Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Ganga | Ganga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Ganga Ashtottara Shatanamavali Bengali Lyrics:

॥ গংগাষ্টোত্তর শতনামাবলী ॥

ওঁ গংগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিষ্ণুপাদসংভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হরবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হিমাচলেন্দ্রতনয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ গিরিমণ্ডলগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারাতিজনন্যৈ নমঃ ।
ওঁ সগরাত্মজতারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সরস্বতীসময়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সুঘোষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সিন্ধুগামিন্যৈ নমঃ । ১০ ।

ওঁ ভাগীরত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভাগ্যবত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগীরতরথানুগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিক্রমপদোদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকপথগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরশুভ্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বহুক্ষীরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্ষীরবৃক্ষসমাকুলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনজটাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ঋণত্রয়বিমোচিন্যৈ নমঃ । ২০ ।

ওঁ ত্রিপুরারিশিরঃচূডায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জাহ্নব্যৈ নমঃ ।
ওঁ নরকভীতিহৃতে নমঃ ।
ওঁ অব্যয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নয়নানন্দদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নগপুত্রিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নিত্যশুদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ নীরজালিপরিষ্কৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ । ৩০ ।

ওঁ সলিলাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সাগরাংবুসমেধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিন্দুসরসে নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অব্যক্তরূপধৃতে নমঃ ।
ওঁ উমাসপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শুভ্রাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীমত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ধবলাংবরায়ৈ নমঃ । ৪০ ।

ওঁ আখণ্ডলবনবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ কংঠেন্দুকৃতশেকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অমৃতাকারসলিলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ লীলালিংগিতপর্বতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ বিরিঞ্চিকলশাবাসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংগত অঘৌঘশমন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীতিহর্ত্রে নমঃ ।
ওঁ শংখদুংদুভিনিস্বনায়ৈ নমঃ । ৫০ ।

ওঁ ভাগ্যদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ নন্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শীঘ্রগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ শশিশেকরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শাঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ শফরীপূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভর্গমূর্ধকৃতালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ভবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ৬০ ।

ওঁ সত্যসন্ধপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ হংসস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভগীরতভৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ অনন্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শরচ্চন্দ্রনিভাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ওংকাররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ অনলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ক্রীডাকল্লোলকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ স্বর্গসোপানশরণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ সর্বদেবস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ৭০ ।

ওঁ অংবঃপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ দুঃখহন্ত্র্যৈনমঃ ।
ওঁ শান্তিসন্তানকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ দারিদ্র্যহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ শিবদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ সংসারবিষনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ প্রয়াগনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ শ্রীদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপত্রয়বিমোচিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ শরণাগতদীনার্তপরিত্রাণায়ৈ নমঃ । ৮০ ।

ওঁ সুমুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পাপহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ পাবনাঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পরব্রহ্মস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুরাতনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পুণ্যবাহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ পুলোমজার্চিতায়ৈ নমঃ । ৯০ ।

ওঁ ভূদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ পূতত্রিভুবনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জংগমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জংগমাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জলরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ জগদ্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জনার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ জহ্নুপুত্র্যৈ নমঃ । ১০০ ।

ওঁ জগন্মাত্রে নমঃ ।
ওঁ জংভূদ্বীপবিহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভবপত্ন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ভীষ্মমাত্রে নমঃ ।
ওঁ সিক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ রম্যরূপধৃতে নমঃ ।
ওঁ উমাসহোদর্যৈ নমঃ ।
ওঁ অজ্ঞানতিমিরাপহৃতে নমঃ । ১০৮ ।

॥ওঁ তত্সত্॥

॥শ্রী গংগাষ্টোত্তর শতনামাবলিঃ সংপূর্ণা॥

Also Read Ganga 108 Names:

108 Names of Ganga | Ganga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Ganga | Ganga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top