Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Sri Vasavi Lyrics in Hindi

Sri Vasavi Ashtottara Shatanamavali in Hindi:

॥ श्री वासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली॥
ओं श्रीवासवाम्बायै नमः ।
ओं श्रीकन्यकायै नमः ।
ओं जगन्मात्रे नमः ।
ओं आदिशक्त्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं करुणायै नमः ।
ओं प्रकृतिस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं विद्यायै नमः ।
ओं शुभायै नमः । ९ ।

ओं धर्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं वैश्यकुलोद्भवायै नमः ।
ओं सर्वस्यै नमः ।
ओं सर्वज्ञायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं त्यागस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं भद्रायै नमः ।
ओं वेदवेद्यायै नमः ।
ओं सर्वपूजितायै नमः । १८ ।

ओं कुसुमपुत्रिकायै नमः ।
ओं कुसुमदन्तीवत्सलायै नमः ।
ओं शान्तायै नमः ।
ओं गम्भीरायै नमः ।
ओं शुभायै नमः ।
ओं सौन्दर्यनिलयायै नमः ।
ओं सर्वहितायै नमः ।
ओं शुभप्रदायै नमः ।
ओं नित्यमुक्तायै नमः । २७ ।

ओं सर्वसौख्यप्रदायै नमः ।
ओं सकलधर्मोपदेशकारिण्यै नमः ।
ओं पापहरिण्यै नमः ।
ओं विमलायै नमः ।
ओं उदारायै नमः ।
ओं अग्निप्रविष्टायै नमः ।
ओं आदर्शवीरमात्रे नमः ।
ओं अहिंसास्वरूपिण्यै नमः ।
ओं आर्यवैश्यपूजितायै नमः । ३६ ।

ओं भक्तरक्षणतत्परायै नमः ।
ओं दुष्टनिग्रहायै नमः ।
ओं निष्कलायै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्प्रदायै नमः ।
ओं दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।
ओं त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
ओं लीलामानुषविग्रहायै नमः ।
ओं विष्णुवर्धनसंहारिकायै नमः ।
ओं सुगुणरत्नायै नमः । ४५ ।

ओं साहसौन्दर्यसम्पन्नायै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दस्वरूपायै नमः ।
ओं विश्वरूपप्रदर्शिन्यै नमः ।
ओं निगमवेद्यायै नमः ।
ओं निष्कामायै नमः ।
ओं सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः ।
ओं धर्मसंस्थापनायै नमः ।
ओं नित्यसेवितायै नमः ।
ओं नित्यमङ्गलायै नमः । ५४ ।

ओं नित्यवैभवायै नमः ।
ओं सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः ।
ओं राजराजेश्वर्यै नमः ।
ओं उमायै नमः ।
ओं शिवपूजातत्परायै नमः ।
ओं पराशक्त्यै नमः ।
ओं भक्तकल्पकायै नमः ।
ओं ज्ञाननिलयायै नमः ।
ओं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः । ६३ ।

ओं शिवायै नमः ।
ओं भक्तिगम्यायै नमः ।
ओं भक्तिवश्यायै नमः ।
ओं नादबिन्दुकलातीतायै नमः ।
ओं सर्वोपद्रववारिण्यै नमः ।
ओं सर्वसरूपायै नमः ।
ओं सर्वशक्तिमय्यै नमः ।
ओं महाबुद्ध्यै नमः ।
ओं महासिद्ध्यै नमः । ७२ ।

ओं सद्गतिदायिन्यै नमः ।
ओं अमृतायै नमः ।
ओं अनुग्रहप्रदायै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं वसुप्रदायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं कीर्तिवर्धिन्यै नमः ।
ओं कीर्तितगुणायै नमः ।
ओं चिदानन्दायै नमः । ८१ ।

ओं चिदाधारायै नमः ।
ओं चिदाकारायै नमः ।
ओं चिदालयायै नमः ।
ओं चैतन्यरूपिण्यै नमः ।
ओं चैतन्यवर्धिन्यै नमः ।
ओं यज्ञरूपायै नमः ।
ओं यज्ञफलदायै नमः ।
ओं तापत्रयविनाशिन्यै नमः ।
ओं गुणातीतायै नमः । ९० ।

ओं विष्णुवर्धनमर्दिन्यै नमः ।
ओं तीर्थरूपायै नमः ।
ओं दीनवत्सलायै नमः ।
ओं दयापूर्णायै नमः ।
ओं तपोनिष्ठायै नमः ।
ओं श्रेष्ठायै नमः ।
ओं श्रीयुतायै नमः ।
ओं प्रमोददायिन्यै नमः ।
ओं भवबन्धविनाशिन्यै नमः । ९९ ।

ओं भगवत्यै नमः ।
ओं इहपरसौख्यदायै नमः ।
ओं आश्रितवत्सलायै नमः ।
ओं महाव्रतायै नमः ।
ओं मनोरमायै नमः ।
ओं सकलाभीष्टप्रदायै नमः ।
ओं नित्यमङ्गलरूपिण्यै नमः ।
ओं नित्योत्सवायै नमः ।
ओं श्रीकन्यकापरमेश्वर्यै नमः । १०८ ।

इति श्रीवासवीकन्यकापरमेश्वरी अष्टोत्तरशतनामावली ।

Also Read:

Sri Vasavi Ashtottarshat Naamavali Lyrics in Hindi | English | Kannada | Telugu | Tamil

108 Names of Sri Vasavi Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top