Shatinamavali

108 Names of Shri Devasena 2 | Deva Sena Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Bengali

Sri Devasena Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ দেবসেনাঽষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ২ ॥

পীতামুত্পল ধারিণীং শশিনিভাং দিব্যাম্বরালঙ্কৃতাং
বামে লম্বকরাং মহেন্দ্রতনয়াং মন্দারমালান্বিতাম্ ।
দেবৈরর্চিতপাদ পদ্ময়ুগলাং স্কন্দস্য বামে স্থিতাং
দিব্যাং দিব্যবিভূষণাং ত্রিনয়নাং দেবীং ত্রিভঙ্গীং ভজে ॥

দেবসেনায়ৈ নমঃ ।
পীতাম্বরায়ৈ নমঃ ।
উত্পলধারিণ্যৈ নমঃ ।
জ্বালিন্যৈ নমঃ ।
জ্বলনরূপায়ৈ নমঃ ।
জ্বালানেত্রায়ৈ নমঃ ।
জ্বলত্কেশায়ৈ নমঃ ।
মহাবীর্যায়ৈ নমঃ ।
মহাবলায়ৈ নমঃ ।
মহাভোগায়ৈ নমঃ ॥ 10 ॥

মহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
মহাপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
মহোন্নতায়ৈ নমঃ ।
মাহেন্দ্রয়ৈ নমঃ ।
ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ ।
ইন্দ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ব্রহ্মজনন্যৈ নমঃ ।
ব্রহ্মরূপায়ৈ নমঃ ।
ব্রহ্মানন্দায়ৈ নমঃ ॥ 20 ॥

ব্রহ্মপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ব্রহ্মসৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
বিষ্ণুরূপায়ৈ নমঃ ।
বিষ্ণুপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
দিব্যসুন্দর্যৈ নমঃ ।
দিব্যানন্দায়ৈ নমঃ ।
দিব্যপঙ্কজধারিণ্যৈ নমঃ ।
দিব্যাভরণভূষিতায়ৈ নমঃ ।
দিব্যচন্দনলেপিতায়ৈ নমঃ ॥ 30 ॥

মুক্তাহারবক্ষঃস্থলায়ৈ নমঃ ।
বামে লম্বকরায়ৈ নমঃ ।
মহেন্দ্রতনয়ায়ৈ নমঃ ।
মাতঙ্গকন্যায়ৈ নমঃ ।
মাতঙ্গলব্ধায়ৈ নমঃ ।
অচিন্ত্যশক্ত্যৈ নমঃ ।
অচলায়ৈ নমঃ ।
অক্ষরায়ৈ নমঃ ।
অষ্টৈশ্বর্যসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
অষ্টমঙ্গলায়ৈ নমঃ ॥ 40 ॥

চন্দ্রবর্ণায়ৈ নমঃ ।
কলাধরায়ৈ নমঃ ।
অম্বুজবদনায়ৈ নমঃ ।
অম্বুজাক্ষ্যৈ নমঃ ।
অসুরমর্দনায়ৈ নমঃ ।
ইষ্টসিদ্ধিপ্রদায়ৈ নমঃ ।
শিষ্টপূজিতায়ৈ নমঃ ।
পদ্মবাসিন্যৈ নমঃ ।
পরাত্পরায়ৈ নমঃ ।
শিষ্টপূজিতায়ৈ নমঃ ॥ 50 ॥

পদ্মবাসিন্যৈ নমঃ ।
পরাত্পরায়ৈ নমঃ ।
পরমেশ্বর্যৈ নমঃ ।
পরস্যৈ নিষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
পরমানন্দায়ৈ নমঃ ।
পরমকল্যাণ্যৈ নমঃ ।
পাপবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
লোকাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
লজ্জাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
লয়ঙ্কর্যে নমঃ ॥ 60 ॥

লয়বর্জিতায়ৈ নমঃ ।
ললনারূপায়ৈ নমঃ ।
সুরাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
ধর্মাধ্যক্ষায়ৈ নমঃ ।
দুঃস্বপ্নানাশিন্যে নমঃ ।
দুষ্টনিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
শিষ্টপরিপালনায়ৈ নমঃ ।
ঐশ্বর্যদায়ৈ নমঃ ।
ঐরাবতবাহনায়ৈ নমঃ ।
স্কন্দভার্যায়ৈ নমঃ ॥ 70 ॥

সত্প্রভাবায়ৈ নমঃ ।
তুঙ্গভদ্রায়ৈ নমঃ ।
বেদবাসিন্যৈ নমঃ ।
বেদগর্ভায়ৈ নমঃ ।
বেদানন্দায়ৈ নমঃ ।
বেদস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
বেগবত্যৈ নমঃ ।
প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
প্রভাবত্যৈ নমঃ ।
প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ ॥ 80 ॥

প্রকটায়ৈ নমঃ ।
প্রাণেশ্বর্যৈ নমঃ ।
স্বধাকারায়ৈ নমঃ ।
হৈমভূষণায়ৈ নমঃ ।
হেমকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
হিমবদ্ গঙ্গায়ৈ নমঃ ।
হেময়জ্ঞোবপীতিন্যৈ নমঃ ।
হেমাম্বরধরায়ৈ নমঃ ।
পরাশক্ত্যৈ নমঃ ।
জাগরিণ্যৈ নমঃ ॥ 90 ॥

সদাপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
সত্যবাদিন্যৈ নমঃ ।
সত্যসন্ধায়ৈ নমঃ ।
সত্যলোকায়ৈ নমঃ ।
অম্বিকায়ৈ নমঃ ।
বিদ্যাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
গজসুন্দর্যৈ নমঃ ।
ত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ।
মনোন্মন্যৈ নমঃ ।
সুধানগর্যৈ নমঃ ॥ 100 ॥

সুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
শূরসংহারিণ্যৈ নমঃ ।
বিশ্বতোমুখ্যৈ নমঃ
দয়ারূপিণ্যৈ নমঃ ।
দেবলোকজনন্যৈ নমঃ ।
গন্ধর্বসেবিতায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধিজ্ঞানপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
শিবশক্তিস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
শরণাগতরক্ষণায়ৈ নমঃ ।
দেবসেনায়ৈ নমঃ ।
পরদেবতায়ৈ নমঃ ॥ 111 ॥

Also Read 108 Names of Goddess Devasena :

108 Names of Shri Devasena 2 | Deva Sena Ashtottara Shatanamavali 2 Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil