108 - Shatanamavali Shiva Stotram

106 Names of Mrityunjaya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Mrityunjaya Mantra Ashtottarashata Namavali in Oriya:

॥ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଅଥ ଶ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଅଷ୍ଟୋତ୍ତର ଶତନାମାଵଲିଃ ॥

ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ ।
ଓଂ ସଦାଶିଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲତତ୍ତ୍ଵାତ୍ମକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମନ୍ତ୍ରରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵୟନ୍ତ୍ରାଧିଷ୍ଠିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତନ୍ତ୍ରସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵଵିଦୂରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ରାଵତାରିଣେ ନମଃ ।
ଓଂ ନୀଲକଣ୍ଠାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପାର୍ଵତୀପ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।। 10 ।।

ଓଂ ସୌମ୍ୟସୂର୍ୟାଗ୍ନିଲୋଚନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭସ୍ମୋଦ୍ଧୂଲିତଵିଗ୍ରହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାମଣିମକୁଟଧାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମାଣିକ୍ୟଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥିତିପ୍ରଲୟକାଲରୌଦ୍ରାଵତାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଦକ୍ଷାଧ୍ଵରଧ୍ଵଂସକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାକାଲଭେଦକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୂଲାଧାରୈକନିଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତତ୍ତ୍ଵାତୀତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଂଗାଧରାୟ ନମଃ ।। 20 ।।

ଓଂ ସର୍ଵଦେଵାଧିଦେଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵେଦାନ୍ତସାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଗସାଧନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନେକକୋଟିବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାୟକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନନ୍ତାଦିନାଗକୁଲଭୂଷଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଣଵସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଚିଦାକାଶାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଆକାଶାଦିସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଗ୍ରହନକ୍ଷତ୍ରମାଲିନେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲାୟ ନମଃ ।। 30 ।।

ଓଂ କଲଂକରହିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲଲୋକୈକକର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲଲୋକୈକସଂହର୍ତ୍ରେ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲନିଗମଗୁହ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲଵେଦାନ୍ତପାରଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲଲୋକୈକଵରପ୍ରଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସକଲଲୋକୈକଶଂକରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶଶାଂକଶେଖରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଶ୍ଵତନିଜାଵାସାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଭାସାୟ ନମଃ ।। 40 ।।

ଓଂ ନିରାମୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଲୋଭାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମୋହାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ମଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରହଂକାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାକୁଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କଲଂକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କାମାୟ ନମଃ ।। 50 ।।

ଓଂ ନିରୁପପ୍ଲଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଵଦ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରନ୍ତରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କାରଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାତଂକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍ପ୍ରପଂଚାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ସଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଦ୍ଵନ୍ଦ୍ଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରାଧାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୋଗାୟ ନମଃ ।। 60 ।।

ଓଂ ନିଷ୍କ୍ରୋଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗମାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଭୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଭେଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ତୁଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିସ୍ସଂଶୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଞ୍ଜନାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରୂପଵିଭଵାୟ ନମଃ ।। 70 ।।

ଓଂ ନିତ୍ୟଶୁଦ୍ଧବୁଦ୍ଧପରିପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରିପୂର୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଦୃଶ୍ୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ପରମଶାନ୍ତସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତେଜୋମୟାୟ ନମଃ ।। 80 ।।

ଓଂ ମହାରୌଦ୍ରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାଵତାରୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଭୈରଵାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ପାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ କପାଲମାଲାଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଟ୍ଵାଂଗାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଖଡ୍ଗପାଶାଂକୁଶଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଡମରୁତ୍ରିଶୂଲଚାପଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଣଗଦାଶକ୍ତିବିନ୍ଦିପାଲଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତୌମରମୁସଲମୁଦ୍ଗରଧରାୟ ନମଃ ।। 90 ।।

ଓଂ ପତ୍ତିସପରଶୁପରିଘଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୁଶୁଣ୍ଡୀଶତଘ୍ନୀଚକ୍ରାଦ୍ୟୟୁଧଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୀଷଣକରସହସ୍ରମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକଟାଟ୍ଟହାସଵିସ୍ଫାରିତାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରହ୍ମାଂଡମଂଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରକୁଂଡଲାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରହାରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରଵଲୟାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ନାଗେନ୍ଦ୍ରଚର୍ମଧରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକାୟ ନମଃ ।। 100 ।।

ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିରୂପାକ୍ଷାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵେଶ୍ଵରାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵତୋମୁଖାୟ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ନମଃ ।। 106 ।।

Also Read:

106 Names of Mrityunjaya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment