Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

108 Names of Vallya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Sri Vali Ashtottarashata Namavali Lyrics in Hindi:

॥ श्रीवल्ल्यष्टोत्तरशतनामावली ॥
ॐ वल्ल्यै नमः ।
ॐ वन्द्यायै नमः ।
ॐ वनवासायै नमः ।
ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।
ॐ वरप्रदायै नमः ।
ॐ वाणीस्तुतायै नमः ।
ॐ वीतमोहायै नमः ।
ॐ वामदेवसुतप्रियायै नमः ।
ॐ वैकुण्ठतनयायै नमः ।
ॐ वर्यायै नमः ॥ 10 ॥

ॐ वनेचरसमादृतायै नमः ।
ॐ दयापूर्णायै नमः ।
ॐ दिव्यरूपायै नमः ।
ॐ दारिद्र्यभयनाशिन्यै नमः ।
ॐ देवस्तुतायै नमः ।
ॐ दैत्यहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दोषहीनायै नमः ।
ॐ दयाम्बुधये नमः ।
ॐ दुःखहन्त्र्यै नमः ।
ॐ दुष्टदूरायै नमः ॥ 20 ॥

ॐ दुरितघ्न्यै नमः ।
ॐ दुरासदायै नमः ।
ॐ नाशहीनायै नमः ।
ॐ नागनुतायै नमः ।
ॐ नारदस्तुतवैभवायै नमः ।
ॐ लवलीकुञ्जसंभूतायै नमः ।
ॐ ललितायै नमः ।
ॐ ललनोत्तमायै नमः ।
ॐ शान्तदोषायै नमः ।
ॐ शर्मदात्र्यै नमः ॥ 30 ॥

ॐ शरजन्मकुटुम्बिन्यै नमः ।
ॐ पद्मिन्यै नमः ।
ॐ पद्मवदनायै नमः ।
ॐ पद्मनाभसुतायै नमः ।
ॐ परायै नमः ।
ॐ पूर्णरूपायै नमः ।
ॐ पुण्यशीलायै नमः ।
ॐ प्रियंगुवनपालिन्यै नमः ।
ॐ सुन्दर्यै नमः ।
ॐ सुरसंस्तुतायै नमः ॥ 40 ॥

ॐ सुब्रह्मण्यकुटुम्बिन्यै नमः ।
ॐ मायायै नमः ।
ॐ मनोहरायै नमः ।
ॐ मान्यायै नमः ।
ॐ महेश्वरसुतप्रियायै नमः ।
ॐ कुमार्यै नमः ।
ॐ करुणापूर्णायै नमः ।
ॐ कार्तिकेयमनोहरायै नमः ।
ॐ पद्मनेत्रायै नमः ।
ॐ परानन्दायै नमः ॥ 50 ॥

ॐ पार्वतीसुतवल्लभायै नमः ।
ॐ महादेव्यै नमः ।
ॐ महामायायै नमः ।
ॐ मल्लिकाकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ चन्द्रवक्त्रायै नमः ।
ॐ चारुरूपायै नमः ।
ॐ चाम्पेयकुसुमप्रियायै नमः ।
ॐ गिरिवासायै नमः ।
ॐ गुणनिधये नमः ।
ॐ गतावन्यायै नमः ॥ 60 ॥

ॐ गुहप्रियायै नमः ।
ॐ कलिहीनायै नमः ।
ॐ कलारूपायै नमः ।
ॐ कृत्तिकासुतकामिन्यै नमः ।
ॐ गतदोषायै नमः ।
ॐ गीतगुणायै नमः ।
ॐ गङ्गाधरसुतप्रियायै नमः ।
ॐ भद्ररूपायै नमः ।
ॐ भगवत्यै नमः ।
ॐ भाग्यदायै नमः ।
ॐ भवहारिण्यै नमः ।
ॐ भवहीनायै नमः ।
ॐ भव्यदेहायै नमः ।
ॐ भवात्मजमनोहरायै नमः ।
ॐ सौम्यायै नमः ।
ॐ सर्वेश्वर्यै नमः ।
ॐ सत्यायै नमः ।
ॐ साध्व्यै नमः ।
ॐ सिद्धसमर्चितायै नमः ।
ॐ हानिहीनायै नमः ॥ 80 ॥

ॐ हरिसुतायै नमः ।
ॐ हरसूनुमनःप्रियायै नमः ।
ॐ कल्याण्यै नमः ।
ॐ कमलायै नमः ।
ॐ कल्यायै नमः ।
ॐ कुमारसुमनोहरायै नमः ।
ॐ जनिहीनायै नमः ।
ॐ जन्महन्त्र्यै नमः ।
ॐ जनार्दनसुतायै नमः ।
ॐ जयायै नमः ॥ 90 ॥

ॐ रमायै नमः ।
ॐ रामायै नमः ।
ॐ रम्यरूपायै नमः ।
ॐ राज्ञ्यै नमः ।
ॐ राजरवादृतायै नमः ।
ॐ नीतिज्ञायै नमः ।
ॐ निर्मलायै नमः ।
ॐ नित्यायै नमः ।
ॐ नीलकण्ठसुतप्रियायै नमः ।
ॐ शिवरूपायै नमः ॥ 100 ॥

ॐ शताकरायै नमः ।
ॐ शिखिवाहनवल्लभायै नमः ।
ॐ व्याधात्मजायै नमः ।
ॐ व्याधिहन्त्र्यै नमः ।
ॐ विविधागमसंस्तुतायै नमः ।
ॐ हर्षदात्र्यै नमः ।
ॐ हरिभवायै नमः ।
ॐ हरसूनुप्रियायै नमः ॥ 108 ॥
॥ इति श्री वल्ल्याष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ॥

Also Read 108 Names of Vali:

108 Names of Vallya | Ashtottara Shatanamavali in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

108 Names of Vallya | Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Hindi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top