Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Shri Ardhanarishvara Ashtottara Shatanamavali in Gujarati:

 ॥ અર્ધનારીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રમ્ ॥ 
ચામુણ્ડિકામ્બા શ્રીકણ્ઠઃ પાર્વતી પરમેશ્વરઃ ।
મહારાજ્ઞીમહાદેવસ્સદારાધ્યા સદાશિવઃ ॥ ૧ ॥

શિવાર્ધાઙ્ગી શિવાર્ધાઙ્ગો ભૈરવી કાલભૈરવઃ ।
શક્તિત્રિતયરૂપાઢ્યા મૂર્તિત્રિતયરૂપવાન્ ॥ ૨ ॥

કામકોટિસુપીઠસ્થા કાશીક્ષેત્રસમાશ્રયઃ ।
દાક્ષાયણી દક્ષવૈરી શૂલિનિ શૂલધારકઃ ॥ ૩ ॥

હ્રીઙ્કારપઞ્જરશુકી હરિશઙ્કરરૂપવાન્ ।
શ્રીમદગ્નેશજનની ષડાનનસુજન્મભૂઃ ॥ ૪ ॥

પઞ્ચપ્રેતાસનારૂઢા પઞ્ચબ્રહ્મસ્વરૂપભ્રૃત્ ।
ચણ્ડમુણ્ડશિરશ્છેત્રી જલન્ધરશિરોહરઃ ॥ ૫ ॥

સિંહવાહા વૃષારૂઢઃ શ્યામાભા સ્ફટિકપ્રભઃ ।
મહિષાસુરસંહર્ત્રી ગજાસુરવિમર્દનઃ ॥ ૬ ॥

મહાબલાચલાવાસા મહાકૈલાસવાસભૂઃ ।
ભદ્રકાલી વીરભદ્રો મીનાક્ષી સુન્દરેશ્વરઃ ॥ ૭ ॥

ભણ્ડાસુરાદિસંહર્ત્રી દુષ્ટાન્ધકવિમર્દનઃ ।
મધુકૈટભસંહર્ત્રી મધુરાપુરનાયકઃ ॥ ૮ ॥

કાલત્રયસ્વરૂપાઢ્યા કાર્યત્રયવિધાયકઃ ।
ગિરિજાતા ગિરીશશ્ચ વૈષ્ણવી વિષ્ણુવલ્લભઃ ॥ ૯ ॥

વિશાલાક્ષી વિશ્વનાધઃ પુષ્પાસ્ત્રા વિષ્ણુમાર્ગણઃ ।
કૌસુમ્ભવસનોપેતા વ્યાઘ્રચર્મામ્બરાવૃતઃ ॥ ૧૦ ॥

મૂલપ્રકૃતિરૂપાઢ્યા પરબ્રહ્મસ્વરૂપવાન્ ।
રુણ્ડમાલાવિભૂષાઢ્યા લસદ્રુદ્રાક્ષમાલિકઃ ॥ ૧૧ ॥

મનોરૂપેક્ષુકોદણ્ડ મહામેરુધનુર્ધરઃ ।
ચન્દ્રચૂડા ચન્દ્રમૌલિર્મહામાયા મહેશ્વરઃ ॥ ૧૨ ॥

મહાકાલી મહાકાલો દિવ્યરૂપા દિગમ્બરઃ ।
બિન્દુપીઠસુખાસીના શ્રીમદોઙ્કારપીઠગઃ ॥ ૧૩ ॥

હરિદ્રાકુઙ્કુમાલિપ્તા ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહઃ ।
મહાપદ્માટવીલોલા મહાબિલ્વાટવીપ્રિયઃ ॥ ૧૪ ॥

સુધામયી વિષધરો માતઙ્ગી મુકુટેશ્વરઃ ।
વેદવેદ્યા વેદવાજી ચક્રેશી વિષ્ણુચક્રદઃ ॥ ૧૫ ॥

જગન્મયી જગદ્રૂપો મૃડાની મૃત્યુનાશનઃ ।
રામાર્ચિતપદામ્ભોજા કૃષ્ણપુત્રવરપ્રદઃ ॥ ૧૬ ॥

રમાવાણીસુસંસેવ્યા વિષ્ણુબ્રહ્મસુસેવિતઃ ।
સૂર્યચન્દ્રાગ્નિનયના તેજસ્ત્રયવિલોચનઃ ॥ ૧૭ ॥

ચિદગ્નિકુણ્ડસમ્ભૂતા મહાલિઙ્ગસમુદ્ભવઃ ।
કમ્બુકણ્ઠી કાલકણ્ઠી વજ્રેશી વજ્રપૂજિતઃ ॥ ૧૮ ॥

ત્રિકણ્ટકી ત્રિભઙ્ગીશઃ ભસ્મરક્ષા સ્મરાન્તકઃ ।
હયગ્રીવવરોદ્ધાત્રી માર્કણ્ડેયવરપ્રદઃ ॥ ૧૯ ॥

ચિન્તામણિગૃહાવાસા મન્દરાચલમન્દિરઃ ।
વિન્ધ્યાચલકૃતાવાસા વિન્ધ્યશૈલાર્યપૂજિતઃ ॥ ૨૦ ॥

મનોન્મની લિઙ્ગરૂપો જગદમ્બા જગત્પિતા ।
યોગનિદ્રા યોગગમ્યો ભવાની ભવમૂર્તિમાન્ ॥ ૨૧ ॥

શ્રીચક્રાત્મરથારૂઢા ધરણીધરસંસ્થિતઃ
શ્રીવિદ્યાવેદ્યમહિમા નિગમાગમસંશ્રયઃ ॥ ૨૨ ॥

દશશીર્ષસમાયુક્તા પઞ્ચવિંશતિશીર્ષવાન્ ।
અષ્ટાદશભુજાયુક્તા પઞ્ચાશત્કરમણ્ડિતઃ ॥ ૨૩ ॥

બ્રાહ્મ્યાદિમાતૃકારૂપા શતાષ્ટેકાદશાત્મવાન્ ।
સ્થિરા સ્થાણુસ્તથા બાલા સદ્યોજાત ઉમા મૃડઃ ॥ ૨૪ ॥

શિવા શિવશ્ચ રુદ્રાણી રુદ્રશ્છૈવેશ્વરીશ્વરઃ ।
કદમ્બકાનનાવાસા દારુકારણ્યલોલુપઃ ॥ ૨૫ ॥

નવાક્ષરીમનુસ્તુત્યા પઞ્ચાક્ષરમનુપ્રિયઃ ।
નવાવરણસમ્પૂજ્યા પઞ્ચાયતનપૂજિતઃ ॥ ૨૬ ॥

દેહસ્થષટ્ચક્રદેવી દહરાકાશમધ્યગઃ ।
યોગિનીગણસંસેવ્યા ભૃઙ્ગ્યાદિપ્રમથાવૃતઃ ॥ ૨૭ ॥

ઉગ્રતારા ઘોરરૂપશ્શર્વાણી શર્વમૂર્તિમાન્ ।
નાગવેણી નાગભૂષો મન્ત્રિણી મન્ત્રદૈવતઃ ॥ ૨૮ ॥

જ્વલજ્જિહ્વા જ્વલન્નેત્રો દણ્ડનાથા દૃગાયુધઃ ।
પાર્થાઞ્જનાસ્ત્રસન્દાત્રી પાર્થપાશુપતાસ્ત્રદઃ ॥ ૨૯ ॥

પુષ્પવચ્ચક્રતાટઙ્કા ફણિરાજસુકુણ્ડલઃ ।
બાણપુત્રીવરોદ્ધાત્રી બાણાસુરવરપ્રદઃ ॥ ૩૦ ॥

વ્યાલકઞ્ચુકસંવીતા વ્યાલયજ્ઞોપવીતવાન્ ।
નવલાવણ્યરૂપાઢ્યા નવયૌવનવિગ્રહઃ ॥ ૩૧ ॥

નાટ્યપ્રિયા નાટ્યમૂર્તિસ્ત્રિસન્ધ્યા ત્રિપુરાન્તકઃ ।
તન્ત્રોપચારસુપ્રીતા તન્ત્રાદિમવિધાયકઃ ॥ ૩૨ ॥

નવવલ્લીષ્ટવરદા નવવીરસુજન્મભૂઃ ।
ભ્રમરજ્યા વાસુકિજ્યો ભેરુણ્ડા ભીમપૂજિતઃ ॥ ૩૩ ॥

નિશુમ્ભશુમ્ભદમની નીચાપસ્મારમર્દનઃ ।
સહસ્રામ્બુજારૂઢા સહસ્રકમલાર્ચિતઃ ॥ ૩૪ ॥

ગઙ્ગાસહોદરી ગઙ્ગાધરો ગૌરી ત્રયમ્બકઃ ।
શ્રીશૈલભ્રમરામ્બાખ્યા મલ્લિકાર્જુનપૂજિતઃ ॥ ૩૫ ॥

ભવતાપપ્રશમની ભવરોગનિવારકઃ ।
ચન્દ્રમણ્ડલમધ્યસ્થા મુનિમાનસહંસકઃ ॥ ૩૬ ॥

પ્રત્યઙ્ગિરા પ્રસન્નાત્મા કામેશી કામરૂપવાન્ ।
સ્વયમ્પ્રભા સ્વપ્રકાશઃ કાલરાત્રી કૃતાન્તહૃત્ ॥ ૩૭ ॥

સદાન્નપૂર્ણા ભિક્ષાટો વનદુર્ગા વસુપ્રદઃ ।
સર્વચૈતન્યરૂપાઢ્યા સચ્ચિદાનન્દવિગ્રહઃ ॥ ૩૮ ॥

સર્વમઙ્ગલરૂપાઢ્યા સર્વકલ્યાણદાયકઃ ।
રાજેરાજેશ્વરી શ્રીમદ્રાજરાજપ્રિયઙ્કરઃ ॥ ૩૯ ॥

અર્ધનારીશ્વરસ્યેદં નામ્નામષ્ટોત્તરં શતમ્ ।
પઠન્નર્ચન્સદા ભક્ત્યા સર્વસામ્રાજ્યમાપ્નુયાત્ ॥ ૪૦ ॥

ઇતિ સ્કાન્દમહાપુરાણે અર્ધનીરીશ્વર્યષ્ટોત્તરશતનામસ્તોત્રં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Also Read:

Ardhanarishvara Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Hindi | English | Marathi | Bengali | Gujarati | Punjabi | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ardhanarishvari Ashtottarashatanama Stotram Lyrics in Gujarati

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top