108 - Shatanamavali Hanuman Stotras

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Tamil

Hanumada Ashtottarashata Namavali 5 Lyrics in Tamil:

॥ ஹநுமத³ஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: 5 ॥
(ராமநாமாங்கிதா)

ௐ ராமதூ³தாய நம: । ராமப்⁴ருʼத்யாய । ராமசித்தாபஹாரகாய ।
ராமநாமஜபாஸக்தாய । ராமகீர்திப்ரசாரகாய । ராமாலிங்க³நஸௌக்²யஜ்ஞாய ।
ராமவிக்ரமஹர்ஷிதாய । ராமபா³ணப்ரபா⁴வஜ்ஞாய । ராமஸேவாது⁴ரந்த⁴ராய ।
ராமஹ்ருʼத்பத்³மமார்தாண்டா³ய । ராமஸங்கல்பபூரகாய । ராமாமோதி³தவாக்³வ்ருʼத்தயே ।
ராமஸந்தே³ஶவாஹகாய । ராமதாரககு³ஹ்யஜ்ஞாய । ராமாஹ்லாத³நபண்டி³தாய ।
ராமபூ⁴பாலஸசிவாய । ராமத⁴ர்மப்ரவர்தகாய । ராமாநுஜப்ராணதா³த்ரே ।
ராமப⁴க்திலதாஸுமாய । ராமசந்த்³ரஜயாஶம்ஸிநே நம: । 20 ।

ௐ ராமதை⁴ர்யப்ரவர்த⁴காய நம: । ராமப்ரபா⁴வதத்த்வஜ்ஞாய ।
ராமபூஜநதத்பராய । ராமமாந்யாய । ராமஹ்ருʼத்³யாய । ராமக்ருʼத்யபராயணாய ।
ராமஸௌலப்⁴யஸம்வேத்த்ரே । ராமாநுக்³ரஹஸாத⁴காய ।
ராமார்பிதவசஶ்சித்ததே³ஹவ்ருʼத்திப்ரவர்திதாய । ராமஸாமுத்³ரிகாபி⁴ஜ்ஞாய ।
ராமபாதா³ப்³ஜஷட்பதா³ய । ராமாயணமஹாமாலாமத்⁴யாஞ்சிதமஹாமணயே ।
ராமாயணரஸாஸ்வாத³ஸ்ரவத³ஶ்ருபரிப்லுதாய ।
ராமகோத³ண்ட³டங்காரஸஹகாரிமஹாஸ்வநாய ।
ராமஸாயூஜ்யஸாம்ராஜ்யத்³வாரோத்³கா⁴டநகர்மக்ருʼதே ।
ராமபாதா³ப்³ஜநிஷ்யந்தி³மது⁴மாது⁴ர்யலோலுபாய ।
ராமகைங்கர்யமாத்ரைகபுருஷார்த²க்ருʼதாத³ராய ।
ராமாயணமஹாம்போ⁴தி⁴மத²நோத்த²ஸுதா⁴க⁴டாய ।
ராமாக்²யகாமது⁴க்³தோ³க்³த்⁴ரே । ராமவக்த்ரேந்து³ஸாக³ராய நம: । 40 ।

ௐ ராமசந்த்³ரகரஸ்பர்ஶத்³ரவச்சீ²தகரோபலாய நம: ।
ராமாயணமஹாகாவ்யஶுக்திநிக்ஷிப்தமௌக்திகாய ।
ராமாயணமஹாரண்யவிஹாரரதகேஸரிணே ।
ராமபத்ந்யேகபத்நீத்வஸபத்நாயிதப⁴க்திமதே ।
ராமேங்கி³தரஹஸ்யஜ்ஞாய । ராமமந்த்ரப்ரயோக³விதே³ ।
ராமவிக்ரமவர்ஷர்துபூர்வபூ⁴நீலநீரதா³ய ।
ராமகாருண்யமார்தண்ட³ப்ராகு³த்³யத³ருணாயிதாய ।
ராமராஜ்யாபி⁴ஷேகாம்பு³பவித்ரீக்ருʼதமஸ்தகாய ।
ராமவிஶ்லேஷதா³வாக்³நிஶமநோத்³யதநீரதா³ய ।
ராமாயணவியத்³க³ங்கா³கல்லோலாயிதகீர்திமதே ।
ராமப்ரபந்நவாத்ஸல்யவ்ரததாத்பர்யகோவிதா³ய ।
ராமாக்²யாநஸமாஶ்வஸ்தஸீதாமாநஸஸம்ஶயாய ।
ராமஸுக்³ரீவமைத்ர்யாக்²யஹவ்யவாஹேந்த⁴நாயிதாய ।
ராமாங்கு³லீயமாஹாத்ம்யஸமேதி⁴தபராக்ரமாய ।
ராமார்தித்⁴வம்ஸநசணசூடா³மணிலஸத்கராய ।
ராமநாமமது⁴ஸ்யந்த³த்³வத³நாம்பு³ஜஶோபி⁴தாய ।
ராமநாமப்ரபா⁴வேண கோ³ஷ்பதீ³க்ருʼதவாரித⁴யே ।
ராமௌதா³ர்யப்ரதீ³பார்சிர்வர்த⁴கஸ்நேஹவிக்³ரஹாய ।
ராமஶ்ரீமுக²ஜீமூதவர்ஷணோந்முக²சாதகாய நம: । 60 ।

ௐ ராமப⁴க்த்யேகஸுலப⁴ப்³ரஹ்மசர்யவ்ரதே ஸ்தி²தாய நம: ।
ராமலக்ஷ்மணஸம்வாஹக்ருʼதார்தீ²க்ருʼததோ³ர்யுகா³ய ।
ராமலக்ஷ்மணஸீதாக்²யத்ரயீராஜிதஹ்ருʼத்³கு³ஹாய ।
ராமராவணஸங்க்³ராமவீக்ஷணோத்பு²ல்லவிக்³ரஹாய ।
ராமாநுஜேந்த்³ரஜித்³யுத்³த⁴லப்³த⁴வ்ரணகிணாங்கிதாய ।
ராமப்³ரஹ்மாநுஸந்தா⁴நவிதி⁴தீ³க்ஷாப்ரதா³யகாய ।
ராமராவணஸங்க்³ராமமஹாத்⁴வரவிதா⁴நக்ருʼதே ।
ராமநாமமஹாரத்நநிக்ஷேபமணிபேடகாய ।
ராமதாராதி⁴பஜ்யோத்ஸ்நாபாநோந்மத்தசகோரகாய ।
ராமாயணாக்²யஸௌவர்ணபஞ்ஜரஸ்தி²தஶாரிகாய ।
ராமவ்ருʼத்தாந்தவித்⁴வஸ்தஸீதாஹ்ருʼத³யஶல்யகாய ।
ராமஸந்தே³ஶவர்ஷாம்பு³வஹந்நீலபயோத⁴ராய ।
ராமராகாஹிமகரஜ்யோத்ஸ்நாத⁴வளவிக்³ரஹாய ।
ராமஸேவாமஹாயஜ்ஞதீ³க்ஷிதாய । ராமஜீவநாய ।
ராமப்ராணாய । ராமவித்தாய । ராமாயத்தகலேவராய ।
ராமஶோகாஶோகவநப⁴ஞ்ஜநோத்³யத்ப்ரப⁴ஞ்ஜநாய ।
ராமப்ரீதிவஸந்தர்துஸூசகாயிதகோகிலாய நம: । 80 ।

ௐ ராமகார்யார்தோ²பரோத⁴தூ³ரோத்ஸாரணலம்படாய நம: ।
ராமாயணஸரோஜஸ்த²ஹம்ஸாய । ராமஹிதே ரதாய ।
ராமாநுஜக்ரோத⁴வஹ்நித³க்³த⁴ஸுக்³ரீவரக்ஷகாய ।
ராமஸௌஹார்த³கல்பத்³ருஸுமோத்³க³மநதோ³ஹதா³ய । ராமேஷுக³திஸம்வேத்த்ரே ।
ராமஜைத்ரரத²த்⁴வஜாய । ராமப்³ரஹ்மநிதி³த்⁴யாஸநிரதாய । ராமவல்லபா⁴ய ।
ராமஸீதாக்²யயுக³ளயோஜகாய । ராமமாநிதாய । ராமஸேநாக்³ரண்யே ।
ராமகீர்திகோ⁴ஷணடி³ண்ட³மாய । ராமேதித்³ய்வக்ஷராகாரகவசாவ்ருʼதவிக்³ரஹாய ।
ராமாயணமஹாவ்ருʼக்ஷப²லாஸக்தகபீஶ்வராய ।
ராமபாதா³ஶ்ரயாந்வேஷிவிபீ⁴ஷணவிசாரவிதே³ ।
ராமமாஹாத்ம்யஸர்வஸ்வாய । ராமஸத்³கு³ணகா³யகாய ।
ராமஜாயாவிஷாதா³க்³நிநிர்த³க்³த⁴ரிபுஸைநிகாய ।
ராமகல்பத்³ருமூலஸ்தா²ய நம: । 100 ।

ௐ ராமஜீமூதவைத்³யுதாய நம: । ராமந்யஸ்தஸமஸ்தாஶாய ।
ராமவிஶ்வாஸபா⁴ஜநாய । ராமப்ரபா⁴வரசிதஶைத்யவாலாக்³நிஶோபி⁴தாய ।
ராமப⁴த்³ராஶ்ரயோபாத்ததீ⁴ரோதா³த்தகு³ணாகராய ।
ராமத³க்ஷிணஹஸ்தாப்³ஜமுகுடோத்³பா⁴ஸிமஸ்தகாய ।
ராமஶ்ரீவத³நோத்³பா⁴ஸிஸ்மிதோத்புலகமூர்திமதே ।
ராமப்³ரஹ்மாநுபூ⁴த்யாப்தபூர்ணாநந்த³நிமஜ்ஜிதாய நம: । 108 ।

Also Read 108 Names of Sri Anjaneya 5:

108 Names of Sri Hanuman 5 | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment