Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Radhakrrishna | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Shri Radhakrishna Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

॥ શ્રીરાધાકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

ૐ રાધિકારમણાય નમઃ । રાધાસ્વાન્તસ્થાય । રાધિકાપતયે ।
રાધામુખાબ્જમાર્તાણ્ડાય । રાધિકારતિલોલુપાય । રાધાધરસુધાસત્કાય ।
રાધાપ્રસ્તાવસાદરાય રાધાસનસુખાસીનાય । રાધારમિતવિગ્રહાય ।
રાધાસર્વસ્વભૂતાય । રાધાલિઙ્ગનતત્પરાય । રાધાસંલાપમુદિતાય ।
રાધાકૃતનખક્ષતાય । રાધાવરોધનિરતાય । રાધિકાસ્તનશાયિતાય ।
રાધિકાસહભોક્ત્રે । રાધાસર્વસ્વસમ્પુટાય । રાધાપયોધરાસક્તાય ।
રાધાલીલાવિમોહિતાય । રાધિકાનયનોન્નેયાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ રાધાનયનપૂજિતાય નમઃ । રાધિકાનયનાનન્દાય । રાધિકાહૃદયાલયાય ।
રાધામઙ્ગલસર્વસ્વાય । રાધામઙ્ગલકારણાય । રાધિકાધ્યાનસન્તુષ્ટાય ।
રાધાધ્યાનપરાયણાય । રાધાકથાવિલાસિને । રાધાનિયમિતાન્તરાય ।
રાધાચિત્તહરાય । રાધાસ્વાધીનકરણત્રયાય । રાધાશુશ્રૂષણરતાય ।
રાધિકાપરિચારકાય । રાધિકાવાસિતસ્વાન્તાય । રાધિકાસ્વાન્તવાસિતાય ।
રાધિકાકલિતાકલ્પાય । રાધાકલ્પિતભૂષણાય । રાધિકાહૃદયાનન્દાય ।
રાધાકૂતવિનોદવતે । રાધિકાનયનાધીનાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ રાધિકાનિહિતેક્ષણાય નમઃ । રાધાવિલાસમુદિતાય ।
રાધાનયનગોચરાય । રાધાપાઙ્ગહતાય । રાધાપાઙ્ગવિભ્રમવઞ્ચિતાય ।
રાધિકાપુણ્યનિવહાય । રાધિકાકુચમર્દનાય । રાધિકાસઙ્ગમશ્રાન્તાય ।
રાધિકાબાહુસન્ધિતાય । રાધાપુણ્યફલાય । રાધાનખાઙ્કપરિમણ્ડિતાય ।
રાધાચર્ચિતગન્ધાઢ્યાય । રાધાદૃતવિલાસવતે । રાધાલીલારતાય ।
રાધાકુચમણ્ડલશાયિતાય । રાધાતપઃફલાય । રાધાસઙ્ક્રાન્તાય ।
રાધિકાજયિને । રાધાનયનવિક્રીતાય ।
રાધાસંશ્લેષણોત્સુકાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ રાધિકાવચનપ્રીતાય નમઃ । રાધિકાનર્તનોદ્યતાય ।
રાધાપાણિગૃહીત્રે । રાધિકાનર્મદાયકાય । રાધાતર્જનસન્તુષ્ટાય ।
રાધાલિઙ્ગનતત્પરાય । રાધાચરિત્રગાયિને । રાધાગીતચરિત્રવતે ।
રાધિકાચિત્તસમ્મોહાય । રાધામોહિતમાનસાય । રાધાવશ્યમતયે ।
રાધાભુક્તશેષસુભોજનાય । રાધાકેલિકલાસક્તાય ।
રાધિકાકૃતભોજનાય । રાધાભ્યઞ્જનપારીણાય ।
રાધાક્ષ્યઞ્જનચિત્રિતાય । રાધિકાશ્રવણાનન્દવચનાય ।
રાધિકાયનાય । રાધિકામઙ્ગલાય । રાધાપુણ્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ રાધાયશઃપરાય નમઃ । રાધાજીવિતકાલાય । રાધિકાજીવનૌષધાય ।
રાધાવિરહસન્તપ્તાય । રાધાબર્હિણીનીરદાય । રાધિકામન્મથાય ।
રાધાસ્તનકુડ્મલમોહિતાય । રાધિકારૂપવિક્રીતાય ।
રાધાલાવણ્યવઞ્ચિતાય । રાધાક્રીડાવનાવાસિને । રાધાક્રીડાવિલાસવતે ।
રાધાસન્નુતચારિત્રાય । રાધાચરિતસાદરાય । રાધાસઙ્કલ્પસન્તાનાય ।
રાધિકામિતદાયકાય । રાધિકાગણ્ડસંસક્તરાકાચન્દ્રમુખામ્બુજાય ।
રાધિકાક્ષ્યઞ્જનાપીચ્યકોમલાધરવિદ્રુમાય ।
રાધિકારદસન્દષ્ટરક્તિમાધરમઞ્જુલાય ।
રાધાપીનકુચદ્વન્દ્વમર્દનોદ્યુક્તમાનસાય ।
રાધાચરિતસંવાદિવેણુવાદનતત્પરાય નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ રાધિકામુખલાવણ્યસુધામ્ભોનિધિચન્દ્રમસે નમઃ ।
રાધિકાસદનોદ્યાનજલક્રીડાવિહારવતે ।
રાધિકાકુચકસ્તૂરીપત્રલેખનતત્પરાય । રાધિકાકારિતેઙ્ગિતાય ।
રાધાભુજલતાશ્લિષ્ટાય । રાધિકાકાર્યકારિણે । રાધિકાકારિતેઙ્ગિતાય ।
રાધાભુજલતાશ્લિષ્ટાય । રાધાવસનભૂષિતાય નમઃ ॥ ૧૦૮ ॥

રાધિકારમણસ્યોક્તં પુણ્યમષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
ઇદં યઃ કીર્તયેન્નિત્યં સ સર્વફલમાપ્નુયાત્ ॥

ઇતિ શ્રીરાધાકૃષ્ણાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Sri Radha Krishna:

108 Names of Shri Radhakrrishna | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Radhakrrishna | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top