Ashtottara Shatanama Shiva Stotram

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Tamil

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Tamil:

 ॥ அர்த⁴நாரீஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥ 
சாமுண்டி³காம்பா³ ஶ்ரீகண்ட:² பார்வதீ பரமேஶ்வர: ।
மஹாராஜ்ஞீமஹாதே³வஸ்ஸதா³ராத்⁴யா ஸதா³ஶிவ: ॥ 1 ॥

ஶிவார்தா⁴ங்கீ³ ஶிவார்தா⁴ங்கோ³ பை⁴ரவீ காலபை⁴ரவ: ।
ஶக்தித்ரிதயரூபாட்⁴யா மூர்தித்ரிதயரூபவாந் ॥ 2 ॥

காமகோடிஸுபீட²ஸ்தா² காஶீக்ஷேத்ரஸமாஶ்ரய: ।
தா³க்ஷாயணீ த³க்ஷவைரீ ஶூலிநி ஶூலதா⁴ரக: ॥ 3 ॥

ஹ்ரீங்காரபஞ்ஜரஶுகீ ஹரிஶங்கரரூபவாந் ।
ஶ்ரீமத³க்³நேஶஜநநீ ஷடா³நநஸுஜந்மபூ:⁴ ॥ 4 ॥

பஞ்சப்ரேதாஸநாரூடா⁴ பஞ்சப்³ரஹ்மஸ்வரூபப்⁴ர்ருʼத் ।
சண்ட³முண்ட³ஶிரஶ்சே²த்ரீ ஜலந்த⁴ரஶிரோஹர: ॥ 5 ॥

ஸிம்ஹவாஹா வ்ருʼஷாரூட:⁴ ஶ்யாமாபா⁴ ஸ்ப²டிகப்ரப:⁴ ।
மஹிஷாஸுரஸம்ஹர்த்ரீ க³ஜாஸுரவிமர்த³ந: ॥ 6 ॥

மஹாப³லாசலாவாஸா மஹாகைலாஸவாஸபூ:⁴ ।
ப⁴த்³ரகாலீ வீரப⁴த்³ரோ மீநாக்ஷீ ஸுந்த³ரேஶ்வர: ॥ 7 ॥

ப⁴ண்டா³ஸுராதி³ஸம்ஹர்த்ரீ து³ஷ்டாந்த⁴கவிமர்த³ந: ।
மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹர்த்ரீ மது⁴ராபுரநாயக: ॥ 8 ॥

காலத்ரயஸ்வரூபாட்⁴யா கார்யத்ரயவிதா⁴யக: ।
கி³ரிஜாதா கி³ரீஶஶ்ச வைஷ்ணவீ விஷ்ணுவல்லப:⁴ ॥ 9 ॥

விஶாலாக்ஷீ விஶ்வநாத:⁴ புஷ்பாஸ்த்ரா விஷ்ணுமார்க³ண: ।
கௌஸும்ப⁴வஸநோபேதா வ்யாக்⁴ரசர்மாம்ப³ராவ்ருʼத: ॥ 10 ॥

மூலப்ரக்ருʼதிரூபாட்⁴யா பரப்³ரஹ்மஸ்வரூபவாந் ।
ருண்ட³மாலாவிபூ⁴ஷாட்⁴யா லஸத்³ருத்³ராக்ஷமாலிக: ॥ 11 ॥

மநோரூபேக்ஷுகோத³ண்ட³ மஹாமேருத⁴நுர்த⁴ர: ।
சந்த்³ரசூடா³ சந்த்³ரமௌலிர்மஹாமாயா மஹேஶ்வர: ॥ 12 ॥

மஹாகாலீ மஹாகாலோ தி³வ்யரூபா தி³க³ம்ப³ர: ।
பி³ந்து³பீட²ஸுகா²ஸீநா ஶ்ரீமதோ³ங்காரபீட²க:³ ॥ 13 ॥

ஹரித்³ராகுங்குமாலிப்தா ப⁴ஸ்மோத்³தூ⁴லிதவிக்³ரஹ: ।
மஹாபத்³மாடவீலோலா மஹாபி³ல்வாடவீப்ரிய: ॥ 14 ॥

ஸுதா⁴மயீ விஷத⁴ரோ மாதங்கீ³ முகுடேஶ்வர: ।
வேத³வேத்³யா வேத³வாஜீ சக்ரேஶீ விஷ்ணுசக்ரத:³ ॥ 15 ॥

ஜக³ந்மயீ ஜக³த்³ரூபோ ம்ருʼடா³நீ ம்ருʼத்யுநாஶந: ।
ராமார்சிதபதா³ம்போ⁴ஜா க்ருʼஷ்ணபுத்ரவரப்ரத:³ ॥ 16 ॥

ரமாவாணீஸுஸம்ஸேவ்யா விஷ்ணுப்³ரஹ்மஸுஸேவித: ।
ஸூர்யசந்த்³ராக்³நிநயநா தேஜஸ்த்ரயவிலோசந: ॥ 17 ॥

சித³க்³நிகுண்ட³ஸம்பூ⁴தா மஹாலிங்க³ஸமுத்³ப⁴வ: ।
கம்பு³கண்டீ² காலகண்டீ² வஜ்ரேஶீ வஜ்ரபூஜித: ॥ 18 ॥

த்ரிகண்டகீ த்ரிப⁴ங்கீ³ஶ: ப⁴ஸ்மரக்ஷா ஸ்மராந்தக: ।
ஹயக்³ரீவவரோத்³தா⁴த்ரீ மார்கண்டே³யவரப்ரத:³ ॥ 19 ॥

சிந்தாமணிக்³ருʼஹாவாஸா மந்த³ராசலமந்தி³ர: ।
விந்த்⁴யாசலக்ருʼதாவாஸா விந்த்⁴யஶைலார்யபூஜித: ॥ 20 ॥

மநோந்மநீ லிங்க³ரூபோ ஜக³த³ம்பா³ ஜக³த்பிதா ।
யோக³நித்³ரா யோக³க³ம்யோ ப⁴வாநீ ப⁴வமூர்திமாந் ॥ 21 ॥

ஶ்ரீசக்ராத்மரதா²ரூடா⁴ த⁴ரணீத⁴ரஸம்ஸ்தி²த:
ஶ்ரீவித்³யாவேத்³யமஹிமா நிக³மாக³மஸம்ஶ்ரய: ॥ 22 ॥

த³ஶஶீர்ஷஸமாயுக்தா பஞ்சவிம்ஶதிஶீர்ஷவாந் ।
அஷ்டாத³ஶபு⁴ஜாயுக்தா பஞ்சாஶத்கரமண்டி³த: ॥ 23 ॥

ப்³ராஹ்ம்யாதி³மாத்ருʼகாரூபா ஶதாஷ்டேகாத³ஶாத்மவாந் ।
ஸ்தி²ரா ஸ்தா²ணுஸ்ததா² பா³லா ஸத்³யோஜாத உமா ம்ருʼட:³ ॥ 24 ॥

ஶிவா ஶிவஶ்ச ருத்³ராணீ ருத்³ரஶ்சை²வேஶ்வரீஶ்வர: ।
கத³ம்ப³காநநாவாஸா தா³ருகாரண்யலோலுப: ॥ 25 ॥

நவாக்ஷரீமநுஸ்துத்யா பஞ்சாக்ஷரமநுப்ரிய: ।
நவாவரணஸம்பூஜ்யா பஞ்சாயதநபூஜித: ॥ 26 ॥

தே³ஹஸ்த²ஷட்சக்ரதே³வீ த³ஹராகாஶமத்⁴யக:³ ।
யோகி³நீக³ணஸம்ஸேவ்யா ப்⁴ருʼங்க்³யாதி³ப்ரமதா²வ்ருʼத: ॥ 27 ॥

உக்³ரதாரா கோ⁴ரரூபஶ்ஶர்வாணீ ஶர்வமூர்திமாந் ।
நாக³வேணீ நாக³பூ⁴ஷோ மந்த்ரிணீ மந்த்ரதை³வத: ॥ 28 ॥

ஜ்வலஜ்ஜிஹ்வா ஜ்வலந்நேத்ரோ த³ண்ட³நாதா² த்³ருʼகா³யுத:⁴ ।
பார்தா²ஞ்ஜநாஸ்த்ரஸந்தா³த்ரீ பார்த²பாஶுபதாஸ்த்ரத:³ ॥ 29 ॥

புஷ்பவச்சக்ரதாடங்கா ப²ணிராஜஸுகுண்ட³ல: ।
பா³ணபுத்ரீவரோத்³தா⁴த்ரீ பா³ணாஸுரவரப்ரத:³ ॥ 30 ॥

வ்யாலகஞ்சுகஸம்வீதா வ்யாலயஜ்ஞோபவீதவாந் ।
நவலாவண்யரூபாட்⁴யா நவயௌவநவிக்³ரஹ: ॥ 31 ॥

நாட்யப்ரியா நாட்யமூர்திஸ்த்ரிஸந்த்⁴யா த்ரிபுராந்தக: ।
தந்த்ரோபசாரஸுப்ரீதா தந்த்ராதி³மவிதா⁴யக: ॥ 32 ॥

நவவல்லீஷ்டவரதா³ நவவீரஸுஜந்மபூ:⁴ ।
ப்⁴ரமரஜ்யா வாஸுகிஜ்யோ பே⁴ருண்டா³ பீ⁴மபூஜித: ॥ 33 ॥

நிஶும்ப⁴ஶும்ப⁴த³மநீ நீசாபஸ்மாரமர்த³ந: ।
ஸஹஸ்ராம்பு³ஜாரூடா⁴ ஸஹஸ்ரகமலார்சித: ॥ 34 ॥

க³ங்கா³ஸஹோத³ரீ க³ங்கா³த⁴ரோ கௌ³ரீ த்ரயம்ப³க: ।
ஶ்ரீஶைலப்⁴ரமராம்பா³க்²யா மல்லிகார்ஜுநபூஜித: ॥ 35 ॥

ப⁴வதாபப்ரஶமநீ ப⁴வரோக³நிவாரக: ।
சந்த்³ரமண்ட³லமத்⁴யஸ்தா² முநிமாநஸஹம்ஸக: ॥ 36 ॥

ப்ரத்யங்கி³ரா ப்ரஸந்நாத்மா காமேஶீ காமரூபவாந் ।
ஸ்வயம்ப்ரபா⁴ ஸ்வப்ரகாஶ: காலராத்ரீ க்ருʼதாந்தஹ்ருʼத் ॥ 37 ॥

ஸதா³ந்நபூர்ணா பி⁴க்ஷாடோ வநது³ர்கா³ வஸுப்ரத:³ ।
ஸர்வசைதந்யரூபாட்⁴யா ஸச்சிதா³நந்த³விக்³ரஹ: ॥ 38 ॥

ஸர்வமங்க³ளரூபாட்⁴யா ஸர்வகல்யாணதா³யக: ।
ராஜேராஜேஶ்வரீ ஶ்ரீமத்³ராஜராஜப்ரியங்கர: ॥ 39 ॥

அர்த⁴நாரீஶ்வரஸ்யேத³ம் நாம்நாமஷ்டோத்தரம் ஶதம் ।
பட²ந்நர்சந்ஸதா³ ப⁴க்த்யா ஸர்வஸாம்ராஜ்யமாப்நுயாத் ॥ 40 ॥

இதி ஸ்காந்த³மஹாபுராணே அர்த⁴நீரீஶ்வர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Also Read:

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil