Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Shri Ranganatha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Sri Ranganatha Ashtottarashata Namavali Lyrics in Gujarati:

।। શ્રીરઙ્ગનાથાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ।।

ઓં શ્રીરઙ્ગશાયિને નમઃ । શ્રીકાન્તાય । શ્રીપ્રદાય । શ્રિતવત્સલાય ।
અનન્તાય । માધવાય । જેત્રે । જગન્નાથાય । જગદ્ગુરવે । સુરવર્યાય ।
સુરારાધ્યાય । સુરરાજાનુજાય । પ્રભવે । હરયે । હતારયે । વિશ્વેશાય
। શાશ્વતાય । શમ્ભવે । અવ્યયાય । ભક્તાર્તિભઞ્જનાય નમઃ । ૨૦ ।

ઓં વાગ્મિને નમઃ । વીરાય । વિખ્યાતકીર્તિમતે । ભાસ્કરાય ।
શાસ્ત્રતત્ત્વજ્ઞાય । દૈત્યશાસ્ત્રે । અમરેશ્વરાય । નારાયણાય ।
નરહરયે । નીરજાક્ષાય । નરપ્રિયાય । બ્રહ્મણ્યાય । બ્રહ્મકૃતે ।
બ્રહ્મણે । બ્રહ્માઙ્ગાય । બ્રહ્મપૂજિતાય । કૃષ્ણાય । કૃતજ્ઞાય ।
ગોવિન્દાય । હૃષીકેશાય નમઃ । ૪૦ ।

ઓં અઘનાશનાય નમઃ । વિષ્ણવે । જિષ્ણવે । જિતારાતયે ।
સજ્જનપ્રિયાય । ઈશ્વરાય । ત્રિવિક્રમાય । ત્રિલોકેશાય । ત્રય્યર્થાય
। ત્રિગુણાત્મકાય । કાકુત્સ્થાય । કમલાકાન્તાય । કાલિયોરગમર્દનાય
। કાલામ્બુદશ્યામલાઙ્ગાય । કેશવાય । ક્લેશનાશનાય ।
કેશિપ્રભઞ્જનાય । કાન્તાય । નન્દસૂનવે । અરિન્દમાય નમઃ । ૬૦ ।

ઓં રુક્મિણીવલ્લભાય નમઃ । શૌરયે । બલભદ્રાય । બલાનુજાય ।
દામોદરાય । હૃષીકેશાય । વામનાય । મધુસૂદનાય । પૂતાય ।
પુણ્યજનધ્વંસિને । પુણ્યશ્લોકશિખામણયે । આદિમૂર્તયે । દયામૂર્તયે
। શાન્તમૂર્તયે । અમૂર્તિમતે । પરસ્મૈ બ્રહ્મણે । પરસ્મૈ ધામ્ને ।
પાવનાય । પવનાય । વિભવે નમઃ । ૮૦ ।

ઓં ચન્દ્રાય નમઃ । છન્દોમયાય । રામાય । સંસારામ્બુધિતારકાય
। આદિતેયાય । અચ્યુતાય । ભાનવે । શઙ્કરાય । શિવાય ।
ઊર્જિતાય । મહેશ્વરાય । મહાયોગિને । મહાશક્તયે । મહત્પ્રિયાય ।
દુર્જનધ્વંસકાય । અશેષસજ્જનોપાસ્તસત્ફલાય । પક્ષીન્દ્રવાહનાય ।
અક્ષોભ્યાય । ક્ષીરાબ્ધિશયનાય । વિધવે નમઃ । ૧૦૦ ।

ઓં જનાર્દનાય નમઃ । જગદ્ધેતવે । જિતમન્મથવિગ્રહાય । ચક્રપાણયે
। શઙ્ખધારિણે । શાર્ઙ્ગિણે । ખડ્ગિને । ગદાધરાય નમઃ । ૧૦૮ ।

ઇતિ શ્રીરઙ્ગનાથાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમાપ્તા ।

Also Read 108 Names of Ranganatha:

108 Names of Shri Ranganatha | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Shri Ranganatha | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top