Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Dhakaradi Shri Dhanvantary | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Dhakaradi Sree Dhanvantary Ashtottarashata Namavali Lyrics in English:

dhakaradi sridhanvantaryastottarasatanamavalih

Om dhanvantaraye namah । dharmadhvajaya । dharavallabhaya ।
dhisanavandyaya । dhiraya । dhivarenyaya । dharmikaya । dharmaniyamakaya ।
dharmarupaya । dhirodattagunojjvalaya । dharmavide । dharadharadharine ।
dhatre । dhatrgarbhavide । dharitrihitaya । dharadhararupaya ।
dharmikapriyaya । dharmikavandyaya । dharmikajanadhyataya ।
dhanadadisamarcitaya namah ॥ 20 ॥

dhananjayarupaya namah । dhananjayavandyaya । dhananjayasarathaye ।
dhisanarupaya । dhisanapujyaya । dhisanagrajasevyaya ।
dhisanarupaya । dhisanadayakaya । dharmikasikhamanaye । dhipradaya ।
dhirupaya । dhyanagamyaya । dhyanadatre । dhyatrdhyeyapadambujaya ।
dhirasampujyaya । dhirasamarcitaya । dhirasikhamanaye । dhurandharaya ।
dhupadhupitavigrahaya । dhupadipadipujapriyaya namah ॥ 40 ॥

dhumadimargadarsakaya namah । dhrstaya । dhrstadyumnaya ।
dhrstadyumnastutaya । dhenukasurasudanaya । dhenuvrajaraksakaya ।
dhenukasuravarapradaya । dhairyaya । dhairyavatamagranye ।
dhairyavatam dhairyadaya । dhairyapradayakaya । dhoyine (dhoyye) । dhaumyaya ।
dhaumyeḍitapadaya । dhaumyadimunistutaya । dhaumyavaradaya । dharmasetabe ।
dharmamargapravartakaya । dharmamargavighnakrtsudanaya ।
dharmarajaya namah ॥ 60 ॥

dharmamargaparaikavandyaya namah । dhamatrayamandiraya ।
dhanurvatadirogaghnaya । dhutasarvaghavrndaya । dharanarupaya ।
dharanamargadarsakaya । dhyanamargatatparaya । dhyanamargaikalabhyaya ।
dhyanamatrasulabhaya । dhyatrpapaharaya । dhyatrtapatrayaharaya ।
dhanadhanyapradaya । dhanadhanyamattajanasudanaya । dhumaketuvarapradaya ।
dharmadhyaksaya । dhenuraksadhurinaya । dharaniraksanadhurinaya ।
dharanibharapaharakaya । dhirasamarcitaya ।
dharmavrddhikartre namah ॥ 80 ॥

dharmagoptre namah । dharmakartre । dharmabandhave ।
dharmahetave । dharmikavrajaraksadhurinaya ।
dhananjayadivarapradaya । dhananjayasevatustaya ।
dhananjayasahyakrte । dhananjayastotrapatraya ।
dhananjayagarvahartre । dhananjanastutiharsitaya ।
dhananjayaviyogakhinnaya । dhananjayagitopadesakrte ।
dharmadharmavicaraparayanaya । dharmasaksine । dharmaniyamakaya ।
dharmadhurandharaya । dhanadrptajanaduragaya । dharmapalakaya ।
dharmamargopadesakrdvandyaya ॥ 100 ॥

dharmajanavandyaya । dharmarupaviduravandyaya । dharmatanayastutyaya ।
dharmatanayastotrapatraya । dharmatanayasamsevyaya । dharmatanayanamanyaya ।
dharamrtahastaya । dhanvantaraye ॥ 108 ॥

yo’rthaya visnurudadherudabhutsuranam
nanavidhamayavinasavidhanavijnah ।
piyusayusaparipurnaghatam grhitva
dhanvantarih sukhakaro’stu karonavimsah ।

iti dhakaradi sridhanvantaryastottarasatanamavalih samapta ।

Also Read 108 Names of Shri Dhanvantary:

108 Names of Dhakaradi Shri Dhanvantary | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Dhakaradi Shri Dhanvantary | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top