Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Lakshmi Narsimha | Ashtotra Namavali in Oriya

Lord Narasimha is an incarnation of Sri Maha Vishnu to save his devotee Prahalada from the clutches of his demon father, Hiranyakashipu. Lord Narasimha (Man-lion) is the fourth incarnation among the ten greatest incarnations of Lord Vishnu. The birth of Lord Narasimha is celebrated with faith and joy on the fourteenth day of the bright half-month of Vaishakha. There are innumerable temples throughout the world where Lord Narasimha is worshiped in various forms, such as Ugra-Narasimha, Yoga-Narasimha and Lakshmi-Narasimha. Many also worship the Lord Narasimha as the kuladevata (family deity) and Ishta devata (the chosen deity of the heart).

Sri Lakshmi Narasimha Ashtottara Namavali Lyrics in Oriya:

ଓଂ ନାରସିଂହାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାସିଂହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦିଵ୍ଯ ସିଂହାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାବଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ର ସିଂହାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଦେଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ସ୍ତଂଭଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଗ୍ରଲୋଚନାଯ ନମଃ
ଓଂ ରୌଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାଦ୍ଭୁତାଯ ନମଃ || 10 ||
ଓଂ ଶ୍ରୀମତେ ନମଃ
ଓଂ ଯୋଗାନଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ହରଯେ ନମଃ
ଓଂ କୋଲାହଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚକ୍ରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ଵିଜଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଯଵର୍ଣନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପଂଚାନନାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରବ୍ରହ୍ମଣେ ନମଃ || 20 ||
ଓଂ ଅଘୋରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଘୋର ଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵଲନ୍ମୁଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହା ଜ୍ଵାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜ୍ଵାଲାମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ମହା ପ୍ରଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ନିଟଲାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦୁର୍ନିରୀକ୍ଷାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରତାପନାଯ ନମଃ || 30 ||
ଓଂ ମହାଦଂଷ୍ଟ୍ରାଯୁଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରାଜ୍ଞାଯ ନମଃ
ଓଂ ଚଂଡକୋପିନେ ନମଃ
ଓଂ ସଦାଶିଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ହିରଣ୍ଯକ ଶିପୁଧ୍ଵଂସିନେ ନମଃ
ଓଂ ଦୈତ୍ଯଦାନ ଵଭଂଜନାଯ ନମଃ
ଓଂ ଗୁଣଭଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାଭଦ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ବଲଭଦ୍ରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଭଦ୍ରକାଯ ନମଃ || 40 ||
ଓଂ କରାଳାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିକରାଳାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିକର୍ତ୍ରେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵର୍ତ୍ରକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶିଂଶୁମାରାଯ ନମଃ
ଓଂ ତ୍ରିଲୋକାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଈଶାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵିଭଵେ ନମଃ
ଓଂ ଭୈରଵାଡଂବରାଯ ନମଃ || 50 ||

ଓଂ ଦିଵ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଚ୍ଯୁତାଯ ନମଃ
ଓଂ କଵଯେ ନମଃ
ଓଂ ମାଧଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଧୋକ୍ଷଜାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅକ୍ଷରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶର୍ଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵନମାଲିନେ ନମଃ
ଓଂ ଵରପ୍ରଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଧ୍ଭୁତାଯ ନମଃ || 60 ||

ଓଂ ଭଵ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ
ଓଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅନଘାସ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ନଖାସ୍ତ୍ରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୂର୍ଯ ଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ସୁରେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ସହସ୍ରବାହଵେ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵଜ୍ଞାଯ ନମଃ || 70 ||

ଓଂ ସର୍ଵସିଦ୍ଧ ପ୍ରଦାଯକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରଦଂଷ୍ଟ୍ରଯ ନମଃ
ଓଂ ଵଜ୍ରନଖାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାନଂଦାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରଂତପାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵମଂତ୍ରୈକ ରୂପାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵତଂତ୍ରାତ୍ମକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଅଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ
ଓଂ ସୁଵ୍ଯକ୍ତାଯ ନମଃ || 80 ||

ଓଂ ଵୈଶାଖ ଶୁକ୍ଲ ଭୂତୋତ୍ଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶରଣାଗତ ଵତ୍ସଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଉଦାର କୀର୍ତଯେ ନମଃ
ଓଂ ପୁଣ୍ଯାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଦଂଡ ଵିକ୍ରମାଯ ନମଃ
ଓଂ ଵେଦତ୍ରଯ ପ୍ରପୂଜ୍ଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଭଗଵତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମେଶ୍ଵରାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଵତ୍ସାଂକାଯ ନମଃ || 90 ||

ଓଂ ଶ୍ରୀନିଵାସାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗଦ୍ଵ୍ଯପିନେ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ମଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗତ୍ଭାଲାଯ ନମଃ
ଓଂ ଜଗନ୍ନାଧାଯ ନମଃ
ଓଂ ମହାକାଯାଯ ନମଃ
ଓଂ ଦ୍ଵିରୂପଭ୍ରତେ ନମଃ
ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ପରଜ୍ଯୋତିଷେ ନମଃ
ଓଂ ନିର୍ଗୁଣାଯ ନମଃ || 100 ||

ଓଂ ନୃକେ ସରିଣେ ନମଃ
ଓଂ ପରତତ୍ତ୍ଵାଯ ନମଃ
ଓଂ ପରଂଧାମ୍ନେ ନମଃ
ଓଂ ସଚ୍ଚିଦାନଂଦ ଵିଗ୍ରହାଯ ନମଃ
ଓଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନୃସିଂହାଯ ନମଃ
ଓଂ ସର୍ଵାତ୍ମନେ ନମଃ
ଓଂ ଧୀରାଯ ନମଃ
ଓଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଲକାଯ ନମଃ
ଓଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନରସିଂହାଯ ନମଃ || 108 ||

Also Read 108 Names of Lakshmi Narasimha :

108 Names of Sri Lakshmi Narsimha | Ashtotra Namavali Stotram in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Lakshmi Narsimha | Ashtotra Namavali in Oriya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top