Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Parshvanatha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Parshvanatha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

પાર્શ્વનાથાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ

ૐ હ્રીઁ શ્રી જિનાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમશઙ્કરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નાથાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમશક્તયે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શરણ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વ કામદાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વ વિઘ્નહરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સ્વામિને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સિદ્ધિપદપ્રદાયકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વ સત્ત્વહિતાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૧૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી યોગિને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શ્રીકરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાર્થદાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દેવદેવાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સ્વયંસિદ્ધાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ચિદાનન્દમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શિવાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાત્મને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરબ્રહ્મણે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૨૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમેશ્વરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જગન્નાથાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સુરજયેષ્ઠાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભૂતેશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પુરૂષોત્તમાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સુરેન્દ્રાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિત્યધર્માય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શ્રીનિવાસાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સુધાર્ણવાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વજ્ઞાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૩૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વદેવેશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વગાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વતોમુખાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વાત્મને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વદર્શિને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વવ્યાપિને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જગદ્ગુરવે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી તત્ત્વમૂર્તયે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરાદિત્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરબ્રહ્મપ્રકાશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૪૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમેન્દવે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરપ્રાણાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમામૃત સિદ્ધિદાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અજાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સનાતનાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શમ્ભવે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ઈશ્વરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સદાશિવાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વિશ્વેશ્વરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રમોદાત્મને પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૫૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી ક્ષેત્રાધીશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શુભપ્રદાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સાકારાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિરાકારાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સકલાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિષ્કલાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અવ્યયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિર્મમાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિર્વિકારાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિર્વિકલ્પાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૬૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી નિરામયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અમરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અરૂજાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અનન્તાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી એકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અનેકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શિવાત્મકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અલક્ષ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અપ્રમેયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ધ્યાનલક્ષ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૭૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી નિરઞ્જનાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી કારાકૃતયે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અવ્યકતાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વ્યક્તરૂપાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ત્રયીમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી બ્રહ્મદ્વયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રકાશાત્મને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિર્ભયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાક્ષરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી દિવ્યતેજોમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૮૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી શાન્તાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમામૃતમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અચ્યુતાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી આઘાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી અનાદ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરેશાનાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમેષ્ઠિને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરઃપુમાન્સે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શુદ્ધ સ્ફટિક સઙ્કાશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સ્વયમ્ભુવે પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૯૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાચ્યુતાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી વ્યોમાકારસ્વરૂપાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી લોકાલોકાવભાસકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી જ્ઞાનાત્મને પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પરમાનન્દાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રાણારૂઢાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મનઃસ્થિતયે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મનઃ સાધ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મનો ધ્યેયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી મનોદૃશ્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૧૦૦ ।

ૐ હ્રીઁ શ્રી પરાપરાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વતીર્થમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી નિત્યાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વદેવમયાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી પ્રભવે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી ભગવતે પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી સર્વતત્વેશાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ ।
ૐ હ્રીઁ શ્રી શિવશ્રીસૌખ્યદાયકાય પાર્શ્વનાથાય નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ પાર્શ્વનાથાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Parshvanatha :

108 Names of Parshvanatha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Parshvanatha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top