Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Natesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Shri Natesha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Bengali:

॥ শ্রীনটেশাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ॥

শ্রীনটরাজধ্যানম্ ।
নটেশ্বরং সুন্দরবন্দিতাঙ্ঘ্রীং জটেন্দুগঙ্গালসদুত্তমাঙ্গম্ ।
ঘটোদ্ভবাদিস্তুতবৈভবাঙ্ঘ্রীং চিদম্বরেশং হৃদি ভাবয়ামি ॥

ধ্যায়েত্কোটিরবিপ্রভং ত্রিনয়নং শীতাংশুগঙ্গাধরং
দক্ষাঙ্ঘ্রিস্থিতবামকুঞ্চিতপদং শার্দূলচর্মোদ্ধৃতম্ ।
বহ্নিং ডোলকরাভয়ং ডমরুকং বামে স্থিতাং শ্যামলাং
কহ্লারাং জপসৃক্শুকাং কটিকরাং দেবীং সভেশীং ভজে ॥

ওঁ কৃপাসমুদ্রং সুমুখং ত্রিনেত্রং জটাধরং পার্বতিবামভাগং ।
সদাশিবং রুদ্রমনন্তরূপং চিদম্বরেশং হৃদি ভাবয়ামি ॥

অথ শ্রীনটরাজাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ ।
ওঁ চিদম্বরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ হেমসভেশায় নমঃ ।
ওঁ চিত্সভেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরসভানাথায় নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরসভাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরপুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরসভানটায় নমঃ ।
ওঁ সভেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ সভামূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সসম্রাজে নমঃ । ১০ ।

ওঁ সদসস্পতয়ে নমঃ ।
ওঁ চিদ্রূপায় নমঃ ।
ওঁ নটেশায় নমঃ ।
ওঁ নটনায়কায় নমঃ ।
ওঁ সভামণবে নমঃ ।
ওঁ সভাদীপ্তায় নমঃ ।
ওঁ নটরাজে নমঃ ।
ওঁ তাণ্ডবেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকপুরাধীশায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকপুরেশ্বরায় নমঃ । ২০ ।

ওঁ পুণ্ডরীকরুচয়ে নমঃ ।
ওঁ বন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ পুণ্ডরীকাক্ষসেবিতায় নমঃ ।
ওঁ তিল্বরুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ মহারুদ্রায় নমঃ ।
ওঁ নর্তকায় নমঃ ।
ওঁ নৃত্তসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ পঞ্চাক্ষরায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈজ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ সুন্দরানন্দতাণ্ডবায় নমঃ । ৩০ ।

ওঁ আনন্দনটনাধীশায় নমঃ ।
ওঁ সচ্চিদানন্দবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ব্যোমব্যোম্নে নমঃ ।
ওঁ ব্যোমকেশায় নমঃ ।
ওঁ চিন্মহাব্যোমতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ অম্বরাধীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ হংসায় নমঃ ।
ওঁ কুঞ্চিতাঙ্ঘ্রে নমঃ ।
ওঁ চিদম্বরায় নমঃ ।
ওঁ তিল্ববাসায় নমঃ । ৪০ ।

ওঁ চিদীশায় নমঃ ।
ওঁ বিরাজে নমঃ ।
ওঁ তিল্ববনাধিপায় নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ তিল্ববনায় নমঃ ।
ওঁ তিল্বপুরীশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রচর্মধরায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপুরেশায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপাদপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ কৃপানিধয়ে নমঃ । ৫০ ।

ওঁ মহাকালায় নমঃ ।
ওঁ ব্যাঘ্রপাদপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ ওঁকারায় নমঃ ।
ওঁ সিংহবর্মাপ্রপূজিতায় নমঃ ।
ওঁ জটাধরায় নমঃ ।
ওঁ ললাটাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ পতঞ্জলিবরপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ অপস্মারহারায় নমঃ ।
ওঁ সর্পভূষণায় নমঃ । ৬০ ।

ওঁ ফণিরাট্প্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মহাকামেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ বজ্রেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ প্রাসাদবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ আনন্দতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ রত্নপাদায় নমঃ ।
ওঁ সুন্দরতাণ্ডবায় নমঃ ।
ওঁ হরিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ হরায় নমঃ ।
ওঁ শম্ভবে নমঃ । ৭০ ।

ওঁ ঈশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ জৈমিনিপ্রিয়ায় নমঃ ।
ওঁ মণিনূপুরপাদায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীচক্রবাসায় নমঃ ।
ওঁ উমাপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোচনায় নমঃ ।
ওঁ শূলপাণবে নমঃ ।
ওঁ ভূতেশায় নমঃ ।
ওঁ বৃষভধ্বজায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীচক্রপ্রিয়ায় নমঃ । ৮০ ।

ওঁ উগ্রাঙ্গায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্রমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ সভাচক্রায় নমঃ ।
ওঁ মন্ত্ররাজে নমঃ ।
ওঁ চক্রবিগ্রহায় নমঃ ।
ওঁ পরপ্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ শিবকামিসুন্দরায় নমঃ ।
ওঁ পরাত্পরায় নমঃ । ৯০ ।

ওঁ পরমেশায় নমঃ ।
ওঁ সর্বেশায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমদভ্রসভেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ ।
ওঁ মহাদেবায় নমঃ ।
ওঁ শঙ্করায় নমঃ ।
ওঁ চন্দ্রশেখরায় নমঃ ।
ওঁ ঈশানায় নমঃ ।
ওঁ তত্পুরুষায় নমঃ ।
ওঁ অঘোরায় নমঃ । ১০০ ।

ওঁ বামদেবায় নমঃ ।
ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ।
ওঁ সদাশিবায় নমঃ ।
ওঁ ভুবনেশায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বনাথায় নমঃ ।
ওঁ শিবায় নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারয়ে নমঃ ।
ওঁ সুন্দরায় নমঃ । ১০৮ ।
ইতি শ্রীনটেশাষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

Also Read 108 Names of Sri Natesha:

108 Names of Shri Natesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Natesha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Bengali

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top