Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Kaveri 2 | Kaverya Ashtottara Shatanama 2 Lyrics in Oriya

Kaveri Ashtottara Shatanama 2 Oriya Lyrics:

॥ ଶ୍ରୀକାଵେର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶ୍ରୀଃ ।
ଶ୍ରୀମତେ ରାମାନୁଜାୟ ନମଃ ।

ଓଂ କାଵେର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମରୁପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିତାର୍ଥଫଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କନ୍ୟକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲିକଲ୍ମଷନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିକୃତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରସନ୍ନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପାପନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦ ।

ଓଂ ପାର୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଵିତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଫଲଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସହ୍ୟଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାରସାଙ୍ଗ୍ୟୈ ନମଃ । ସାରସାଡ୍ୟୈ
ଓଂ ସାରୟୂପାୟୈ ନମଃ । ୨୦ ।

ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଓଂଲଲନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୀଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲୋଲତରଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲାଵଣ୍ୟଶାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟ୍ୟୈ ନମଃ । ୩୦ ।

ଓଂ ହରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହିରଣ୍ମୟଵିଭୂଷଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଭକ୍ତିପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଦ୍ରାକୁଙ୍କୁମାଲିପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିଣୀଗଣସେଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରିପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରାରାଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାପସଂହାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ । ୪୦ ।

ଓଂ ଗୋପ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋରକ୍ଷଣକର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୁଣଶାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୋଵିନ୍ଦଵଲ୍ଲଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢତତ୍ତ୍ଵପ୍ରକାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସସ୍ୟାଭିଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵେଷାମନ୍ନଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କେଦାରେ ଵିହରନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ । ୫୦ ।

ଓଂ କର୍ଷକାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କେତକୀକୁଞ୍ଜସଂୟୁକ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଦଲୀଵନଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଶ୍ଵତ୍ଥଵୃକ୍ଷମୂଲସ୍ଥାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଲନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚ୍ୟୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନଘାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଦ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅନ୍ନଦାୟୈ ନମଃ । ୬୦ ।

ଓଂ ଅପ୍ରମାଦିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦାଲସଗତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦାଲସ୍ୟଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାଧିକାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗଙ୍ଗାଧରନିଷେଵିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଙ୍ଗଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଙ୍ଗକ୍ଷେତ୍ରଵିଲାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମ୍ୟାୟୈ ନମଃ । ୭୦ ।

ଓଂ ରମଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରସକେଳିଵିଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରାମପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରଞ୍ଜନକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭ୍ରମନ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଭ୍ରମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗାୟୈ ନମଃ । ୮୦ ।

ଓଂ ଭାଗ୍ୟଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମଣପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଗଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଵ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତଜନପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବାଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବଲପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ । ୯୦ ।

ଓଂ ବାଲକାନନ୍ଦଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୃପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ପଵିହୀନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦର୍ଭପୋଷଣକାରିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୃପ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତୃପ୍ତିପ୍ରଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରୀତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରେମଵିଵର୍ଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତାପଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵପାପଘ୍ନ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୦୦ ।

ଓଂ ସର୍ଵରୋଗଵିନାଶିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵସରିଚ୍ଛ୍ରେଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵମଙ୍ଗଲଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୀନନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୂର୍ମପୃଷ୍ଠାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରତ୍ନମୌକ୍ତିକଭୂଷିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତରଙ୍ଗମେଖଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରୋଜମୁକୁଲସ୍ତନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆଵର୍ତନାଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ରୁଚିରାୟୈ ନମଃ । ୧୧୦ ।

ଓଂ ଫେନମଣ୍ଡଲହାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲ୍ଲୋଲମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କର୍ଣାନନ୍ଦକଲସ୍ଵନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭକ୍ତାଭୀଷ୍ଟଫଲପ୍ରଦାୟିନ୍ୟୈ ନମଃ । ୧୧୫ ।

॥ ଇତି କାଵେର୍ୟଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read:

108 Names of Kaveri 2 | Kaverya Ashtottara Shatanama 2 in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Kaveri 2 | Kaverya Ashtottara Shatanama 2 Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top