Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Maa Durga | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Durga Ashtottarashata Namavali Lyrics in Oriya:

॥ ଶ୍ରୀଦୁର୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲୀ ॥

ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭାରତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭଦ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶର୍ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଗତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୌର୍ୟୈ ନମଃ । 10 ।

ଓଂ ଵାରାହ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସରସ୍ଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କମଲାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମାତଂଗ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାଂକଭର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଵାୟୈ ନମଃ । 20 ।

ଓଂ ଚଣ୍ଡୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଣ୍ଡଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵୈଷ୍ଣଵ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶ୍ରିୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଐନ୍ଦ୍ରୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଧୁମତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗିରିଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଭଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅମ୍ବିକାୟୈ ନମଃ । 30 ।

ଓଂ ତାରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମାଵତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହଂସାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପଦ୍ମନାଭସହୋଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅପର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଲଲିତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଧାତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁମାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶିଖଵାହିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶାମ୍ଭଵ୍ୟୈ ନମଃ । 40 ।

ଓଂ ସୁମୁଖ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୈତ୍ର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିନେତ୍ରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶ୍ଵରୂପିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଆର୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମୃଡାନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହୀଙ୍କାର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରୋଧିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁଦିନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଅଚଲାୟୈ ନମଃ । 50 ।

ଓଂ ସୂକ୍ଷ୍ମାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପରାତ୍ପରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଶୋଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସର୍ଵଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ହରପ୍ରିୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାସିଦ୍ଧୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵଧାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସ୍ଵାହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମନୋନ୍ମନ୍ୟୈ ନମଃ । 60 ।

ଓଂ ତ୍ରିଲୋକପାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଉଦ୍ଭୂତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଶକ୍ତ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିପଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ବ୍ରାହ୍ମୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଵାସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପୁଷ୍କରାୟୈ ନମଃ । 70 ।

ଓଂ ଅତ୍ରିସୁତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଗୂଢ़ାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଵର୍ଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିସ୍ଵରାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତ୍ରିଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିରଂଜିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଜ୍ଵାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ । 80 ।

ଓଂ ମାଲିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚର୍ଚାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କ୍ରଵ୍ୟାଦୋପ ନିବର୍ହିଣ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାନ୍ତାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାମଦାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କଲହଂସିନ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସଲଜ୍ଜାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କୁଲଜାୟୈ ନମଃ । 90 ।

ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ପ୍ରଭାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମଦନସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵାଗୀଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଵିଶାଲାକ୍ଷ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସୁମଂଗଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ କାଲ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଚଣ୍ଡ୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଭୈରଵ୍ୟୈ ନମଃ । 100 ।

ଓଂ ଭୁଵନେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ନିତ୍ୟାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସାନନ୍ଦଵିଭଵାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ସତ୍ୟଜ୍ଞାନାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ତମୋପହାୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହେଶ୍ଵରପ୍ରିୟଙ୍କର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ମହାତ୍ରିପୁରସୁନ୍ଦର୍ୟୈ ନମଃ ।
ଓଂ ଦୁର୍ଗାପରମେଶ୍ଵର୍ୟୈ ନମଃ । 108 ।

॥ ଇତି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତ ନାମାଵଲିଃ ॥

Also Read 108 Names of Durga:

108 Names of Maa Durga | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Maa Durga | Durga Devi Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top