Best Spiritual Website

Spiritual, Stotrams, Mantras PDFs

1000 Names Sri Shanmukha | Sahasranamavali 1 Lyrics in English

Shri Shanmukha Sahasranamavali 1 in English:

॥ srisanmukha athava isanamukhasahasranamavalih 1 ॥

Om sriganesaya namah ।

isanamukhapuja-
Om jagadbhuve namah । saravanabhavaya । saravanaravindaya । saroruhaya ।
saravanatejase । sarvajnanahrdayaya । sarvasampadgunaya ।
sarvagunasampannaya । sarvatmarupine । sarvamangalayutaya ।
sarvajanavasikaraya । sarvajnanapurnaya । sarvasaksine । sarvarupine ।
sarvadevasthanave । sarvapapaksayaya । sarvasatruksayaya ।
sarvajanahrdayavasine । svaradhine daye । । sadvaktraya namah । 20 ।

Om vasatkaranilayaya namah । saravanamadhuraya । sudharaya । sabdamayaya ।
saptakotimantraya । saptasabdopadesajnanaya । saptakotimantragurave ।
satyasampannaya । satyalokaya । saptadvipapataye । satyarupine ।
satyayogine । satyabalaya । satakotiratnabhisekaya । krttikatmane ।
sarvatomahaviryaya । satasasvataya । saptalokaya । sarvamanoharaya ।
satasthemne namah । 40 ।

Om caturmukhaya namah । caturapriyaya । caturbhujaya । caturasramaya ।
catussastikalesvaraya । caturvargaphalapradaya ।
caturvedaparayanaya । catussastitatvaya । caturvedarupine ।
senadhipataye । sadruciraya । satkavacine । saksine ।
satkanyakaputraya । saddarsanaya । sadadharabhujaya । sastijatmane ।
spastopadistaya । sadbijaya । sadgunamohanaya namah । 60 ।

Om sadbijaksaraya namah । sasthine । satsatpaksavahanaya । sankaraya ।
sankhajatapaya । sankhabhavaya । samsarasramamardanaya ।
sangita nayakaya । samharatandavaya । candrasekharaya ।
satrusosanaya । candanalepitaya । santaya । santarupine ।
gauriputraya । saukhyaya । saktikukkutahastaya । sastraya ।
saktirudrarupaya । saityaya namah । 80 ।

sadaksaraya namah । satkaya । sasthine2 । । sannahaya । sapaya ।
sapanugrahaya । samarthaya । samapriyaya । sanmukhasantosaya ।
satrikaya । sahasraya । sahasrasirase । sahasranayanasevitaya ।
sahasrapanaye । sahasravinaganaya । sahasravarasiddhaye । sahasraksaya ।
sahasrarupine । sahasrasenapataye akhandasenapataye । ।
sakalajanaya namah । 100 ।

Om sakalasuresvaraya namah । sakalalokodbhavaya ।
sakalabijaksaraya । sakalagamasastrasiddhaye । sakalamunisevitaya ।
sakalavaraprasadadarsanaya । sakalasiddhasambhavaya । sakaladevasthanave ।
sankalikaranaya । sutaya । sarasvatyai । sarasvatidirghamangalaya ।
sarasvatyudbhavaya । sasanaya । saragaparvane । saraya । svaradaye ।
svaradisambhavaya । sapaya2 । । samavedaya namah । 120 ।

sarvavyakhyanaya । saivaryasasvataya । sivasanaya । sivamayaya ।
sivadarsakaya । sivanathaya । sivahrdayaya । sivarthabanaya ।
sivalokaya । sivayogyaya । sivadhyanaya । sivarupine । sivatmane ।
sivagurave । jivanaya । jivarupine । srstaye । srstipriyaya ।
srstikartre । srstiparipalakaya namah । 140 ।

Om simhasanaya namah । cintamanaye । chandomanaye । sikharanilayaya ।
svayambhuve । svayamsantosine । svayambhogyaya । svayamsvamine ।
sucaye । sucimayaya । surajyesthapitre । surapatilaksanaya ।
surasuravadanaya । sugandhasrstivirajitaya । sugandhapriyaya ।
sukarasiraya । srutyasanaya । svetavastraya । svakamaya ।
svamine namah । 160 ।

Om svamipuskaraya namah । svamidevaya । svamigurave । svamikarunyaya ।
svamitarakaya । amaramunisevitaya । dharmaksetraya । sanmukhaya ।
suksmanadaya । suksmarupaya । sulocanaya । subhamangalaya ।
sutramurtaye । sutradharine । sulayudhaya । suladhisulapataye ।
sudhasanaya । senapataye । senanyai । senayai namah । 180 ।

Om sevakaya namah । jagatpariharaya । jagajjagaraya । jagadisvaraya ।
janugaya । jagradakaraya । jayarupaya । jayantaya । jayapriyaya ।
jatine । jayantestaya । sarvagaya । svargadhipataye । svarnasutraya ।
svargasthanaya । svargasthajyotise । sodasanamne । sodasavataraya ।
sodasadalaya । raktavaradaya namah । 200 ।

raktavastraya । raktabharanaya । raktasvarupine । raktakamalaya ।
rathakaraya । raganayakaya । ravidevatayai । ranamukhaviraya ।
ranavirasevitaya । ranabhutasevitaya । vacamagocaraya ।
vallipriyaya । balavataraya । vairagyaya । varagunaya ।
varadamahatsevitaya । varadabhayahastaya । salaksamalaya ।
vanacaraya । vahnimandalaya namah । 220 ।

Om varnabhedaya namah । pancasanaya । bhaktinathaya । bhaktisuraya ।
sivakaraya । bahubhusanaya । vasatkaraya । vasuretase । vajrapanaye ।
vairagyaya । vakulapuspamaline । vacanaya । vacanapriyaya ।
vacanamayaya । vacanasundaraya । vacanamrtaya । vacanabandhavaya ।
vacanavasikaraya । vacanadarsanaya । vacanaramaya namah । 240 ।

Om vacanahastaya namah । vacanabrahmane । vacanapujyaya । vacanavidyaya ।
vacanadahanaya । vacanakopaya । vacanatyagaya । vacanasastravasine ।
vacanopakaraya । vacanavasataye । vayave । vayurupaya । vayumanoharaya ।
vayumahopakaraya । vayuvedatatvaya । vayubhavaya । vayuvandanaya ।
vayuvitanaya । vayukarmabandhakaya । vayukaraya namah । 260 ।

Om vayukarmane namah । vayvaharaya । vayudevatattvaya ।
vayudhananjanaya vayudhananjayaya । ।
vayudisasanadaye । visvakaraya । visvesvaraya । visvagoptre ।
visvapancakaya । visalaksaya । visakhanaksatraya ।
pancangaragaya । bindunadaya । bindunadapriyaya ।
vitaragaya । vyakhyanaya । vyadhiharaya । vidyayai ।
vidyavasine । vidyavinodaya namah । 280 ।

Om vidvajjanahrdayaya namah । vidyunnanabhutipriyaya । vikarine । vinodaya ।
vibhudantapataye । vibhutaye । vyomne । viramurtaye । viruddhasevyaya ।
viraya । virasuraya । virakopanaya । viruddhavajraya । virahastaya ।
viravaibhavaya । viraraksasasevitaya । viradharaya । virapaya ।
virabahuparibhusanaya । virabahave namah । 300 ।

Om virapurandaraya namah । viramartandaya । virakutharaya । viradharaya ।
viramahendraya । viramahesvaraya । ativirasriye । madavira virantakaya ।
viracatvaricaturaya । vedantaya । vedarupaya । vedasrstaye ।
vedadrstaye । velayudhaya । vaibhavaya । vedasvargaya ।
vaisakhodbhavaya । navasankhapriyaya । navadhanaya ।
navaratnadevakrtyaya namah । 320 ।

Om navabhaktisthitaya namah । navapancabanaya । navamadhvajaya ।
navamantraya । navaksaraya । navaksudraya । navakotaye । navasaktaye ।
navabhaktisthitaya । navamadhvajaya । navamantraya । navamanibhusanaya ।
navantadevasomaya । navakumaraya । namaskaraya । namantaraya । nagaviraya ।
naksatrapaksavahanaya । nagalokaya । nagapanipadaya namah । 340 ।

Om nagabharanaya namah । nagalokarunaya । nandaya । nadaya । nadapriyaya ।
naradagitapritaya । naksatramaline । navaratrisakraya । niskalaya ।
nityaparamaya । nityaya । nityananditaya । nityasaundaryaya ।
nityayajnaya । nityanandaya । nirasaya । nirantaraya । niralambaya ।
niravadyaya । nirakaraya namah । 360 ।

Om nityarasikaya namah । niskalankaya । nityapriyaya । niskalarupaya ।
nirmalaya । nilaya । nilarupaya । nilamayaya । caturvikramaya । netraya ।
caturvikramanetraya । trinetraya । netrajyotise । netrasthanave ।
netrasvarupine । netramanaye । bhavaya । papavinasaya । havyamoksaya ।
bhavanyai namah । 380 ।

Om pavitraya namah । pavitraparvane । bhaktavatsalaya । bhaktapriyaya ।
bhaktavaradaya । bhaktajanadrstaya । pratyaksaya । bhaktasamipaya ।
varadaya । papaharaya । paksiharaya । bhaskaraya । bhaksakaya ।
bhaskarapriyaya । pancabhutaya । pancabrahmasikhaya । pancamantraya ।
pancabhutapataye । pancaksaraparipalakaya ।
pancabanadharaya namah । 400 ।

Om pancadevaya namah । pancabrahmodbhavaya । pancasodhine ।
pankajanetraya । pancahastaya । bhavarogaharaya । paramatattvarthaya ।
paramapurusaya । paramakalyanaya । padmadalapriyaya ।
paraparajagaccharanaya । paraparaya । parasanaya । panditaya ।
paritapanasanaya । phaline । phalakasaya । phalabhaksanaya ।
balavrddhaya । balarupaya namah । 420 ।

Om phalahastaya namah । phanine । balanathaya । bhayanigrahaya ।
parabrahmasvarupaya । pranavaya । pranavadesikaya । pranatotsukaya ।
pranavaksaravisvesvaraya । pranine । pranidharine ।
pranipancaratnaya । pranapratisthayai । pranarupaya ।
brahmapriyaya । brahmamantraya । brahmavarddhanaya ।
brahmakutumbine । brahmanyaya । brahmacarine namah । 440 ।

Om brahmaisvaryaya namah । brahmasrstaye । brahmandaya । makarakopaya ।
makararupaya । mahitaya । mahendraya । manassnehaya । mandaravaradaya ।
mahanidhaye । mocine । margasahaya । malyavaksahsthalaya । mandaraya ।
mandarapuspamaline । mantraparadhisaya । mantramurtaye । bhutapataye ।
mrtyunjayaya । murtaye namah । 460 ।

Om murtiprakasaya namah । murtipriyaya । murtiprakaraya । murtihrdayaya ।
murtikavacaya । murtisamraje । murtisevitaya । murtilaksanaya ।
murtidevaya । murtivisesaya । murtidiksaya । murtimoksaya ।
murtibhaktaya । murtisaktidharaya । murtiviryaya । murtiharaya ।
murtikaraya । murtidharaya । murtimalaya । murtisvamine namah । 480 ।

Om murtisakalaya namah । murtimangalaya । murtimukundaya । murtimulaya ।
murtimulamulaya । mulamantraya । mulagnihrdayaya । mulakartre । meghaya ।
meghavaryaya । meghanathaya । skandaya । skandavindaya । kandarpamitraya ।
kandarpalankaraya । kandarpanimisaya । kandarpaprakasaya ।
kandarpamohaya । skandasaundaryaya । skandagurave namah । 500 ।

Om skandakarunyaya namah । skandadharaya । skandapataye । skandakirtaye ।
skandasrutaya । skandanetraya । skandasivaya । skandarupaya ।
skandalaksanaya । skandalokaya । skandagunaya । skandapuspamaline ।
skandaya । skandasvamine । skandahantre । skandayudhaya ।
kamandaludharaya । kamandalvaksamaline ।
kamandalaya । ghantikasanaya namah । 520 ।

Om ghantayai namah । ghandikasanaya । ghanaghanaya । ghanarupaya ।
karunalayaya । karunyapurnaya । gangayai । kankanabharanaya ।
kalaya । kalakalaya । kalaputraya । kalarupaya । gayatridharaya ।
gayatrisrstaye । kailasavasine । kunkumavarnaya । kavinetraya ।
kavipriyaya । gauriputraya । kavyanathaya namah । 540 ।

Om kavyaparvakaya namah । karmapaya । kamyaya । kamalayudhaya । kalisevyaya ।
kartikeyaya । istakamyaya । khadgadharaya । krttikaputraya ।
krttikasivayogaya । krpaya । krauncadharaya । krpakataksaya ।
krpadrstaye । krpamoksaya । krparudraya । krpaspadaya ।
giripataye । giristhaya । krttikabhusanaya namah । 560 ।

Om kalayai namah । kosavinasanaya । kirataya । kinnarapriyaya । gitapriyaya ।
kumaraya । kumaraskandaya । kumaradevendraya । kumaradhiraya ।
kumarapunyaya । vidyagurave । kumaramohaya । kumaragamaya ।
kumaragurave । kumaraparamesvaraya । kaumaraya । gunarupaya । kunkumaya ।
kumbhodbhavagurave । kuntalantaranaya namah । 580 ।

Om kukkutadhvajaya namah । kulakaraya । haranilayaya । kusalaya ।
kucavidyaya । gurave । gurave saivaya । gurusvargaya । gurusivaya ।
gurusarvarupaya । gurujaya । guruparaya । guruparamerave । gurupalaya ।
guruparamparaya । gurukandaya । gurumandaya । guruhitaya । guruvarnaya ।
gururupine namah । 600 ।

Om gurumulaya namah । gurudevaya । gurudhyataya । gurudiksitaya ।
gurudhvajaya । gurusvamine । gurubhasanaya । gambhiraya ।
garbharaksajnaya । gandharvaya । gocaraya । kurmasanaya । kesavaya ।
kesivahanaya । mayurabhusanaya । komalaya । kopanugrahaya । kopagnaye ।
konahastaya । kotiprabhedaya namah । 620 ।

Om kotisuryaprakasaya namah । kolahalaya । jnanaya । jnanahrdayaya ।
jnanasaktaye । jnanopadesakaya । jnanagamyaya । jnanamurtaye ।
jnanaparipalanaya । jnanagurave । jnanasvarupaya । dharmaya ।
dharmahrdayaya । dharmavasine । dandine । dandahastaya । tarpanaya ।
tattvananaya । tattvasaisavaputraya । tapasvine namah । 640 ।

Om daityahantre namah । dayaparaya । aninditaya । dayarnavaya ।
dhanurdharaya । dharaya । dhanadaya । dhanasaraya । dharasiline ।
sthanave । anantaraya । tarakasuramardanaya । trisulaya । trimastakaya ।
tryambakaya । trikonaya । trimurtipataye । trailokyaya । trikonatrayaya ।
tripuradahanaya namah । 660 ।

Om tridasadityaya namah । trikartidharine । tribhuvanasekharaya ।
trayimayaya । dvadasadityaya । dvadasalocanaya । dvadasahastaya ।
dvadasakunkumabhusanaya । durjanamardanaya । durvasomitraya ।
duhkhanivaranaya । suradhuryaya । samraksakaya । ratipriyaya ।
ratipradaksinaya । ratistaya । drstaya । dustanigrahaya ।
dhumravarnaya । devadevaya namah । 680 ।

Om dharmapataye namah । bhuparipalakaya । devamitraya । deveksanaya ।
devapujitaya । devavide । devasenapataye । devapriyaya । devarajaya ।
devagurave । devabhogaya । devapadaviksanaya । devasevyaya ।
devamanoharaya । devadhipataye । devendrapujitaya । devasikhamanaye ।
desikaya । dasaksaraya । darsapurnaya namah । 700 ।

Om dasapranaya namah । devagayakaya । yogaya । yogarupaya । yogadhipaya ।
yogangaya । yogasivaya । yogaksaraya । yogamulaya । yogahrdayaya ।
yogasanaya । yoganandakaya । lokaya । lokarupaya । lokanathaya ।
lokasrstaye । lokaraksanaya । lokadevaya । lokagurave ।
lokaparamaya namah । 720 ।

Om agniberaya agnisutaya । namah । agnipaksaya । agnihuvaya । agnirupaya ।
agnipancasyaya । agnisiddhaye । agnipriyaya । agnibahave । agnitapavate ।
agnyakaraya । aisvaryaya । asurabandhanaya । aksaraya । ajaviraya ।
acaraya । acarakirtaye । ajapakarine । aratisancaraya । aksaraya ।
agastyagurave namah । 740 ।

Om ataladevaya namah । adharmasastre । atisuraya । atipriyaya ।
astuastudaya । amrtarnavaya । abhimulaya । adityaya ।
adityahrdayaya । adityaprakasaya । adityatrtiyaya ।
amrtatmane । atmayonaye । amrtaya । amrtakaraya ।
amrtasantaya । amarapataye । amoghavighnaya । amrtarupaya ।
amogheksanaya namah । 760 ।

Om abhayakalpatmakarupaya namah । abhisekapriyaya ।
sarpabharanalankarapriyaya । agastyamunipujitaya । abhutapataye ।
aranyaya । agraganyaya । astrapriyaya । adhisaya । astropadesakaya ।
ahampitamahaya । akhilalokaya । akasavasine । akasavasase ।
agocaraya । arjunasevitaya । ayusyamanasigocaraya । astadikpalaya ।
astaksaraya । astamasaktaye namah । 780 ।

Om astangayogine namah । astamurtaye । astadasapuranapriyaya ।
astadinmanoharaya । abhayankaraya । anantaya । anantamurtaye ।
anantasanasamsthitaya । anantasiddhikaya । amaramunisevitaya ।
anantagunakaraya । anantakotidevasevitaya । anekarupine । atigunaya ।
anantakarunyaya । sukhasanaya । purnaya । arunajyotirharaya ।
hariharatmane । arunagirisaya namah । 800 ।

Om ardharupaya namah । aparasaktaye । arcaramaya । ahankaraya ।
asthanakolahalaya । hrdayaya । hrdayasatkonaya । hrdayaprakasaya ।
rajapriyaya । hiranyaya । mulaya । ksemaya । rajivaya । parijataya ।
tiksnaya । vicaksanaya । iksanaya । hiranyabhusanaya । hiranyakirtaye ।
hiranyamangalaya namah । 820 ।

Om hiranyakolahalaya namah । indraya । indranimangalyadhipaya ।
laksmisvargaya । ksanamatraya । sankhyayai । divyakalpaya । vicaranaya ।
upadharaya । upayasvarupaya । umamahesvaraya । umasunave । umaputraya ।
ugramurtaye । utksaraya । uksasambhavaya । utksaravastune ।
ucitaya । ucitadharaya । umartaye namah । 840 ।

Om utpalaya namah । utpalasanaya । udarakirtaye । yuddhamanoharaya ।
agrhyaya । vidheyaya । bhagadheyaya । satkonadalapithaksarasvarupaya ।
stotradharaya । patraya । matraya । sanmukhaya । sadangaya ।
sadadharaya । subrahmanyaya । kumaraya । sindurarunaya । mayuravahanaya ।
mahapravahaya । kumarisvaraputraya namah । 860 ।

Om devasenaya namah । mitraya । dharajanadevaya । sugandhalepanaya ।
suraradhyaya । vijayottamaya । vijayamanoharaya । punyaya ।
vijayayudhaya । punyasrstaye । visalaksaya । satyadharanaya ।
cintamaniguhaputraya । santakolahalaya । sarvalokanathaya ।
sarvajivadayaparaya । sarvagunasampannaya । mallikaya ।
sarvalokastambhanaya । svamidesikaya namah । 880 ।

Om sarvavrddhaya namah । sarvasaundaryaya । suramardanaya । svamidesikaya ।
subrahmanyaya । anantayogine । haraya । jayamukhaya । ekabhadraya ।
dandakaraya । ekasubhadaya । ekadantapriyaya । ekantavedine ।
ekantasvarupine । yajnaya । yajnarupaya । hemakundalaya । ekasevyaya ।
onkaraya । onkarahrdayaya namah । 900 ।

Om namassivaya namah । namanonmukhaya । homaya । homakartre ।
homasthapitaya । homagnaye । homagnibhusanaya । mantraya । sutraya ।
pavikaranaya । santosapratisthaya । dirgharupaya । jyotise । animne ।
garimne । laghimne । praptaye । prakamyaya ।
ahijidvidyayai । akarsanaya namah । 920 ।

Om uccatanaya namah । vidvesanaya । vasikaranaya । stambhanaya ।
udbhavanaya । maranardine । prayogasatkaraya । sivayoginilayaya ।
mahayajnaya । krsnaya । bhutacarine । pratisthitaya । mahotsahaya ।
paramarthaya । pramsave । sisave । kapaline । sarvadharaya । visnave ।
sadbhissupujitaya namah । 940 ।

Om vitalasuraghatine namah । janadhipaya । yogyaya । kamesaya । kiritine ।
ameyacankramaya । nagnaya । dalaghatine । sangramaya ।
naresaya । sucibhasmane । bhutipriyaya । bhumne । senayai ।
caturaya । krtajnaya । manusyabahyagataye । guhamurtaye ।
bhutanathaya । bhutatmane namah । 960 ।

Om bhutabhavanaya namah । ksetrajnaya । ksetrapalaya । siddhasevitaya ।
kankalarupaya । bahunetraya । pingalalocanaya । smarantakaya ।
prasantaya । sankarapriyaya । astamurtaye । bandhavaya ।
pandulocanaya । sadadharaya । vatuvesaya । vyomakesaya । bhutarajaya ।
tapomayaya । sarvasaktisivaya । sarvasiddhipradaya namah । 980 ।

Om anadibhutaya । namah । daityaharine । sarvopadravanasanaya ।
sarvaduhkhanivaranaya । bhasmangaya । saktihastaya । digambaraya ।
yogaya । pratibhanave । dhanyapataye । yoginipataye । sivabhaktaya ।
karunakaraya । sambasmaranaya । visvadarsanaya । bhasmoddhulitaya ।
mantramurtaye । jagatsenanayakaya । ekagracittaya । vidyutprabhaya ।
sammanyaya namah । 1001 ।

isanamukhapujanam samaptam ।
iti sanmukhasahasranamavalih sampurna ।
Om saravanabhavaya namah ।
Om tatsat brahmarpanamastu ।

Also Read:

1000 Names Sri Shanmukha or Muruga or Subramanyam 1 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shanmukharchana as a way of worship is founded upon the tattva (principle) that Shiva and Shanmukha are one and the same.

Shiva mandated that Brahma, Vishnu and Rudra would all be of the same status – they were essential of the manifestations of His origin. They would carry out ‘Panchakrutya’ or Five Duties, viz., Srishti’ (Creation), ‘Sthiti’ (Preservation) and ‘Laya’ (Destruction), ‘Tirobhav’ (Concealment and Revival) and ‘Anugraha’ (Providing Salvation). Srishti would be performed by Brahma, Sthiti by Vishnu, and Laya by Rudra; the fourth task, viz. Tirobhav would be performed by Mahesha, who would be yet His fourth manifestation and finally, the most significant task of Anugraha would be the exclusive dispensation by himself. [shivapurana].

The manifestation of these forms of Shiva may be called Ishana, tatpurusha, aghora, vamadeva and sadyojata. To perceive, visualize, and conceptualize these manifestations, we worship the Linga in four directions as four faces and one on the top, making it five murti-s. These five faces seem to be apparent and patently known to us. However, as we advance, we realize that “parabrahma” has no form and is beyond description and conceptualization; we worship the Brahma tattva through the sixth (antar-adho) mukham that is latent and inside the Linga. These six mukhams are the six faces of Lord Subrahmanya. Hence the Shanmukharchana covers the sahasranamavali for the five faces and that of adhomukham which can be realised only through samadhi.

The namavalis of the sixth face is couched and formulated as “matrukakshara” from a to ksha, forming an exclusive and indispensable part of Shanmukharchana. [There may be some variations – some texts contain as many as 1200 namavali-s].

Many of these namavalis are propounded by the vedas. The 300 names in Rudra anuvakam and those extolling the exalted and enlightened status of the Lord are found in the namavalis that a discerning upasaka would be prompted to recall the lines in shri vishnu sahasranama and others. After all, when we say “parabrahma”, there is no distinction amongst the murti-s; all are one and the same. Hence, to reflect His eternal beauty and execution of panchakrutya. these namavali-s aptly and appropriately reveal and portray vividly the leelavatara or appearance of Shri Guha. (by Shri Radhakrishna Sastrigal in Tamil. Translated by Sivakumar Thyagarajan).

1000 Names Sri Shanmukha | Sahasranamavali 1 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top