்யோ வேத³ஸத்தம: ॥35 ॥

மஹாலம்போ³ஷ்ட²கஶ்சைவ மஹாதே³வோ மநோரம: ।
ஊர்த்⁴வபா³ஹுரிப⁴ஸ்தூ²ல: ஶ்யேந: ஸேநாபதி: க²நி: ॥ 36 ॥

தீ³ர்கா⁴யு: ஶங்கர: கேஶீ ஸுதீர்தோ² மேக⁴நி:ஸ்வந: ।
அஹோராத்ர: ஸூக்தவாக: ஸுஹ்ருʼந்மாந்ய: ஸுவர்சல: ॥ 37 ॥

ஸாரப்⁴ருʼத்ஸர்வஸாரஶ்ச ஸர்வக்³ர(க்³ரா)ஹ: ஸதா³க³தி: ।
ஸூர்யஶ்சந்த்³ர: குஜோ ஜ்ஞஶ்ச தே³வமந்த்ரீ ப்⁴ருʼகு:³ ஶநி: ॥ 38 ॥

ராஹு: கேதுர்க்³ரஹபதிர்யஜ்ஞப்⁴ருʼத்³யஜ்ஞஸாத⁴ந: ।
ஸஹஸ்ரபாத்ஸஹஸ்ராக்ஷ: ஸோமகாந்த: ஸுதா⁴கர: ॥ 39 ॥

யஜ்ஞோ யஜ்ஞபதிர்யாஜீ யஜ்ஞாங்கோ³ யஜ்ஞவாஹந: ।
யஜ்ஞாந்தக்ருʼத்³யஜ்ஞகு³ஹ்யோ யஜ்ஞக்ருʼத்³யஜ்ஞஸாத⁴க: ॥ 40 ॥

இடா³க³ர்ப:⁴ ஸ்ரவத்கர்ணோ யஜ்ஞகர்மப²லப்ரத:³ ।
கோ³பதி: ஶ்ரீபதிர்கோ⁴ணஸ்த்ரிகாலஜ்ஞ: ஶுசிஶ்ரவா: ॥ 41 ॥

ஶிவ: ஶிவதர: ஶூர: ஶிவப்ரேஷ்ட:² ஶிவார்சித: ।
ஶுத்³த⁴ஸத்த்வ: ஸுரார்திக்⁴ந: க்ஷேத்ரஜ்ஞோঽக்ஷர ஆதி³க்ருʼத் ॥ 42 ॥

ஶங்கீ² சக்ரீ க³தீ³ க²ட்³கீ³ பத்³மீ சண்ட³பராக்ரம:
சண்ட:³ கோலாஹல: ஶார்ங்கீ³ ஸ்வயம்பூ⁴ரக்³ர்யபு⁴க்³விபு:⁴ ॥ 43 ॥

ஸதா³சார: ஸதா³ரம்போ⁴ து³ராசாரநிவர்தக: ।
ஜ்ஞாநீ ஜ்ஞாநப்ரியோঽவஜ்ஞோ ஜ்ஞாநதோ³ঽஜ்ஞாநதோ³ யமீ ॥ 44 ॥

லயோத³கவிஹாரீ ச ஸாமகா³நப்ரியோ க³தி: ।
யஜ்ஞமூர்திஸ்த்ரிலோகேஶஸ்த்ரிதா⁴மா கௌஸ்துபோ⁴ஜ்ஜ்வல: ॥ 46 ॥

ஶ்ரீவத்ஸலாஞ்ச²ந: ஶ்ரீமாந்ஶ்ரீத⁴ரோ பூ⁴த⁴ரோঽர்ப⁴க: ।
வருணோ வாருணோ வ்ருʼக்ஷோ வ்ருʼஷபோ⁴ வர்த⁴நோ வர: ॥ 47 ॥

யுகா³தி³க்ருʼத்³யுகா³வர்த: பக்ஷோ மாஸ ருʼதுர்யுக:³ ।
வத்ஸரோ வத்ஸலோ வேத:³ ஶிபிவிஷ்ட: ஸநாதந: ॥ 48 ॥

இந்த்³ரத்ராதா ப⁴யத்ராதா க்ஷுத்³ரக்ருʼத்க்ஷுத்³ரநாஶந: ।
மஹாஹநுர்மஹாகோ⁴ரோ மஹாதீ³ப்திர்மஹாவ்ரத: ॥ 49 ॥

மஹாபாதோ³ மஹாகாலோ மஹாகாயோ மஹாப³ல: ।
க³ம்பீ⁴ரகோ⁴ஷோ க³ம்பீ⁴ரோ க³பீ⁴ரோ கு⁴ர்கு⁴ரஸ்வந: ॥ 50 ॥

ஓங்காரக³ர்போ⁴ ந்யக்³ரோதோ⁴ வஷட்காரோ ஹுதாஶந: ।
பூ⁴யாந்ப³ஹுமதோ பூ⁴மா விஶ்வகர்மா விஶாம்பதி: ॥ 51 ॥

வ்யவஸாயோঽக⁴மர்ஷஶ்ச விதி³தோঽப்⁴யுத்தி²தோ மஹ: ।
ப³லபி³த்³ப³லவாந்த³ண்டீ³ வக்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ வஶோ வஶீ ॥ 52 ॥

ஸித்³த:⁴ ஸித்³தி⁴ப்ரத:³ ஸாத்⁴ய: ஸித்³த⁴ஸங்கல்ப ஊர்ஜவாந் ।
த்⁴ருʼதாரிரஸஹாயஶ்ச ஸுமுகோ² ப³ட³வாமுக:² ॥ 53 ॥

வஸுர்வஸுமநா: ஸாமஶரீரோ வஸுதா⁴ப்ரத:³ ।
பீதாம்ப³ரீ வாஸுதே³வோ வாமநோ ஜ்ஞாநபஞ்ஜர: ॥ 54 ॥

நித்யத்ருʼப்தோ நிராதா⁴ரோ நி:ஸங்கோ³ நிர்ஜிதாமர: ।
நித்யமுக்தோ நித்யவந்த்³யோ முக்தவந்த்³யோ முராந்தக: ॥ 55 ॥

ப³ந்த⁴கோ மோசகோ ருத்³ரோ யுத்³த⁴ஸேநாவிமர்த³ந: ।
ப்ரஸாரணோ நிஷேதா⁴த்மா பி⁴க்ஷுர்பி⁴க்ஷுப்ரியோ ருʼஜு: ॥ 56 ॥

மஹாஹம்ஸோ பி⁴க்ஷுரூபீ மஹாகந்தோ³ மஹாஶந: ।
மநோஜவ: காலகால: காலம்ருʼத்யு: ஸபா⁴ஜித: ॥ 57 ॥

ப்ரஸந்நோ நிர்விபா⁴வஶ்ச பூ⁴விதா³ரீ து³ராஸத:³ ।
வஸநோ வாஸவோ விஶ்வவாஸவோ வாஸவப்ரிய: ॥ 58 ॥

ஸித்³த⁴யோகீ³ ஸித்³த⁴காம: ஸித்³தி⁴காம: ஶுபா⁴ர்த²வித் ।
அஜேயோ விஜயீந்த்³ரஶ்ச விஶேஷஜ்ஞோ விபா⁴வஸு: ॥ 59 ॥

ஈக்ஷாமாத்ரஜக³த்ஸ்ரஷ்டா ப்⁴ரூப⁴ங்க³நியதாகி²ல: ।
மஹாத்⁴வகோ³ தி³கீ³ஶேஶோ முநிமாந்யோ முநீஶ்வர: ॥ 60 ॥

மஹாகாயோ வஜ்ரகாயோ வரதோ³ வாயுவாஹந: ।
வதா³ந்யோ வஜ்ரபே⁴தீ³ ச மது⁴ஹ்ருʼத்கலிதோ³ஷஹா ॥ 61 ॥

வாகீ³ஶ்வரோ வாஜஸநோ வாநஸ்பத்யோ மநோரம: ।
ஸுப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மத⁴நோ ப்³ரஹ்மண்யோ ப்³ரஹ்மவர்த⁴ந: ॥ 62 ॥

விஷ்டம்பீ⁴ விஶ்வஹஸ்தஶ்ச விஶ்வாஹோ விஶ்வதோமுக:² ।
அதுலோ வஸுவேகோ³ঽர்க: ஸம்ராட் ஸாம்ராஜ்யதா³யக: ॥ 63 ॥

ஶக்திப்ரிய: ஶக்திரூபோ மாரஶக்திவிப⁴ஞ்ஜந: ।
ஸ்வதந்த்ர: ஸர்வதந்த்ரஜ்ஞோ மீமாம்ஸிதகு³ணாகர: ॥ 64 ॥

அநிர்தே³ஶ்யவபு: ஶ்ரீஶோ நித்யஶ்ரீர்நித்யமங்க³ள: ।
நித்யோத்ஸவோ நிஜாநந்தோ³ நித்யபே⁴தீ³ நிராஶ்ரய: ॥ 65 ॥

அந்தஶ்சரோ ப⁴வாதீ⁴ஶோ ப்³ரஹ்மயோகீ³ கலாப்ரிய: ।
கோ³ப்³ராஹ்மணஹிதாசாரோ ஜக³த்³தி⁴தமஹாவ்ரத: ॥ 66 ॥

து³ர்த்⁴யேயஶ்ச ஸதா³த்⁴யேயோ து³ர்வாஸாதி³விபோ³த⁴ந: ।
து³ராபோ து³ர்தி⁴யாம் கோ³ப்யோ தூ³ராத்³தூ³ர: ஸமீபக:³ ॥ 67 ॥

வ்ருʼஷாகபி: கபி: கார்ய: காரண: காரணக்ரம: ।
ஜ்யோதிஷாம் மத²நஜ்யோதி: ஜ்யோதிஶ்சக்ரப்ரவர்தக: ॥ 68 ॥

ப்ரத²மோ மத்⁴யமஸ்தார: ஸுதீக்ஷ்ணோத³ர்ககார்யவாந் ।
ஸுரூபஶ்ச ஸதா³வேத்தா ஸுமுக:² ஸுஜநப்ரிய: ॥ 69 ॥

மஹாவ்யாகரணாசார்ய: ஶிக்ஷாகல்பப்ரவர்தக: ।
ஸ்வச்ச²ஶ்ச²ந்தோ³மய: ஸ்வேச்சா²ஸ்வாஹிதார்த²விநாஶந: ॥ 70 ॥

ஸாஹஸீ ஸர்வஹந்தா ச ஸம்மதோঽநிந்தி³தோঽஸக்ருʼத் ।
காமரூப: காமபால: ஸுதீர்த்²யோঽத² க்ஷபாகர: ॥ 71 ॥

ஜ்வாலீ விஶாலஶ்ச பரோ வேத³க்ருʼஜ்ஜநவர்த⁴ந: ।
வேத்³யோ வைத்³யோ மஹாவேதீ³ வீரஹா விஷமோ மஹ: ॥ 72 ॥

ஈதிபா⁴நுர்க்³ரஹஶ்சைவ ப்ரக்³ரஹோ நிக்³ரஹோঽக்³நிஹா ।
உத்ஸர்க:³ ஸந்நிஷேத⁴ஶ்ச ஸுப்ரதாப: ப்ரதாபத்⁴ருʼத் ॥ 73 ॥

ஸர்வாயுத⁴த⁴ர: ஶால: ஸுரூப: ஸப்ரமோத³ந: ।
சதுஷ்கிஷ்கு: ஸப்தபாத:³ ஸிம்ஹஸ்கந்த⁴ஸ்த்ரிமேக²ல: ॥ 74 ॥

ஸுதா⁴பாநரதோঽரிக்⁴ந: ஸுரமேட்³ய: ஸுலோசந: ।
தத்த்வவித்தத்த்வகோ³ப்தா ச பரதத்த்வம் ப்ரஜாக³ர: ॥ 75 ॥

ஈஶாந ஈஶ்வரோঽத்⁴யக்ஷே மஹாமேருரமோக⁴த்³ருʼக் ।
பே⁴த³ப்ரபே⁴த³வாதீ³ ச ஸ்வாத்³வைதபரிநிஷ்டி²த: ॥ 76 ॥

பா⁴க³ஹாரீ வம்ஶகரோ நிமித்தஸ்தோ² நிமித்தக்ருʼத் ।
நியந்தா நியமோ யந்தா நந்த³கோ நந்தி³வர்த⁴ந: ॥ 77 ॥

ஷட்³விம்ஶகோ மஹாவிஷ்ணுர்ப்³ரஹ்மஜ்ஞோ ப்³ரஹ்மதத்பர: ।
வேத³க்ருʼந்நாம சாநந்தநாமா ஶப்³தா³திக:³ க்ருʼப: ॥ 78 ॥

த³ம்போ⁴ த³ம்ப⁴கரோ த³ம்ப⁴வம்ஶோ வம்ஶகரோ வர: ।
அஜநிர்ஜநிகர்தா ச ஸுராத்⁴யக்ஷே யுகா³ந்தக: ॥ 79 ॥

த³ர்ப⁴ரோமா பு³தா⁴த்⁴யக்ஷே மாநுகூலோ மதோ³த்³த⁴த: ।
ஶந்தநு: ஶங்கர: ஸூக்ஷ்ம: ப்ரத்யயஶ்சண்ட³ஶாஸந: ॥ 80 ॥

வ்ருʼத்தநாஸோ மஹாக்³ரீவ: கும்பு³க்³ரீவோ மஹாந்ருʼண: ।
வேத³வ்யாஸோ தே³வபூ⁴திரந்தராத்மா ஹ்ருʼதா³லய: ॥ 81 ॥

மஹாபா⁴கோ³ மஹாஸ்பர்ஶோ மஹாமாத்ரோ மஹாமநா: ।
மஹோத³ரோ மஹோஷ்ட²ஶ்ச மஹாஜிஹ்வோ மஹாமுக:² ॥ 82 ॥

புஷ்கரஸ்தும்பு³ரு: கே²டீ ஸ்தா²வர: ஸ்தி²திமத்தர: ।
ஶ்வாஸாயுத:⁴ ஸமர்த²ஶ்ச வேதா³ர்த:² ஸுஸமாஹித: ॥ 83 ॥

வேத³ஶீர்ஷ: ப்ரகாஶாத்மா ப்ரமோத:³ ஸாமகா³யந: ।
அந்தர்பா⁴வ்யோ பா⁴விதாத்மா மஹீதா³ஸோ தி³வஸ்பதி: ॥ 84 ॥

மஹாஸுத³ர்ஶநோ வித்³வாநுபஹாரப்ரியோঽச்யுத: ।
அநலோ த்³விஶபோ² கு³ப்த: ஶோப⁴நோ நிரவக்³ரஹ: ॥ 85 ॥

பா⁴ஷாகரோ மஹாப⁴ர்க:³ ஸர்வதே³ஶவிபா⁴க³க்ருʼத் ।
காலகண்டோ² மஹாகேஶோ லோமஶ: காலபூஜித: ॥ 86 ॥

ஆஸேவநோঽவஸாநாத்மா பு³த்³த்⁴யாத்மா ரக்தலோசந: ।
நாரங்கோ³ நரகோத்³த⁴ர்தா க்ஷேத்ரபாலோ து³ரிஷ்டஹா ॥ 87 ॥

ஹுங்காரக³ர்போ⁴ தி³க்³வாஸா: ப்³ரஹ்மேந்த்³ராதி⁴பதிர்ப³ல: ।
வர்சஸ்வீ ப்³ரஹ்மவத³ந: க்ஷத்ரபா³ஹுர்விதூ³ரக:³ ॥ 88 ॥

சதுர்த²பாச்சதுஷ்பாச்ச சதுர்வேத³ப்ரவர்தக: ।
சாதுர்ஹோத்ரக்ருʼத³வ்யக்த: ஸர்வவர்ணவிபா⁴க³க்ருʼத் ॥ 89 ॥

மஹாபதிர்க்³ருʼஹபதிர்வித்³யாதீ⁴ஶோ விஶாம்பதி: ।
அக்ஷரோঽதோ⁴க்ஷஜோঽதூ⁴ர்தோ ரக்ஷிதா ராக்ஷஸாந்தக்ருʼத் ॥ 90 ॥

ரஜ:ஸத்த்வதமோஹாந்தா கூடஸ்த:² ப்ரக்ருʼதே: பர: ।
தீர்த²க்ருʼத்தீர்த²வாஸீ ச தீர்த²ரூபோ ஹ்யபாம் பதி: ॥ 91 ॥

புண்யபீ³ஜ: புராணர்ஷி: பவித்ர: பரமோத்ஸவ: ।
ஶுத்³தி⁴க்ருʼச்சு²த்³தி⁴த:³ ஶுத்³த:⁴ ஶுத்³த⁴ஸத்த்வநிரூபக: ॥ 92 ॥

ஸுப்ரஸந்ந: ஶுபா⁴ர்ஹோঽத² ஶுப⁴தி³த்ஸு: ஶுப⁴ப்ரிய: ।
யஜ்ஞபா⁴க³பு⁴ஜாம் முக்²யோ யக்ஷகா³நப்ரியோ ப³லீ ॥ 93 ॥

ஸமோঽத² மோதோ³ மோதா³த்மா மோத³தோ³ மோக்ஷத³ஸ்ம்ருʼதி: ।
பராயண: ப்ரஸாத³ஶ்ச லோகப³ந்து⁴ர்ப்³ருʼஹஸ்பதி: ॥ 94 ॥

லீலாவதாரோ ஜநநவிஹீநோ ஜந்மநாஶந: ।
மஹாபீ⁴மோ மஹாக³ர்தோ மஹேஷ்வாஸோ மஹோத³ய: ॥ 95 ॥

அர்ஜுநோ பா⁴ஸுர: ப்ரக்²யோ விதோ³ஷோ விஷ்டரஶ்ரவா: ।
ஸஹஸ்ரபாத்ஸபா⁴க்³யஶ்ச புண்யபாகோ து³ரவ்யய: ॥ 96 ॥

க்ருʼத்யஹீநோ மஹாவாக்³மீ மஹாபாபவிநிக்³ரஹ: ।
தேஜோঽபஹாரீ ப³லவாந் ஸர்வதா³ঽரிவிதூ³ஷக: ॥ 97 ॥

கவி: கண்ட²க³தி: கோஷ்டோ² மணிமுக்தாஜலாப்லுத: ।
அப்ரமேயக³தி: க்ருʼஷ்ணோ ஹம்ஸஶ்சைவ ஶுசிப்ரிய: ॥ 98 ॥

விஜயீந்த்³ர: ஸுரேந்த்³ரஶ்ச வாகி³ந்த்³ரோ வாக்பதி: ப்ரபு:⁴ ।
திரஶ்சீநக³தி: ஶுக்ல: ஸாரக்³ரீவோ த⁴ராத⁴ர: ॥ 99 ॥

ப்ரபா⁴த: ஸர்வதோப⁴த்³ரோ மஹாஜந்துர்மஹௌஷதி:⁴ ।
ப்ராணேஶோ வர்த⁴கஸ்தீவ்ரப்ரவேஶ: பர்வதோபம: ॥ 100 ॥

ஸுதா⁴ஸிக்த: ஸத³ஸ்யஸ்தோ² ராஜராட் த³ண்ட³காந்தக: ।
ஊர்த்⁴வகேஶோঽஜமீட⁴ஶ்ச பிப்பலாதோ³ ப³ஹுஶ்ரவா: ॥ 101 ॥

க³ந்த⁴ர்வோঽப்⁴யுதி³த: கேஶீ வீரபேஶோ விஶாரத:³ ।
ஹிரண்யவாஸா: ஸ்தப்³தா⁴க்ஷோ ப்³ரஹ்மலாலிதஶைஶவ: ॥ 102 ॥

பத்³மக³ர்போ⁴ ஜம்பு³மாலீ ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக:³ ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்த:² கரபா⁴க³க்³நிஸம்ஶ்ரய: ॥ 103 ॥

அஜீக³ர்த: ஶாகலாக்³ர்ய: ஸந்தா⁴ந: ஸிம்ஹவிக்ரம: ।
ப்ரபா⁴வாத்மா ஜக³த்கால: காலகாலோ ப்³ருʼஹத்³ரத:² ॥ 104 ॥

ஸாராங்கோ³ யதமாந்யஶ்ச ஸத்க்ருʼதி: ஶுசிமண்ட³ல: ।
குமாரஜித்³வநேசாரீ ஸப்தகந்யாமநோரம: ॥ 105 ॥

தூ⁴மகேதுர்மஹாகேது: பக்ஷிகேது: ப்ரஜாபதி: ।
ஊர்த்⁴வரேதா ப³லோபாயோ பூ⁴தாவர்த: ஸஜங்க³ம: ॥ 106 ॥

ரவிர்வாயுர்விதா⁴தா ச ஸித்³தா⁴ந்தோ நிஶ்சலோঽசல: ।
ஆஸ்தா²நக்ருʼத³மேயாத்மாঽநுகூலஶ்சாதி⁴கோ பு⁴வ: ॥ 107 ॥

ஹ்ரஸ்வ: பிதாமஹோঽநர்த:² காலவீர்யோ வ்ருʼகோத³ர: ।
ஸஹிஷ்ணு: ஸஹதே³வஶ்ச ஸர்வஜிச்சா²த்ருதாபந: ॥ 108 ॥

பாஞ்சராத்ரபரோ ஹம்ஸீ பஞ்சபூ⁴தப்ரவர்தக: ।
பூ⁴ரிஶ்ரவா: ஶிக²ண்டீ³ ச ஸுயஜ்ஞ: ஸத்யகோ⁴ஷண: ॥ 109 ॥

ப்ரகா³ட:⁴ ப்ரவணோ ஹாரீ ப்ரமாணம் ப்ரணவோ நிதி:⁴ ।
மஹோபநிஷதோ³ வாக் ச வேத³நீட:³ கிரீடத்⁴ருʼத் ॥ 110 ॥

ப⁴வரோக³பி⁴ஷக்³பா⁴வோ பா⁴வஸாட்⁴யோ ப⁴வாதிக:³ ।
ஷட்³ த⁴ர்மவர்ஜித: கேஶீ கார்யவித்கர்மகோ³சர: ॥ 111 ॥

யமவித்⁴வம்ஸந: பாஶீ யமிவர்க³நிஷேவித: ।
மதங்கோ³ மேசகோ மேத்⁴யோ மேதா⁴வீ ஸர்வமேலக: ॥ 112 ॥

மநோஜ்ஞத்³ருʼஷ்டிர்மாராரிநிக்³ரஹ: கமலாகர: ।
நமத்³க³ணேஶோ கோ³பீட:³ ஸந்தாந: ஸந்ததிப்ரத:³ ॥ 113 ॥

ப³ஹுப்ரதோ³ ப³லாத்⁴யக்ஷே பி⁴ந்நமர்யாத³பே⁴த³ந: ।
அநிர்முக்தஶ்சாருதே³ஷ்ண: ஸத்யாஷாட:⁴ ஸுராதி⁴ப: ॥ 114 ॥

ஆவேத³நீயோঽவேத்³யஶ்ச தாரணஸ்தருணோঽருண: ।
ஸர்வலக்ஷணலக்ஷண்ய: ஸர்வலோகவிலக்ஷண: ॥ 115 ॥

ஸர்வத³க்ஷ: ஸுதா⁴தீ⁴ஶ: ஶரண்ய: ஶாந்தவிக்³ரஹ: ।
ரோஹிணீஶோ வராஹஶ்ச வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபத்⁴ருʼத் ॥ 116 ॥

ஸ்வர்க³த்³வார: ஸுக²த்³வாரோ மோக்ஷத்³வாரஸ்த்ரிவிஷ்டப: ।
அத்³விதீய: கேவலஶ்ச கைவல்யபதிரர்ஹண: ॥ 117 ॥

தாலபக்ஷஸ்தாலகரோ யந்த்ரீ தந்த்ரவிபே⁴த³ந: ।
ஷட்³ரஸ: குஸுமாஸ்த்ரஶ்ச ஸத்யமூலப²லோத³ய: ॥ 118 ॥

கலா காஷ்டா² முஹூர்தஶ்ச மணிபி³ம்போ³ ஜக³த்³த்⁴ருʼணி: ।
அப⁴யோ ருத்³ரகீ³தஶ்ச கு³ணஜித்³கு³ணபே⁴த³ந: ॥119 ॥

தே³வாஸுரவிநிர்மாதா தே³வாஸுரநியாமக: ।
ப்ராரம்ப⁴ஶ்ச விராமஶ்ச ஸாம்ராஜ்யாதி⁴பதி: ப்ரபு:⁴ ॥120 ॥

பண்டி³தோ க³ஹநாரம்ப:⁴ ஜீவநோ ஜீவநப்ரத:³ ।
ரக்ததே³வோ தே³வமூல: வேத³மூலோ மந:ப்ரிய: ॥121 ॥

விராசந: ஸுதா⁴ஜாத: ஸ்வர்கா³த்⁴யக்ஷோ மஹாகபி: ।
விராட்³ரூப: ப்ரஜாரூப: ஸர்வதே³வஶிகா²மணி: ॥122 ॥

ப⁴க³வாந் ஸுமுக:² ஸ்வர்க:³ மஞ்ஜுகேஶ: ஸுதுந்தி³ல: ।
வநமாலீ க³ந்த⁴மாலீ முக்தாமால்யசலோபம: ॥123 ॥

முக்தோঽஸ்ருʼப்ய: ஸுஹ்ருʼத்³ப்⁴ராதா பிதா மாதா பரா க³தி: ।
ஸத்வத்⁴வநி: ஸதா³ப³ந்து⁴ர்ப்³ரஹ்மருத்³ராதி⁴தை³வதம் ॥124 ॥

ஸமாத்மா ஸர்வத:³ ஸாங்க்²ய: ஸந்மார்க³த்⁴யேயஸத்பத:³ ।
ஸஸங்கல்போ விகல்பஶ்ச கர்தா ஸ்வாதீ³ தபோத⁴ந: ॥125 ॥

விரஜா விரஜாநாத:² ஸ்வச்ச²ஶ்ருʼங்கோ³ து³ரிஷ்டஹா ।
கோ⁴ணோ ப³ந்து⁴ர்மஹாசேஷ்ட: புராண: புஷ்கரேக்ஷண: ॥126 ॥

அஹிர்பு³த்⁴ந்யோ முநிர்விஷ்ணுர்த⁴ர்மயூபஸ்தமோஹர: ।
அக்³ராஹ்யஶ்ஶாஶ்வத: க்ருʼஷ்ண: ப்ரவர: பக்ஷிவாஹந: ॥127 ॥

கபில: க²பதி²ஸ்த²ஶ்ச ப்ரத்³யும்நோঽமிதபோ⁴ஜந: ।
ஸங்கர்ஷணோ மஹாவாயுஸ்த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிவிக்ரம: ॥128 ॥

பூர்ணப்ரஜ்ஞ: ஸுதீ⁴ர்ஹ்ருʼஷ்ட: ப்ரபு³த்³த:⁴ ஶமந: ஸத:³ ।
ப்³ரஹ்மாண்ட³கோடிநிர்மாதா மாத⁴வோ மது⁴ஸூத³ந: ॥129 ॥

ஶஶ்வதே³கப்ரகாரஶ்ச கோடிப்³ரஹ்மாண்ட³நாயக: ।
ஶஶ்வத்³ப⁴க்தபராதீ⁴ந: ஶஶ்வதா³நந்த³தா³யக: ॥130 ॥

ஸதா³நந்த:³ ஸதா³பா⁴ஸ: ஸதா³ ஸர்வப²லப்ரத:³ ।
ருʼதுமாந்ருʼதுபர்ணஶ்ச விஶ்வநேதா விபூ⁴த்தம: ॥131 ॥

ருக்மாங்க³த³ப்ரியோঽவ்யங்கோ³ மஹாலிங்கோ³ மஹாகபி: ।
ஸம்ஸ்தா²நஸ்தா²நத:³ ஸ்ரஷ்டா ஜாஹ்நவீவாஹத்⁴ருʼக்ப்ரபு:⁴ ॥132 ॥

மாண்டு³கேஷ்டப்ரதா³தா ச மஹாத⁴ந்வந்தரி: க்ஷிதி: ।
ஸபா⁴பதிஸேஸித்³த⁴மூலஶ்சரகாதி³ர்மஹாபத:² ॥133 ॥

ஆஸந்நம்ருʼத்யுஹந்தா ச விஶ்வாஸ்ய: ப்ராணநாயக: ।
பு³தோ⁴ பு³தே⁴ஜ்யோ த⁴ர்மேஜ்யோ வைகுண்ட²பதிரிஷ்டத:³ ॥134 ॥

ப²லஶ்ருதி: –
இதி ஶ்வேதவராஹஸ்ய ப்ரோக்தம் ஹே கி³ரிகந்யகே ।
ஸமஸ்தபா⁴க்³யத³ம் புண்யம் பூ⁴பதித்வப்ரதா³யகம் ॥135 ॥

மஹாபாதககோடிக்⁴நம் ராஜஸூயப²லப்ரத³ம் ।
ய இத³ம் ப்ராதருத்தா²ய தி³வ்யம் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥136 ॥

பட²தே நியதோ பூ⁴த்வா மஹாபாபை: ப்ரமுச்யதே ।
ஸஹஸ்ரநாமபி⁴ர்தி³வ்யை: ப்ரத்யஹம் துளஸீத³லை: ॥137 ॥

பூஜயேத்³யோ வராஹம் து ஶ்ரத்³த⁴யா நிஷ்ட²யாந்வித: ।
ஏவம் ஸஹஸ்ரநாமபி:⁴ புஷ்பைர்வாத²ஸுக³ந்தி⁴பி:⁴ ॥138 ॥

அபி⁴ஜாதகுலே ஜாதோ ராஜா ப⁴வதி நிஶ்சிதம் ।
ஏவம் நாமஸஹஸ்ரேண வராஹஸ்ய மஹாத்மந: ॥139 ॥

ந தா³ரித்³ர்யமவாப்நோதி ந யாதி நரகம் த்⁴ருவம் ।
த்ரிகாலமேககாலம் வா பட²ந் நாமஸஹஸ்ரகம் ॥ 140 ॥

மாஸமேகம் ஜபேந்மர்த்யோ ப⁴விஷ்யதி ஜிதேந்த்³ரிய: ।
மஹதீம் ஶ்ரியமாயுஷ்யம் வித்³யாம் சைவாதி⁴க³ச்ச²தி ॥ 141 ॥

யோ வா ஶ்வேதவராஹஸ்ய தி³வ்யைர்நாமஸஹஸ்ரகை: ।
ப்ரவர்தயேந்நித்யபூஜாம் த³த்வா நிர்வாஹமுத்தமம் ॥ 142 ॥

ப⁴வேஜ்ஜந்மஸஹஸ்ரைஸ்து ஸாம்ராஜ்யாதி⁴பதிர்த்⁴ருவம் ।
ராத்ரௌ ஶ்வேதவராஹஸ்ய ஸந்நிதௌ⁴ ய இத³ம் படே²த் ॥ 143 ॥

க்ஷயாபஸ்மாரகுஷ்டா²த்³யைர்மஹாரோகை³ஸ்ததா²ঽபரை: ।
மாஸாதே³வ விநிர்முக்த: ஸ ஜீவேச்ச²ரதா³ம் ஶதம் ॥ 144 ॥

ஸர்வேஷு புண்யகாலேஷு பட²ந்நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வபாபவிநிர்முக்தோ லப⁴தே ஶாஶ்வதம் பத³ம் ॥ 145 ॥

ஸஹஸ்ரநாமபட²நாத்³வராஹஸ்ய மஹாத்மந: ।
ந க்³ரஹோபத்³ரவம் யாதி யாதி ஶத்ருக்ஷயம் ததா² ॥ 146 ॥

ராஜா ச தா³ஸதாம் யாதி ஸர்வே யாந்தி ச மித்ரதாம் ।
ஶ்ரியஶ்ச ஸ்தி²ரதாம் யாந்தி யாந்தி ஸர்வேঽபி ஸௌஹ்ருʼத³ம் ॥ 147 ॥

ராஜத³ஸ்யுக்³ரஹாதி³ப்⁴யோ வ்யாத்⁴யாதி⁴ப்⁴யஶ்ச கிஞ்சந ।
ந ப⁴யம் ஜாயதே க்வாபி வ்ருʼத்³தி⁴ஸ்தஸ்ய தி³நே தி³நே ॥ 148 ॥

விப்ரஸ்து வித்³யாமாப்நோதி க்ஷத்ரியோ விஜயீ ப⁴வேத் ।
வார்து⁴ஷ்யவிப⁴வம் யாதி வைஶ்ய: ஶூத்³ர: ஸுக²ம் வ்ரஜேத் ॥ 149 ॥

ஸகாம: காமமாப்நோதி நிஷ்காமோ மோக்ஷமாப்நுயாத் ।
மஹாராக்ஷஸவேதாலபூ⁴தப்ரேதபிஶாசகா: ॥ 150 ॥

ரோகா:³ ஸர்பவிஷாத்³யாஶ்ச நஶ்யந்த்யஸ்ய ப்ரபா⁴வத: ।
ய இத³ம் ஶ்ருʼணுயாந்நித்யம் யஶ்சாபி பரிகீர்தயேத் ।
நாமங்க³ளமவாப்நோதி ஸோঽமுத்ரேஹ ச மாநவ: ॥ 151 ॥

நம: ஶ்வேதவராஹாய நமஸ்தே பரமாத்மநே ।
லக்ஷ்மீநாதா²ய நாதா²ய ஶ்ரீமுஷ்ணப்³ரஹ்மணே நம: ॥ 152 ॥

ய: படே²ச்ச்²ருʼணுயாந்நித்யம் இமம் மந்த்ரம் நகா³த்மஜே ।
ஸ பாபபாஶநிர்முக்த: ப்ரயாதி பரமாம் க³திம் ॥ 153 ॥

இதி ஶ்ரீவராஹஸஹஸ்ரநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read 1000 Names of Shri Varaha:

1000 Names of Sri Varaha| Sahasranama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment