Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ashtavakra Gita Hindi Translation Lyrics in English

Ashtavakra Gita Lyrics in English:

॥ shreemat asht’aavakrageetaa kaa hindee anuvaada
saanvayabhaashaat’eekaasametaa asht’aavakrageetaa ॥

.. shreeh’ ..

atha
asht’aavakrageetaa
saanvaya-bhaashaat’eekaasahitaa.

katham jnyaanamavaapnoti katham muktirbhavishyati .
vairaagyam cha katham praaptametadbroohi mama prabho..1..

anvaya:- he prabho ! (purushah’ ) jnyaanam katham avaapnoti . (pumsah’) muktih’ katham bhavishyati . ( pumsah’) vairaagyam cha katham praaptam ( bhavati ) etat mama broohi ..1..

eka samaya mithilaadhipati raajaa janaka ke mana mem poorvapunya ke prabhaava se isa prakaara jijnyaasaa utpanna huee ki, isa asaara samsaararoopee bandhana se kisa prakaara mukti hogee aura tadanantara unhomne aisaa bhee vichaara kiyaa ki, kisee brahmajnyaanee guru ke sameepa jaanaa chaahiye, isee antara mem una ko brahmajnyaana ke maano samudra parama dayaalu shreeasht’aavakrajee mile . ina muni kee aakri’ti ko dekhakara raajaa janaka ke mana mem yaha abhimaana huaa ki, yaha braahmana antyata hee kuroopa hai . taba doosare ke chitta kaa vri’ttaanta jaananevaale asht’aavakrajee raajaa ke mana kaa bhee vichaara divyadri’sht’i ke dvaaraa jaanakara raajaa janaka se bole ki, he raajan ! dehadri’sht’i ko chhod’akara yadi aatmadri’sht’i karoge to yaha deha t’ed’haa hai parantu isa mem sthita aatmaa t’ed’haa naheem hai, jisa prakaara nadee t’ed’hee hotee hai parantu usa kaa jala t’ed’haa naheem hotaa hai, jisa prakaara ikshu (gannaa) t’ed’haa hotaa hai parantu usa kaa rasa t’ed’haa naheem hai. tisee prakaara yadyapi paanchabhautika yaha deha t’ed’haa hai, parantu antaryaamee aatmaa t’ed’haa naheem hai. kintu aatmaa asanga, nirvikaara, vyaapaka, jnyaanaghana, sachidaanandasvaroopa, akhand’a, achchhedya, abhedya, nitya, shuddha, buddha aura muktasvabhaava hai, isa kaarana he raajan ! tuma dehadri’sht’i ko tyaagakara aatmadri’sht’i karo . parama dayaalu asht’aavakrajee ke isa prakaara ke vachana sunane se raajaa janaka kaa moha tatkaala doora ho gayaa aura raajaa janakane mana mem vichaara kiyaa ki mere saba manoratha siddha ho gaye, mem aba inako hee guru karoongaa. kyonki yaha mahaatmaa brahmavidyaa ke samudraroopa hai, jeevanmukta haim, aba ina se adhika jnyaanee mujhe kauna milegaa? aba to ina se hee gurudeekshaa lekara inako hee sharana lenaa yogya hai, isa prakaara vichaarakara raajaa janaka asht’aavakrajee se isa prakaara bole ki, he mahaatman ! maim samsaarabandhana se chhoot’ane ke nimitta aapa kee sharana lene kee ichchhaa karataa hoom, asht’aavakrajeene bhee raajaa janaka ko adhikaaree samajhakara apanaa shishya kara liyaa, taba raajaa janaka apane chitta ke sandehom ko doora karane ke nimitta aura brahmavidyaa ke shravana karane kee ichchhaa kara ke asht’aavakrajee se poonchhane lage. asht’aavakrajee se raajaa janaka prashna karate haim ki – he prabho ! avidyaakara ke mohita naanaa prakaara ke mithyaa sankalpa vikalponkara ke baarambaara janmamaranaroopa duh’khom ko bhoganevaale isa purusha ko avidyaanivri’ttiroopa jnyaana kisa prakaara praapta hotaa hai ? ina teenom prashnom kaa uttara kri’paa kara ke mujha se kahiye..1..

asht’aavakra uvaacha.
muktimichchhasichettaata vishayaanvishavattyaja.
kshamaarjavadayaatoshasatyam peeyooshavadbhaja ..2..

anvaya:- he taata ! chen muktim ichchhasi ( tarhi ) vishayaan vishavat ( avagatya ) tyaja . kshamaarjavadayaatoshasatyam peeyooshavat ( avagatya ) bhaja ..2..

isa prakaara jaba raajaa janakane prashna kiyaa taba jnyaanavijnyaanasampanna parama dayaalu asht’aavakramunine vichaara kiyaa ki, yaha purusha to adhikaaree hai aura samsaarabandhana se mukta hone kee ichchhaa se mere nikat’a aayaa hai, isa kaarana isa ko saadhanachatusht’ayapoorvaka brahmatatva kaa upadesha karoom kyonki saadhanachatusht’aya ke binaa kot’i upaaya karane se bhee brahmavidyaa phaleebhoota naheem hotee hai isa kaarana shishya ko prathama saadhanachatusht’aya kaa upadesha karanaa yogya hai aura saadhanachatusht’aya ke anantara hee brahmajnyaana ke vishaya kee ichchhaa karanee chaahiye, isa prakaara vichaara kara asht’aavakraajee bole ki-he taata ! he shishya ! sampoorna anartho kee nivri’tti aura paramaanandamukti kee ichchhaa jaba hove taba shabda, sparsha, roopa, rasa aura gandha ina paanchom vishayom ko tyaaga deve . ye paancha vishaya karna, tvachaa, netra, jihvaa aura naasi kaa ina paancha jnyaanendriyom ke haim, ye sampoorna jeeva ke bandhana haim, ina se bandhaa huaa jeeva utpanna hotaa hai aura marataa hai taba baraa duh’khee hotaa hai, jisa prakaara visha bhakshana karanevaale purusha ko duh’kha hotaa hai, usee prakaara shabdaadivishayabhoga karane vaalaa purusha duh’khee hotaa hai. arthaat shabdaadi vishaya mahaa anartha kaa moola hai una vishayom ko too tyaaga de. abhipraaya yaha hai ki, deha aadi ke vishaya mem maim hoom, meraa hai ityaadi adhyaasa mata kara isa prakaara baahya indriyom ko damana karane kaa upadesha kiyaa. jo purusha isa prakaara karataa hai usa ko ‘dama’ naamavaale prathama saadhana kee praapti hotee hai aura jo antah’karana ko vasha mem kara letaa hai usa ko ‘shama’ naamavaalee doosaree saadhanasampatti kee praapti hotee hai. jisa kaa mana apane vasha mem ho jaataa hai usa kaa eka brahmaakaara mana ho jaataa hai, usa kaa naama vedaantashaastra mem nirvikalpaka samaadhi kahaa hai, usa nirvikalpaka samaadhi kee sthiti ke artha kshamaa ( saba saha lenaa ), aarjava ( avidyaaroopa dosha se nivri’tti rakhanaa ), dayaa (binaa kaarana hee paraayaa duh’kha doora karane kee ichchhaa), tosha ( sadaa santusht’a rahanaa), satya (trikaala mem ekaroopataa) ina paancha saatvika gunom kaa sevana kare. jisa prakaara koee purusha amri’tatulya aushadhi sevana kare aura usa aushadhi ke prabhaava se usa ke sampoorna roga doora ho jaate haim, usee prakaara jo purusha amri’tatulya ina paancha gunom ko sevana karataa hai, usa ke janmamri’tyuroopa roga doora ho jaate haim arthaata isa samsaara ke vishaya mem jisa purusha ko mukti kee ichchhaa hoya vaha vishayom kaa tyaaga kara deve, vishayom kaa tyaaga kare binaa mukti kadaapi naheem hotee hai, mukti aneka duh’khom kee doora karanevaalee aura paramaananda kee denevaalee hai isa prakaara asht’aavakramunine prathama shishya ko vishayom ko tyaagane kaa upadesha diyaa ..2..

na pri’thvee na jalam naagnirna vaayurdyaurna vaa bhavaan .
eshaam saakshinamaatmaanam chidroopam viddhi muktaye ..3..

anvaya:- (he shishya !) bhavaan pri’thvee na . jalam na. agnih’ na . vaayuh’ na . vaa dyauh’ na . eshaam saakshinam chidroopam aatmaanam muktaye viddhi ..3..

aba muni saadhanachatusht’ayasampanna shishya ko mukti kaa upadesha karate haim, tahaam shishya shankaa karataa hai ki, he guro ! pancha bhoota kaa shareera hee aatmaa hai aura panchabhootonke hee paancha vishaya haim, so ina panchabhootom kaa jo svabhaava hai usa kaa kadaapi tyaaga naheem ho sakataa, kyonki pri’thvee se gandha kaa yaa gandha se pri’thvee kaa kadaapi viyoga naheem ho sakataa hai, kintu ve donom ekaroopa hokara rahate haim, isee prakaara rasa aura jala, agni aura roopa, vaayu aura sparsha, shabda aura aakaasha hai, arthaat shabdaadi paancha vishayom kaa tyaaga to taba ho sakataa hai jaba pancha bhootom kaa tyaaga hotaa hai aura yadi pancha bhoota kaa tyaaga hoya to shareerapaata ho jaavegaa phira upadesha grahana karanevaalaa kauna rahegaa ? tathaa muktisukha ko kauna bhogegaa ? arthaat vishaya kaa tyaaga to kadaapi naheem ho sakataa isa shankaa ko nivaarana karane ke artha asht’aavakrajee uttara dete haim-he shishya ! pri’thvee, jala, teja, vaayu aura aakaasha tathaa ina ke dharma jo shabda, sparsha, roopa, rasa aura gandha so too naheem hai isa paanchabhautika shareera ke vishaya mem too ajnyaana se ahambhaava ( maim hoom, meraa hai ityaadi ) maanataa hai ina kaa tyaaga kara arthaat isa shareera ke abhimaana kaa tyaaga kara de aura vishayom ko anaatmadharma jaanakara tyaaga kara de. aba shishya isa vishaya mem phira shankaa karataa hai ki, he guro ! maim gauravarna hoom, sthoola hoom kri’shnavarna hoom, roopavaana hoom, pusht’a hoom, kuroopa hoom, kaanaa hoom, neecha hoom, isa prakaara kee prateeti isa paanchabhautika shareera mem anaadi kaala se saba hee purushom ko ho jaatee hai, phira tumane jo kahaa ki, too deha naheem hai so isa mem kyaa yukti hai ? taba asht’aavakra bole ki, he shishya ! avive kee purusha ko isa prakaara prateeti hotee hai, vivekadri’sht’i se too deha indrayaadi kaa drasht’aa aura deha indriyaadi se pri’thaka hai. jisa prakaara ghat’a ko dekhanevaalaa purusha ghat’a se pri’thaka hotaa hai, usee prakaara aatmaako bhee sarva dosharahita aura saba kaa saakshee jaana . isa vishaya mem nyaayashaastravaalom kee shankaa hai, ki, saakshipanaa to buddhi mem rahataa hai, isa kaarana buddhi hee aatmaa ho jaayagee, isa kaa samaadhaana yaha hai ki, buddhi to jad’a hai aura aatmaa chetana maanaa hai, isa kaarana jad’a jo buddhi so aatmaa naheem ho sakataa hai, to aatmaa ko chaitanyasvaroopa jaana tahaam shishya prashna karataa hai ki, he guro ! chaitanyaroopa aatmaa ke jaanane se kyaa phala hotaa hai so kahiye ? tisa ke uttara mem asht’aavakrajee kahate haim ki, saakshee aura chaitanya jo aatmaa tisa ko jaanane se purusha jeevanmuktapada ko praapta hotaa hai, ya hee aatmajnyaana kaa phala hai, mukti kaa svaroopa kisee ke vichaara mem naheem aayaa hai, shat’ashaastrakaara apanee 2 buddhi ke anusaara mukti ke svaroopa kee kalpanaa karate haim. nyaayashaastravaale isa prakaara kahate haim ki, duh’khamaatra kaa jo atyanta naasha hai vahee mukti hai aura balavaan prabhaakaramataavalambee meemaamsakom kaa yaha kathana hai ki, samasta duh’khom kaa utpanna hone se pahile jo sukha hai vahee mukti hai, baudhamatavaalom kaa yaha kathana hai ki, deha kaa naasha honaa hee mukti hai, isa prakaara bhinna 2 kalpanaa karate haim, parantu yathaartha bodha naheem hotaa hai, kintu vedaantashaastra ke anusaara aatmajnyaana hee mukti hai isa kaarana asht’aavakramuni shishya ko upadesha karate haim…3..

yadi deham pri’thakkri’tya chiti vishraamya tisht’hasi .
adhunaiva sukhee shaanto bandhamukto bhavishyasi .. 4 ..

anvaya:- (he shishya ! ) yadi deham pri’thakkri’tya chiti vishraamya . tisht’hasi ( tahi ) adhunaa emva sukhee shaantah’ bandhamuktah’ bhavishyasi .. 4 ..

he shishya ! yadi too deha tathaa aatmaa kaa viveka kara ke alaga jaanegaaaura aatmaa ke vishaya mem vishraama kara ke chita ko ekaagra karegaa to too isa vartamaana hee manushyadeha ke vishaya mem sukha tathaa shaanti ko praapta hogaa arthaat bandhamukta kahiye kartri’tva ( kartaapanaa) bhoktri’tva ( bhoktaapanaa) aadi aneka anarthom se chhoot’a jaavegaa.. 4 ..

na tvam vipraadi ko varnom naashramee naakshagocharah’.
asangosi niraakaaro vishvasaakshee sukhee bhava ..5..

anvaya:- tvam vipraadikah’ varnah’ na aashramee na akshagocharah’ na (kintu, tvam ) asangah’ niraakaarah’ vishvasaakshee asi ( atah’ karmaasaktim vihaaya chiti vishraamya ) sukhee bhava ..5..

shishya prashna karataa hai ki, he guro ! maim to varnaashrama ke dharma mem hoom isa kaarana mujhe varnaashrama karma kaa karanaa yogya hai, arthaat varnaashrama ke karma karane se aatmaa ke vishaya mem vishraama kara ke mukti kisa prakaara hogee ? taba tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, too braahmana aadi naheem hai, toobrahmachaaree aadi kisee aashrama mem naheem hai. tahaam’ shishya prashna karataa hai ki, maim braahmana hoom, maim samnyaasee hoom ityaadi pratyaksha hai, isa kaarana aatmaa hee varnashramee hai. tahaam guru samaadhaana karate haim ki, aatmaa kaa indriya tathaa antah’karana kara ke pratyaksha naheem hotaa hai aura jisa kaa pratyaksha hotaa hai vaha deha hai, tahaam shishya phira prashna karataa hai ki, maim kyaa vastu hoom ? tahaam gurusamaadhaana karate haim ki, too asanga arthaat dehaadika upaadhi yathaa aakaararahita vishva kaa saakshee aatmasvaroopa hai, arthaat tujha mem varnaashramapanaa naheem hai, isa kaarana karmom ke vishaya mem aasakti na kara ke chaitanyaroopa aatmaa ke vishaya mem vishraama kara ke paramaananda ko praapta ho ..5..

dharmaadharmau sukham duh’kham maanasaani na te vibho.
na kartaasi na bhoktaasi mukta evaasi sarvadaa .. 6 ..

anvaya:- he vibho ! dharmaadharmau sukham duh’kham maanasaani te na (tvam ) kartaa na asi bhoktaa na asi (kintu ) sarvadaa mukta eva asi .. 6 ..

tahaam shishya prashna karataa hai ki, vedokta varnaashrama ke karmom ko tyaagakara aatmaa ke vishem vishraama karanemem bhee to adharmaroopa pratyavaaya hotaa hai, tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, he shishya ! dharma, adharma, sukha aura duh’kha yaha to mana kaa sankalpa hai. tisa kaarana tina dharmaadhamaadi ke saatha teraa trikaalamem bhee sambandha naheem hai. too kartaa naheem hai, too bhoktaa naheem hai, kyonki vihita athavaa nishiddha karma karataa hai vahee sukha duh’kha kaa bhoktaa hai . so tujha mem naheem hai kyonki toom to shuddhasvaroopa hai, aura sarvadaa kaalamukta hai . ajnyaana kara ke bhaasanevaale sukha duh’kha aatmaa ke vishem aashraya karake hee nivri’tta ho jaate haim ..6..

e ko drasht’aasi sarvasya muktapraayo’si sarvadaa.
ayameva hite bandho drasht’aaram pashyaseetaram ..7..

anvaya:- ( he shishya ! tvam ) sarvasya drasht’aa ekah’ asi sarvadaa muktapraayah’ asi hi te ayam eva bandhah’ (yam ) drasht’aaram itaram pashyasi ..7..

tahaam shishya prashna karataa hai ki, shuddha, eka, nitya mukta aisaa jo aatmaa hai tisa kaa bandhana kisa nimitta se hotaa hai ki, jisa bandhana ke chhut’aana ke artha bad’e 2 yogee purusha yatna karate haim ? tahaam guru samaadhaana karate haim ki, he shishya ! too adviteeya sarvasaakshee sarvadaa mukta hai, too jo drasht’aa ko drasht’aa na jaanakara anya jaanataa hai ya hee bandhana hai . sarva praaniyom mem vidyamaana aatmaa eka hee hai aura abhimaanee jeeva ke janmajanmaantara grahana karanepara bhee aatmaa sarvadaa mukta hai . tahaam shishya prashna karataa hai ki, phira samsaarabandha kyaa vastu hai ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, yaha pratyaksha dehaabhimaana hee samsaarabandhana hai arthaat yaha kaarya karataa hoom, yaha bhoga karataa hoom ityaadi jnyaana hee samsaarabandhana hai, vaastava mem aatmaa nirlepa hai, tathaapi deha aura mana ke bhoga ko aatmaa kaa bhoga maanakara baddhasaa ho jaataa hai ..7..

aham kataityahamaanamahaakri’shnaahidamshitah’.
naaham karteti vishvaasaamri’tam peetvaa sukhee bhava..8..

anvaya:- (he shishya ! ) aham kartaa iti ahammaanamahaakri’shnaahindamshitah’ ( tvam ) aham kartaa na iti vishvaasaamri’tam peetvaa sukhee bhava ..8..

yahaantaka bandhahetu kaa varnana kiyaa aba anartha ke hetu kaa varnana karate hue anartha kee nivri’tti aura paramaananda ke upaaya kaa varnana karate haim. maim kartaa hoom’ isa prakaara ahankaararoopa mahaakaala sarpa se too kaat’aa huaa hai isa kaarana maim kartaa naheem hoom isa prakaara vishvaasaroopa amri’ta peekara sukhee ho . aatmaabhimaanaroopa sarpa ke visha se jnyaanarahita aura jarjareebhoota haaa hai, yaha bandhana jitane dinontaka rahegaa tabataka kisee prakaara sukha kee praapti naheem hogee; jisa dina yaha jaanegaa ki, maim dehaadi koee vastu naheem hoom, maim nirlipta hoom usa dina kisee prakaara kaa moha sparsha naheem kara sakegaa ..8..

e ko vishuddhabodho’hamiti nishchayavahninaa.
prajvaalyaajnyaanagahanam veetashokah’sukhee bhava..9..

anvaya:- ( he shishya ! ) aham vishuddhabodhah’ ekah’ ( asmi) iti nishchayavahninaa ajnyaanagahanam prajvaalya veetashokah’ ( sana ) sukhee bhava ..9..

tahaam shishya prashna karataa hai ki, aatmajnyaanaroopee amri’ta paana kisa prakaara karoom ? tahaam guru samaadhaana karate haim ki he shishya ! maim eka hoom arthaat mere vishem sajaati vijaati kaa bheda naheem hai aura svagatabheda bhee naheem hai, kevala eka vishuddhabodha aura svaprakaasharoopa hoom, nishchayaroopee agni se ajnyaanaroopee vana kaa bhasma kara ke shoka, moha, raaga, dvesha, pravri’tti, janma, mri’tyu ina ke naasha honepara shokarahita hokara paramaananda ko praapta ho ..9..

yatra vishvamidam bhaati kalpitam rajjusarpavat .
aanandaparamaanandah’sa bodhastvam sukhanchara .. 10 ..

anvaya:- yatra idam vishvam rajjusarpavat kalpitam bhaati sah’ aanandaparamaanandah’ bodhah’ tvam sukham chara .. 10 ..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, aatmajnyaana se ajnyaanaroopee vana ke bhasma honepara bhee satyaroopa samsaara kee jnyaana se nivri’tti na hone ke kaarana shokarahita kisa prakaara hooongaa ? taba guru samaadhaana karate haim ki, he shishya ! jisa prakaara rajju ke vishem sarpa kee prateeti hotee hai aura usa kaa bhrama prakaasha hone se nivri’tti ho jaatee hai, tisa prakaara brahma ke vishem jagat kee prateeti ajnyaanakalpita hai jnyaana hone se nasht’a ho jaatee hai. too jnyaanaroopa chaitanya aatmaa hai, isa kaarana sukhapoorvaka vichara . jisa prakaara svapna mem kisee purusha ko simha maarataa hai to vaha baraa duh’khee hotaa hai parantu nidraa ke doora honepara usa kalpita duh’kha kaa jisa prakaara naasha ho jaataa hai tisa prakaara too jnyaana se ajnyaana kaa naasha kara ke sukhee ho . tahaam shishya prashna karataa hai, ki, he guro ! duh’kharoopa jagat ajnyaana se prateeta hotaa hai aura jnyaana se usa kaa naasha ho jaataa hai parantu sukha kisa prakaara praapta hotaa hai ? taba guru samaadhaana karate haim ki he shishya ! jaba duh’kharoopee samsaara ke naasha honepara aatmaa svabhaava se hee aanandasvaroopa ho jaataa hai, manushyaloka se tathaa devaloka se aatmaa kaa aananda parama utkri’sht’a aura aura atyanta adhika hai shrutimem bhee kahaa hai, “etasyaivaanandasyaanyaani bhootaani maatramupajeevanti “ iti..10..

muktaabhimaanee mukto hi baddho baddhaabhimaanyapi .
kimvadanteehasatyeyam yaa matih’saa gatirbhavet .. 11 ..

anvaya:- iha muktaabhimaanee muktah’ api baddhaabhimaanee baddhah’ hi yaa matih’ saa gatih’ bhavet iyam kimvandatee satyaa .. 11 ..

shishya shankaa karataa hai ki, yadi sampoorna samsaara rajju ke vishaya mem sarpa kee samaana kalpita hai, vaastava mem aatmaa paramaanandasvaroopa hai to bandha moksha kisa prakaara hotaa hai ? tahaam guru samaadhaana karate haim ki, he shishya ! jisa purusha ko guru kee kri’paa se yaha nishchaya ho jaataa hai ki, maim muktaroopa hoom vahee mukta hai aura jisa ke oopara sadguru kee kri’paa naheem hotee hai aura vaha yaha jaanataa hai ki, maim alpajnya jeeva aura samsaarabandhana mem bandhaa huaa hoom vahee baddha hai, kyonki bandha aura moksha abhimaana se hee utpanna hote hai arthaat maranasamaya mem jaisaa abhimaana hotaa hai vaisee hee gati hotee hai yaha baata shruti, smri’ti, puraana aura jnyaanee purusha pramaana maanate haim ki, “marane yaa matih’ saa gatih’” soee geetaamem bhee kahaa hai ki, “ yam yam vaapi smaran bhaavam tyajatyante kalevaram . tam tamevaiti kaunteya sadaa tadbhaavabhaavitah’ ..” isa kaa abhipraaya yaha hai ki, shreekri’shnajee upadesha karate haim ki, he arjuna ! antasamaya mem jisa 2 bhaava ko smarana karataa huaa purusha shareera ko tyaagataa hai tasa 2 bhaavanaa se tisa 2 gatiko hee praapta hotaa hai. shrutimem bhee kahaa hai ki “ tam vidyaakarmanee samaarabhete poorvaprajnyaa cha” isa kaa bhee ya hee abhipraaya hai aura bandha tathaa moksha abhimaana se hote haim vaastava mem naheem. yaha vaartaa pahale kaha aaye haim to bhee doosaree baara shishya ko bodha hone ke artha kahaa hai isa kaarana koee dosha naheem hai kyonki aatmajnyaana atyanta kat’hina hai ..11..

aatmaa saakshee vibhuh’poornae ko muktashchidakriyah’ .
asangonih’spri’hah’ shaantobhramaatsamsaaravaaniva..12..

anvaya:- saakshee vibhuh’ poornah’ ekah’ muktah’ chit akriyah’ asangah’ nih’spri’hah’ shaantah’ aatmaa bhramaat samsaaravaana iva (bhaati )..12..

yeevaatmaa ke bandha aura moksha paaramaarthika haim isa taarkika kee shankaa ko doora karane ke nimitta kahate haim ki, ajnyaana se deha ko aatmaa maanaa hai tisa kaarana vaha samsaaree prateeta hotaa hai parantu vaastava mem aatmaa samsaaree naheem hai, kyonki aatmaa to saakshee hai aura ahankaaraadi anta:karana ke dharma ko jaananevaalaa hai aura vibhu arthaat naanaa prakaara kaa samsaara jisa se utpanna huaa hai, sarva kaa anusht’haana hai, sampoorna vyaapaka hai, eka arthaat svagataadika teena bhedom se rahita hai, mukta arthaat maayaa kaa kaarya jo samsaara tisa ke bandhana se rahita, chaitanyaroopa, akriya, asanga, nispri’ha arthaat vishaya kee ichchhaa se rahita hai aura shaanta arthaat pravri’ttinivri’ttirahita hai isa kaarana vaastava mem aatmaa samsaaree naheem hai .. 12..

koot’astham bodhamadvaitamaatmaanam paribhaavaya .
abhaasohambhramammuktvaabhaavambaahyamathaantaram .. 13 ..

anvaya:- abhaasah’ aham (iti) bhramam atha baahyam antaram bhaavam muktvaa aatmaanam koot’astham bodham advaitam paribhaavaya .. 13 ..

maim deharoopa hoom, stree putraadika mere haim, maim sukhee hoom, duh’khee hoom yaha anaadi kaala kaa ajnyaana eka baara aatmajnyaana ke upadesha se nivri’tta naheem ho sakataa hai. vyaasajeene bhee kahaa hai “aavri’ttirasakri’dupadeshaat” “shrotavyamantavya” .. ityaadi shruti ke vishaya mem baarambaara upadesha kiyaa hai, isa kaarana shravana mananaadi baarambaara karane chaahiye, isa pramaana ke anuptaara asht’aavakamuni utsita vaasanaaom kaa tyaaga karate hue baarambaara advaita bhaavanaa kaa upadesha karate haim ki, maim ahankaara naheem hoom, maim deha naheem hoom, streeputraadika mere naheem haim, maim sukhee naheem hoom, duh’khee naheem hoom, mood’ha naheem hoom ina baahya aura antara ko bhaavanaaom kaa tyaaga kara ke koot’astha arthaat nirvikaara bodharoopa advaita aatmasvaroopa kaa vichaara kara ..13..

dehaabhimaanapaashena chirambaddo’si putraka.
bodho’ham jnyaanakhad’gena tannih’ kri’tya sukhee bhava..14..

anvaya:- hai putraka ! dehaabhimaanapaashena chiram baddhah’ asi ( atah’ ) aham bodhah’ (iti) jnyaanakhad’gena tam nih’kri’tya sukhee bhava .. 14 ..

anaadi kaala kaa yaha dehaabhimaana eka baara upadesha karane se nivri’tta naheem hotaa hai isa kaarana guru upadesha karate haim ki, he shishya ! anaadikaala se isa samayataka dehaabhimaanaroopee phaam’see se too dri’d’ha bandhaa huaahai, aneka janmommem bhee usa bandhana ke kaat’ane ko too samartha naheem hogaa isa kaarana, shuddha vichaara baarambaara kara ke ‘maim bodharoopa’ akhand’a paripoorna aatmaroopa hoom, isa jnyaanaroopee khad’ga ko haatha mem lekara usa phaam’see ko kaat’akara sukhee ho ..14..

nih’sango nishkriyo’si tam svaprakaasho niranjanah’ .
ayameva hi te bandhah’ samaadhimanutisht’hasi ..15..

anvaya:- (he shishya ! ) tvam ( vastutah’ ) svaprakaashah’ niranjanah’ nih’sangah’ nishkriyah’ asi (tathaapi ) hi te bandhah’ ayam eva ( yat ) samaadhim anutisht’hasi .. 15 ..

kevala chitta kee vri’tti kaa nirodharoopa samaadhi hee bandhana kee nivri’tti kaa hetu hai isa paatanjalamata kaa khand’ana karate haim ki, paatanjalayogashaastra mem varnana kiyaa hai ki, jisa ke antah’karana kee vri’tti viraama ko praapta ho jaatee hai usa kaa moksha hotaa hai so yaha baata kalpanaamaatra hee hai arthaat too antah’karana kee vri’tti ko jeetakara savikalpaka hat’hasamaadhi mata kara kyonki too nih’sanga kriyaarahita svaprakaasha aura nirmala hai isa kaarana savikalpa hat’hasamaadhi kaa anusht’haana bhee teraa bandhana hai, aatmaa sadaa shuddha mukta hai tisa kaarana bhraantiyukta jeeva ke chitta ko sthira karane ke nimitta samaadhi kaa anusht’haana karane se aatmaa kee haani vri’ddhi kuchha naheem hotee hai jisa ko siddhi laabha arthaat aatmajnyaana ho jaataa hai usa ko anya samaadhika anusht’haana se kyaa prayojana hai ? isa kaarana hee raajaa janaka ke prati asht’aavaka varnana karate haim ki, too jo samaadhi kaa anusht’haana karataa hai ya hee teraa bandhana hai, parantu aatmajnyaanaviheena purusha ko jnyaanapraapti ke nimitta samaadhi kaa anusht’haana karanaa aavashyaka hai .. 15..

tvayaa vyaaptamidam vishvam tvayi protam yathaarthatah’ .
shuddhabuddhasvaroopastvam maa gamah’kshudrachittataam..16..

anvaya:- (he shishya ! ) idam vishvam tvayaa vyaaptam tvayi protam yathaarthatah’ shuddhabuddha svaroopah’ tvam kshudrachittataam maa gamah’ ..16..

aba shishya kee vipareeta buddhi ko nivaarana karane ke nimitta guru upadesha karate haim ki, he shishya ! jisa prakaara suvarna ke kat’aka kund’ala aadi suvarna se vyaapta hote haim isee prakaara yaha dri’shyamaana samsaara tujha se vyaapta hai aura jisa prakaara mri’ttikaa ke vishaya mem ghat’a sharaava aadi kiyaa huaa hotaa hai tisee prakaara yaha sampoorna samsaara tere vishaya mem prota hai, he shishya ! yathaartha vichaara kara ke too sarva prapancharahita hai tathaa shuddha buddha chidroopa hai, too chitta kee vri’tti ko vipareeta mata kara ..16..

nirapeksho nirvikaaro nirbharah’ sheetalaashayah’.
agaadhabuddhirakshubdho bhava chinmaatravaasanah’ .. 17..

anvaya:- (he shishya ! tvam ) nirapekshah’ nirvikaarah’ nirbharah’ sheetalaashayah’ agaadhabuddhih’ akshubdhah’ chinmaatravaasano bhava .. 17..

isa deha ke vishaya mem chhah’ urmee tathaa chhah’ bhaavavikaara prateeta hote haim so too naheem hai kintu una se bhinna aura nirapeksha arthaat ichchhaarahita hai, tahaam shishya aashankaa karataa hai ki, he guro! chhah’ urmee aura chhah’ bhaavavikaarom ko vistaarapoorvaka varnana karo tahaam guru varnana karate haim ki, he shishya ! kshudhaa, pipaasaa (bhookha pyaasa ) ye do praana kee oormee arthaat dharma haim aura tisee prakaara shoka tathaa moha ye do mana kee oormee haim. tisee prakaara janma aura marana ye do deha kee oormee haim, ye jo chhah’ oormee haim so too naheem hai aba chhah’ bhaavavikaarom ko shravana kara “jaayate, asti, vardhate, viparinamate, apaksheeyate, vinashyati” ye chhah’ bhaava sthooladeha ke vishem rahate haim so too naheem hai too to una kaa saakshee arthaat jaananevaalaa hai, tahaam shishya prashna karataa hai ki, he guro ! maim kauna aura kyaa hoom so kri’paa kara ke kahiye. tahaam guru kahate haim ki, he shishya ! too nirbhara arthaat sachchidaanandaghanaroopa hai, sheetala arthaat sukharoopa hai, too agaadhabuddhi arthaat jisa kee buddhi kaa koee paara na paa sa ke aisaa hai aura akshubdha kahiye kshobharahita hai isa kaarana too kriyaa kaa tyaaga kara ke chaitanyaroopa ho ..17..

saakaaramanri’tam viddhi niraakaarantu nishchalam.
etattatvopadeshena na punarbhavasambhavah’..18..

anvaya:- (he shishya !) saakaaram anri’tam niraakaara tu nishchalam viddhi etattattvopadeshena punarbhava sambhavah’ na .. 18..

shreeguru asht’aavakramunine prathama eka shloka mem moksha kaa vishaya dikhaayaa thaa ki, “vishayaan vishavattyaja” aura “satyam peeyooshavadbhaja” isa prakaara prathama shloka mem saba upadesha diyaa. parantu vishayom ke vishatulya hone mem aura satyaroopa aatmaa ke amri’tatulya hone mem koee hetu varnana naheem kiyaa so 17 vem shloka ke vishaya mem isa kaa varnana kara ke aatmaa ko satya aura jagat ko adhyasta varnana kiyaa hai. darpana ke vishem deekhataa huaa pratibimba adhyasta hai, yaha dekhane maatra hotaa hai satya naheem, kyonki darpana ke dekhane se jo purusha hotaa hai usa kaa shuddha pratibimba deekhataa hai aura darpana ke hat’aana se yaha pratibimba purusha mem leena ho jaataa hai isa kaarana aatmaa satya hai aura usa kaa jo jagat vaha buddhiyoga se bhaasataa hai tisa jagat ko vishatulya jaana aura aatmaa ko satya jaana taba moksharoopa purushaartha siddha hogaa isa kaarana aba teena shlokom se jagat kaa mithyaatva varnana karate haim ki-he shishya ! saakaara jo deha tisa ko aadi le sampoorna padaartha mithyaa kalpita haim aura niraakaara jo aatmatattva so nishchala hai aura trikaala mem satya hai, shrutimem bhee kahaa hai “ nityam vijnyaanamaanandam brahma “ isa kaarana chinmaatraroopa tatva ke upadesha se aatmaa ke vishem vishraama karane se phira samsaara mem janma naheem hotaa hai arthaat moksha ho jaataa hai .. 18..

yathaivaadarshamadhyasthe roope’ntah’ paritastu sah’ .
tathaivaasminshareere’ntah’ paritah’ parameshvarah’19..

anvaya:- yathaa eva aadarshamadhyasthe roope antah’ paritah’ tu sah’ (vyaapya varttate ) tathaa eva asmin shareere antah’ paritah’ parameshvarah’ (vyaapya sthitah’)..19..

aba guru asht’aavakrajee varnaashramadharmavaalaa jo sthoola shareera hai tisa se aura punyaapunyadharmavaalaa jo lingashareera hai tisa se vilakshana paripoorna chaitanyasvaroopa kaa dri’sht’aantasahita upadesha karate haim ki, he shishya ! varnaashramadhamaroopa sthoolashareera tathaa punyapaaparoopee lingashareera yaha donom jad’a haim so aatmaa naheem ho sakate haim kyonki aatmaa to vyaapaka hai isa vishaya mem dri’sht’aanta dikhaate haim ki, jisa prakaara darpana mem pratibimba pad’ataa hai, usa darpana ke bheetara aura baahara eka purusha vyaapaka hotaa hai. tisee prakaara isa sthoola shareera ke vishem eka hee aatmaa vyaapa rahaa hai so kahaa bhee hai “yatra vishvamidam bhaati kalpitam rajju sarpavat “ arthaat jisa paramaatmaa ke vishem yaha vishva rajju ke vishem kalpita sarpa kee samaana prateeta hotaa hai, vaasta mem mithyaa hai .. 19..

ekam sarvagatam vyoma bahirantaryathaa ghat’e.
nityam nirantaram brahma sarvabhootagane tathaa..20..

anvaya:- yathaa sarvagatam ekam vyoma ghat’e bahih’ antah’ vartate tathaa nityam brahma sarvabhootagane nirantaram vartate .. 20 ..

oopara ke shloka mem kaancha kaa dri’sht’aanta diyaa hai tisa mem samshaya hotaa hai ki, kaancha mem deha poornareetise vyaapta naheem hotaa hai tisee prakaara deha mem kaancha poorna reetise vyaapta naheem hotee hai kaarana doosaraa dri’sht’aanta kahate haim ki, jisa prakaara aakaasha hai, vaha ghat’aadi sampoorna padaarthom mem vyaapa rahaa hai, tisee prakaara akhand’a avinaashee brahma hai vaha sampoorna praaniyom ke vishem antara mem tathaa baahara mem vyaapa rahaa hai, isa vishaya mem shruti kaa bhee pramaana hai, “ esha ta aatmaa sarvasyaantarah’” isa kaarana jnyaanaroopee khara ko lekara dehaabhimaanaroopee phaam’see ko kaat’akara sukhee ho ..20..

iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam saanvayabhaashaat’eekayaa sahitamaatmaanubhavopadeshavarnanamnaama prathamam prakaranam samaaptam .. 1..

=====
atha dviteeyam prakaranam 2.

aho niranjanah’ shaanto bodho’ham prakri’teh’ parah’.
etaavantamaham kaalam mohenaiva vid’ambitah’..1..

anvaya:- aho aham niranjanah’ shaantah’ prakri’teh’ parah’ bodhah’ ( asmi ) aham etaavantam kaalam mohena vid’ambitah’ eva ..1..

shreeguru ke vachanaroopee amri’ta paanakara tisa se aatmaa kaa anubhava huaa, isa kaarana shishya apane guru ke prati aatmaanubhava kahataa hai ki, he guro baraa aashcharya deekhane mem aataa hai ki, maim to niranjana hoom, tathaa sarva_upaadhirahita hoom, shaanta arthaat sarvavikaararahita hoom tathaa prakri’tise pare arthaat maayaa ke andhakaara se rahita hoom, aho ! aaja dinaparyanta guru kee kri’paa naheem thee isa kaarana bahuta moha thaa aura deha aatmaa kaa viveka naheem thaa tisa se duh’khee thaa aba aaja sadguru ko kri’paa huee so parama aananda ko praapta huaa hoom..1..

yathaa prakaashayaamye ko dehamenam tathaa jagat .
atomama jagat sarvamathavaa na cha kinchana..2..

anvaya:- yathaa ( aham ) eka: (eva) jagat prakaashayaami tathaa enama deham (prakaashayaami) atah’ sarvam jagata mama athavaa cha kinchana na ..2..

oopara ke shloka mem shishyane apanaa moha guru ke paasa varnana kiyaa . aba guru ko kri’paa se deha aatmaa kaa viveka praapta huaa tahaam samaadhaana karataa hai ki, he guro! maim jisa prakaara sthoola shareera ko prakaasha karataa hoom tisa hee prakaara jagat ko bhee prakaasha karataa hoom, tisa kaarana deha jad’a hai tisa hee prakaara jagat bhee jad’a hai. yahaam shankaa hotee hai ki, shareera jad’a aura aatmaa chaitanya hai tina donom kaa sambandha kisa prakaara hotaa hai ? tisa kaa samaadhaana karate haim ki, bhraantise deha ke vishaya mem mamatva maanaa hai yaha ajnyaanakalpita hai, deha ko aadilekara bandhaa jagat dri’shya padaartha hai, tisa kaarana mere vishaya mem kalpita hai, phira yadi satya vichaara kare to dehaadika jagat hai hee naheem, jagat kee utpatti aura pralaya yaha donom ajnyaanakalpita haim, tisa kaarana deha se para aatmaa shuddha svaroopa hai..2..

sashareeramahovishvam parityajya mayaa’dhunaa.
kutashchitkaushalaadevaparamaatmaavilokyate..3..

anvaya:- aho adhunaa sashareeram vishvam parityajya kutashchita kaushalaat eva mayaa paramaatmaa vilokyate ..3..

shishya aashankaa karataa hai ki, lingashareera aura kaarana shareera ina donom kaa viveka tau huaa hee naheem phira prakri’tise para aatmaa kisa prakaara jaanaa jaayagaa ? tahaam guru samaadhaana karate haim ki, lingashareera, kaaranashareera, tathaa sthoolashareera sahita sampoorna vishva hai tahaam guru shaastra ke upadesha ke anusaara tyaagakara ke aura una guru shaastra kee kri’paa se chaatuyataa ko praapta huaa hoom tisa kaarana parama shresht’ha aatmaa jaanana mem aataa hai arthaat adhyaatma vedaantavidyaa praapta hotee hai ..3..

yathaanatoyatobhinnaastarangaah’phenabuddhadaah’ .
aatmanonatathaabhinnavishvamaatmavinirgatam .. 4..

2 anvaya:- yathaa toyatah’ tarangaah’ phenavuddhadaah’ bhinnaah’ na tathaa aatmavinirgatam vishvam aatmanah’ bhinnam na .. 4..

shareera tathaa jagat aatmaa se bhinna hogaa to dvaitabhaava siddha ho jaayagaa, aisee shishya kee shankaa karanepara usa ke uttara mem dri’sht’aanta kahate haim ki, jisa prakaara taranga, jhaaga bulabule jala se alaga naheem hote haim parantu una teenom kaa kaarana eka jalamaatra hai tisa hee prakaara trigunaatmaka jagat aatmaa se utpanna huaa hai aatmaa se bhinna naheem hai jisa prakaara taranga, jhaaga aura bulabulom mem jala vyaapta hai tisa hee prakaara sarva jagat mem aatmaa vyaapaka hai, aatmaa se bhinna kuchha naheem hai ..4..

tantumaatrobhavedevapat’oyadvichaaritah’ .
aatmatanmaatramevedantadvishvavichaaritam ..5..

anvaya:- yadata vichaaritah’ pat’ah’ tantumaatrah’ eva bhavet tadvat vichaaritam idam vishvam aatmatanmaatram eva ..5..

sarva jagat aatmasvaroopa hai tisa ke niroopana karane ke artha doosaraa dri’sht’aanta kahate haim ki, vichaaradri’sht’i ke binaa dekhe to vastra sootra se pri’thak prateeta hotaa hai, parantu vichaaradri’sht’i se dekhanepara vastra sootraroopa hee hai, isee prakaara ajnyaanadri’sht’i se jagat brahma se bhinna prateeta hotaa hai, parantu shuddhavichaarapoorvaka dekhana se sampoorna jagat aatmaroopaheem hai, siddhaanta yaha hai ki, jisa prakaara vastra mem sootra vyaapaka hai, tisee prakaara jagat mem brahma vyaapaka hai..5..

yathaivekshurasekri’ptaatenavyaaptavashakaraa ..tathaa
vishvamayikri’ptamayaavyaaptanirantaram ..6..

anvaya:- yathaa ikshura se klri’ptaa sharkaraa tena eva vyaaptaa tathaa eka mayi kri’ptam vishvam nirantaram mayaa vyaaptam .. 6 ..

aatmaa sampoorna jagat mem vyaapaka hai isa vishaya mem teesaraa dri’sht’aanta dikhaate haim, jisa prakaara ikshu (paund’aa) ke rasa ke vishaya mem sharkaraa rahatee hai aura sharkaraa ke vishaya mem rasa vyaapta hai, tisee prakaara paramaanandaroopa aatmaa ke vishaya mem jagat adhyasta hai aura jagata ke vishaya mem nirantara aatmaa vyaapta hai, tisa kaarana vishva bhee aanandasvaroopa hee hai. tisa kara ke “asti, bhaati, priyam, “ isa prakaara aatmaa sarvatra vyaapta hai ..6..

aatmaajnyaanaajagadbhaatiaatmajnyaanaanabhaasate.
rajjvajnyaanaadahibhaantitajjnyaanaadbhaasatenahi 7..

anvaya:- jagat aatmaajnyaanaat maati aatmajnyaanaat na bhaasate hi rajjvajnyaanaat ahih’ bhaati tajjnyaanaat na bhaasate .. 7 ..

shishya prashna karataa hai ki, he guro ! yadi jagat aatmaa se bhinna naheem hai to bhinna prateeta kisa prakaara hotaa hai ? tahaam guru uttara dete haim ki, jaba aatmajnyaana naheem hotaa hai, taba jagat bhaasataa hai aura jaba aatmajnyaana ho jaataa hai, taba jagat koee vastu naheem hai, tahaam dri’sht’aanta dikhaate haim ki, jisa prakaara andhakaara mem paree huee rajju ama se sarpa prateeta hone lagataa hai aura jaba deepaka kaa prakaasha hotaa hai taba nishchaya ho jaataa hai ki, yaha sarpa naheem hai ..7..

prakaashomenijaroopanaatirikto’smyahantatah’.
yadaaprakaashatevishvantadaahambhaasaevahi ..8..

anvaya:- prakaashah’ me nijam roopam aham tatah’ atirikta na aasmi . hi yadaa vishva prakaashate tadaa aham bhaasah’ eva ..8..

yisa ko aatmajnyaana naheem hotaa hai usa ko prakaasha bhee naheem hotaa hai, phira jagat kee prateeti kisa prakaara hotee hai ? isa prashna kaa uttara kahate haim ki, nitya bodharoopa prakaasha meraa (aatmaa kaa ) svaabhaavika svaroopa hai, isa kaarana maim (aatmaa) prakaasha se bhinna naheem hoom, yahaam shankaa hotee hai ki, aatmachaitanya jaba jagat kaa prakaasha hai to usa ko ajnyaana kisa prakaara rahataa hai ? isa kaa samaadhaana yaha hai ki, jisa prakaara svapna mem chaitanya avidyaa kee upaaghi se kalpita vishayasukha ko satya maanate haim, tisa se chaitanya mem kisee prakaara kaa bodha naheem hotaa hai, aatmachaitanya sarvakaala mem hai parantu guru ke mukha se nishchayapoorvaka samajhe binaa ajnyaana kee nivri’tti naheem hotee hai aura aatmaa satya hai yaha vaartaa vedaadi shaastrasammata hai, arthaat jagat ko aatmaa prakaasha karataa hai yaha siddhaanta hai..8..

aho vikalpitam vishvamajnyaanaanmayibhaasate.
roopyam shuktau phanee rajjau vaari sooryakareyathaa ..9..

anvaya:- aho yathaa shuktau roopyam rajau phanee sooryakare vaari ( tathaa ) ajnyaanaat vikalpitam vishvam mayi bhaasate ..9..

shishya vichaara karataa hai ki, maim svaprakaasha hoom tathaapi ajnyaana se mere vishem vishva bhaasataa hai, yaha baraa hee aashcharya hai, tisa kaa dri’sht’aanta ke dvaaraa samaadhaana karate haim ki, jisa prakaara bhraantise seepee mem rajata kee prateeti hotee hai, jisa prakaara rajju mem sarpa kee prateeti hotee hai tathaa jisa prakaara soorya kee kiranom mem jala kee prateeti hotee hai tisee prakaara ajnyaana se kalpita vishva mere vishebhaasataa hai ..9..

matto vinirgatam vishvam mayyeva layameshyati.
mri’di kumbhojale beechikanakekat’akam yathaa .. 10..

anvaya:- idam vishvam mattah’ vinirgatam mayi eva layam eshyati yathaa kumbhah’ mri’di veechih’ jale kat’akam kana ke .. 10..

shishya aashankaa karataa hai ki, saankhyashaastravaalom ke mataanusaara to jagat maayaa kaa vikaara hai isa kaarana jagat maayaasakaasha se utpanna hotaa hai aura anta mem maayaa ke vi hee leena ho jaataa hai aura aatmaa sakaasha se utpanna naheem hotaa hai ? isa shankaa kaa guru samaadhaana karate haim ki, yaha maayaasahita jagat aatmaa ke sakaasha se utpanna huaa hai aura anta mem maayaa ke visha hee leena hogaa, tahaam dri’sht’aanta dete haim ki, jisa prakaara ghat’a mri’ttikaa mem se utpanna hotaa hai aura anta mem mri’ttikaa ke visha hee leena ho jaataa hai aura jisa prakaara taranga jala mem se utpanna hote haim aura anta mem jala ke vi hee leena ho jaate haim tathaa jisa prakaara kat’aka kund’alaadi suvarname se utpanna hote haim aura suvarnamem hee anta mem leena ho jaate haim. tisee prakaara maayaasahita jagata aatmaa ke sakaasha se utpanna hotaa hai aura anta mem maayaa ke vi hee leena ho jaataa hai, soee shrutimebheekahaa hai “yato vaa imaani bhootaani jaayante yena jaataani jeevanti yatprayantyabhisamvishanti “ ..10..

aho ahamnamo mahyam vinaasheeyasya naastime.
brahmaadistambaparyantanjagannaashepitisht’hatah’..11..

anvaya:- aho aham brahmaadistambaparyantam ( yat ) jagat ( tasya ) naashe api yasya me vinaashah’ na asti ( tasmai ) mahyam namah’ .. 11..

shishya aashankaa karataa hai ki, yadi jagat kaa upaadaana kaarana brahma hogaa taba to brahma ke vishem anityataa aavegee, jisa prakaara ghat’a phoot’ataa hai aura mri’ttikaa bikhara jaatee hai, tisee prakaara jagat ke nasht’a honepara brahma bhee chhina bhinna (vinaashee) ho jaayagaa ? isa shankaa kaa samaadhaana karate hue guru kahate haim ki, maim ( aatmaa brahma ) sampoorna upaadaana kaarana hoom, to bhee meraa naasha naheem hotaa hai yaha baraa aashcharya hai. suvarna kat’aka aura kund’ala kaa upaadaana kaarana hotaa hai aura kaska kund’ala ke t’oot’anepara suvarna vikaara ko praapta hotaa hai, parantu maim to jagat kaa vivartaavisht’haana hoom arthaat jisa prakaara rajju mem sarpa kee bhraanti honepara sarpa vivarta kahaataa hai aura rajju adhisht’haana kahaataa tisee prakaara jagat mere (aatmaake) vishem prateeti maatra hai, jisa prakaara doodha kaa dadhi vaastavika anyathaabhaava (parinaama) hotaa hai, tisa prakaara jagat meraa parinaama naheem hai, maim sampoorna jagat kaa kaarana aura avinaashee hoom, tisa kaarana maim apane svaroopa (aatmaa) ko namaskaara karataa hoom. pralayakaala mem brahmaa se lekara tri’naparyanta sampoorna jagat naasha ko praapta ho jaataa hai parantu meraa (aatmaakaa) naasha naheem hotaa hai, isa vishaya mem shruti kaa bhee pramaana hai “satyam jnyaanamanantam brahma “ arthaat brahma satya hai, jnyaanaroopa hai aura ananta hai ..11..

aho ahamnamomahyameko’handehavaanapiaavachinna
gantaa naagantaa vyaapya vishvamavasthitah’..12..

anvaya:- aho aham ( tasmai ) mahyam namah’ . ( yat ) dehavaan api ekah’ aham vishvam vyaapya avasthitah’ na vavit gantaa na aagantaa .. 12..

shishya aashankaa karataa hai ki, sukhaduh’kharoopee dehayukta aatmaa anekaroopa hai, tisa kaarana jaataa hai aura aataa hai, phira aatmaa kee sarvavyaapakataa kisa prakaara siddha hogee, tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, maim baraa aashcharyaroopa hoom usa kaarana maim apane (aatmaa) ko namaskaara karataa hoom. tahaam shishya prashna karataa hai ki, kyaa aashcharya hai ? tise guru uttara dete haim ki, maim (aatmaa) naanaa prakaara ke shareerom mem nivaasa kara ke naanaa prakaara ke sukha duh’kha ko bhogataa hoom, tathaapi mem ekaroopa hoom, tahaam dri’sht’aanta dikhaate haim ki, jisa prakaara jala se bhare hue aneka paatrom mem bhare hue jala ke vishem sheeta, ushna sugandha, durgandha, shuddha, ashuddha ityaadi aneka upaadhiyaam rahatee hai aura una anekom paatrom mem bhinna soorya ke pratibimba pad’ate haim, tathaapi vaha soorya eka hee hotaa hai aura jala kee sheeta ushnaadi upaadhiyom se rahita hotaa hai isee prakaara mem sampoorna vishva mem vyaapa rahaa hoom, tathaapi jagat kee sampoorna upaadhiyom se rahita hoomarthaat na koee jaataa hai na koee aataa hai aura jaataa hai aataa hai isa prakaara kee jo prateeti hai so ajnyaanavasha hai, vaastava mem naheem hai .. 12..

ahoahamnamomahyam dakshonaasteehamatsamah’ .
asamst’ashyashareerenayenavishvachirandhri’tam..13..

anvaya:- aham aho ( tasma ) mahyam namah’ iha mattamah’ (kah’ api ) dakshah’ na asti yena shareerena asamspri’shya (mayaa) chiram vishvam dhri’tam .. 13 ..

shishya shankaa karataa hai ki, jisa aatmaa kaa deha se sanga hai, vaha asanga kisa prakaara ho sakataa hai, tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, maim aashcharyaroopa hoom isa kaarana mere artha namaskaara hai, kyonki isa jagat mem meree samaana koee chatura naheem hai, arthaat aghat’a ghat’anaa karane mem maim chatura hoom, kyonki mem shareera mem rahakara bhee shareera se sparsha naheem karataa hoom aura shareerakaarya karataa hoom jisa prakaara aama dhri’ta ke pind’a mem leena na hokara bhee ghri’tapind’a ko galaakara rasaroopa kara detaa hai, usee prakaara sampoorna jagat mem maim leena naheem hotaa hoom aura sampoorna jagat ko chirakaala dhaarana karataa hoom ..13..

ahoanamomaayasyamenaastikinchana.
athavaayasyamasavaiyadraangmanasagocharam .. 14..

anvaya:- aho aham yasya me (paramaarthatah’ ) kinchana na asti athavaa yat vaangmanasagocharam ( tat ) sarvam yasya me ( sambadhei asti atah’ ) mahyam namah’ .. 14..

shishya aashankaa karataa hai ki, he guro! sambandhaka binaa jagat kisa prakaara dhaarana hotaa hai ? bheeta gri’ha kee chhata aadi ko dhaarana karatee hai parantu kaasht’ha aadi se usa kaa sambandha hotaa hai, so aatmaa binaa sambandha ke jagat ko kisa prakaara dhaarana karataa hai isa kaa guru samaadhaana karate haim ki, aho maim baraa aashcharyaroopa hoom isa kaarana apane svaroopa ko namaskaara karoom hoom, aashcharyaroopataa dikhaate haim ki, paramaarthadri’sht’i se to meraa kisee se sambandha naheem hai, aura vichaaradri’sht’i se dekho to mujha se bhinna bhee koee naheem hai aura yadi saamsaarikadri’sht’i se dekho to jo kuchha mana vaanee se vichaaraa jaataa hai vaha saba meraa sambandhee hai parantu vaha mithyaa sambandha hai, jisa prakaara suvarna tathaa kund’ala kaa sambandha hai, isee prakaara meraa aura jagat kaa sambandha hai arthaat meraa saba se sambandha hai bhee aura naheembho hai, isa kaarana aashcharyaroopa jo maim tisa mere artha namaskaara hai .. 14..

nyaanajnyeyantathaajnyaataatritayam naastivaastavam.
ajnyaanaadbhaatiyatredamso’hamasminiranjanah’ ..15..

anvaya:- jnyaanama jnyeyam tathaa jnyaataa (idam ) tritayam vaastavam na asti yatra idam ajnyaanaat bhaati sah’ aham niranjanah’ asmi..15..

triput’eeroopa jagat to satyasaa prateeta hotaa hai phira jagat kaa aura aatmaa kaa mithyaa sambandha kisa prakaara kahaa, isa shishya ko shankaa kaa guru samaadhaana karate haim ki, jnyaana jnyeya tathaa jnyaataa ina teenom kaa ikat’t’haa naama “triput’ee” hai, vaha triput’ee vaastavika arthaat satya naheem hai, tisa triput’ee kaa jisa mere ( aatmaa ke ) vi mithyaa sambandha arthaat ajnyaana se prateeta hai, vaha maim arthaat aatmaa to niranjana kahiye sampoorna prapancha se rahita hoom ..15..

dvaitamoolamahoduh’khamnaanyattasyaastibheshajam .
dri’shyametanmri’shaasameko’hanchidraso’malah’ .. 16..
anvaya:- aho ( niranjanasya api aatmanah’ ) dvaitamoolam duh’kham (bhavati ) tasya bheshajam etat dri’shyam sarvam mri’shaa aham ekah’ amala: chidrasah’ ( iti bovaat ) anyat na asti .. 16..

shishya shankaa karataa hai ki yadi aatmaa niranjana hai to duh’kha kaa sambandha kisa prakaara hotaa hai, tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, sukhaduh’kha bhraantimaatra hai, vaastavika naheem, niranjana aatmaa ke vishem dvaitamaatra se sukhaduh’kha bhaasataa hai vaastava mem aatmaa ke vishem sukhaduh’kha kuchha bhee naheem hotaa hai tahaam shishya prashna karataa he ki, he guro! dvaitabhrama ko aushadhi kahiye jisa ke sevana karane se dvaitabhrama kee nivri’tti hotee hai ! tisa kaa guru uttara dete haim ki, he shishya ! maim aatmaa hoom, amala hoom, maayaa aura maayaa kaa kaarya jo jagat tisa se rahita chinmaatra adviteeyaroopa hoom aura dri’shyamaana yaha sampoorna samsaara jad’a aura mithyaa hai, satya naheem hai, aisaa jnyaana hone se dvaitabhrama nasht’a ho jaataa hai, isa ke binaa doosaree dvaita bhrama se utpanna hue duh’kha ke doora karane kee anya aushadhi naheem hai ..16..

bodhamaatro’hamajnyaanaad’upaadhih’ kalpitomayaa.
evamvimri’shatonityanirvikalpesthitirmama ..17..
anvaya:- aham bodhamaatrah’ mayaa ajnyaanaat upaadhih’ kalpitah’ evam nityam vimri’shatah’ mama nirvikalo sthitih’ (prajaataa)..17..

shishya prashna karataa hai ki, aatmaa ke vishem dvaitaprapancha kaa adhyaasa kisa prakaara huaa hai aura vaha kalpita hai yaa vaastavika he tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, maim bodharoopa chaitanyasvaroopa hoom parantu maimne apane vishem ajnyaana se upaadhi (ahankaaraadi dvaitaprapancha) kalpanaa kiyaa hai arthaat maim akhand’aanandabrahma naheem hoom kintu deha hoom yaha maanaa hai. isa kaarana nitya vichaara kara ke meree nirvikalpa arthaat vaastavika nija svaroopa (brahma) ke vishem sthiti huee hai .. 17..

namebandho’sti mokshaa vaa bhraantih’shaantaa niraashrayaa .
aho mayi sthitam vishvam vastuto na mayi sthitam..18..

anvaya:- me bandhah’ vaa mokshah’ na asti aho mayi sthitam (api) vishvam vastutah’ mayi na sthitam (iti vichaaratah’ api) niraashrayaa bhraantih’ ( eva ) shaantaa .. 18..

shishya shankaa karataa hai, ki, he guro ! yadi kevala vichaara karane hee se mukti hotee hai taba to mukti kaa vinaasha honaa chaahiye kyonki jaba vichaara nasht’a hotaa hai taba mukti kaa bhee naasha honaa chaahiye aura yadi kaho ki vichaara ke binaa hee mukti ho jaatee hai taba to guru aura shaastra ke upadesha ko praapta na honevaale purushonkee bhee mukti honaa chaahiye ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, yadi shuddha vichaara kee dri’sht’i se dekho to mere bandha naheem hai aura moksha bhee naheem hai arthaat vichaaradri’sht’i se na aatmaa kaa bandha hotaa hai, na moksha hotaa hai, kyonki maim (aatmaa) nitya chitsvaroopa hoom, tahaam shishya shankita hokara prashna karataa hai ki he guro ! vedaantashaastra vichaara kaa jo phala hai so kahiye. tahaam guru kahate haim ki bhraanti kee nivri’tti hee vedaantashaastra ke vichaara kaa phala hai kyonki baraa aashcharya hai jo mere vishem sthita bhee jagat vaastava mem mere vishem sthita naheem hai isa prakaara vichaara karanepara bhee bhraantimaatra hee nasht’a huee, paramaananda kee praapti naheem huee isa se prateeta hotaa hai ki, bhraanti kee nivri’tti hee shaastravichaara kaa phala hai, tahaam shishya kahataa hai ki, he guro ! bhraati kaisee thee jo vichaara karanepara turanta hee nasht’a ho gaee, tisa kaa guru uttara dete hai ki, bhraati niraashraya arthaat ajnyaanaroopathee sovichaara se nasht’a ho gaee ..18..

sa shareeramidamvishvam na kinchiditi nishchitam .
shuddhachinmaatra aatmaa cha tatkasmikalpanaadhunaa..19..

anvaya:- idam shareeram vishvam kinchit na iti nishchitam aatmaa va shuddhachinmaatrah’ tat adhunaa kalpanaa kasmin ( syaat ) .. 19..

shishya shankaa karataa hai ki usa mukta purusha ke vi bhee prapancha kaa udaya honaa chaahiye, kyonki rajju hotee hai to usa mem ka bhee andhakaara ke vishem sarpa kee bhraanti ho hee jaatee hai, tisee prakaara adhisht’haana jo brahma hai tisa ke vishem dvaita (prapancha ) kee kalpanaa ho jaatee hai isa shankaa kaa guru samaadhaana karate haim ki, yaha shareerasahita sampoorna jagat jo prateeta hotaa hai so kuchha naheem hai arthaat na sat hai, na asat hai, kyonki saba brahmaroopa hai, soee shrutimem bhee kahaa hai “ neha naanaasti kinchana “ arthaat yaha sampoorna nagat brahmaroopa hee hai, aatmaa shuddha arthaat maayaaroopee malarahita aura chitsvaroopa hai, isa kaarana kisa adhit’haana mem vishva kee kalpanaa hotee hai ? .. 19..

shareeramsvarganara ko bandhamokshobhayantathaa.
kalpa-naamaatramevaitatkimekaachidaatmanah’..20..

anvaya:- shareeram svarganara ko bandhamokshau tathaa bhayam etat kalpanaamaatrameva chidaatmanah’ me etaih’ kim kaaryam .. 20 ..

shishya shankaa karataa hai ki, he guro! yadi sampoorna prapancha mithyaa hai, taba to braahmanaadi varna aura manushyaadi jaati bhee avaastavika honge aura varnajaati ke artha pravri’tta honevaale vidhinishedha shaastra bhee avaastavika honge, aura vidhinishedha shaastrom ke vishem varnana kiye hue svarga naraka tathaa svarga ke vishepreeti aura naraka kaa bhaya bhee avaastavika ho jaayage aura shaastrom ke vishem varnana kiye hue bandha moksha bhee avaastavika arthaat mithyaa ho jaayam’ge ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, he shishya ! tene jo shankaa kee so shareera, svarga, naraka, bandha, moksha tathaa bhaya aadi
sampoorna mithyaa haim, tina shareeraadi ke saatha sachchidaanandasvaroopa jo mem tisa meraa koee kaarya naheem hai, kyonki sampoorna vidhinishedharoopa kaarya ajnyaanee purusha ke hote haim, brahmajnyaanee ke naheem ..20..

aho janasamoohe’pi na dvaitam pashyato mama.
aranyabhivasamvri’ttankaratikaravaanyaham ..21..

anvaya:- aho na daitam pashyatah’ mama janasamoohe api aranyam iva samvri’ttam aham ka ratim karavaani ..21..

aba isa prakaara varnana karate haim ki, jisa prakaara svarga naraka aadi ko avaastavika varnana kiyaa tisee prakaara yaha loka bhee avaastavika hai isa kaarana isa loka mem meree preeti naheem hotee hai, bad’e aashcharya kee vaartaa hai ki, maim janaptamooha mem nivaasa karataa hoom, parantu mere mana ko vaha janasamooha aranyasaa prateeta hotaa hai, so maim isa avaastavika kahiye mithyaabhoota samsaara ke vishem kyaa preeti karoom ? ..21..

naahandeho na merehojeevo naahamahamhi chit .
ayamevahimebandhaaaseedyaajeevitest’ahaa22..

anvaya:- aham dehah’ na me dehah’ na aham jeevah’ na hi aham chit me ayam eva hi bandhah’ yaa jeevite spri’haa aaseet .. 22..

shishya shankaa karataa hai ki, he guro ! purusha shareera ke vishem maim hoom meraa hai ityaadi vyavahaara kara ke preeti karataa hai isa kaarana shareera ke vishem to spri’haa karanee hee hogee, tisa kaa samaadhaana karate haim ki, deha maim naheem hoom, kyonki deha jad’a hai aura deha meraa naheem hai, kyonki maim to asanga hoom aura jeeva jo ahankaara so maim naheem, tahaam shankaa hotee hai ki, tu kauna hai ? tisa ke uttara mem kahate haim ki, maim to chaitanyasvaroopa brahma hoom tahaam shankaa hotee hai ki, yadi aatmaa chaitanyasvaroopa hai, dehaadiroopa jad’a naheem hai to phira jnyaanee purushonkee bhee jeevana mem ichchhaa kyom hotee hai ? tisa kaa samaadhaana karate haim ki, yaha jeevane kee jo ichchhaa hai soee bandhana hai, doosaraa bandhana naheem hai, kyonki, purusha jeevana ke nimittaho suvarna ko choree aadi aneka prakaara ke anartha kara ke karmaanusaara samsaarabandhana mem bam’dhataa hai aura sachchidaanandasvaroopa aatmaa ke vaastavika svaroopa kaa jnyaana honepara purusha kee jeevana mem spri’haa naheem rahatee hai ..22..

ahobhuvanakallolaivichitra ksamutthitam .
mayyanantamahaambhodhauchittavaatesamudyate..23..

anvaya:- aho anantamahaambhodhau mayi chittavaate samudyate vichitrah’ bhuvanakallolaih’ draaksamutthitam .. 23 ..

yaba purusha ko saba ke adhisht’haanaroopa aatmasvaroopa kaa jnyaana hotaa hai, taba kahataa hai ki, aho ! bad’e aashcharya kee vaartaa hai ki, maim chaitanyasamudrasvaroopa hoom aura mere vishem chittaroopee vaayu ke yoga se naanaaprakaara ke brahmaand’aroopee taranga utpanna hote haim arthaat jisa prakaara jala se taranga bhinna naheem hote haim, tisee prakaara brahmaand’a mujha se bhinna naheem hai ..23..

mayyanantamahaambhodhee chittavaateprashaamyati .
abhaagyaajjeevavanijojagatpotoshinashvarah’ .. 24 ..

anvaya:- anantamahaambhodhau mashi chittavaate prashaamyati (sati) jeevavanijah’ abhaagyaat jagat potah’ vinashvarah’ ( bhavati ) .. 24 ..

aba praarabdha karmom ke naasha kee avasthaa dikhaate haim ki maim sarvavyaapaka chaitanyasvaroopa samudra hoom, tisa mere vishem chittavaayu ke arthaat sankalpavikalpaatmaka manaroopa vaayu ke shaanta honepara arthaat sankalpaadirahita honepara jeevaatmaaroopa vyaapaaree ke abhaagya kahiye praarabdha ke naasharoopa vipareeta pavana se jagat samudra ke vishem lagaa huaa shareera aadiroopa naukaa kaa samooha vinaashavaana hotaa hai ..24..

mayyanantamahaambhodhaavaashcharyajeevaveechayah’.
udyantighnantikhelantipravishantisvabhaavatah’.. 25 ..

anvaya:- aashcharyam ( yat ) anantamahaambhodhau mayi jeevabeechayah’ svabhaavatah’ udyanti pranti khalanti pravishanti .. 25 ..

aba sampoorna prapancha ko mithyaa jaanakara kahate haim ki, aashcharya hai ki, nishkriya nirvikaara mujha chaitanyasamudra ke vishem avidyaakaamakarmaroopa svabhaava se jeevaroopee taranga utpanna hote haim aura paraspara shatrubhaava se taad’ana karate haim aura koee mitrabhaava se paraspara kreed’aa karate haim aura avidyaakaama karma ke naasha honepara mere vileena ho jaate haim arthaat jeevaroopee taranga avidyaa bandhana se utpanna hote haim, vaastava mem chidroopa haim jisa prakaara ghat’aakaasha mahaakaasha mem leena ho jaataa hai, tisa prakaara mere vishem sampoorna jeeva leena ho jaate haim, vahee jnyaana hai ..25..

iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam saanvayabhaashaat’eekayaa sahitam shishyenoktamaatmaanubhavollaasapanchapanchavishatikam naama dviteeyam prakaranam samaaptam ..2..

=====
atha tri’teeyam prakaranam 3.

avinaashinamaatmaanamekam vijnyaaya tattvatah’.
tavaatmajnyasyadheerasyakathamarthaarjane ratih’..1..

anvaya:- he shishya ! avinaashinam ekam aatmaanam vijnyaaya tattvatah’ aatmajnyasya dheerasya tava arthaarjane ratih’ katham (lakshyate)..1..

kee aatmajnyaana ke anubhava se yukta bhee apane shishya ko vyavahaara mem sthita dekhakara usa ke aatmajnyaanaanubhava kee pareekshaa karane ke nimitta usa kee vyavahaara ke vishem sthiti kee nindaa kara ke aatmaanubhavaatmaka sthiti kaa upadesha karate haim ki, he shishya ! avinaashee kahiye trikaala mem satyasvaroopa aatmaa ko kisee deshakaala mem bheda ko naheem praapta honevaalaa jaanakara, yathaartharoopa se aatmajnyaanee dhairyavaan jo too tisa teree vyaavahaarika artha ke sangraha karane mem preeti kisa kaarana dekhana mem aatee hai ..1..

aatmajnyaanaadahopreetirvishayabhramagochare.
shukrajnyaanatolobhoyathaarajatavibhrame..2..

anvaya:- aho (shishya ) ! yathaa shukteh’ ajnyaanatah’ rajatavibhrame lobhah’ ( bhavati tathaa) aatmajnyaanaat vishayabhramagochare preetih’ ( bhavati)..2..

vishaya ke vishem jo preeti hotee hai so aatmaa ke ajnyaana se hotee hai isa vaartaa ko dri’sht’aanta aura yuktipoorvaka dikhaate haim, aho shishya ! jisa prakaara aatmaa ke seepee kaa jnyaana hone se rajata kee bhraanti kara ke lobha hotaa hai, tisee prakaara aatmaa ke ajnyaana se bhraanti jnyaana se prateeta honevaale vishayom mem preeti hotee hai. jina ko aatmajnyaana hotaa hai, una jnyaaniyom kee vishayom mem kadaapi preeti naheem hotee hai ..2..

vishvasphuratiyatredantarangaa iva saagare .
so’hamasmeetivijnyaayakindeena_ivadhaavasi ..3..

anvaya:- saagare tarangaa iva yatra idam vishvam sphugati sah’ aham asmi iti vijnyaaya deenah’ iva kim dhaavaa se .. 3 ..

oopara isa prakaara kahaa hai ki, vishayom ke vishem jo preeti hotee hai, so ajnyaana se hotee hai, aba isa vaartaa kaa varnana karate haim ki, sampoorna adhyasta ko adhisht’haanabhoota jo aatmaa tisa ke jaananepara phira vishayom ke visha preeti naheem hotee hai, jisa prakaara samudra ke vishem taranga sphurate haim, arthaat abhinnaroopa hote haim, tisee prakaara jisa aatmaa ke vishem yaha vishva abhinnaroopa hai, vaha nirvishesha aatmaa maim hoom, isa prakaara saakshaat kara ke deena purusha kee samaana maim hoom, aura meraa hai ityaadi abhimaana kara ke kyom daud’ataa hai..3..

shrutvaapishuddhachaitanyamaatmaanamatisundaram.
upasthe’tyantasamsaktomaalinyamadhigachchhati ..4..

anvayah’ shuddhachaitanyam ati sundaram aatmaanam shrutvaa api upasthe atyantasamsaktah’ ( atmajnyah’ ) maalinyam adhigachchhati..4..

oopara ke teena shlokom mem shishya kee vyavahaaraavara kee nindaa kee aba sampoorna hee jnyaaniyom kee vyavahaaraavasthaa mem sthiti kee nidaa karate haim ki, guru ke mukha se vadaantavaah’ kyom se atisundarashuddha chaitanya aatmaa ko shravana kara ke tathaa saakshaat kara ke tadanantara sameepastha vishayom ke vishem praati karanevaalaa aatmajnyaanaa maalinya kaahaya mood’hapana ko praapta ho jaataa hai ..4..

sarvabhooteshu chaatmaanam sarvabhootaani chaatmani.
munejaanataaashcharyamamatvamanuvartate ..5..

anvaya:- sarvabhooteshu cha aatmaanam aatmani cha sarvabhootaani jaanatah’ muneh’ (vishayeshu) mamatvam anuvartate (iti) aashcharyam..5..

phira bhee jnyaanee ke vishayom mem preeti karane ko nindaa karata haim ki, brahma se lekara tri’naparyanta sampoorna praaniyom ke vishem adhisht’haanaroopa se aatmaa vidyamaana hai aura sampoorna praanee aatmaa ke vishem avyasta arthaat kalpita haim, jisa prakaara ki, rajju ke vishem sarpa kalpita hotaa hai, isa prakaara jaanate hue bhee muni ko vishayom ke vimamataa hotee hai, yaha baraa hee aashcharya hai. kyonki seepee ke visherajata ko kaalpata jaanakara bhee mamataa karanaa moorkhataa hee hotee hai ..5..

aasthitah’ paramaadvaitam mokshaarthe’pivyavasthitah’.
aashcharya kaamavashagoshikala kelishikshayaa6..

andhaya:paramaadvaitam aasthitah’ ( tathaa ) mokshaarthe vyavasthitah’ api kaamavashagah’ (san ) kelishikshayaa vikalah’ ( dri’shyate iti) yaashcharyam ..6..

aatmajnyaanee ko vishayom ke vishem preeti karane kee nindaa karate hue kahate haim ki, parama advaita arthaat sajaateeyasvagatabhedashoonya jo brahma tisa kaa aashraya aura moksharoopo sachchidaanandasvaroopa ke vishem nivaasa karanevaalaa purusha kaamavasha hokara naanaa prakaara kee kreed’aa ke abhyaasa se arthaat naanaa prakaara ke vishayom mem lavaleena hokara vikala dekhane mem aataa hai, yaha baraa hee aashcharya hai ..6..

udbhootam jnyaanadurmitramabadhaa-tidurbalah’.
aashcharya kaamamaakaankshetkaalamantamanushritah’..

anvaya:- antam kaalam anushritah’ atidurbalah’ ( jnyaanee) udbhootam jnyaanadurmitam avadhaarya (api ) kaamam aakaankshet ( iti ) aashcharyam .. 7 ..

aba isa vaartaa kaa varnana karate haim ki, vive kee purusha ko sarvathaa vishayavaasanaa kaa tyaaga karanaa chaahiye, udbhoota kahiye utpanna honevaalaa jo kaama vaha mahaashatru jnyaana ko nasht’a karanevaalaa hai, aisaa vichaara karake bhee ati deena hokara jnyaanee vishayabhoga kee aakaankshaa karataa hai, yaha bad’e hee aashcharya kee vaartaa hai, kyonki jo purusha vishayavaasanaa mem lavaleena hotaa hai vaha kaalapaasa hotaa hai arthaat kshanamaatra mem nasht’a ho jaataa hai isa kaarana jnyaanee purusha ko vishayatri’shnaa naheem rakhanee chaahiye ..7..

ihaamutra viraktasya nityaanityavivekinah’ .
aashcharyamokshakaamasya mokshaadeva vibheeshikaa8..

anvaya:- iha anutra viraktasya nityaanityavivekinah’ mokshakaamasya mokshaat eva vibheeshi kaa ( bhavati iti ) aashcharyam .. 8..

aba isa vaartaa kaa varnana karate haim ki, jnyaanee purusha ko vishayom kaa viyoga honepara shoka naheem karanaa chaahiye, jisa ko isa loka aura paraloka ke sukha se vairaagya ho gayaa hai aura aatmaa nitya hai tathaa jagat anitya hai, isa prakaara jisa ko jnyaana huaa hai, aura moksha jo sachchidaananda kee praapti tisa ke vishem jisa kee atyanta abhilaashaa hai, vaha purusha bhee balavaan deha aadi asat streeputraadi ke viyoga se bhayabheeta hotaa hai, yaha bad’e hee aashcharya kee vaartaa hai, svana mem aneka prakaara ke sukha dekhanepara bhee jaagrat avasthaa mem vaha sukha naheem rahate haim to una sukhom kaa koee purusha shoka naheem karataa hai tisee prakaara stree putra dhana aadi asat vastu kaa viyoga honepara shoka karanaa yogya naheem hai ..8..

dheerastujyamaano’pipeed’yamaano’pisarvadaa.
atmaanankavalampashyannatushyatinaku.pyati ..9..

anvayadheerah’ tu ( lokai vishayaana ) bhejyamaanah’ api (nindaadinaa ) peed’ayamaanah’ api kevalam aatmaanam pashyan na. dushyaata na vu.pyati ..9..

aba isa vaartaa kaa varnana karate haim ki, jnyaanee ko shoka harsha naheem karane chaahiye, jnyaanee purushom ko jagat ke vishem punyavaan purusha naanaa prakaara ke bhoga karaate haim, parantu vaha jnyaanee purusha tisa se harsha ko naheem praapta hotaa hai aura paapee purusha peed’aa dete haim to usa se shoka naheem karataa hai kyonki vaha jnyaanee purusha jaanataa hai ki, aatmaa sukhaduh’kharahita hai arthaat aatmaa ko kadaapi harsha shoka naheem ho sakataa hai..9..

chesht’amaanam shareeram svam pashyatyanyashareevat .
samstavechaapinindaayaankathandhubhyenmahaashayah’..10..

anvaya:- (yah’) chesht’amaanam svam shareeram anyashareeravat pashyati (sah’) mahaashayah’ samstave api cha nindaayaam katham kshubhyet ..10..

harsha shaaka ke hetu jo stuti nindaa aadi so to shareera ke dharma haim aura shareera aatmaa se bhinna hai phira jnyaanee ko harshashoka kisa prakaara ho sakate haim isa vaartaa kaa varnana karate haim, jo jnyaanee purusha chesht’aa karanevaale apane shareera ko anya purusha ke shareera kee samaana aatmaa se bhinna dekhataa hai, vaha mahaashaya stuti aura nindaa ke vishem kisa prakaara harshashokaroopa kshobha ko praapta hoyagaa ? arthaat naheem praapta hoyagaa ..10..

maayaamaatramidam vishvam pashyanvigatakautukah’.
apisannihitemri’tyaukathantrasyatidheeradheeh’11..

anvaya:- idam vishvam maayaamaatram ( iti ) pashyan vigatakautukah’ dheeradheeh’ mri’tyau sannihite api katham trasyati .. 11 ..

yisa kaa marana hotaa hai aura jo bandhakarataa hai ye donom anitya haim isa prakaara jaanane ke kaarana jnyaanee ko mri’tyukaala ke sameepa honepara bhee bhaya kisa prakaara ho sakataa hai isa vaartaa kaa varnana karate haim, yaha dri’shyamaana vishva maayaamaatra kahiye mithyaaroopa hai isa prakaara dekhataa huaa, isa kaarana hee yaha shareera aadi vishva kahaam se utpanna huaa hai aura kahaam leena hoyagaa isa prakaara vichaara naheem karanevaalaa jnyaanee purusha mri’tyu ke sameepa aanepara bhee bhayabheeta naheem hotaa hai ..11..

nist’ahammaanasamyasyanairaashye’pimahaatmanah’.
tasyaatmajnyaanatri’ptasyatulanaakenajaayate..12..

anvaya:- nairaashye api yasya maanasam nih’spri’ham (bhavati tasya ) aatmajnyaanatri’ptasya mahaatmana: kena (samam ) tulanaa jaayate ? .. 12 ..

aba jnyaanee kaa sarva kee apekshaa utkri’sht’apanaa dikhaate haim ki, maim brahmaroopa hoom isa prakaara jnyaana honepara jisa ke sampoorna manoratha poorna ho gaye haim aisaa jo mahaatmaa jnyaanee purusha tisa kaa mana moksha ke vishe bhee niraasha hotaa hai, arthaat vaha mokshakee bhee abhilaashaa naheem karataa hai, aise jnyaanee kee kisa se tulanaa kee jaaya arthaat jnyaanee ke tulya koee bhee naheem hotaa hai ..12..

svabhaavaadeva jaanaati dri’shyametana kinchana .
idangraahyamidantyaajyamsakimpashyatidheeradhee 13

anvaya:- svabhaavaat eva ( idam ) dri’shyam kinchana na ( iti ) jaanaati sah’ dheeradheeh’ idam graahyam idam tyaajyam ( iti ) kim pashyati .. 13 ..

nyaanee purusha ko “ yaha grahana karane yogya hai, yaha tyaagane yogya hai “ isa prakaara vyavahaara naheem karanaa chaahiye, isa vaartaa kaa varnana karate haim, svabhaavaseheearthaat apanee sattaa se hee jisa prakaara seepee ke vishem rajata kalpanaa maatra hotee hai, tisee prakaara yaha dri’shyamaana dvaita, prapancha mithyaaroopa hai, jagat kalpita hai arthaat sat hai na asat isa prakaara jaananevaale jnyaanee kee buddhi dhairyasampanna ho jaatee hai, to bhee vaha jnyaanee “yaha vastu grahana karane yogya hai, yaha vastu tyaagane yogya hai” isa prakaara kaa vyavahaara kyom karataa hai, yaha bad’e hee aashcharya kee vaartaa hai arthaat jnyaanee purusha ko kadaapi yaha vastu tyaagane yogya hai, yaha vastu grahana karane yogya hai isa prakaara vyavahaara naheem karanaa chaahiye ..13..

antastyaktakashaayasya nieendrasya niraashishah’.
yadri’chchhayaagato bhogo na duh’khaaya natusht’aye..14..

anvaya:- antastyaktakashaayasya nieendasya niraashishah’ yadri’chchhayaa aagatah’ bhogah’ duh’khaaya na (bhavati ) tusht’aye (cha)na (bhavati) 14
uparokta vishaya mem hetu kahate haim ki, antah’karana ke raagadveshaadi kashaayom ko tyaaganevaale aura sheeta ushnaadi dvandarahita tathaa vishayamaatra kee ichchhaa se rahita jo jnyaanee purusha tisa ko daivagatise praapta huaa bhoga na duh’khadaayaka hotaa hai aura na prasanna karanevaalaa hotaa hai ..14..

iti shreemadasht’aavakavirachitaayaam brahmavidyaayaam saanvayabhaashaat’eekayaa sahitamaakshepadvaaropadeshakam naama tri’teeyam prakaranam samaaptam ..3..

=====
atha tureeyam prakaranam 4.
hantaatmajnyasya dheerasya khelato bhogaleelayaa .
nahi samsaaravaaheekarmood’haih’ saha samaanataa ..1..

anvaya:- hanta bhogaleelayaa khelatah’ aatmajnyasya dheerasya samsaarabaaheekaih’ mood’haih’ saha samaanataa nahi .. 1..

isa prakaara shreegurune shishya kee pareekshaa lene ke nimitta maakshepa kare, aba tisa ke uttara mem shishya guru ke prati isa prakaara kahataa hai ki, jnyaanee sampoorna vyavahaarom ko mithyaa jaanataa hai, aura praarabdhaanukoola naanaa prakaara ke jo bhoga praapta hote haim una ko aatmavilaasa maanataa hai. aananda kee vaartaa hai ki, jo aatmajnyaanee hai vaha apane aatmaa ko sampoorna jagat kaa adhisht’haana jaanataa hai, vahee dhairyavaan hai, arthaat usa kaa chitta vishayom mem aasakta naheem hotaa hai, praarabdha ke anusaara praapta hue nishayom kee kreed’aa ke vishem ramana karanevaale tisa jnyaanee kee samsaara ke vishem dehaabhimaana karanevaale sookhaam’ se tulyataa naheem hotee hai, soee geetaa ke vishem shreekri’shna bhagavaanne kahaa hai-”tatvavitta mahaabaaho gunakarmavibhaagayoh’ . gunaa guneshu vartata iti matvaa na sajjate ..” arthaat aatmajnyaanee sampoorna vyavahaarom mem rahataa hai parantu kisee kaarya kaa abhimaana naheem karataa hai, kyonki vaha jaanataa hai ki, guna gunom ke vishem vartate haim, meree koee haani naheem hai, maim to saakshee hoom..1..

yatpadamprepsavodeenaah’ shakaadyaah’ sarvadevataah’.
ahotatrasthitoyogeenaharshamupagachchhati ..2..

anvaya:- aho shakaadyaah’ sarvadevataah’ yatpadam prepsavah’ (santah’) deenaah’ vartante tatra sthitah’ yogee harsham na upagachchhati ..2..

ko tahaam shankaa hotee hai ki, saamsaarika vyavahaarom kaa vartaava karanevaalaa jnyaanee samsaaree purusha ko tulya kyom naheem hotaa hai, tisa kaa samaadhaana karate haim ki, bad’e aashcharya kee vaartaa hai, he guro! indra aadi sampoorna devataa jisa aatmapada kee praapti kee ichchhaa karate hue aatmapada kee praapti na hone se deenataa ko praapta hote haim, tisa sachchidaanandasvaroopa aatmapada ke vishem sthita arthaat tat tvam padaartha ke aikyajnyaana se aatmapada ke vishem vartamaana aatmajnyaanee vishayabhoga se sukha ko naheem praapta hotaa hai aura tisa vishayasukha kaa naasha honepara shoka naheem karataa hai ..2..

tajjnyasya punyapaapaabhyaam sparshohyantanam jaayate.
nahyaakaashasyadhoomenadri’shyamaanaapisangatih’..3..

anvaya:- ( yathaa ) hi aakaashasya dhoomena ( saha ) dri’shyamaanaa api ( sangatih’ ) na ( asti tathaa ) hi tajjnyasya punyapaapaabhyaam antah’ sparshah’ na jaayate .. 3 ..

aba yaha varnana karate haim ki, aatmajnyaanee punya aura paapa se lipta naheem hotaa hai ‘tat tvam ‘ padaartha kee ekataa ko jaananevaale tatvajnyaanee ko antah’karana ke dharma jo punya paapa tina se sambandha naheem hotaa hai, vaha vedokta vidhi nishedha ke bandhana mem naheem hotaa hai, kyonki jisa ko aatmajnyaana ho jaataa hai, usa ke antah’karana mem paapa punyakaa
sambandha naheem hotaa hai, jisa prakaara dhooma aakaasha mem jaataa hai, parantu usa dhooma kaa aakaasha se sambandha naheem hotaa hai, geetaa ke vishem kahaa hai ki, “jnyaanaagnih’samrvakarmaani bhasmasaatkurute tathaa “ arthaat jnyaanaroopee agni sampoorna karmo ko bhasma kara detaa hai ..3..

aatmaivedam jagat sarva jnyaatam yena mahaatmanaa.
yadri’chchhayaavarttamaanantamnishedhunkshametakah’..4..

anvaya:- yena mahaatmanaa idam sarvam jagat aatmaa eva (iti) jnyaatam tam yadri’chchhayaa vartamaanam kah’ nisheddham kshameta .. 4..

tahaam shankaa hotee hai ki, jnyaanee karma karataa hai aura usa ko paapa punya kaa sparsha naheem hotaa hai, yaha kai se ho sakataa hai tisa kaa samaadhaana karate haim ki, jisa jnyaanee mahaatmaane “yaha dri’shyamaana sampoorna jagat aatmaam hee hai. isa prakaara jaana liyaa aura tadanantara praarabdha ke vasheebhoota hokara vartataa hai, usa jnyaanee ko koee roka naheem sakataa hai arthaat vedavachana bhee jnyaanee ko na roka sakataa hai na, pravri’tta kara sakataa hai. kyonki “prabodhaneeya evaaso supto raaje bandibhih’ “ arthaat jisa prakaara bandee (bhaat’a) raajaa ke charitrom kaa varnana karate haim tisee prakaara veda bhee aatmajnyaanee kaa bakhaana karate haim ..4..

aabrahmastambaparyyante bhootagraame chaturvidhe.
vijnyasyaivahisaamarthyamichchhaanichchhaavisarjane ..5..
anvaya:- hi aabrahmastambaparyante chaturvidhe bhootagraame vijnyasya eva ichchhaanichchhaavisarjane saamarthya ( asti ) ..5..

shishya shankaa karataa hai ki, jnyaanee apanee ichchhaa ke anusaara vartataa hai, yaa devechchhaa se vartataa hai ? tisa kaa guru uttara dete haim ki, brahmaa se tri’naparyanta chaara prakaara ke praaniyom se bhare hue brahmaand’a ke vishem ichchhaa aura anichchhaa yaha do padaartha kisee ke doora karane se doora naheem hote haim parantu jnyaanee ko aisee saamarthya hai ki, na usa ko ichchhaa hai, na anichchhaa hai ..5..

aatmaanamadrayam kashchinyaanaati jagadeeshvaram .
yadvetti tatsa kurute nabhayam tasya kutrachit..6..

anvaya:- kashchit jagadeeshvaram aatmaanam advayam jaanaati; sah’ yat vetti tat kurute; tasya kutrachit bhayam na ( bhavati ) .. 6 ..

aba isa vaartaa kaa varnana karate haim ki, jnyaanee purusha sarvathaa nirbhaya hotaa hai, aatmajnyaana se dvaitaprapancha ko doora karanevaale jnyaanee ko bhaya naheem hotaa hai parantu adviteeya aatmasvaroopa ko hajaarom mem koee eka hee jaanataa hai aura adviteeya aatmasvaroopa kaa jnyaana hone ke anantara koee karma kare athavaa na kare to bhee vaha isa loka tathaa paraloka ke vishem bhaya ko naheem praapta hotaa hai..6..

iti shreemadasht’aavakramanivirachitaayaam brahmavidyaayaam saanvayabhaashaat’eekayaa sahitam shishyaproktaanubhavollaasashat’vam chaturtha prakaranam samaaptam .. 4..

=====
atha panchamam prakaranam 5.

nate sango’sti kenaapi kim shuddhastya- kaa tumichchhasi ..

sanghaatavilayam kurvanneva-mevalayam vraja..1..

anvaya:- ( he shishya ! ) te kena api sangah’ na asti; shuddhah’ (tvam ) kim tyam ( upaadaatum cha ) ichchhasi; sanghaatavilayam kurvan evam eva layam vraja .. 1..

isa prakaara shishya kee pareekshaa lekara usa ko dri’d’ha upadesha diyaa, aba chaara shlokom se guru laya kaa upadesha karate haim, he shishya ! too shuddhabuddhasvaroopa hai, ahankaaraadi kiseeke bhee saatha teraa sambandha naheem hai, so nitya shuddhabuddha muktasvabhaava too tyaagane ko ora grahana ko kisa ko ichchhaa karataa hai arthaata tere tyaagane aura grahana karane yogya koee padaartha naheem hai, tisa kaarana sanghaata kaa nishedha karataa
huaa laya ko praapta ho arthaat dehaadi sampoorna vastu jad’a haim usa kaa tyaaga kara aura mithyaa jaana ..1..

udeti bhavato vishvam vaaridheriva budrudah’.
iti jnyaatvaikamaatmaanamevameva layam vraja ..2..

anvaya:- (he shishya ! ) vaaridheh’ buddhada iva bhavatah’ vishvam udeti; iti ekam aatmaanam jnyaatvaa evam eva layam vraja ..2..

he shishya ! yaha jagat apanee bhaavanaa se huaa hai arthaat jisa prakaara jala se bulabule bhinna naheem hote haim, tisee prakaara tujha (aatmaa) se yaha jagat bhinna naheem hai, sajaateeya vijaateeya aura svangata ye teena bheda aatmaa ke vishem naheem haim aatmaa eka hai, so mem hee hoom isa prakaara jaanakara aatmasvaroopa ke vishem laya ko praapta ho, ( eka manushya jaati ke vishem braahmana, kshatriya, vaishya aura shoodra aadi aneka bheda haim. yaha sajaateeya bheda kahaataa hai, aura manushya, pashu, pakshee yaha jo bhinna 2 jaati haim. so vijaateeya bheda haim tathaa eka deha ke vishem haatha, charana, mukha ityaadi jo bheda haim so svagata bheda kahaataa hai )..2..

pratyakshamapyavastutvaadishvamnaastyamaletvayi .
rajjasarpa iva vyaktamevameva layam vraja ..3..

anvaya:- pratyaksham api vyaktam vishvam rajjusah’ iva avastutvaat amale tvayi na asti; (tasmaat ) evam eva layam vraja ..3..

tahaam shankaa hotee hai ki, jaba pratyaksha haara aura sarpa aadi kaa bheda prateeta hotaa hai to phira kisa prakaara haara aadi ko vilaya ho sakataa hai ? tisa kaa samaadhaana karate haim ki, rajju arthaat d’ore ke vishem sarpa kee pratyaksha prateeti hotee he parantu vaastava mem vaha sarpa naheem hotaa hai, isee prakaara yaha pratyaksha spasht’a prateeta honevaalaa jagat nirmala aatmaa ke vishem naheem hai, isa prakaara hee jaanakara aatmasvaroopa ke vishem leena ho ..3..

samaduh’khasukhah’poornaaashaanairaashyayoh’samah’.
samajeevitamri’tyuh’sannevameva layam vraja ..4..

anvaya:- he ( shishya ! ) poornah’ samaduh’khasukhah’ ( tathaa.) aashaanairaashyayoh’ samah’ san evam eva layam vraja .. 4 ..

he shishya ! too (aatmaa) aatmaananda se paripoorna isa kaarana hee praarabdhavasha praapta hue sukha aura duh’kha ke vishem samadri’sht’i karanevaalaa tathaa aashaa aura niraashaa ke vishem samadri’sht’i karanevaalaa aura jeevana tathaa marana ke samadri’sht’i se dekhataa huaa brahmadri’sht’iroopa laya ko praapta ho ..4..

iti shreemadasht’aavakrageetaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitamaachaaryoktam layachatusht’ayam naama pancha prakaranam samaaptam ..5..

=====
atha shasht’ham prakaranam 6.
aakaashavadananto’ham ghat’avatpraakri’tam jagat .
iti jnyaanam tathaitasya na tyaago na graho layah’..
yamanvaya:- aham aakaashavat anantah’, praakri’tam jagat ghat’avat iti jnyaanam ( anubhavasiddham ), tathaa etasya tyaagah’ na, grahah’ na, layah’ (na ) .. 1..

isa prakaara panchama prakarana mem gurune layamaarga kaa upadesha kiyaa, aba shishya prashna karataa hai ki, atmaajo anantaroopa hai usa kaa dehaadi ke vishem nivaasa karanaa kisa prakaara ghat’egaa ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, aatmaa aakaasha kee samaana anantaroopa hai aura prakri’ti kaa kaarya jagat ghat’a kee samaana aatmaa kaa avachchhedaka aura nivaasasthaana hai arthaat jisa prakaara aakaasha ghat’aadi mem vyaapta hotaa hai tisee prakaara aatmaa deha ke vishem vyaapta hai, isa prakaara kaa jo jnyaana hai, so vedaantasiddha aura anubhavasiddha hai, isa mem kuchha sandeha naheem hai tisa kaarana usa aatmaa kaa tyaaga naheem hai aura grahana naheem hai, tathaa laya naheem hai…1..

mahodadhirivaaham sa prapancho veechisanimah’ .
iti jnyaanam tathaitasya na tyaago na graho layah’..
anvaya:- sah’ aham mahodadhih’ iva, prapanchah’ veechisanimah’ iti jhaanam ( anubhavasiddham ); tathaa etasya tyaagah’ na, grahah’ na, jyah’ (na)..2..

isa ghat’a aura aakaasha ke dri’sht’aanta se deha aura aatmaa ke bheda kee shankaa hotee hai, tahaam kahate haim ki, vaha poorvokta maim (aatmaa) samudra kee samaana hoom aura prapancha tarangom kee samaana hai, isa prakaara kaa jnyaana anubhavasiddha hai, tisa kaarana isa aatmaa kaa tyaaga grahana aura laya honaa sambhava naheem hai ..2..

ahamsashuktisankaasho roopyavadishvakalpanaa .
itijnyaanantathetasya na tyaagona graholayah’ ..3..

anvaya:- sah’ aham shuktisankaashah’, vishvakalpanaa roopyavat, iti jnyaanam tathaa etasya, tyaagah’ na, grahah’ na, layah’ (na) ..3..

isa samudra aura tarangom ke dri’sht’aanta se aatmaa ke vishem vikaara kee shankaa hotee hai isa shishya ke sandeha kaa guru samaadhaana karate haim ki, jisa prakaara seepee ke vishaem rajata kalpita hotaa hai isee prakaara aatmaa ke vishem yaha jagat kalpita hai, isa prakaara kaa vaastavika jnyaana honepara aatmaa kaa tyaaga, grahana aura laya naheem ho sakataa hai ..3..

aham vaa sarvabhooteshu sarvabhootaanyatho mayi.
iti jnyaanam tathaitasya na tyaagona graho layah’4..

kee anvayah’ sarvabhooteshu aham atho vaa sarvabhootaani mayi iti jnyaanam ( anubhavasiddham ); tathaa etasya tyaagah’ na, grahah’ na, layah’ ( na ) .. 4..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, seepee aura rajatakom jo dri’sht’aanta dikhaayaa tisa se to aatmaa ke vishem parichchhivrataa arthaat ekadesheepanaaroopa dosha aataa hai tahaam kahate haim ki, maim sampoorna praaniyom ke vishem sattaaroopa se sthita rahataa hoom, isa kaarana sampoorna praanee mujha adhisht’haanaroopa ke vi hee sthita haim, isa prakaara kaa jnyaana vedaantashaastra ke vishem pratipaadana kiyaa hai, aisaa jnyaana honepara aatmaa kaa tyaaga grahana aura laya naheem hotaa hai ..4..

iti shreemadri’sht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam shishyoktamuttarachatushkam naama shasht’ham prakaranam samaaptam ..6..

=====
atha saptamam prakaranam 7.
bhayyanantamahaambhodhau vishvapota itastatah’ .
bhramati saantavaatena na mamaastyasahishnutaa..

anvaya:- anantamahaambhodhee maaye svaantavaatena vishvapotah’ itastatah’ bhramati; mama asahishnutaa na asti .. 1..

panchama prakarana ke vishem gurune isa prakaara varnana kiyaa ki, laya yoga kaa aashraya kiye binaa saamsaarika vyavahaarom kaa vikshepa avashya hotaa hai, tisa ke uttara mem shasht’ha prakarana ke vishem shishyane kahaa ki, aatmaa ke vishem isht’aanisht’abhaava tisa kaarana aatmaa kaa tyaaga, grahana, laya aadi naheem hotaa hai, aba isa kathanakaa hee paancha shlokom se vivechana karate haim ki, maim chaitanyamaya. ananta samudra hoom aura mere vishem samsaararoopee nau kaa manaroopee vaayu ke vega se chaarom ora ko ghoomatee hai tisa samsaararoopee nau kaa ke bhramana se meraa mana isa prakaara chalaayamaana naheem hotaa hai, jisa prakaara nau kaa se samudra chalaayamaana naheem hotaa hai..1..

mayyanantamahaambhodhaujagadeechih’svabhaavatah’ .
udetu vaastamaayaatuna me vri’ddhirna cha kshatih’..2..

anvaya:- anantamahaambhodhau mayi svabhaavatah’ jagaddeechih’ udetu; vaa astam aayaatu, me vri’ddhih’ na kshatih’ cha na .. 2..

.isa prakaara yaha varnana kiyaa ki, samsaara ke vyavahaarom se aatmaa kee koee haani naheem hotee hai aura aba yaha varnana karate haim ki, samsaara kee utpatti aura laya se bhee aatmaa kee koee haani naheem hotee hai, maim chaitanyamaya anantaroopa samudra hoom, tisa mere (aatmaake) vishem svabhaava se samsaararoopee taranga utpanna hote haim aura nasht’a ho jaate haim, tina samsaararoopee tarangom ke utpanna hone se meraa koee laabha naheem hotaa hai aura nasht’a hone se haani naheem hotee hai kyonki, mem sarvavyaapee hoom isa kaarana meree utpatti naheem ho sakatee hai aura maim ananta hoom isa kaarana meraa laya (naasha) naheem ho sakataa hai ..2..

mayyanantamahaambhodhau vishvanaama vikalpanaa.
atishaantoniraakaara etadevaahamaasthitah’..3..

anvaya:- anantamahaambhodhau mayi vishvam vikalpanaa naama ( atah’ ) aham atishaantah’ niraakaarah’ etat eva maasthitah’ (asmi ) ..3..

isa kahe hue samudra aura taranga ke dri’sht’aanta se aatmaa ke vishem parinaameepane kee shankaa hotee hai, tisa shankaa kee nivri’tti ke artha kahate haim ki, anantasamudraroopa jo maim tisa mere vishem jagat kevala kalpanaamaatra hai satya naheem hai, isa kaarana hee mem shaanta kahiye sampoorna vikaararahita aura niraakaara tathaa kevala aatmajnyaana kaa aashrita hoom ..3..

naatmaa bhaaveshu no bhaavastatraanante niranjane .
ityasakto’st’aha shaanta etadevaahamaasthitah’4
anvaya:- maaveshu aatmaa na, anante niranjane tatra bhaavah’ no iti maam masaktah’ bhaspri’hah’ shaantah’ etat eva aashritah’ (asmi)..4..

aba aatmaa kee shaantasvaroopataakaa hee varnana karate haim ki, deha indriyaadi padaarthom ke vishem aatmapanaa arthaat satyapanaa naheem hai, kyonki dehendriyaadi padaartha utpanna hote haim aura nasht’a hote haim aura deha-indriyaadiroopa upaadhi aatmaa ke vishem naheem hai, kyonki aatmaa ananta aura niranjana hai, isa kaarana hee ichchhaarahita aura shaanta tathaa tatvajnyaana kaa aashrita hoom ..4..

aho chinmaatramevaahamindrajaalopamam jagat .
ato mama katham kutra heyopaadeyakalpanaa ..5..

anvaya:- aho aham chinmaatram eva jagat indrajaalopamam atah’ mama heyopaadeyakalpanaa kutra katham ( syaat ) ..5..

aatmaa ichchhaadirahita hai isa vishaya mem aura hetu kahate haim ki, aho maim alaukika chaitanyamaatra hoom aura jagata indrajaala kahiye baajeegara ke charitrom kee samaana hai, isa kaarana kisee padaartha ke vishem mere grahana karane kee aura tyaagane kee kalpanaa kisa prakaara ho sakatee hai ? arthaat na to maim kisee padaartha ko tyaagataa hoom aura na grahana karataa hoom ..5..

iti shreemadri’sht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam . bhaashaart’eekayaa sahitamanubhavapanchakavivaranam naama saptamam prakaranam samaaptam ..7..

athaasht’amam prakaranam 8.
va tadaabandho yadaa chittam kinchidvaanchhati shochati .
kinchinmunchati gri’hnaati ki-kaashchiddhri’shyatikupyati .. 1..

anvaya:- yadaa chittam kinchit vaanchhati shochati kinchit munchati gri’hnaati kinchit hri’shyati kupyati tadaa bandhah’ bhavati .. 1..

isa prakaara chhah’ prakaranonkara ke apane shishya kee sarvathaa pareekshaa lekara, bandhamoksha kee vyavasthaa varnana karane ke misha se guru apane shishya ke anubhava kee chaara shlokom se prashamsaa karate haim ki, he shishya ! temne jo kahaa ki, mere ko (aatmaako) kuchha tyaaga karanaa aura grahana karanaa naheem hai so satya hai, kyonki, jaba chitta kisee vastu kee ichchhaa karataa hai, kisee vastu kaa shoka karataa hai, kisee vastu kaa tyaaga karataa hai, kisee vastu kaa grahana karataa hai, kisee vastu se prasanna hotaa hai, athavaa kopa karataa hai taba hee jeeva kaa bandha hotaa hai..1..

tadaa muktiryadaa chittam na vaanchhati na shochati.
namunchatina gri’hnaati nahashyati nakupyati..2..

anvaya:- yadaa chittama na vaanchhati na shochati na munchati na haati na ejyati na kushyati .. 2..

yaba chitta ichchhaa naheem karataa hai, shoka naheem karataa hai; kisee vastu kaa tyaaga naheem karataa hai, grahana naheem karataa hai, tathaa kisee vastu kee praaptise prasanna naheem hotaa hai aura kaarana honepara bhee kopa naheem karataa hai taba hee jeeva kee mukti hotee hai ..2..

tadaa bandho yadaa chittam saktam kaasvapi dri’sht’ishu .
tadaa moksho yadaa chittamasaktam sarvadri’sht’ishu ..3..

andhaya:yadaa chittam kaasu api dri’sht’ishu saktam tadaa bandhah’, yadaa chittam sarvadri’sht’ishu asaktam tadaa mokshah’ .. 3 ..

isa prakaara bandha moksha kaa bhinna 2 varnana kiyaa aba donom ikat’t’haa varnana karate haim, jisa kaa chitta aatmabhinna kisee bhee jad’a padaartha ke vishem aasakta hotaa hai, taba jeeva kaa bandha hotaa hai aura jaba chitta aatmabhinna sampoorna jad’a padaarthom ke vishem aasaktirahita hotaa hai, taba hee jeeva kaa moksha hotaa hai ..3..

yadaa naaham tadaa moksho yadaaha bandhanam tadaa..
matvetihelayaakinchinmaagri’haanavimunchamaa 4..

anvaya:- yadaa aham na tadaa mokshah’, yadaa aham tadaa bandhanam iti matvaa helayaa kinchit maa gri’haana maa vimuncha .. 4 ..

sampoorna vishayom ke vishem chitta aasakta na hoya aisee saadhanasampatti praapta honepara bhee ahankaara doora hue binaa
mukti naheem hotee hai ya hee kahate haim ki, jabataka maim deha hoom isa prakaara abhimaana rahataa hai tabataka hee yaha samsaarabandhana rahataa hai aura jaba maim aatmaa hoom, deha naheem hoom, isa prakaara kaa abhimaana doora ho jaataa hai, taba moksha hotaa hai. isa prakaara jaanakara vyavahaara dri’sht’i se na kisee vastu ko grahana kara na kisee vastu kaa tyaaga kara ..4..

.. iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam guruproktam bandhamokshavyavasthaa naamaasht’amam prakaranam samaaptam .. 8..

=====
atha navamam prakaranam 9.
kri’taakri’techadandraanikadaashaantaanikasya vaa.
evam jnyaatveha nirvadaadbhavatyaagaparo’vatee..1..

andhaya:kri’taakri’te dvandvaani kasya kadaa vaa shaantaa evam jnyaatvaa iha nirvedaat tyaagaparah’ avatee bhava .. 1..

upara ke prakarana ke vishem gurune kahaa ki, “ na kisee vastu ko grahana kara na tyaaga kara tahaam shishya prashna karataa hai, tyaaga kee kyaa reeti hai ? tisa ke samaadhaana mem guru aat’ha shlokom se vairaagya varnana karate haim ki, kri’ta aura bhakri’ta arthaat yaha karanaa chaahiye, yaha naheem karanaa
chaahiye, ityaadi abhinivesha aura sukhaduh’kha, sheeta, ushna aadi dvandra kisee ke ka bhee shaanta hue haim ? arthaat ka bhee kisee ke nivri’tta naheem hue. isa prakaara jaanakara ina kri’ta akri’ta aura sukhaduh’khaadi ke vishem virakti hone se tyaagaparaayana aura sampoorna padaarthom ke vishem aagraha kaa tyaaganevaalaa ho ..1..

kasyaapi taata dhanyasya lokachesht’aavalo-kanaat .
yeevitechchhaa bubhukshaa cha bubhutso-pashamam gataah’ ..2..

anvaya:- he taata ! lokachesht’aavalokanaat kasya api dhanyasya jeevitechchhaa bubhukshaa bubhutsaa cha upashamam gataah’ ..2..

chitta ke dharmom kaa tyaagaroopa vairaagya to kiseeko hee hotaa hai, saba ko naheem, yaha varnana karate haim, he shishya ! sahasrom mem se kisee eka dhanya purushakee hee samsaara kee utpatti aura naasharoopa chesht’aa ke dekhane se jeevana kee ichchhaa aura bhoga kee ichchhaa tathaa jaanane kee ichchhaa nivri’tta hotee hai…2..

anityam sarvamevedam taapatritayadooshitam .
asaaramninditamheyamitinishchityashaamyati 3
anvaya:- taapatritayadooshitam idam sarvam eva anityam asaaram ninditam heyam iti nishchitya ( jnyaanee) shaamyati ..3..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, jnyaanee purushom kee jo sampoorna vishayom mem aasakti nasht’a ho jaatee hai usa mem kyaa kaarana hai ? tahaam kahate haim ki, yaha sampoorna jagat anitya hai, chaitanyasvaroopa aatmaa kee sattaa se sphurita hotaa hai, vaastava mem kalpanaamaatra hai aura aadhyaatmika, aadhidaivika aura aadhibhautika ina teenom duh’khom se dooshita ho rahaa hai arthaat tuchchha hai, jhoot’haa hai, aisaa nishchaya kara ke jnyaanee purusha udaaseenataa ko praapta hotaa hai ..3..

ko’sau kaalo vayah’ kimvaa yatra dvandvaani no nri’naam .
taanyupekshya yathaapraaptavartee siddhimavaapnuyaat ..4..

anvaya:- yatra nri’naam dvandvaani no (santi ) asau kah’ kaalah’ kim vayah’ taani upekshya yathaapraaptavartee ( san ) siddhim avaapnuyaat .. 4 ..

aba yaha varnana karate haim ki, sukhaduh’khaadi dvandva to praarabdha karmom ke anusaara avashya hee praapta honge parantu tina sukhaduh’khaadi ke vishem ichchhaa aura anichchhaa kaa tyaaga kara ke praarabdhakarmaanusaara praapta hue sukhaduh’khaadi dvandvom ko bhogataa huaa mukti ko praapta hotaa hai, aisaa kaunasaa kaala hai ki, jisa mem manushya ko sukhaduh’khaadi indrom kee praapti na ho aura aisee kaunasee avasthaa hai ki, jisamem
manushya ko sukha duh’kha aadi na ho ? arthaat jisa mem manushya ko sukha duh’khaadi naheem hote ho aisaa na koee samaya hai aura na koee aiseeavasthaa hai.sarva kaala mem aura saba avasthaaom mem sukha duh’kha to hote hee haim aisaa jaanakara tina sukha duh’khaadi ke vishem sankalpa vikalpa ko tyaaganevaalaa purusha praarabdhakarmaanusaara praapta hue sukhaduh’khaadi ko aasaktirahita bhogakara siddhi kahiye mukti ko praapta hotaa hai .. 4..

naanaa matam maharsheenaam saadhoonaam yoginaam tathaa .
dri’sht’vaa nirvedamaapannah’ ko nashaamyati maanavah’ 5
anvaya:- maharsheenaam saadhoonaam tathaa yoginaam naanaa matam dri’sht’vaa nirvedam aapannah’ kah’ maanavah’ na shaamyati .. 5..

aba isa vaartaa ko varnana karate haim ki, tatvajnyaana ke sivaaya anyatra kisee vishayamem bhee nisht’haa na kare . ri’shiyom ke bhinna 2 reeti ke naanaa prakaara ke mata haim, tina mem koee homa karane kaa upadesha karate haim, koee mantra japa karane kaa upadesha karate haim, koee chaandraayana aadi vratom kee mahimaa varnana karate haim, tisee prakaara saadhu kahiye bhaktapurushaki bhee aneka bheda aura sampradaaya haim. jai se ki, shaiva shaakta vaishnava aadi tathaa yogiyom ke mata bhee aneka prakaara ke haim, tisa mem koee asht’aangayoga kee saadhanaa karate haim aara koee vatvom kee gananaa karate haim isa prakaara bhinna 2
prakaara ke mata hone ke kaarana tina saba ko tyaagakara vairaagya ko praapta huaa kona purusha shaanti ko naheem praapta hotaa hai ? kintu shaanti ko praapta hogaa hee ..5..

kri’tvaa moortiparijnyaanam chaitanyasya na ki guruh’.
nirvedasamataayuktyaayastaarayatisamsri’teh’..6..

anvaya:- nirvedasamataayuktyaa chaitanyasya moortiparijnyaanam kri’tvaa yah’ na kim guruh’ ( sah’ ) samsri’teh’ taarayati .. 6..

aba yaha varnana karate haim ki, karmaadi kaa tyaaga kara ke kevala jnyaananisht’haakaa hee aashraya karanaa chaahiye, nirveda kahiye vairaagya arthaat vishayom ke vishem aasakti na karanaa aura samataa kahiye shatrumitraadi saba ke vishem samadri’sht’i rakhanaa arthaat sarvatra aatmadri’sht’i karanaa tathaa yukti shrutiyom ke anusaara shankaaom kaa samaadhaana karanaa, ina ke dvaaraa sachchidaanandasvaroopa kaa saakshaatkaara kara ke phira karmamaarga ke vishem guru kaa aashraya na karanevaalaa purusha apane aatmaa ko tathaa auronko bhee samsaara se taara detaa hai ..6..

pashya bhootavikaaraamstvam bhootamaatraanayathaarthatah’.
tatkshanaadvandhanirmuktah’svaroopastho bhavishyasi
anvaya:- (he shishya !) bhootavikaaraan yathaarthatah’ bhootamaatraan pashya ( evam ) tvam tatkshanaat bandhanirmuktah’ svaroopastha: bhavishyasi ..7..

chaitanyasvaroopa ke saakshaatkarane kaa upaaya kahate haim ki, he shishya ! bhootavikaara kahiye deha indriya aadi ko vaastava mem jad’a jo panchamahaabhoota tina kaa vikaara jaana aatmasvaroopa mata jaana yadi guru, shruti aura anubhava se aisaa nishchaya kara legaa to taatkaalahi samsaarabandhana se mukta hokara shareera aadi se vilakshana jo aatmaa tisa aatmasvaroopa ke vishem sthiti ko praapta hoyagaa, kyonki shareera aadi ke vishem aatmabhinna jad’atva aadi kaa jnyaana honepara tina shareera aadi kaa saakshee jo aatmaa so sheeghra hee jaanaa jaataa hai ..7..

vaasanaa eva samsaara iti sarvaa vimunchataah’ .
tattyaagovaasanaatyaagaatsthitiradyayathaatathaa 8
anvaya:- samsaarah’ vaasanaah’ eva iti taah’ sarvaah’ vimuncha, vaasanaatyaagaat tattyaagah’ adya sthitih’ tathaa yathaa .. 8 ..

isa prakaara aatmajnyaana honepara aatmajnyaana ke vishem nisht’haa hone ke liye vaasanaa ke tyaaga karane kaa upadesha karate haim ki, vishayom ke vishem vaasanaa honaa hee samsaara hai, isa kaarana he shishya! tina sampoorna vaasanaaom kaa tyaaga kara vaasanaa ke tyaaga se aatmanisht’haa honepara tisa samsaara kaa svayam tyaaga ho jaataa hai aura vaasanaaom ke tyaaga hone
para bhee samsaara ke vishem shareera kee sthiti praarabdha karmom ke anusaara rahatee hai ..8..

laa iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam maa bhaashaat’eekayaa sahitam guruproktam nirvedaasht’akam naama navamamprakaranam samaaptam ..9..

=====
atha dashamam prakaranam 10.
vihaaya vairinam kaamamartha chaanathasankulam .
dharmamapyetayohatum sarvatraanaadaram kuru ..1..

anvaya:- vairinam kaamam anarthasankulam artham cha ( tathaa ) etayoh’ hetum dharmam api vihaaya sarvatra anaadaram kuru .. 1..

poorva mem vishayom ke binaa bhee santosharoopa se vairaagya kaa varnana kiyaa, aba vishayatri’shnaa ke tyaaga kaa guru upadesha karate hai, he shishya! jnyaana kaa shatru jo kaama tisa kaa tyaaga kara aura jisa ke paidaa karane mem, rakshaa karane mem tathaa kharcha karane mem duh’kha hotaa hai aise sarvathaa duh’khom se bhare hue artha kahiye dhana kaa tyaaga kara, tathaa kaama aura artha donom kaa hetu jo dharma tisa kaa bhee tyaaga kara aura tadnantara dharma artha kaamaroopa trivarga ke hetu jo sakaama karma tina ke vishem aasakti kaa tyaaga kara ..1..

svapnendrajaalavatpashya dinaani treeni pancha vaa .
mitrakshetradhanaagaaradaaradaayaadisampadah’ ..2..

anvaya:- ( he shishya ! ) treeni pancha vaa dinaani (sthaayinyah’) mitrakshetradhanaagaaradaara maayaadisampadah’ svapnendrajaalavat pashya .. 2 ..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, stree, putraadi aura aneka prakaara ke sukha denevaale jo karma tina kaa kisa prakaara tyaaga ho sakataa hai tahaam guru kahate haim ki, he shishya ! teena athavaa paancha dina rahanevaale mitra, kshetra, dhana, sthaana, stree aura kut’umbee aadi sampattiyom ko svapna aura indrajaala kee samaana anitya jaana ..2..

yatrayatra bhavettri’shnaa samsaaram viddhi tatra vai.
praud’havairaagyamaashritya veetatri’shnah’sukheebhava 3..

anvaya:- vai yatra yatra tri’shnaa bhavet tatra samsaaram viddhi (tasmaat) praud’havairaagyam aashritya veetatri’shnah’ ( san ) sukhee bhava .. 3 ..

aba yaha varnana karate haim ki, sampoorna kaamyakarmom mem anaadara karanaa roopa vairaagya hee moksharoopa purushaartha kaa kaarana hai, jahaam 2 vishayom ke vishem tri’shnaa hotee hai tahaam hee samsaara jaana, kyonki, vishayom kee tri’shnaa hee karmom ke dvaaraa samsaara kaa hetu hotee hai, tisa kaarana dri’d’ha vairaagya kaa avalambana karake, apraapta vishayom mem ichchhaarahita hokara aatmajnyaana kee nisht’haa kara ke sukhee ho ..3..

tri’shnaamaatraatma ko bandhastannaashomoksha uchyate.
bhaasamsaktimaatrena praaptitusht’irmuhurmuhuh’ ..4..

anvaya:- bandhah’ tri’shnaamaatraatmakah’ tannaashah’ mokshah’ uchyate, bhavaasamsaktimaatrena muhurmuhuh’ praaptitusht’ih’ ( syaat ) .. 4 ..

yaauparokta vishayako hee anya reetise kahate haim, he shishya! tri’shnaamaatra hee baraa bhaaree bandhana hai aura tisa tri’shnaamaatra kaa tyaaga hee moksha kahaataa hai, kyonki samsaara ke vishem aasakti kaa tyaaga kara ke baarambaara aatmajnyaana se utpanna huaa santosha hee moksha kahaataa hai .. 4..

tvamekashchetana shuddhojad’am vishvamasattathaa .
a-vidyaapi na kinchitsaa kaa bubhutsaatathaapite 5
anvaya:- tvam ekah’ chetanah’ shuddhah’ ( aasi) vishvam jad’am tathaa asat ( asti ) avidyaa aapi kinchit na, tathaa te saa bubhutsaa api kaa ? .. 5..

tahaam shankaa hotee hai ki, yadi tri’shnaamaatra hee bandhana hai taba to aatmapraapti kee tri’shnaa bhee bandhana ho jaayagee ? tahaam kahate haim ki, isa samsaara mem aatmaa, jagat aura avidyaa ye teena hee padaartha haim, tina teenom mem aatmaa (too) to adviteeya, chetana aura shuddha hai, tina chaitanyasvaroopa poornaroopa aatmaa ke jaanane kee ichchhaa (tri’shnaa) bandhana naheem hotaa hai, kyonki aatmabhinna jad’a padaartho ke vishem ichchhaa
karanaa hee tri’shnaa kahaatee hai kyonki jad’a aura anitya hone ke kaarana jagat ke vishem ichchhaa karanaa vandhyaaputra kee samaana mithyaa hai, usa ichchhaa se kisee prakaara kee siddhi naheem hotee hai, tisee prakaara maayaa ke jaanane kee ichchhaa (tri’shnaa) karanaa bhee nirarthaka hee hai, kyonki maayaa satroopakara ke athavaa asatraroopa kara ke kahane mem naheem aatee hai ..5..

raajyam sutaah’kalatraanishareeraanisukhaanicha .
samsaktasyaapinasht’aanitavajanmanijanmani ..6..

anvaya:- samsaktasya api tava raajyam sutaah’ kalatraani shareeraani sukhaani cha janmani janmani nasht’aani .. 6..

aba samsaara kee jad’ataa aura anityataa ko dikhaate haim ki, he shishya ! raajya, putra, stree, shareera aura sukha ina ke vishem taimne atyanta hee preeti kee taba bhee janmajanma mem nasht’a ho gaye, isa kaarana samsaara anitya hai aisaa jaananaa chaahiye ..6..

alamarthena kaamena sukri’tenaapi karmanaa.
ebhyah’ samsaarakaantaarena vishraantamabhoonmanah’7
anvaya:- arthena kaamena sukri’tena karmanaa api alam, (yatah’) samsaarakaantaare ebhyah’ manah’ vishraantam na abhoot ..7..

aba dharmaarthakaamaroopa trivarga kee ichchhaa kaa nishedha karate haim, he shishya! dhana ke vishe, kaama ke vishem aura sakaama karmom ke vishe bhee kaamanaa na kara ke apane aanandasvaroopa ke vishem paripoorna rahe, kyonki, samsaararoopee durgamamaarga ke vishem bhramataa huaa mana ina dharma-artha-kaama se vishraama ko kadaapi naheem praapta hoyagaa to kadaapi samsaarabandhana kaa naasha naheem hoyagaa ..7..

kri’tam na kati janmaani kaayena manasaa giraa.
duh’khamaayaasadam karma tadadyaapyuparamyataam..8..

anvaya:- ( he shishya ! ) aayaasadam duh’kham karma kaayena manamaa giraa kati janmaani na kri’tam tat adya api uparamyataam8..

aba kriyaamaatra ke tyaaga kaa upadesha karate haim ki, he shishya ! mahaaklesha aura duh’khom kaa denevaalaa karmakaaya, mana aura vaanee se kitane janmomparyanta naheem kiyaa ? arthaat aneka janmom mem kiyaa, aura tina janmajanma mem kiye hue karmom se taimne anartha hee paayaa, tisa kaarana aba to tina karmo kaa tyaaga kara ..8..

iti shreemadasht’aavakramanivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam guruproktamupashamaasht’akam naama dashamam prakaranam samaaptam .. 10..

====
athaikaadasham prakaranam 11.

bhaavaabhaavikaarashcha svabhaavaaditi nishchayee.
nirvikaaro gatakleshah’ sukhenaivopashaamyati..1..

ma anvaya:- bhaavaabhaavavikaarah’ svabhaavaat ( jaayate ) iti nishchayee (purushah’) nirvikaarah’ gatakleshah’ cha (san ) sukhena eva upashaamyati .. 1..

poorvokta shaanti jnyaana se hee hotee hai anyathaa naheem hotee hai, isa kaa bodha karane ke nimitta aat’ha shlokom se jnyaana kaa varnana karate hue prathama jnyaana ke saadhanom kaa varnana karate haim, kisee vastu kaa bhaava aura kisee vastu kaa abhaava yaha jo vikaara hai so to svabhaava kahiye maayaa aura poorvasamskaara ke anusaara hotaa hai, aatmaa ke sakaasha se naheem hotaa hai aisaa nishchaya jisa purusha ko hotaa hai vaha purusha anaayaasa se hee shaanti ko praapta ho jaataa hai ..1..

eeshvarah’sarvanirmaataa nehaanya iti nishchayee..
antargalitasarvaashah’shaantah’kvaapina sajjate 2
anvaya:- iha sarvanirmaataa eeshvarah’, anyah’ na iti nishchayee (purushah’ ) antargalitasarvaashah’ shaantah’ (san ) ka api na sajate ..2..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, maayaa to jad’a hai usa ke sakaasha se bhaavaabhaavaroopa samsaara kee utpatti kisa prakaara ho sakatee hai ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, sampoorna jagat rachanevaalaa eka eeshvara hai, anya jeeva jagat kaa rachanevaalaa naheem hai, kyonki jeeva eeshvara ke vasheebhoota haim, isa prakaara nishchaya karanevaalaa purusha aise nishchaya ke prabhaava se hee doora ho gaee hai saba prakaara kee tri’shnaa jisa kee aisaa aura shaanta kahiye nishchala chitta hokara kaheem bhee aasakta naheem hotaa hai ..2..

aapadah’ sampadah’ kaale daivaadaiveti nishchayee.
tri’ptah’svasthendriyo nityam na vaanchhati na shochati ..3..

anvayah’ kaale aapadah’ sampadah’ (cha) devaat eva (bhavanti . iti nishchayee tri’ptah’ ( purushah’ ) nityam svasthandriyah’ ( san ) na vaanchhati na shochati .. 3 ..

tahaam shankaa hotee hai ki, yadi eeshvara hee samsaara ko rachanevaalaa hai to kin hee purushom ko daridree karataa hai, kin hee ko dhanee karataa hai aura kin hee ko sukhee karataa hai tathaa kin hee ko duh’khee karataa hai. isa kaarana eeshvara ke vishem vaishamya aura nairghanya dosha aavegaa. tahaam kahate haim ki, kisee samaya mem aapattiyem aura kisee samaya mem sampattiye
ye apane praarabdha se hotee haim, isa kaarana eeshvara ke vishem vaishamya aura naipunyadosha naheem laga sakataa. isa prakaara nishchaya karanevaalaa purusha saba prakaara kee tri’shnaaom se rahita aura vishayom se chalaayamaana naheem huee haim indriyem jisa kee aisaa hokara apraapta vastu kee ichchhaa naheem karataa hai aura nasht’a huee vastu kaa shoka naheem karataa hai ..3..

sukhaduh’khejanmamri’tyoo daivaadevetinishchayee.
saadhyaadasheeniraayaasah’kurvannapinalipyate..4..

7 anvaya:- sukhaduh’khe, janmamri’tyoo daivaat eva (bhavanti ) iti nishchayee, saadhyaadarshee, niraayaasah’ ( purushah’ karmaani) kurvana api na lipyate .. 4..

tahaam shishya shankaa karataa hai ki, he guro ! poorvokta nishchayayukta purusha bhee karma karataa huaa dekhane mem aataa hai so kai se ho sakataa hai ? tisa kaa guru samaadhaana karate haim ki, karma ke phalaroopa sukhaduh’kha aura janmamri’tyu praaradha ke anusaara hote haim, isa prakaara nishchayavaalaa purusha aisee dri’sht’i naheem karataa hai ki, amuka karma mujhe karanaa chaahiye aura isa kaarana hee karma karane mem parishrama naheem karataa hai, aura praarabdhakarmaanusaara karma kara ke lipta bhee naheem hotaa hai, arthaat paapapunyaroopa phalakaa
bhoganevaalaa naheem hotaa hai, kyonki usa purusha ko maim kataa hoom, aisaa abhimaana naheem hotaa hai ..4..

chintayaajaayateduh’khamnaanyathehetinishchayee.
tayaaheenah’sukhee shaantah’sarvatragalitast’ahah’..

anvaya:- iha duh’kham chintayaa jaayate, anyathaa na iti nishchayee (purushah’) tayaa heenah’ ( san ) sukhee shaantah’ sarvatra galitaspri’hah’ ( bhavati ) ..5..

tahaam shankaa hotee hai ki, yaha kai se ho sakataa hai ki, karma karake bhee paapapunyaroopa phala kaa bhoktaa na hotaa he ? tahaam kahate haim, isa samsaara ke vishem duh’khamaatra chintaa se utpanna hotaa hai, kisee anya kaarana se naheem hotaa hai, isa prakaara nishchayavaalaa chintaarahita purusha shaanti tathaa sukha ko praapta hotaa hai, aura usa purusha kee sampoorna vishayom se abhilaashaa doora ho jaatee hai ..5..

naahandeho na me deho bodho’hamiti nishchayee.
kaivalyamiva sampraapto na smaratyakri’tam kri’tam..

anvaya:- aham dehah’ na, me dehah’ na, (kintu ) aham bodhah’ iti nishchayee (purushah’ ) kaivalyam sampraaptah’ iva kri’tam akri’tama na smarati .. 6 ..

poorvokta saadhanom se yukta jnyaaniyom kee dashaa ko niroopana karate haim ki-maim deha naheem hoom tathaa meraa deha naheem hai, kintu
mem jnyaanasvaroopa hoom, isa prakaara jisa purusha kaa nishchaya ho jaataa hai, vaha purusha jnyaana ke dvaaraa abhimaana kaa naasha hone ke kaarana muktidashaa ko praapta hue purusha kee samaana karma akarma kaa smarana naheem karataa hai arthaat usa ke vishem lipta naheem hotaa hai ..6..

aabrahmastambaparyantamahameveti nishchayee. nirvikalpah’ shuchih’ shaantah’praaptaa-praaptavinirvri’tah’..7..

anvaya:- aabrahmastambaparyantam aham eva iti nishchayee ( purushah’ ) nirvikalpah’ shuchih’ ( tathaa ) shaantah’ ( sana ) praaptaapraapta vinirvri’tah’ ( bhavati ) .. 7..

brahmaa se lekara tri’naparyanta sampoorna jagat mem hee hoom, isa prakaara nishchayavaale purusha ke sankalpa vikalpa nasht’a ho jaate haim, vishayaasaktaroopa mala se rahita ho jaataa hai, usa purusha kaa mahaapavitra jo aatmaa so praapta aura apraapta vastu kee ichchhaa se rahita hokara parama santosha ko praapta hotaa hai ..7..

naanaashcharyamidam vishvam na kinchiditi nishchayee . nirvaamanah’ sphoortimaatro na kinchiditi shaamyati ..8..

anvaya:- naanaashcharyam idam vishvam kinchit na, iti nishchayee ( purushah’ ) nirvaasanah’ sphoortimaatrah’ ( san ) na kinchit iti shaamyati .. 8..

tahaam shankaa hotee hai ki, jnyaanee ke sankalpa, vikalpa svayam hee kisa prakaara nasht’a ho jaate haim adhisht’haanaroopa brahma kaa saakshaatkaarajnyaana honepara jagat kalpita prateeta hone lagataa hai aura naanaaroopavaalaajagat bhee jnyaana kaa aatmasvaroopa hee prateeta hotaa hai ki, yaha sampoorna jagat meree (aatmaakee) sattaa se hee sphurita hotaa hai aisaa nishchaya hote hee jnyaanee kee sampoorna vaasanaa nasht’a ho jaatee hai aura chaitanyasvaroopa ho jaataa hai aura usa ko koee vyavahaara shesha naheem rahataa hai, isa kaarana shaanti ko praapta ho jaataa hai aura usajnyaanee kee kaaryakaaranaroopa upaadhinasht’a ho jaatee hai, kyonki jnyaanee ko sampoorna jagat svapna kee samaana bhaasane lagataa hai .. 8..

iti shreemadasht’aavakramanivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam jnyaanaasht’akam naamaikaadasham prakaranam samaaptam ..11..

=====
atha dvaadasham prakaranam 12.
kaayakri’tyaasahah’poorva tato vaagvistaraasahah’ .
athachintaasahastasmaadevamevaahamaasthitah’..1..

anvaya:- poorvam kaayakri’tyaasahah’, tatah’ vaagvistaraasahah’, atha chintaasahah’, tasmaat aham evam eva aasthitah’ ( asmi )..1..

poorva prakarana ke vishem jnyaanaasht’aka se varnana kiye hue vishayako hee shishya apane vishem dikhaataa hai shishya kahataa hai ki he guro ! prayama maimne aapa kee kri’paa se kaayika kriyaaom kaa tyaaga kiyaa, tadanantara vaanee ke japaroopa karma kaa tyaaga kiyaa isa kaarana hee mana ke sankalpavikalparoopa karma kaa tyaaga kiyaa isa prakaara maim saba prakaara ke vyavahaarom kaa tyaaga kara ke kevala chaitanyasvaroopa aatmaa kaa aashraya kara ke sthita hoom ..1..

preetyabhaavena shabdaaderadri’shyatvena chaatmanah’ .
vikshepaikaagrahadaya evamevaahamaasthitah’ ..2..

anvaya:- shabdaadeh’ preetyabhaavena, aatmanah’ cha adri’shyatvena vikshepaikaagrahri’dayah’ aham evam eva aasthitah’ (asmi ) ..2..

uparokta teena prakaara ke kaayika aadi vyaapaarom ke tyaagane mem kaarana dikhaataa hai ki naashavaan phala ke utpanna karanevaale shabdaadi vishayom ke vishem preeti na hone se aura aatmaa ke adri’shya hone se meraa hri’daya teenom prakaara ke vishepom se rahita aura ekaagra hai, arthaat naashavaan svargaadi phala denevaale japa aadi ke vishem preeti na hone se to mere vishem japaroopa vikshepa naheem hai aura aatmaa adri’shya hai isa
kaarana aatmaa dhyaana kaa vishaya naheem hai, isa kaarana chintaaroopa mana kaa vikshepa bhee mere vishem naheem hai, isa kaarana maim aatmasvaroopa kara ke sthita hoom..2..

samaadhyaasaadivikshiptau vyavahaarah’ samaadhaye.
evam vilokyaniyamamevamevaahamaasthitah’..3..

anvaya:- samaadhyaasaadivikshiptau ( satyaam ) samaadhaye vyavahaarah’ (bhavati ), evam niyamam vilokya aham evam eva aasthitah’ (asmi )..3..

tahaam shankaa hotee hai ki, kisee prakaara kaa vikshepa na honepara bhee samaadhi ke artha to vyavahaara karanaa hee pad’egaa tisa kaa samaadhaana karate haim ki, yadi kartri’tva bhoktri’tva kaa adhyaasaroopa vikshepa hotaa arthaat maim karttaa hoom, maim bhoktaa hoom ityaadi mithyaa adhyaasaroopavisheksha yadi hotaa to usa kee nivri’tti ke artha samaadhi ke nimitta vyavahaara karanaa pad’ataa hai; yadi aisaa adhyaasa naheem hotaa to samaadhi ke nimitta vyavahaara naheem karanaa pad’ataa hai, isa prakaara ke niyama ko dekhakara shuddha aatmajnyaana kaa aashraya lenevaale mere vishem adhyaasa na hone ke kaarana samaadhishoonya mem aatmasvaroopa ke vishem sthita hoom ..3..

heyopaadeyavirahaadevam harshavishaadayoh’.
abhaavaadadyahebrahmannevamevaahamaasthitah’ .. 4..

anvayah’ he brahman ! heyopaadeyavirahaat evam havishaadayoh’ abhaavaat adya aham evam eva aasthitah’ ( asmi ) ..4..

shishya kahataa hai ki, he guro ! maim to poornasvaroopa hoom isa kaarana kisa kaa tyaaga karoom ? aura kisa kaa grahana karoom? arthaat na mere ko kuchha tyaagane yogya hai aura na kuchha grahana karane yogya hai, isee prakaara mere ko kisee prakaara kaa harsha shoka bhee naheem hai, maim to isa samaya kevala atmasvarupa ke vishem sthita hoom’..4..

aashramaanaashramam dhyaanam chittasveekri’tavarjanam.
vikalpamamaveekshyatairevamevaahamaasthitah’..5..

anvaya:- aashramaanaashramam dhyaanam chittasveekri’tavarjanam etaih’ eva mama vikalpam veekshya aham evam eva aasthitah’ (asmi)..5..

maim mana aura buddhi se pare hoom, isa kaarana mere vishem varnaashrama ke vishem vihita dhyaana karma aura sankalpa, vikalpa naheem haim, maim saba kaa saakshee hoom aisaa vichaara kara aatmasvaroopa ke vishem sthita hoom ..5..

karmaanusht’haanamajnyaanaadyathaivoparamastathaa.
buddhaasamyagidantattvamevamevaahamaasthitah’..6..

anvaya:- yathaa ajnyaanaat karmaanusht’haanam tathaa eva uparamah’ (bhavati ), idam tattvam samyaka buddhaa aham evam eva aasthitah’ (asmi)..6..

yisa prakaara kaa karmaanusht’haana ( karma karanaa) ajnyaana se hee hotaa hai tisa prakaara karma kaa tyaaga bhee ajnyaana se hee hotaa hai, kyonki aatmaa ke vishem tyaaganaa aura grahana karanaa kuchha bhee naheem banataa hai, isa tatva ko yathaartha reetise jaanakara maim aatmasvaroopa ke vishe hee sthita hoom ..6..

achintyam chintyamaano’pi chintaaroopam bhajatyasau.
tyaktvaa tadbhaavanam tasmaadeva-mevaahamaasthitah’..7..

anvaya:- achintyam chintyamaanah’ api asau chintaaroopam bhajati, tasmaat tadbhaavanam tyaktvaa aham evam eva aasthitah’ (asmi )..7..

achintya jo brahma hai tisa ko chintana karataa huaa bhee yaha purusha aatmachintaamaya roopa ko praapta hotaa hai, tisa kaarana brahma ke chintana kaa tyaaga kara ke maim aatmasvaroopa ke vitram sthita hoom .. 7..

evameva kri’tam yena sa kri’taarthom bhaveda-sau .
evameva svabhaavo yah’sa kri’taartho bhavedasau..8..

anvaya:- yena evam eva kri’tam sah’ asau kri’taarthah’ bhavet, yah’ evam eva svabhaavah’ sah’ asau kri’taarthah’ bhavet .. 8..

yisa purushane isa prakaara aatmasvaroopa ko saadhanom ke dvaaraa sarvakriyaarahita kiyaa hai vaha kri’taartha hai aura jo binaa saadhanonke hee svabhaava se kriyaarahita shuddha aatmasvaroopa ke jnyaanavaalaa hai, usa ke kri’taartha hone mem to kahanaa hee kyaa hai..8..

iti shreemadri’sht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitamevamevaasht’akam naama dvaadasham prakaranam samaaptam .. 12..

=====
atha trayodasham prakaranam 13.
akinchanabhavamsvaasthyam kaupeenatve’pidurlabham.
tyaagaadaanevihaayaasmaadahamaaseyathaasukham 1
anvaya:- kaupeenatve api akinchanabhavam svaasthyam durlabham , asmaat aham tyaagaadaane vihaaya yathaasukham aa se .. 1..

aba jeevanmukti avasthaa kaa phala jo parama sukha tisa kaa varnana karate haim, sampoorna vishayom ke vishem aasakti kaa tyaaga karane se utpanna honevaalee chitta kee sthirataa, kopeenamaatra mem aasakti karane se bhee naheem praapta hotee hai, isa kaarana maim tyaaga aura grahana ke vishem aasakti kaa tyaaga kara ke sarvadaa sukharoopa se sthita hoom ..1..

kutraapi khedah’kaayasya jihvaa kutraapi khidyate.
manah’ kutraapitattyaktvaa purushaarthesthitah’sukham2
anvaya:- kutra api kaayasya khedah’ (bhavati ) kutra api jihvaa (khidyate) kutra api manah’ (khidyate) ( atah’) tat tyaktvaa sukham purushaartha sthitah’ ( asmi ) .. 2..

yadi vratateerthaadi sevana kare to shareera ko kheda hotaa hai aura yadi geetaabhaagavataadi stotrom kaa paat’ha kiyaa jaaya to jihvaa ko kheda hotaa hai, aura yadi dhyaana samaadhi kee jaaya to mana ko kheda hotaa hai, isa kaarana maim ina teenom duh’khom kaa tyaaga kara ke sukhapoorvaka aatmasvaroopa ke vi sthita hoom ..2..

kri’tam kimapi naivasyaaditi sachintya ta-ttvatah’ .
yadaa yatkartumaayaati tatkri’tvaa se yathaasukham ..3..

anvaya:- kri’tam kim api tattvatah’ na eva syaat iti sanchintya yadaa yat kartum aayaati tat kri’tvaa yathaasukham aa se .. 3 ..

vaadee shankaa karataa hai ki, vaanee mana aura shareera ina teenom ke vyaapaara kaa tyaaga hone se to tatkaala shareera kaa naasha ho jaayagaa, kyonki isa prakaara ke tyaaga se annajala kaa bhee tyaaga ho jaayagaa, phira shareera kisa prakaara
raha sakegaa ? tisa kaa samaadhaana karate haim, ki shareera indriyaadi se kiyaa huaa koee karma aatmaa kaa naheem ho sakataa hai, isa prakaara vichaara kara jo karma karanaa pad’ataa hai usa karma ko ahankaararahita kara ke maim aatmasvaroopa ke vishem sukhapoorvaka sthita hoom ..3..

karmanaishkarmyanirbandhabhaavaa dehasthayoginah’.
samyogaayogavirahaadahamaa se yathaasukham..4..

anvaya:- karmanaishkarmyanirvandhabhaavaah’ dehasyayoginah’ (bhavanti ) aham (tu ) samyogaayogavirahaat yathaasukham aa se .. 4 ..

tahaam vaadee shankaa karataa hai ki, yaa karmamaarga mem nisht’haa kare yaa nishkarmamaargamem hee nisht’haa kare ekasaatha donom maargompara chalanaa kisa prakaara ho sakegaa ? tahaam kahate haim, karma aura nishkarma tau deha kaa abhimaana karanevaale yogeeko hee hote haim aura maim to deha ke samyoga aura viyoga donom ko tyaagakara sukharoopa sthita hoom ..4..

arthaanaum’ na me sthityaa gatyaa na shayanena vaa.
tisht’han gachchhan svapana tasmaadahamaa se yathaasukham ..5..

anvaya:- sthityaa gatyaa (cha) me arthaanaum’ na vaa shayanena (cha) na tasmaat tisht’han gachchhan svapan yathaasukham aa se ..5..

laukika vyavahaara ke vishe bhee mere ko abhimaana naheem hai, kyonki sthiti, gati tathaa shayana aadi se meraa koee haani, laabha naheem hotaa hai, isa kaarana maim khad’aa rahoom vaa chalataa rahoom athavaa shayana karataa rahoom to usa mem meree aasakti naheem hotee hai, kyonki maim to sukhapoorvaka aatmasvaroopa ke vishem sthita hoom ..5..

svapato naasti me haanih’ siddhiryatnavato na-vaa.
naashollaasau vihaayaasmaadahamaa se yathaa-sukham ..6..

anvaya:- me svapatah’ haanih’ na asti yatnavatah’ vaa siddhih’ na (asti); asmaat naashollaasau vihaaya aham yathaasukham aase..6..

sampoorna prayatnom ko tyaaga kara ke shayana karoom to meree kisee prakaara kee haani naheem hai aura aneka prakaara ke udyama karoom to meraa kisee prakaara kaa laabha naheem hai, isa kaarana tyaaga aura sangraha ko chhod’akara maim sukhapoorvaka aatmasvaroopa ke vishem sthita hoom ..6..

sukhaadiroopaaniyamam bhaaveshvaalokyabhoorishah’ .
shubhaashubhevihaayaasmaadahamaaseyathaasukham 7..

anvaya:- maaveshu bhoorishah’ sukhaadiroopaaniyamam aalokya asmaat aham shubhaashubhe vihaaya yathaasukham aa se .. 7..

bhaava jo janma tina ke vishem aneka sthaanom mem sukhaduh’khaadi dharmo kee anityataa ko dekhakara aura isa kaarana hee shubha aura ashubha karmo ko tyaagakara maim sukhapoorvaka aatmasvaroopa ke vishem sthita hoom ..7..

iti shreemadasht’aavakraanivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam yathaasukhasaptakam naama trayodasham prakaranam samaaptam .. 13..

=====
atha chaturdasham prakaranam 14.
prakri’tyaa shoonyachittoyah’pramaadaadbhaavabhaavanah’ ..

nidritobodhita iva ksheenasamsarano hi sah’ 1..

anvaya:- prakri’tyaa shoonyachittah’ pramaadaat bhaavabhaavanah’ yah’ nidritah’ iva bodhitah’ ( bhavati ) sah’ hi ksheenasamsaranah’ .. 1..

aba shishya apanee sukharoopa avasthaa kaa varnana karataa hai ki, apane svabhaava se to chitta ke dharmo se rahita hai aura buddhi ke dvaaraa praarabdhakamom ke vasheebhoota hokara ajnyaana ke kaarana sankalpavikalpa kee bhaavanaa karataa hai, jisa prakaara koee purusha sukhapoorvaka shayana karataa hoya usa ko koee purusha jagaakara kaama karaave to vaha kaama usa purusha ke mana kee ichchhaa ke anusaara naheem hotaa hai, kintu anya
purusha ke vasheebhoota hokara kaarya karataa hai vaastava mem usa kaa chitta kaarya ke sankalpavikalpa se rahita hotaa hai tisee prakaara praarabdhakarmaanusaara sankalpavikalpa karanevaale purusha kaa chitta vishayom se shaanta arthaat samsaararahita hotaa hai ..1..

kadhanaani va mitraanika me vishayadasyavah’ .
kashaastram ka cha vijnyaanam yadaa me galitaast’ahaara
anvaya:- yadaa me spri’haa galitaa (tadaa) me dhanaani va, mitraani ka, vishayadasyavah’ kva, shaastram kva, vijnyaanam cha kva .. 2..

vishayavaasanaa se rahita poornaroopa jo maim hoom tisa meree yadi ichchhaa nasht’a ho gaee to phira mere dhana kahaam, mitravarga kahaam, vishayaroopa lut’ere kahaam aura shaastra kahaam arthaat ina mem se kisee vastu bhee meree aasakti naheem rahateehai..2..

vijnyaate saakshipurushe paramaatmanicheshvare.
nairaashyebandhamokshechana chintaa muktaye mama ..3..

anvaya:- saakshipurushe paramaatmani eeshvare cha vijnyaate bandhamokshecha nairaashye ( sati ) mama muktaye chintaa na .. 3 ..

deha, indriya aura antah’karana ke saakshee sarvashaktimaana paramaatmaa kaa jnyaana honepara purusha ko bandha tathaa mokshakee
aashaa naheem hotee hai aura mukti ke liye bhee chintaa naheem hotee hai ..3..

antarvikalpashoonyasya bahih’svachchhanda-chaarinah’.
bhraantasyeva dashaastaastaastaaha-shaa eva jaanate ..4..

anvaya:- antarvikalpashoonyasya bhraantasya iva bahih’svachchhandachaarinah’ ( jnyaaninah’ ) taah’ taah’ dashaah’ taadri’shaah’ eva jaanate .. 4 ..

antah’karana ke vishem sankalpavikalpa se rahita aura baahara bhraanta (paagala) purusha kee samaana svachchhanda hokara vicharanevaale jnyaanee kee tina tina dashaaom ko tai se hee jnyaanee purusha jaanate haim ..4..

iti shreemadasht’aavakrageetaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam shaantichatusht’ayam naama chaturdasham prakaranam samaaptam ..14..

=====
atha panchadasham prakaranam 15.
yathaatathopadeshena kri’taarthah’satvabuddhimaan..
aajeevamapijijnyaasuh’ parastatra vimuhyati..1..

anvaya:- satvabuddhimaana (shishyah’ ) yathaa tathaa upadeshena kri’taarthah’ ( bhavati ), parah’ aajeevam jijnyaasuh’ api tatra vimuhyati .. 1 ..

yadyapi gurune shishya ke artha pahile aatmatatva kaa upadesha kiyaa hai tathaa shaastra mem aisaa niyama hai ki, kat’hina se jaanane yogya hone ke kaarana shishyom ke artha aatmatatva kaa baarambaara upadesha karanaa chaahiye aura chhaandogya upanishad ke vishem gurune shishya ke artha baarambaara aatmatatva kaa upadesha kiyaa hai, isa kaarana guru phira bhee shishya ke artha aatmatatva kaa upadesha karate hue prathama jnyaana ke adhikaaree aura anadhikaaree kaa varnana karate haim ki, jisa kee buddhi saatvi kee hotee hai vaha shishya yathaakathanchit upadesha shravana karake bhee kri’taartha ho jaataa hai, isa kaarana hee satyayuga ke vishem kevala eka akshara brahma jo om kaara tisake hee upadeshamaatra se aneka shishya kri’taartha hogaye arthaat jnyaana ko praapta hogaye aura jina kee taamasee buddhi hotee hai, una ko maranaparyanta upadesha karo taba bhee una ko aatmasvaroopa kaa jnyaana naheem hotaa hai, kintu mahaamoha mem pare rahate haim, prahlaadajee kaa putra virochana daitya thaa una ko brahmaajeene aneka baara upadesha kiyaa, to bhee vaha mahaamohayukta hee rahaa, kyonki vaha taamasee buddhivaalaa thaa ..1..

moksho vishayavairasya bandho vaishayi ko rasah’ .
etaavadeva vijnyaanam yathechchhasi tathaa kuru ..2..

anvaya:- vishayavairasyam mokshah’, vaishayikah’ rasah’ bandhah’ vijnyaanam etaavat eva; yathaa ichchhasi tathaa kuru .. 2..

aba bandha aura moksha kaa svaroopa dikhaate haim ki, vishayom ke vishem aasakti na karanaa ya hee moksha hai aura vishayom mem prati karanaa ya hee bandhana hai, itanaa hee guru aura vedaanta ke vaakyom se jaanane yogya hai, isa kaarana he shishya ! jaisee teree ruchi ho vaisaa kara ..2..

vaagmipraajnyamahodyoganjanam mookajad’aalasam .
karotitattvabodho’yamatastyakto bubhukshubhih’3
anvaya:- ayam tattvabodhah’ vaagmipraajnyamahodyogam janam mookajad’aalasam karoti atah’ bubhukshubhih’ tyaktah’ .. 3..

aba isa baata kaa varnana karate haim ki, tatvajnyaana ke sivaaya kisee anya se vishayaasakti kaa naasha naheem ho sakataa hai, yaha prasiddha tatvajnyaana vaachaala purusha ko mooka (goongaa) kara detaa hai, pand’ita ko jad’a kara detaa hai, parama udyogee purushako bhee aalasee kara detaa hai, kyonki, mana ke pratyagaatmaa ke vishem lagane se jnyaanee kee vaanee mana aura shareera kee vri’ttiye nasht’a ho jaatee haim isa kaarana hee vishayabhoga kee laalasaa karanevaale purushomne aatmajnyaana kaa anaadara kara rakhaa hai ..3..

na tvam deho na te deho bhoktaa kartaa na vaa bhavaan .
chidroopo’si sadaa saaksheenirapekshah’ sukham chara..4..

anvaya:- he shishya ! tvam dehah’ na, ( tathaa ) te dehah’ na, bhavaan kartaa vaa bhoktaa na, ( yatah’ ) ( bhavaan ) chidroopah’ sadaa saakshee asi, ( atah’ ) nirapekshah’ ( san ) sukham chara .. 4 ..

aba tatvajnyaana kee praapti ke artha upadesha karate haim ki, he shishya ! too deharoopa naheem hai tathaa teraa deha naheem hai kyonki too chaitanyaroopa hai tisee prakaara too karmom kaa karanevaalaa tathaa karmaphala kaa bhoganevaalaa naheem hai, kyonki karma karanaa aura phala bhoganaa yaha mana aura buddhi ke dharma haim aura too to mana aura buddhi se bhinna saaksheemaatra isa prakaara hai jisa prakaara ghat’a kaa dekhanevaalaa ghat’a se bhinna hotaa hai, isa kaarana he shishya ! deha ke sambandhee jostreeputraadi tina se udaaseena hokara sukhapoorvaka vichara ..4..

raagadveshau manodharmom na manaste kadaachana .
nirvikalpo’si bodhaatmaanirvikaarah’ sukham chara ..5..

anvaya:- raagadveshau manodharmee (bhavatah’) manah’ te ( sambandhi ) kadaachana na ( bhavati ), (yatah’ tvam ) nirvikalpah’ bodhaatmaa asi, ( atah’ ) nirvikaarah’ ( san ) sukham chara .. 5 ..

he shishya ! raaga aura dvesha aadi mana ke dharma haim tere naheem haim aura teraa mana ke saatha kadaapi sambandha naheem hai, kyom ki too sankalpavikalparahita jnyaanasvaroopa hai, isa kaarana too raagaadivikaararahita hokara sukhapoorvaka vichara ..5..

sarvabhooteshu chaatmaanam sarvabhootaani chaatmani .
vijnyaayanirahankaaronirmamastvam sukheebhava ..6..

anvaya:- sarvabhooteshu cha aatmaanam sarvabhootaani cha aatmani vijnyaaya tvam nirahankaarah’ nirmamah’ ( san ) sukhee bhava .. 6..

aatmaa sampoorna praaniyom ke vishem kaaranaroopa se sthita hai, aura sampoorna praanee aatmaa ke vishem adhyasta haim isa prakaara jaanakara mamataa aura ahankaararahita sukhapoorvaka sthita ho ..6..

vishva sphurati yatredam tarangaa iva saagare.
tattvameva na sandehashchinmoota vijvaro bhava ..7..

anvaya:- yatra idam vishvam saagare tarangaa iva sphurati, tat tvam eva ( atra) sandehah’ na, ( atah’ ) he chinmoota ! ( tvam ) vijvarah’ bhava .. 7..

yisa prakaara samudra ke vishem jo taranga haim ve kalpita aura anitya haim, tisee prakaara jisa aatmaa ke vishem yaha vishva kalpita hai vaha too hee hai, isa mem kuchha sandeha naheem
hai, isa kaarana he chaitanyaroopa shishya ! too sampoorna santaaparahita ho ..7..

shraddhasva taata shraddhasva naatra moham kurushva bhoh’.
nyaanasvaroopobhagavaanaatmaa tvam prakri’teh’parah’..8..

anvaya:- bhoh’ taata ! shradvasva shraddhasva, atra moham na kurushva (yatah’) tvam jnyaanasvaroopah’ bhagavaan prakri’teh’ parah’ aatmaa (asi) .. 8 ..

he taata ! guru aura vedaanta ke vachanompara vishvaasa kara, vishvaasa kara, aatmaa kee chetanasvaroopataa ke vishaya mem moha kahiye samshayaviparyayasvaroopa ajnyaana mata kara, kyonki too jnyaanasvaroopa, sarvashaktimaana, prakri’tise para aatmasvaroopa hai ..8..

gunaih’ samvesht’ito dehastisht’hatyaayaati yaati cha .
aatmaa na gantaa naagantaa kimenamanushochasi..9..

anvaya:- gunaih’ samvosht’atah’ dehah’ tisht’hati aayaati yaati cha aatmaa na gantaa na aagantaa ( atah’) enam kim anushochasi .. 9..

guna kahiye indriya aadi se vesht’ita deha hee samsaara ke vishem rahataa hai, aataa hai aura jaataa hai aura aatmaa to na jaataa na aataa hai, isa kaarana maim jaaoongaa, meraa marana hogaa ityaadi deha ke dharmom se aatmaa ke vishem shoka mata kara, kyonki aatmaa to sarvavyaapee aura nityasvaroopa hai..9..

dehastisht’hatu kalpaantam gachchhatvachaiva vaa punah’.
va vri’ddhih’kva cha vaa haanistava chinmaatraroopinah’..10..

anvaya:- dehah’ kalpaantam tisht’hatu vaa punah’ adya eva gachchhatu; chinmaatraroopinah’ tava kva haanih’ vaa kva cha vri’ddhih’ .. 10 ..

he shishya ! yaha deha kalpaparyanta sthita rahe, athavaa aba hee nasht’a ho jaaya to usa se teree na haani hotee hai aura na vri’ddhi hotee hai, kyonki too to kevala chaitanyasvaroopa hai..10..

tvayyanantamahaambhodhauvishvaveechih’svabhaavatah’ .
udetuvaastamaayaatunatevri’ddhirnavaakshatih’..11..

anvaya:- anantamahaambhodhau tvayi svabhaavatah’ vishvaveechih’ udetu vaa astam aayaatu te vri’ddhih’ na vaa kshatih’ na .. 11 ..

he shishya ! too chaitanya anantasvaroopa hai aura jisa prakaara samudra ke vishem taranga utpanna hotee haim aura leena ho jaatee haim, tisa prakaara tere (aatmaake) vishem svabhaava se samsaara kee utpatti aura laya ho jaataa hai, tisa se teree kisee prakaara kee haani athavaa vri’ddhi naheem hai .. 11 ..

taatachinmaatraroopo’sina te bhinnamidanjagat .
atah’kasyakathankutraheyopaadeyakalpanaa..12..

anvaya:- he taata ! ( tvam ) chinmaatraroopah’ asi, idam jagat te bhinnam na, atah’ heyopaadeyakalpanaa kasya kutra katham (syaat ) .. 12..

he shishya ! too chaitanyamaatrasvaroopa hai, yaha jagat tujha se bhinna naheem hai, isa kaarana tyaaganaa aura grahana karanaa kahaam bana sakataa hai aura kisa kaa ho sakataa hai aura kisa mem ho sakataa hai .. 12..

ekasminnavyayeshaantechidaakaashe’maletvayi .
kutojanmakutokamakuto’hankaaraevacha .. 13..

anvaya:- ekasmin avyaye shaante chidaakaashe amale tvayi janma kutah’ karma kutah’, ahankaarah’ cha eva kutah’ .. 13 ..

he shishya ! too avinaashee, eka, shaanta, chaitanyaakaashasvaroopa aura nirmalaakaashasvaroopa hai, isa kaarana teraa janma naheem hotaa hai tathaa tere vishem ahankaara honaa bhee naheem ghat’a sakataa hai, kyonki koee dviteeya vastu hoya to ahankaara hotaa hai, tathaa tere vishem janma honaa bhee naheem bana sakataa hai, kyonki ahankaara ke binaa karma naheem hotaa hai, isa kaarana too shuddhasvaroopa hai .. 13..

yattvam pashyasi tatrekastvameva pratibhaasa se . kim pri’thak bhaasate svarnaatkat’akaangadanoopuram .. 14..

anvaya:- yat tvam pashyasi tatra tvam eva ekah’ pratibhaasase; kat’akaangadanoopuram kim svarnaat pri’thak bhaasate .. 14..

yisa prakaara kat’aka, baajoobanda aura noopura aadi aabhooshanom ke vishem eka suvarna hee bhaasataa hai, tisee prakaara jisa 2 kaarya ko too dekhataa hai tisa 2 kaarya ke vishem eka kaarana svaroopa too hee (aatmaa hee ) bhaasataa hai ..14..

ayam so’hamayam naaham vibhaagamiti santyaja.
sarvamaatmeti nishchitya ni:sankalpah’sukheebhava ..15..

anvaya:- sah’ ayam aham, ayam aham na iti vibhaagam santyaja, (tathaa ) sarvam aatmaa iti nishchitya nih’sankalpah’ (san ) sukhee bhava .. 15..

yaha jo sampoorna deha aadi padaartha haim tina kaa maim saakshee hoom aura maim deha, indriya aadiroopa naheem hoom athavaa yaha maim hoom aura yaha maim naheem hoom, isa bheda kaa tyaaga kara aura sampoorna jagat aatmaa hee hai aisaa nishchaya karake, sampoorna sankalpa vikalpom ko tyaagakara sukhee ho ..15..

tavaivaajnyaanato vishvam tvamekah’ paramaarthatah’.
tvatto’nyo naasti samsaaree nasamsaareecha kashchana .. 16..

anvayah’-vishvam tava ajnyaanatah’ eva ( bhavati ), paramaarthatah’ tvam ekah’ ( eva atah’) samsaaree tvattah’ anyah’ na asti; asam. saaree cha kashchana ( tvattah’ anyah’ ) na ( asti )..16..

he shishya ! tere ajnyaana se hee vishva bhaasataa hai, vaastava mem samsaara koee naheem hai, paramaarthasvaroopa adviteeya too eka hee hai, isa kaarana hee tujha se anya koee samsaaree athavaa asamsaaree naheem hai .. 16..

bhraantimaatramidam vishvam na kinchiditi nishchayee .
nirvaasanah’sphoortimaatro na kinchidiva shaamyati.. 17..

anvaya:- idam vishvam bhraantimaatram kinchit na, iti nishchayee (parushah’ ) nirvaasanah’ sphoortimaatrah’ ( san ) na kishchita shaamyati .. 17 ..

yaha vishva bhaantimaatra se kalpita hai, vaastava mem kinchinmaatra bhee satya naheem hai, isa prakaara jisa ko nishchaya huaa hai vaha purusha vaasanaarahita aura prakaashasvaroopa hokara kevala chaitanyasvaroopa ke vishem shaanti ko praapta hotaa hai .. 17..

eka eva bhavaambhodhaavaaseedasti bhavishyati. natebandho’sti moksho vaa kri’takri’tyah’sukham chara ..18..

anvaya:- bhavaambhodhau ekah’ eva aaseet, asti bhavishyati, ( atah’ ) te bandhah’ vaa mokshah’ na asti (atah’ tvam ) kri’takri’tyah’ ( san ) sukham chara .. 18..

bhoota bhavishyat aura vartamaanaroopa trikaalamem bhee isa samsaarasamudra ke vishem too hee thaa aura too hee hai tathaa too hee hogaa arthaat isa samsaara ke vishem sadaa eka too hee rahaa hai, isa kaarana teraa bandha aura moksha naheem hai, so kri’taartha huaa too sukhapoorvaka vichara .. 18..

maa sankalpavikalpaabhyaam chittam kshobhaya chinmaya .
upashaamya sukham tisht’ha svaatmanyaanandavigrahe .. 19..

anvaya:- ( he shishya ! ) chinmaya ! sankalpavikalpaabhyaam chittam maa kshobhaya upashaamya aanandavigrahe svaatmani sukham tisht’ha .. 19..

he shishya ! too chaitanyasvaroopa hai, sankalpa aura vikalpom se chitta ko chalaayamaana mata kara, kintu chitta ko sankalpavikalpom se shaanta kara ke aanandaroopaaatmasvaroopa ke vishem sukhapoorvaka sthita ho .. 19..

tyajaiva dhyaanam sarvatra maa kinchiddhri’didhaaraya ..

aatmaa tvam mukta evaasi kim vimri’shya karishyasi ..20..

anvaya:- sarvatra eva dhyaanam tyaja, hadi kinchit api maa dhaaraya , aatmaa tvam muktah’ eva asi, ( atah’) vimri’shya kim karishyasi ..20..

he shishya.! sarvatra hee dhyaana kaa tyaaga kara, kuchha bhee sankalpa vikalpa hri’daya ke vishedhaarana mata kara, kyonki aatmaroopa too sadaa mukta hee hai, phira vichaara (dhyaana) kara ke aura kyaa phala praapta karegaa..20..

iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam tattvopadeshavimshatikam naama panchadasham prakaranam samaaptam .. 19..

=====
atha shod’asham prakaranam 16.
aachakshva shri’nu vaataata naanaashaastraanyanekashah’.
tathaapi na tava svaasthyamsarvavismaranaahate..1..

anvaya:- he taata ! naanaashaastraani anekashah’ aachakshva vaa shri’nu tathaapi sarvavismaranaat ri’te tava svaasthyam na syaat .. 1..

tatvajnyaana ke upadesha se jagat ko aatmasvaroopa se dekhanaa aura tri’shnaa kaa naasha karanaa hee mukti kahaatee hai, yaha vishaya varnana karate haim, he shishya ! too naanaa prakaara ke shaastrom ko aneka baara anya purushom ke artha upadesha kara athavaa aneka baara shravana kara parantu saba ko bhoole binaa arthaat sampoorna vastu ke bheda kaa tyaaga kiye binaa svasthataa arthaata mukti kadaapi naheem hogee kintu sampoorna vastuom mem bheda dri’sht’i kaa tyaaga karane se hee moksha hogaa. tahaam shishya shankaa karataa hai ki, sushupti avasthaa ke vishem kisee vastu kaa bhee bhaana naheem hotaa hai isa kaarana sushupti avasthaa mem sampoorna praaniyom kaa moksha ho jaanaa chaahiye. isa shankaa kaa guru samaadhaana karate haim ki sushupti mem sampoorna vastuom kaa bhaana to naheem rahataa hai parantu eka ajnyaana kaa bhaana to rahataa hai, isa kaarana moksha naheem hotaa hai aura jeevanmukta kaa to ajnyaanasahita jaganmaatra kaa jnyaana naheem rahataa hai, isa kaarana usa kaa mukti huihaa samajhanaa chaahiya..1..

bhogam karma samaadhi vaa kuru vijnya tathaapi te.
chittam nirastasarvaashamatyartharochayishyati..2..

anvaya:- he vijnya ! ( tvam ) bhogam karma vaa samaadhim kuru tathaapi te chittam atyartham nirastasarvaasham rochayishyati ..2..

he shishya ! too jnyaanasampanna hokara vishayabhoga kara athavaa sakaama karma kara athavaa samaadhi ko kara tathaapi sampoorna vastuom ke vismarana se saba prakaara kee aashaa se rahita teraa chitta aatmaskaroopa ke vi hee adhika ruchi ko utpanna karegaa ..2..

aayaasaatsakalo duh’khee nainam jaanaati kashchana .
anenaivopadeshena dhanyah’ praapnoti nirvri’tim ..3..

anvaya:- sakala: aayaasaat duh’khee ( bhavati ), ( parantu ) enam kashchana na jaanaati; anena upadeshena eva dhanyah’ nirvri’tim maamoti .. 3 ..

praanimaatra vishaya ke parishrama se duh’khee hote haim parantu koee isa vaartaa ko naheem jaanataa. kyonki vishayaananda ke vishem nimagna hotaa hai, jo bhaagyavaan purusha hotaa hai vaha sadguru se isa upadesha ko grahana kara ke parama sukha ko praapta hotaa hai..3..

vyaapaarekhidyate yastu nimeshonmeshayorapi .
tasyaalasyadhureenastha sukham naanyasya kasyachit ..4..

anvaya:- yah’ tu nimeshonmeshayoh’ api vyaapaare khidyate aalasyadhureenasya tasya (eva) sukham (bhavati), anyasya kasyachit na..4..

yo purusha netrom ke nimesha unmesha ke vyaapaara mem arthaat netrom ke kholanemoondanamem bhee parishrama maanakara duh’khita hotaa hai, isa parama aalaseeko hee arthaat usa nishkriya purushako hee parama sukha milataa hai, anya kiseeko hee naheem..4..

idam kri’tamidam neti dvandvairmuktam yadaa manah’.
dharmaarthakaamamoksheshu nirapeksham tadaa bhavet ..5..

anvaya:- idam kri’tam, idam na ( kri’tam ), iti dvandaih’ yadaa manah’ muktam ( bhavati ) tadaa dharmaarthakaamamoksheshu nirapeksham bhavet .. 5..

yisa ke mana kaa dvaitabhaava nasht’a ho jaaya arthaat yaha kaarya karanaa chaahiye, yaha naheem karanaa chaahiye, yaha vidhinishedharoopee indra jisa ke mana se doora ho jaaya, vaha purusha dharma, artha, kaama aura moksha ina chaarommem bhee ichchhaa na kare, kyonki vaha purusha jeevanmukta avasthaa ko praapta ho jaataa hai ..5..

virakto vishayadvesht’aa raagee vishayalolupah’ .
grahamokshaviheenastu na virakto naraagavaan..6..

anvaya:- viraktah’ vishayadvesht’aa ( bhavati ), raagee vishayalolupah’ (bhavati ) grahamokshaviheenah’ tu na viraktah’ (bhavati ) na raagavaana ( bhavati ) .. 6..

yo purusha vishaya se dvesha karataa hai vaha virakta kahaataa hai aura jo vishayom mem atilaalasaa karataa hai vaha raagee (kaamuka) kahaataa hai, parantu jo grahana aura moksha se rahita jnyaanee hotaa hai, vaha na vishayom se dvesha karataa hai, aura na vishayom se preeti karataa hai arthaat praarabdhayogaanusaara jo praapta hoya usa kaa tyaaga naheem karataa hai aura
apraapta vastu ke milane kee ichchhaa naheem karataa hai isa kaarana jeevanmukta purusha virakta aura raagee donom se vilakshana hotaa hai ..6..

heyopaadeyataa taavatsamsaaravit’apaankurah’.
st’ahaa jeevati yaava? nirvichaaradashaaspadam.. 7 ..

anvaya:- nirvichaaradashaaspadam spri’haa yaavat jeevati taavat vai heyopaadeyataa samsaaravit’apaankurah’ ( bhavati ) .. 7 ..

tahaam shankaa hotee hai ki, jnyaaniyom ke vishem to tyaaga aura grahana kaa vyavahaara dekhane mem aataa hai . tahaam kahate haim ki jisa samayaparyanta ajnyaanadashaa ke nivaasa karane kaa sthaanaroopa ichchhaa rahatee hai tisa samayaparyanta hee purusha kaa grahana karanaa aura tyaaganaaroopa samsaararoopee vri’ksha kaa ankura rahataa hai aura jnyaaniyom kaa to ichchhaa na hone ke kaarana tyaaganaa aura grahana karanaa dekhane maatra hote haim ..7..

pravri’ttau jaayate raago nivri’ttau dvesha eva hi.
nirdvandro baalavadveemaanevameva vyavasthitah’..8..

anvaya:- hi pravri’ttau raagah’, nivri’ttau eva dveshah’ jaayate ( atah’) dheemaan baalavat nieendrah’ ( san ) evam eva vyavasthitah’ bhavet 8
yadi vishayom mem preeti kare to preeti dinapara dina bad’hatee jaatee hai aura vishayom se dveshapoorvaka nivri’tta hoya
to dinapara dina vishayom mem dvesha hotaa jaataa hai; isa kaarana jnyaanee purusha shubha aura ashubha ke vichaararahita jo baalaka tisa kee samaana raagadvesharahita hokara sangapoorvaka jo vishayom mem pravri’tti karanaa aura dveshapoorvaka jo vishayom se nivri’tta honaa ina donom se rahita hokara rahe aura praarabdhakarmaanusaara jo praapta hoya usa mem pravri’tta hoya aura apraapti kee ichchhaa na kare ..8..

haatumichchhati samsaaram raageeduh’khajihaasayaa.
veetaraagohi nirmuktastasminnapi na khidyati ..9..

anvaya:- raagee duh’khajihaasayaa samsaaram haatum ichchhati; hi veetaraagah’ nirmuktah’ ( san ) tasmin api na khidyati .. 9 ..

yo vishayaasakta purusha hai vaha atyanta duh’kha bhogane ke anantara, duh’khom ke doora hone kee ichchhaa kara ke samsaara ko tyaaga karane kee ichchhaa karataa hai aura jo vairaagyavaan purusha hai vaha duh’khom se rahita huaa samsaara mem rahakara bhee kheda ko naheem praapta hotaa hai ..9..

yasyaabhimaano mokshe’pi dehe’pi mamataa tathaa .
na cha jnyaanee na vaa yogee kevalam duh’khabhaagasau ..10..

anvaya:- yasya mokshe api abhimaanah’ tathaa dehe api mamataa asau na cha jnyaanee na vaa yogee (kintu ) kevalam duh’khabhaak 10
yisa purusha ko aisaa abhimaana hai ki, maim mukta hoom, tyaagee hoom, meraa shareera upavaasa aadi aneka prakaara ke kasht’a sahane mem samartha hai aura jisa kaa deha ke vishem mamatva hai, vaha purusha na jnyaanee hai, na yogee hai kintu kevala duh’khee hai, kyonki usa kaa abhimaana aura mamataa doora naheem hue haim ..10..

haro yaapadesht’aa te harih’ kamalajo’pi vaa.
tathaapi na tava svaasthyam sarvavismaranaahate ..11..

anvaya:- yadi harah’ vaa harih’ (athavaa ) kamalajah’ api te upadesht’aa (syaata) tathaapi sarvavismaranaat ri’te tava svaasthyama na syaat .. 11..

he shishya ! saakshaat sadaashiva tathaa vishnu bhagavaan aura brahmaajee ye teenom mahaasamartha bhee tere ko upadesha karem, tau bhee sampoorna praakri’ta, anitya vastuom kee vismri’ti binaa teraa chitta shaanti ko praapta naheem hoyagaa aura jeevanmuktadashaa kaa sukha praapta naheem hoyagaa ..11..

iti shreemadri’sht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam visheshopadesham naama shod’asham prakaranam samaaptam .. 16..

=====
atha saptadasham prakaranam 17.
tena jnyaanaphalam praaptam yogaabhyaasaphalam tathaa .
tri’ptah’ svachchhendriyo nityame- kaa kee ramate tu yah’..1..

anvaya:- yah’ tu tri’ptah’ svachchhendriyah’ (san ) nityam e kaa kee ramate; tena jnyaanaphalam tathaa yogaabhyaasaphalam praaptam .. 1..

aba anya purushonkee bhee jnyaana mem pravri’tti hone ke artha tatvajnyaana ke phala kaa niroopana karane kee ichchhaa karate hue guru prathama tatvajnyaana kee dashaa kaa niroopana karate haim jo purusha indriyom ko vishayom se hat’aakara aura apane svaroopamem hee tri’pta hokara vishayasamyoga ke binaa ikalaa hee sadaa aatmaa ke vishem ramana karataa hai, usa purushane hee jnyaana kaa tathaa yoga kaa phala paayaa hai ..1..

na kadaachijagatyasmistattvajnyo hanta khidyati .
yata ekena tenedam poorna brahmaand’amand’alam ..2..

anvaya:- hanta ! tatvajnyah’ kadaachit asmin jagati na khidyati; yatah’ ekena idam brahmaand’amand’alam poornam .. 2 ..

he shishya ! isa samsaara ke vishem aatmatatvajnyaanee kadaapi kheda ko naheem praapta hotaa hai, kyonki tisa ikale se hee yaha brahmaand’amand’ala poorna hai, so doosare ke na hone se kheda kisa prakaara ho sakataa hai, soee shrutimem bhee kahaa hai “dviteeyaa? bhayam bhavati ..2..

najaatu vishayaah’ kepi svaaraamam harshayantyamee .
sallakeepallavapreetabhivebham nimbapallavaah’ .. 3..

anvaya:- sallakeepallavapreetam ibham nimbapalavaah’ iva amee ke api vishayaah’ svaaraamam jaatu na harshayanti .. 3 ..

yo nirantara aatmaa ke vishem ramataa hai, vaha aatmaaraama kahaataa hai, tisa aatmaaraama purusha ko jagat ke koee vishaya kyaa prasanna kara sakate haim, jisa prakaara eka mahaamadonmatta hastee vana mem hajaara hastiyom ke jhund’a mem vihaara karataa hai aura parama madhurasvaadavaalee sallakeenaamaka lataa ke komala pattom kaa premapoorvaka bhakshana karataa hai, aura kad’uve neema ke pattom se prasanna naheem hotaa hai, tisee prakaara jnyaanee bhee parama madhura aatmaa kaa svaada letaa hai aura vishayom ke sukhom ko parama kad’uaa jaanakara tyaaga detaa hai arthaat una kee ora dri’sht’i bhee naheem detaa hai ..3..

yastu bhogeshu bhukteshu na bhavatyadhivaasitaa.
abhukteshu niraakaankshee taahasho bhavadulabhah’..4..

anvaya:- yah’ tu bhukteshu bhogeshu adhivaasitaa na bhavati; (tathaa) abhukteshu niraakaankshee ( bhavati ) taadri’shah’ (purushah’) bhavadurlabhah’..4..

yisa kee bhoge hue vishayom mem aasakti naheem hotee hai, aura naheem bhoge hue vishayom mem abhilaashaa naheem hotee hai, aisaa purusha samsaara mem durlabha hai arthaat karod’om mem eka aadamee hotaa hai ..4..

bubhukshuriha samsaare mumukshurapi dri’shyate.
bhogamokshaniraakaanksheeviralohi mahaashayah’..5..

anvaya:- iha samsaare bubhukshuh’ mumukshuh’ api dri’shyate hi bhogamokshaniraakaankshee mahaashayah’ viralah’ .. 5..

isa samsaara mem vishayabhoga kee abhilaashaa karanevaale bhee bahuta dekhane mem aate haim aura moksha kee ichchhaa karanevaale bhee bahuta dekhane mem aate haim parantu vishayabhoga aura moksha donom kee ichchhaa na karanevaalaa tathaa poornabrahma ke vishem antah’karana lagaanevaalaa viralaa hee hotaa hai, soee shreekri’shnabhagavaanne bhagavadveetaa ke vishem kahaa hai ki “yatataamapi siddhaanaam kashchinmaam vetti tatvatah’” ..5..

dharmaarthakaamamoksheshujeevite marane tathaa.
kasyaapyudaarachittasyaheyopaadeyataana hi..6..

anvaya:- dhamaarthakaamamoksheshu jeevite tathaa marane kasya api udaarachittasya hi heyopaadeyataa na .. 6..

dharma, artha, kaama aura moksha ye chaara parama phala haim, ina ke vishem sampoorna praaniyom kaa antah’karana bandhaa hai tathaa sampoorna praaniyom ko janmamarana kaa bhaya rahataa hai, parantu jnyaanee purusha kaa mana dharmaadi ke vishem naheem bandhataa hai aura jo jnyaanee tina dharmaadika ko sukharoopa jaanakara grahana naheem karataa hai aura duh’kharoopa jaanakara tyaagataa naheem hai, tathaa jeevanamarana se apanee kuchha vri’ddhi aura haani naheem samajhataa hai aisaa jnyaanee koee viralaa hee hotaa hai ..6..

vaanchhaa na vishvavilaye na dveshastasya cha sthitau .
yathaa jeevikayaa tasmaaddhanya aaste yathaasukham ..7..

anvaya:- ( yasya ) vishvavilaye vaanchhaa na, tasya sthitau cha deshah’ na ( asti ) tasmaat dhanyah’ ( sah’ ) yathaajeevikayaa yathaasukham aaste .. 7 ..

yo jnyaanee hai, usa ko isa vishva ke naasha kee ichchhaa naheem hotee hai tathaa tisa vishva kee sthitise dvesha naheem hotaa hai, kyonki vaha jnyaanee to jaanataa hai ki, sadaa sarvatra eka
brahma hee prakaasha kara rahaa hai aura praarabdhakarmaanusaara deha ko dhaarana karataa hai tathaa sadaa sukharoopa rahataa hai aisaa jnyaanee purusha dhanya hai .. 7..

kri’taartho’nena jnyaanenetyevam galitadheeh’ kri’tee.
pashyan shri’nvan st’ashana jighanashnannaaste yathaasukham .. 8..

anvaya:- anena jnyaanena ( aham ) kri’taarthah’ iti evam gali. tadheeh’ kri’tee pashyan shri’nvan spri’shan jighran anan yathaasukham aaste .. 8..

isa “ tatvamasi “ aadi mahaavaakya ke jnyaana se maim kri’taartha hogayaa hoom aisaa nishchaya hone se dehaadi ke vishem jisa kee aatmabuddhi nasht’a ho gaee hai, aisaa jnyaanee dekhataa huaa, shravana karataa huaa, sparsha karataa huaa, soonghataa huaa tathaa bhakshana karataa huaa bhee sukhapoorvaka hee sthita hotaa hai arthaat maim jnyaana se kri’taartha hogayaa aisee buddhi ke kaarana, baahya indriyom kaa vyaapaara honepara bhee moorkha kee samaana jnyaanee ko kheda naheem hotaa hai ..8..

shoonyaa dri’sht’irvri’thaa chesht’aa vikalaaneendriyaani cha .
na spri’haa na viraktirvaa ksheenasamsaarasaagare .. 9..

anvaya:- ksheenasamsaarasaagare ( purushe ) dri’sht’ih’ shoonyaa, chesht’aa vri’thaa, indriyaani cha vikalaani, spri’haa na vaa viraktih’ na ..9..

yisa jnyaanee kaa samsaarasaagara ksheena ho jaataa hai usa ko vishayabhoga kee ichchhaa naheem hotee hai aura vishayom se virakti bhee naheem hotee hai, kyonki jnyaanee kee dri’sht’i kahiye mana kaa vyaapaara shoonya kahiye sankalpavikalparahita hotaa hai aura chesht’aa kahiye shareera kaa vyaapaara vri’thaa kahiye phala kee ichchhaa se rahita hotaa hai tathaa netra aadi indriye vikala kahiye sameepa mem aaye hue bhee vishayom ko yathaartha roopa se na jaananevaalee hotee haim soee bhagavadgeetaa ke vishem kahaa bhee hai ki “ yasmin jaagrati bhootaani saa nishaa pashyato muneh’ “ .. ..9..

na jaagarti na nidraati nonmeelati na meelati .
aho paradashaa kaapi varttate muktachetasah’ .. 10..

anvaya:- na jaagarti na nidraati na unmeelati na meelati, aho muktachetasah’ kaa api paradashaa vartate .. 10 ..

na jaagataa hai, na shayana karataa hai, na netrom ke palakom ko kholataa hai, na meechataa hai arthaat sampoorna vishayom ko brahmaroopa dekhataa hai, isa kaarana aashcharya hai ki, mukta hai chitta jisa kaa aise jnyaanee kee koee parama utkri’sht’a dashaa hai..10..

sarvatra dri’shyate svasthah’ sarvatra vimalaashayah’ .
samastavaasanaamukto muktah’ sarvatra raajate .. 11 ..

anvaya:- muktah’ sarvatra svasthah’ sarvatra vimalaashayah’ ( cha ) dri’shyate; ( tathaa ) samastavaasanaamuktah’ ( san ) sarvatra raajate .. 11..

yeevanmukta jnyaanee purusha sukha duh’khaadi sarvatra svastha chitta rahanevaalaa aura shatru mitra aadi saba ke vishem nirmala antah’karanavaalaa (samadarshee ) deekhataa hai aura sampoorna vaasanaaom se rahita hokara saba avasthaaom ke vishem aatmasvaroopa ke vishem viraajamaana hotaa hai ..11..

pashyan shri’nvan st’ashana jighanashnangri’hnanvadan vajan .
eehitaaneehitairmukto mukta eva mahaashayah’ .. 12..

anvaya:- pashyan shri’nvan spri’shan jivan anan gri’hnan vadana vajana ( aapa ) eehitaaneehitah’ muktah’ mahaashayah’ muktah’ eva .. 12..

dekhataa huaa, sunataa huaa, sparsha karataa huaa, soonghataa huaa, grahana karataa huaa, bhojana karataa huaa, kathana karataa huaa tathaa gamana karataa huaa bhee ichchhaa aura dvesha se rahita brahma ke vishem chitta lagaanevaalaa mukta hee hai ..12..

sukhe duh’khe nare naayaam’ sampatsu cha vipatsucha.
vishesho naiva dheerasya sarvatra samadarshinah’..15..

anvaya:- sukhe duh’khe, nare naa-m sampatsu, cha vipatsu cha dheerasya sarvatra samadarshinah’ visheshah’ na eva .. 15 ..

sampoorna vastuom ke vishem eka aatmadri’sht’i karanevaale jisa dheera purusha kaa mana sukha ke visha aura streevilaasa ke vishem tathaa sampatti ke vishem prasanna naheem hotaa hai aura mahaaduh’kha tathaa vipatti ke vishem kampaayamaana naheem hotaa hai vahee mukta hai ..15..

na himsaa naiva kaarunyam nauddhatyam na cha deenataa.
naashcharya naiva cha kshobhah’ ksheena samsarane nare..16..

anvaya:- ksheenasamsarane nare himsaa na, kaarunyam na, auddhatyam na, deenataa cha eva na, aashcharyam na, kshobhah’ cha eva na .. 16 ..

yisa purusha kaa samsaara ksheena ho jaataa hai arthaat dehaabhimaana doora ho jaataa hai usa kaa janmamri’tyuroopa bandhana doora ho jaataa hai, aise jnyaanee ke mana mem himsaa kahiye paradroha naheem ho jaataa, dayaalutaa naheem hotee hai, uddhatataa naheem hotee hai, deenataa naheem rahatee hai, aashcharya naheem rahataa
hai aura kshobha bhee naheem rahataa hai, kyonki jnyaanee kaa eka brahmaakaara ho jaataa hai ..16..

namukto vishayadvesht’aa na vaa vishayalolupah’.
asamsaktamanaa nityam praaptaapraaptamupaashnute..17..

anvaya:- muktah’ vishayadvesht’aa na ( bhavati ), vaa vishayalolupah’ (cha) na ( bhavati, ), (kintu ) nityam asamsaktamanaah’ (sana) praaptaapraaptam upaainute .. 17 ..

yeevanmukta purusha vishayom se dvesha ( vishayom kaa tyaaga) naheem karataa hai aura vishayom mem aasakta bhee naheem hotaa hai kintu vishayaasaktirahita hai mana jisa kaa aisaa hokara nitya praarabdha ke anusaara praapta aura apraapta ko bhogataa hai ..17..

samaadhaanaasamaadhaanahitaahitavikalpanaah’ .
shoonyachitto na jaanaati kaivalyamiva samsthitah’..18..

anvaya:- shoonyachittah’ kaivalyam samsthitah’ iva samaadhaanaasamaadhaanahitaahitavikalpanaah’ na jaanaati .. 18 ..

shoonya hai chitta jisa kaa aisaa jeevanmukta jnyaanee purusha videha kaivalyadashaa ko praapta hue kee samaana samaadhaana,
asamaadhaana, hita aura ahita kee kalpanaa ko naheem jaanataa hai, kyonki usa kaa mana brahmaakaara ho jaataa hai .. 18..

nirmamo nirahankaaro na kinchiditi nishchitah’.
antargalitasarvaashah’ kurvanapi karoti na..19..

anvaya:- nirmamah’ nirahankaarah’ kinchit na iti nishchitah’ antarga: litasarvaashah’ kurvan api na karoti .. 19 ..

yisa kee streeputraadi ke vishem mamataa doora ho gaee hai aura jisa kaa dehaabhimaana doora ho gayaa hai tathaa brahma se anya dviteeya koee vastu naheem hai aisaa ji se nishchaya ho gayaa hai aura jisa kee bheetara kee aashaa nasht’a ho gaee hai aisaa jnyaanee purusha vishayabhoga karataa huaa bhee naheem karataa hai arthaat usa mem aasakti naheem karataa hai .. 19..

manah’prakaashasammohasvapnajaad’yavivarjitah’.
dashaam kaamapi sampraapto bhavedalitamaanasah’ ..20..

anvaya:- manah’prakaashasammohasvamajaad’ayavivarjitah’ . galitamaanasah’ kaama api dashaam sampraaptah’ bhavet .. 20 ..

yisa ke mana ke vishem moha naheem hai aisaa jo jnyaanee purusha hai usa ke mana kaa prakaasha tathaa ajnyaanaroopee jad’atva nivri’tta ho jaataa hai tisa jnyaanee kee koee anirvachaneeya
asht’aavakrageetaa.dashaa hotee hai arthaat usa jnyaanee kee dashaa kisee ke jaanane mem naheem aatee hai ..20..

iti shreemadasht’aavakamunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam tattvajnyasvaroopavishatikam naama saptadasham prakaranam samaaptam .. 17..

asht’aadasham prakaranam 18.
yasya bodhodaye taavatsvapnavadbhavati bhramah’.
tasmai sukhaikaroopaaya namah’shaantaaya tejase..1..

anvayah’ yasya bodhodaye bhramah’ svamavat bhavati; taavat tasmai sukhaikaroopaaya shaantaaya teja se namah’ .. 1..

isa prakarana mem shaanti kee pradhaanataa varnata karate hue prathama shaanti kaa varnana karate haim tahaam bhee prathama shaanta aatmaa ko namaskaara karate haim, jisa aatmaa kaa jnyaana hote hee yaha pratyaksha samsaara svapra kee samaana mithyaa bhaasane lagataa hai, prathama tisa sukharoopa prakaashamaana shaantasankalpasvaroopa aatmaa ke artha namaskaara hai ..1..

arjayitvaa’khilaanarthaan bhogaanaapnoti pushkalaan .
nahi sarvaparityaagamantarena sukhee bhavet ..2..

anvaya:- akhilaan arthaan arjayitvaa pushkalaan bhogaana aapnoti, sarvaparityaagamantarena sukhee nahi bhavet .. 2..

yahaam shaantasankalpasvaroopako hee sukharoopa kahaa, tisa kaarana shankaa hotee hai ki, dhanee purusha bhee to sukhee hotaa hai phira shaantasankalpako hee sukharoopa kisa prakaara kahaa ? tisa kaa samaadhaana karate haim ki purusha dhana, dhaanya, stree aura putra aadi aneka padaarthom ko praapta kara ke aneka prakaara ke bhogonko hee bhogataa hai, sukharoopa naheem hotaa hai, kyonki una bhogom ke nasht’a honepara phira duh’kha praapta hotaa hai, isa kaarana sampoorna sankalpavikalpom kaa tyaaga kiye binaa sukharoopa kadaapi naheem ho sakataa ..2..

kartavyaduh’khamaartand’ajvaalaadagdhaantaraatmanah’ .
kutah’ prashamapeeyooshadhaaraasaaramri’te sukham ..3..

anvaya:- karttavyaduh’khamaartand’ajvaalaadagdhaantaraatmanah’ prashamapeeyoopadhaaraasaaram ri’te sukham kutah’ ? .. 3 ..

mithyaaroopa jo sankalpa vikalpa hai una ko tuchchha jaananaa hee sankalpavikalpa kaa tyaaga hai, jai se vandhyaaputra ko mithyaaroopa jaana lenaa hee tyaaga hai kyonki mithyaaroopa vastu kaa anya kisee prakaara kaa tyaaga naheem ho sakataa, yaha vishaya anya reetise dikhaate haim naanaa prakaara ke jo
karma una karmom se utpanna honevaale jo duh’kha vahee huaa soorya kee kiranom kaa atyanta teekshna taapa tisa se dagdha huaa hai antah’karana jisa kaa aise purusha ko sankalpa vikalpa kee shaantiroopa amri’tadhaaraa kee vri’sht’i ke binaa sukha kahaam se ho sakataa hai ? ..3..

bhavo’yam bhaavanaamaatro na kinchitparamaarthatah’ .
naastyabhaavah’ svabhaavaanaam bhaavaabhaavavibhaavinaam ..4..

anvaya:- ayam bhavah’ bhaavanaamaatrah’ paramaarthatah’ kinchit na ( asti ); bhaavaabhaavavibhaavinaam svabhaavaanaam abhaavah’ na asti .. 4..

samsaararoopee visha ko doora karanevaalaa hone ke kaarana sankalpavikalpa ke shaantiroopa ko amri’taroopa kara ke varnana karate haim ki yaha samsaara sankalpamaatra hai, vaastavadri’sht’i se eka aatmaa ke sivaaya doosaraa kuchha naheem hai, yahaam vaadee shankaa karataa hai ki bhaavaroopa jo dri’shyamaana jagat hai so nasht’a hone ke anantara abhaavaroopa shoonya ho jaataa hai, isa prakaara to shoonyavaadee kaa mata siddha hotaa hai ? isa ke uttara mem shreeguru asht’aavakrajee kahate haim, ki sankalpamaatra jagat ke naasha hona ke anantara satyasvabhaava aatmaa akhand’aroopa se viraajamaana rahataa hai, isa kaarana samsaara kaa naasha hone ke anantara shoonya naheem rahataa hai, kintu usa samaya nirvikalpa kevalaanandaroopa mukta aatmaa rahataa hai ..4..

na dooram na cha sankochaallabdhamevaatmanah’ padam .
nirvikalpam niraayaasam nirvikaaram niranjanam ..5..

anyaya:nirvikalpam niraayaasam nirvikaaram niranjanam aatmanah’ padam na dooram na cha sankochaat (kintu ) labdham eva (asti) ..5..

vaadee prashna karataa hai ki, sankalpavikalpa kee nivri’tti hote hee aatmaa ko amri’tatva kee praapti kisa prakaara ho jaatee hai ? tahaam kahate haim ki aatmasvaroopa doora naheem hai kintu sadaa praapta hai; aura paripoorna hai sadaa sankalpavikalparahita hai, niraayaasa kahiye shrama ke binaa hee praapta hai, vikaara jo janma aura mri’tyu tina se rahita hai aura niranjana kahiye maayaa (avidyaa) roopa upaadhirahita hai, jisa prakaara kant’ha mem dhaarana kee huee mani bhoola se doosare sthaana mem d’hoond’hane se naheem milatee hai aura vismri’ti ke doora hote hee kant’ha mem prateeta ho jaatee hai, tisee prakaara ajnyaana se aatmaa doora prateeta hotaa hai parantu jnyaana honepara praapta hee hai ..5..

vyaamohamaatraviratau svaroopaadaanamaatratah’.
veetasho kaa viraajante niraavaranadri’sht’ayah’..6..

anvaya:- niraavaranadri’sht’ayah’ vyaamohamaatraviratau svaroopaadaanamaatratah’ veetashokaah’ ( santah’ ) viraajante .. 6..

tatvajnyaana se aatmapraapti hotee hai aisaa jo shaastrakaarom ko vyavahaara hai so kisa prakaara hotaa hai ? aura yadi aatmaa nitya praapta hee hai to guru ke upadesha aura shaastraabhyaasa kee kyaa aavashyakataa hai, tahaam kahate haim ki kevala ajnyaanaroopee moha kaa paradaa pad’a rahaa hai, tisa se aatmasvaroopa kaa prakaasha naheem hotaa hai. isa kaarana samudra upadesha se moha ko doora kara ke jisa se svaroopa kaa nishchaya kiyaa hai, aisaa jo jnyaanee hai, vaha jagat mem shobhaayamaana hotaa hai aura usa kee dri’sht’ipara phira moharoopee paradaa naheem pad’ataa hai..6..

samastam kalpanaamaatramaatmaa muktah’sanaatanah’.
iti vijnyaaya dheero hi kimabhyasyati baalavat ..7..

anvaya:- samastam kalpanaamaatram, aatmaa sanaatanah’ muktah’ dheerah’ iti vijnyaaya hi baalavat kim abhyasyati .. 7..

yaha sampoorna jagat kalpanaamaatra hai aura aatmaa nityamukta hai; jnyaanee purusha isa prakaara jaanakara kyaa baalaka kee samaana saamsaarika vyavahaara karataa hai ? arthaat kadaapi naheem karataa hai ..7..

aatmaa brahmeti nishchitya bhaavaabhaavau cha kalpitau .
nishkaamah’ kim vijaanaati kim broote cha karoti kim..8..

anvaya:- aatmaa brahma, bhaavaabhaavau cha kalpitau iti nishchitya nishkaamah’ ( san ) kim vijaanaati, kim broote, kim cha karoti ..8..

sampoorna kalpanaamaatra hai, isa jnyaana kaa moola kaarana jo tattvampadaartha kaa aikyajnyaana usee ko kahate haim ki, aatmaa kahiye, jeevaatmaa jo tvam ‘ padaartha hai aura brahma tatpadaartha hai, ye donom abhinna haim aura adhisht’haanaroopa brahma kaa saakshaatkaara honepara bhaava, abhaavaroopasampoorna ghat’aadi dri’shya padaartha kalpita haim aisaa nishchaya kara ke nishkaama hotaa huaa jnyaanee kyaa jaanataa hai kyaa kahataa hai ? aura kyaa karataa hai ? arthaat mana ke brahmaakaara hone ke kaarana na kuchha jaanataa hai, na kuchha kahataa hai, aura na kuchha karataa hai kintu aatmasvaroo mem sthita hotaa hai ..8..

ayam so’hamayam naahamiti ksheenaa vikalpanaah’ .
sarvamaatmeti nishchitya tooshneebhootasya yoginah’..9..

anvaya:- sarvam aatmaa iti nishchitya tooshneebhootasya yoginah’ ayam sah’ aham, ayam aham na iti vikalpanaah’ ksheenaa: (bhavanti) ..9..

aatmajnyaana se sampoorna kalpanaa nivri’tta ho jaatee hai yaha dikhaate haim. jisa purusha ko sampoorna jagat brahmaroopa bhaasataa hai vaha purusha munivrataroopee yogadashaa ko praapta hotaa hai, kyonki usa purusha kaa mana vri’ttirahita hokara brahma ke vishem ekaakaara ho jaataa hai tadanantara usa purusha ko apanaa tathaa para kaa jnyaana naheem rahataa hai, arthaat maim dhyaana karataa hoom aura doosaraa purusha anya kaarya karataa hai, yaha ajnyaana doora ho jaataa hai, taatparya yaha hai ki, usa purusha kee kalpanaamaatra nasht’a ho jaatee hai ..9..

na vikshepo na chaikaagrayam naatibodho na mood’hataa.
na sukham na cha vaa duh’khamupashaantasya yoginah’..10..

anvaya:- upashaantasya yoginah’ vikshepah’ na, aikaagryam cha na, atibodhah’ na, moohata. na, surakm na vaa, duh’kham cha na (bhavati)..10..

aba sankalpavikalparahita purusha kaa svaroopa dikhaate haim, jo purusha sankalpavikalparahita hokara shaanti ko praapta hotaa hai, usa shaantasvabhaava yogee ke mana ko kisee baata kaa vikshepa naheem hotaa hai, ekaagrataa naheem hotee hai, atyanta jnyaana athavaa mood’hataa naheem hotee hai, sukha naheem hotaa hai, aura duh’kha bhee naheem hotaa hai, kyonki vaha kevala brahmaanandasvaroopa hotaa hai…10..

svaaraajye bhaikshyavri’ttau cha laabhaalaabhe jane vane .
nirvikalpasvabhaavasya na vishesho’sti yoginah’..11..

anvaya:- nirvikalpasvabhaavasya yoginah’ svaaraajye maikshyavri’ttee laabhaalaabhe jane vane cha visheshah’ na asti .. 11..

sankalpa aura vikalpa se rahita hai svabhaava jisa kaa aise yogee (jnyaanee) ko svarga kaa raajya milanese, praarabdhakarmaanusaara praapta hue vastu se tathaa janasamooha mem nivaasa hone se kuchha prasannataa naheem hotee hai aura bhikshaa maangakara nirvaaha karanese, kisee padaartha kee praapti na hone se tathaa nirjana sthaana mem rahane se kuchha aprasannataa naheem hotee hai, kyonki usa kaa mana to brahmaakaara hotaa hai ..11..

kva dharmah’ kva cha vaa kaamah’ kva chaarthah’ kva vivekitaa.
idam kri’tamidam neti dvandvairmuktasya yoginah’..12..

anvaya:- idam kri’tam, idam na ( kri’tam ), iti dvandvaih’ muktasya yoginah’ dharmah’ kva, kaamah’ cha kva, arthah’ kva vaa vivekitaa cha kva ..12..

yaha kiyaa, yaha naheem kiyaa ityaadi dvandvom se rahita yogee ko dharma kahaam, kaama kahaam, artha kahaam aura moksha kaa upaayaroopa jnyaana kahaam ? kyonki jaba dharmaadi kaa kaarana
avidyaa aura sankalpavikalpaadi hee naheem hote to dharmaadi kisa prakaara ho sakate haim .. 12 ..

kri’tyam kimapi naivaasti na kaapi hri’di ranjanaa .
yathaajeevanameveha jeevanmuktasya yoginah’..13..

anvaya:- jeevanmuktasya yoginah’ iha kim api kri’tyam na eka asti, ( tathaa ) hri’di kaa api ranjanaa na ( asti ), kintu yathaajeevanam eva ( bhavati ) .. 13 ..

yeevanmukta yogee ko isa samsaara mem kuchha bhee karane ko naheem hotaa hai aura hri’daya ke vishem koee anuraaga hee naheem hotaa hai, tathaapi jeevanmukta purusha jeevana ke hetu adri’sht’a ke anusaara karma karataa hai .. 13..

kva mohah’ kva cha vaa vishvam kva taddhayaanam kva muktataa .
sarvasankalpaseemaayaam vishraantasya mahaatmanah’..14..

anvaya:- sarvasankalpaseemaayaam vishraantasya mahaatmanah’ mohah’ kaa vishvam kva, taddhayaanam kva vaa muktataa cha kva .. 14 ..

sampoorna sankalpom kee seemaa kahiye avadhi jo aatmajnyaana tisa ke vishem vishraama ko praapta honevaale yogee ko moha kahaam ? aura vishva kahaam ? aura vishva kaa chintana
kahaam ? tathaa muktapanaa kahaam ? kyonki vaha to brahmasvaroopa ho jaataa hai ..14..

yena vishvamidam dri’sht’am sa naasteeti karotu vai.
nirvaasanah’ kim kurute pashyannapi na pashyati..19..

anvaya:- yena idam vishvam dri’sht’am sah’ vai na asti, iti karotu (yah’) pashyan api na pashyati (sah’) nirvaasanah’ (san ) kim kurute .. 15..

yisane yaha ghat’aadi vishva dekhaa hai, vaha kadaachit ghat’aadi vishva naheem hai aisaa jaane, parantu jo dekhataa huaa bhee naheem dekhataa hai vaha vaasanaarahita hokara kyaa kare ? arthaat kuchha bhee naheem arthaat jisa ko vaasanaaom kaa samskaara hee naheem hai vaha tyaaga hee kyaa kare ..15..

yena dri’sht’am param brahma so’ham brahmeti chintayet .
kim chintayati nishchinto dviteeyam yona pashyati.. 16..

anvaya:- yena parama brahma dri’sht’am sah’ aham ‘brahma’ iti chintayet, yah’ (tu ) dviteeyam na pashyati ( sah’ ) nishchintah’ ( san ) kim chintayati .. 16 ..

yo purusha parabrahma ko dekhe, vaha ‘maim brahma hoom’ aisaa chintana kare aura jo dviteeya ko dekhataa hee naheem hai, vaha nishchinta
hokara kyaa chintana naheem karegaa ? arthaat kuchha bhee chintana naheem karegaa, arthaat jisa kee dvaitadri’sht’i naheem hai u se brahmachintana karaneko bhee koee aavashyakataa naheem hai..16..

dri’sht’o yenaatmavikshepo nirodham kurute tvasau.
udaarastu na vikshiptah’ saadhyaabhaavaatkaroti kim ..17..

anvaya:- yena aatmavikshepah’ dri’sht’ah’ asau tu nirodham kurute, udaarah’ tu vikshiptah’ na bhavati, (sah’) saadhyaabhaavaat kima karoti ? .. 17..

antah’karana kaa vikshepa jisa purusha ke dekhane mem aataa ho vaha mana ko vasha mem karane kaa upaaya kare aura jo sarvatra eka brahmako hee dekhataa hai, usa ke to vikshepa hai hee naheem, usa ko kuchha saadhane yogya naheem hotaa hai isa kaarana vaha kuchha saadhana bhee naheem karataa hai .. 17..

dheero lokaviparyasto vartamaano’pi lokavat.
nasamaadhina vikshepam na lepa svasya pashyati..18..

anvaya:- lokaviparyastah’ dheerah’ lokavatu vartamaanah’ api svasya samaadhim vikshepam na (tathaa) lepam (cha) na pashyati .. 18..

samsaara ke vikshepom se rahita dheera purusha samsaaree purusha kee samaana vartaava karataa huaa bhee apane vishem samaadhi ko naheem
maanataa hai, vikshepa naheem maanataa hai, tathaa kisee kaarya mem aasakti bhee naheem maanataa hai ..18..

bhaavaabhaavaviheeno yastri’pto nirvaasano budhah’ .
naiva kinchitkri’tam tena lokadri’sht’ayaa vikurvataa..19..

anvaya:- yah’ budhah’ tri’ptah’ bhaavaabhaavaviheenah’ (tathaa) nirvaasanah’ ( bhavati ) lokadri’sht’ayaa vikurvataa ( api ) tena kinchit eva kri’tam .. 19 ..

yojnyaanee hai vaha apane aananda se paripoorna rahataa hai. isa kaarana kisee kee stuti nindaa naheem karataa hai. loka to yaha dekhate hai ki jnyaanee aneka prakaara kee kriyaa karataa hai, parantu jnyaanee aasaktipoorvaka koee bhee kriyaa naheem karataa hai, kyonki jnyaanee ko abhimaana naheem hotaa hai .. 19..

pravri’ttau vaa nivri’ttau vaa naiva dheerasya durgrahah’ .
yadaa yatkartumaayaati tatkri’tvaa tisht’hatah’ sukham ..20..

anvaya:- yadaa yat kartum aayaati tat sukham kri’tvaa tisht’hatah’ dheerasya pravri’ttau vaa nivri’ttau durgrahah’ na eva ( bhavati ) .. 20 ..

praarabdha ke anusaara jo pravri’tta athavaa nivri’tta karma jaba karane mem aave, usa ko anaayasa hee mem kara ke sthita honevaale
dheera purusha ko pravri’tti ke vishem athavaa nivri’tti ke vishem duraagraha naheem hotaa hai ..20..

nirvaasano niraalambah’svachchhandomuktavandhanah’ . kshiptah’ samskaaravaatena chesht’ate shushkaparnavat ..21..

anvaya:- nirvaasanah’ niraalambah’ svachchhandah’ muktabandhanah’ ( jnyaanee) samskaaravaatena kshiptah’ (san ) shushkaparnavat chesht’ate .. 21 ..

yahaam vaadee shankaa karataa hai ki, tuma to jnyaanee ko vaasanaarahita kaha rahe ho phira vaha pravri’tta athavaa nivri’tta karma kisa prakaara se karataa hai ? tahaam kahate haim ki, jnyaanee vaasanaarahita hai, jnyaanee ko kisee kaa aadhaara naheem lenaa pad’ataa ha, isa kaarana hee svaadheena hotaa hai, tathaa jnyaanee ko raaga dvesha naheem hai parantu praarabdha ke anusaara praapta hotaa hai, usa ko karataa hai. jisa prakaara pri’thvee ke oopara pare hue sookhe pattom mem kahaam jaane kee athavaa sthita hone kee vaasanaa (saamarthya) naheem hotee hai parantu jisa dishaa kaa vaayu aataa hai usee dishaa ko patteud’ane lagate haim, isee prakaara jnyaanee praarabdha ke anusaara bhogachesht’aa karataa hai ..21..

asamsaarasya tu kvaapi na harshom na vishaadataa. sa sheetalamanaa nityam videha iva raajate..22..

anvaya:- asamsaarasya tu ke, api harshah’ na (bhavati ), vishaadataa (cha) na (bhavati) nityam sheetalamanaah’ sah’ videhah’ iva raajate..22..

yisa ke samsaara ke hetu sankalpa vikalpa doora ho jaate haim, usa asaaree purusha ko na harsha hotaa hai na vishaada hotaa hai arthaata usa ke chitta mem harsha aadichhah’ urmi naheem utpanna hotee haim, vaha nitya sheetala manavaalaa mukta kee samaana viraajamaana hotaa hai ..22..

kutraapina jihaasaasti naashovaapi na kutrachit .
aatmaaraamasya dheerasya sheetalaachchhataraatmanah’..23..

anvaya:- sheetalaachchhataraatmanah’ aatmaaraamasya dheerasya kutra api jihaasaa na (asti) vaa kutrachit api naashah’ na (asti) ..23..

yo purusha aatmaa ke vishem ramana karataa hai, vaha dheeravaana hotaa hai aura usa purusha kaa antah’karana parama pavitra aura sheetala hotaa hai usa ko kisee vastu ke tyaagane kee ichchhaa naheem hotee hai, aura kisee vastu ke grahana karane kee bhee ichchhaa naheem hotee hai, kyonki usa jnyaanee ke raaga dvesha kaa leshamaatra bhee naheem hotaa hai aura usa jnyaanee ko kaheem anartha bhee naheem hotaa hai, kyonki anartha kaa hetu jo ajnyaana so usa ke vishem naheem hotaa hai ..23..

prakri’tyaa shoonyachittasya kurvato’sya yadri’chchhayaa.
praakri’tasyeva dheerasya na maano naavamaanataa..24..

anvaya:- prakri’tyaa shoonyachittasya praakri’tasya iva yadri’chchhayaa kurvatah’ asya maanah’ na (vaa ) avamaanataa na .. 24 ..

svabhaava se hee jisa kaa chitta sankalpavikalparoopa vikaara se rahita hai aura jo praarabdhaanusaara pravri’tta nivri’tta karmo ko ajnyaanee kee samaana karataa hai, aise dheera kahiye jnyaanee ko maana aura apamaana kaa anusandhaana naheem hotaa hai ..24..

kri’tam dehena karmedam na mayaa shuddharoopinaa .
iti chintaanurodhee yah’ kurvannapi karoti na ..25..

anvaya:- idam karma dehena kri’tam shuddharoopinaa mayaa na ( kri’tam) yah’ iti chintaanurodhee ( sah’) kurvan api na karoti .. 25..

sampoorna karma kiyaa deha karataa hai maim naheem karataa hoom kyonki maim to shuddharoopa saakshee hoom. isa prakaara jo vichaarataa hai, vaha purusha karma karataa huaa bhee bandhana ko naheem praapta hotaa hai kyonki usa ko karma karane kaa abhimaana naheem hotaa hai ..25..

atadvaadeeva kurute na bhavedapi baalishah’.
yeevanmuktah’ sukhee shreemaan samsaranapishobhate..26..

anvaya:- jeevanmuktah’ atadvaadee iva kurute, (tathaa)api baalisha: na bhavet ( atah’ eva ) samsaran api sukhee shreemaan shobhate ..26..

kiye hue kaarya ko “ maim karataa hoom “ aise naheem kahataa huaa jeevanmukta purusha kaarya ko karataa huaa bhee moorkha naheem hotaa hai, kyonki antah’karana ke vishem jnyaanavaana hotaa hai, isa kaarana hee samsaara ke vyavahaara ko karataa huaa bhee bheetara sukhee aura shobhaayamaana hotaa hai ..26..

naanaavichaarasushraanto dheero vishraanti maagatah’.
na kalpatena jaanaati na shri’noti na pashyati ..27..

anvaya:- naanaavichaarasushraantah’ vishraantim aagatah’ dheerah’ na kalpate na jaanaati na shri’noti na pashyati .. 27..

naanaa prakaara ke sankalpavikalparoopa vichaarom se rahita hokara aatmaa ke vishem vishraama ko praapta huaa dheera kahiye jnyaanee purusha sankalpavikalparoopa mana ke vyaapaara ko naheem karataa hai, aura na jaanataa hai tathaa buddhi ke vyaapaara ko naheem karataa hai, shabda ko naheem sunataa hai, roopa ko naheem
dekhataa hai arthaat indriyamaatra ke vyaapaara ko naheem karataa hai kyom ki u se kartri’tva kaa abhimaana kadaapi naheem hotaa hai ..27..

asamaadheravikshepaanna mumukshurna chetarah’.
nishchitya kalpitam pashyanbrahmaivaaste mahaashayah’..28..

anvaya:- ( jnyaanee ) asamaadheh’ mumukshuh’ na avikshepaat itarah’ cha na (sarvam ) kalpitam ( iti ) nishchitya pashyan ( api) mahaashayah’ brahma eva aaste .. 28 ..

nyaanee mumukshu naheem hotaa hai, kyonki samaadhi naheem karataa hai aura baddha bhee naheem hotaa hai, kyonki jnyaanee ke vishem vikshepa kahiye dvaita bhrama naheem hotaa hai, kintu yaha sampoorna dri’shyamaana jagat kalpita hai aisaa nishchaya kara ke tadanantara baadhita prapancha kee prateetise dekhataa huaa bhee nirvikaara chitta hotaa hai isa kaarana saakshaat brahmasvaroopa hokara sthita hotaa hai ..28..

yasyaantah’ syaadahankaaro na karoti karoti sah’ .
nirahankaaradheerena na kinchiddhi kri’tam kri’tam ..29..

anvayah’ yasya antah’ ahankaarah’ syaat sah’ na karoti (api) karoti nirahankaaradheerana hi kri’tam ( api) kinchitna kri’tam..29..

tahaam vaadee shankaa karataa hai ki, samsaara ko dekhataa huaa bhee brahmaroopa kisa prakaara ho sakataa hai tisa kaa samaadhaana karate haim ki, jisa ke antah’karana ke vishem ahankaara kaa adhyaasa hotaa hai, vaha purusha lokadri’sht’i se na karataa huaa bhee sankalpavikalpa karataa hai kyonki usa ko kartri’tva kaa adhyaasa hotaa hai aura ahankaararahita jo dheera kahiye jnyaanee purusha hai, vaha lokadri’sht’i se kaarya karataa huaa bhee apanee dri’sht’i se naheem karataa hai kyonki usa ko kartri’tva kaa abhimaana naheem hotaa hai ..29..

nodvignam na cha santusht’amakartri’spandavarjitam.
niraasham gatasandeham chittam muktasya raajate ..30..

anvaya:- muktasya chittam udvignam na (bhavati) santusht’am cha naa ( bhavati ) akartri’spandavarjitam niraasham gatasandeham raajate ..30..

yo jeevanmukta purusha hai usa ke chitta mem ka bhee udvega (ghabaraahat’a ) naheem hotaa hai tisee prakaara santosha bhee naheem hotaa hai, kyonki kartaapane ke abhimaana kaa usa ke vishem lesha bhee naheem hotaa hai, tisee prakaara usa ko aashaa tathaa sandeha bhee naheem hotaa hai, kyonki vaha to sadaa jeevanmukta hai ..30..

nirvyaatum chesht’itum vaapi yachchittam na pravartate .
ninimittamidam kintu nirdhyaayati vichesht’ate ..31..

anvaya:- yachchittam nirdhyaatum api vaa chesht’itum na pravarttate kintu idam nirnimittam niyaayati vichesht’ate .. 31 ..

yisa jnyaanee kaa chitta kiyaarahita hokara sthita hone ko athavaa sankalpa vikalpaadiroopa chesht’aa karane ko pravri’tta naheem hotaa hai, parantu jnyaanee kaa chitta nimitta kahiye sankalpavikalparahita hokara aatmasvaroopa ke vishem nishchala sthita hotaa hai tathaa aneka prakaara kee sankalpavikalparoopa chesht’aa bhee karataa hai ..31..

tattvam yathaarthamaakanyam mandah’ praapnoti mood’hataam .
athavaa yaati sankochamamood’hah’ ko’pi mood’havat ..32..

anvaya:- mandah’ yathaartham tattvam aakarnya mood’hataam praapnoti athavaa sankocham aayaati kah’ api amood’hah’ ( api ) mood’havat (bhavati ) .. 32 ..

koee ajnyaanee shrutise yathaarthatatva ( tat aura tvam padaartha ke kalpita bheda ) ko shravana kara ke asambhaavanaa aura vipareeta bhaavanaaom ke dvaaraa arthaat samshaya aura
viparyaya kara ke mood’hataa ko praapta hotaa hai, athavaa tat-tvam padaartha ke bheda ko jaanane ke nimitta sankocha kahiye chitta kee samaadhi lagaataa hai aura koee jnyaanee bhee baahara kee gatise mood’ha kee samaana baahara ke vyavahaarom ko karataa hai ..32..

ekaagrataa nirodho vaa mood’hairabhyasate bhri’sham .
dheeraah’ kri’tyam na pashyanti suptavat svapade sthitaah’..33..

anvaya:- mootaih’ ekaagrataa vaa nirodhah’ bhri’sham abhyasyate svapade sthitaah’ dheeraah’ suptavat kri’tyam na pashyanti .. 33 ..

yo dehaabhimaanee moorkha haim ve mana ko vasha mem karane ke artha aneka prakaara kaa abhyaasa karate haim parantu una kaa mana vasha mem naheem hotaa hai aura jo aatmajnyaanee dhairyavaan purusha hai, vaha aatmasvaroopa ke vishem sthiti ko praapta hotaa hai usa kaa mana to svabhaava se hee vasheebhoota hotaa hai, jisa prakaara nidraa ke samaya mem mana kee chesht’aa banda ho jaatee hai, tisee prakaara jnyaana honepara mana kee chesht’aa banda ho jaatee hai, kyonki advaitaatmasvaroopa ke jnyaana se bhramamaatra kee nivri’tti ho jaatee hai ..33..

aprayatnaatprayatnaadraa mood’haa naapnoti nitim .
tattvanishchayamaatrena praajnyo bhavati nirvri’tah’34..

anvaya:- mood’hah’ aprayatnaat vaa prayatnaat ( api ) nivri’tim na aamoti praajnyah’ tattvanishchayamaatrena nirvri’tah’ bhavati .. 34 ..

yo mood’ha purusha hai aura jisa ko aatmajnyaana naheem huaa hai vaha aneka prakaara kaa abhyaasa kara ke mana ko vasha mem kare athavaa na kare tau bhee usa ko nivri’tti kaa sukha naheem praapta hotaa hai, aura joaatmajnyaanee he usane to jyom hee aatmasvaroopa kaa nishchaya kiyaa ki, vaha parama nivri’tti ke sukha ko praapta hotaa hai ..34..

shuddham buddha priyam poorna nishprapancham niraamayam .
aatmaanam tam na jaananti tatraabhyaasaparaajanaah’..35..

anvaya:- tatra abhyaasaparaah’ janaah’ shuddham buddham priyam poornam nishprapancham niraamayam tam aatmaanam na jaananti .. 35 ..

sadguru aura vedaantavaakyom kee sharana liye binaa dehaabhimaana doora naheem hotaa hai tisa dehaabhimaana se mana jagat ke vishem aasakta rahataa hai, tisa kaarana vaha purusha aatmasvaroopa ko naheem jaanataa hai kyonki aatmasvaroopataa shuddha hai, chaitanyasvaroopa hai aura aanandaroopaparipoorna, samsaara kee upaadhi se rahita tathaa vividhataaparahita hai, isa kaarana dehaabhimaanee purusha ko usa kaa jnyaana naheem hotaa hai ..35..

naapnoti karmanaa moksham vimood’ho’bhyaasaroopinaa .
dhanyo vijnyaanamaatrena muktastisht’hatyavikriyah’..36..

anvayah’ vimood’hah’ abhyaasaroopinaa karmanaa moksham na aapnoti dhanyah’ vijnyaanamaatrena avikriyah’ muktah’ tisht’hati .. 36..

yo purusha dehaabhimaanee hai vaha yogaabhyaasaroopa karma kara ke moksha ko naheem praapta hotaa hai kyonki, karmamaatra se mokshapraapti honaa durlabha hai. soee shrutimem bhee kahaa hai ki “na karmanaa na prajayaa dhanena tyaagenai ke amri’tatvamaanashuh’ “ yogaabhyaasa aadi karma se moksha naheem hotaa hai, santaana utpanna karane se moksha naheem hotaa hai, dhana praapta karane se moksha naheem hotaa hai, yadi kin hee jnyaaniyom ko moksha kee praapti huee hai to dehaabhimaana ke tyaaga se hee huee hai isa kaarana koee bhaagyavaan viralaa purusha hee aatmajnyaana kee praaptimaatra se tyaaga diye haim sampoorna sankalpa vikalpaadi jisane aisaa hokara mukta ho jaataa hai .. 36..

mood’ho naapnoti tadbrahma yato bhavitumichchhati.
anichchhannapi dheero hi parabrahmasvaroopabhaak..37..

anvaya:- yatah’ mood’hah’ brahma matima ichchha ta ( ana ) nat na . aapnoti hi dheerah’ anichchhan api para kaha roopaka bhavati..37..

mood’hapurusha yogaabhyaasaroopa karma kara ke brahmaroopa hone kee ichchhaa karataa hai, isa kaarana brahma ko naheem praapta hotaa hai aura jnyaataa to moksha kee ichchhaa na karataa hai to bhee parabrahma ke svaroopa ko praapta hotaa hai kyonki usa kaa dehaabhimaana doora ho gayaa hai ..37..

niraadhaaraagrahavyagraa mood’haah’ samsaaraposhakaah’.
etasyaanarthamoolasya moolachchhedah’ kri’to budhaih’38
anvaya:- mood’haah’ niraadhaaraah’ grahavyagraah’ samsaaraposhakaah’ ( bhavanti); budhaih’ anarthamoolasya etasya moolachchhedah’ kri’tah’ .. 38 ..

”mood’ha jo ajnyaanee purusha haim ve sadguru aura vedaantavaakyom ke aadhaara ke binaa hee kevala yogaabhyaasaroopa karma karake hee maim mukta ho jaaoom’gaa isa prakaara nirarthaka duraagraha karanevaale aura samsaara ko pusht’a karanevaale hote haim, samsaara ko doora karanevaalaa jo jnyaana jisa kaa una ke vishem lesha bhee naheem hai aura jnyaanee purusha jo haim unhomne janmamaranaroopaanartha ke moolakaarana isa samsaara ko jnyaana ke dvaaraa moola se hee chhedana kara diyaa hai ..38..

nashaanti labhate mood’ho yatah’shamitumichchhati.
dheerastattvam vinishchitya sarvadaa shaantamaanasah’..39..

anvaya:- yatah’ mood’hah’ shamitum ichchhati ( atah’ ) shaantim na labhate; dheerah’ tattvam vinishchitya sarvadaa shaantamaanasah'(bhavati)..39..

yomood’ha kahiye dehaabhimaanee purusha hai vaha yogaabhyaasa ke dvaaraa shaanti kee ichchhaa karataa hai, parantu yogaabhyaasa se shaanti ko praapta naheem hotaa hai, aura jnyaanee purusha aatmatatva kaa nishchaya kara ke sadaa shaantamana rahataa hai ..39..

kaatmano darshanam tasya yadri’sht’amavalambate.
dheeraastam tanapashyanti pashyantyaatmaanamavyayam ..40..

anvaya:- yat dri’sht’am avalambate tasya aatmanah’ darshanam ka; te dheeraah’ tam pashyanti ( kintu ) tam avyayam aatmaanam pashyanti .. 40..

yo ajnyaanee purusha dri’sht’a padaarthom ko satya maanataa hai, usa ko atmadarshana kisa prakaara ho saktaa hai? parantu dhairyavaan purusha tina dri’sht’a padaartho ko satya naheem maanataa hai kintu eka avinaashee aatmaa ko dekhataa hai ..40..

ka nirodho vimood’ho’sya yo nibandham karoti vai .
svaaraamasyaiva dheerasya sarvadaasaavakri’trimah’..41..

anvaya:- yah’ vai nirbandham karoti, ( tasya ) vimood’hasya nigedhah’ ka; svaaraamasya dheerasya eva aso sarvadaa akri’trimah’ (bhavati) ..41..

yo mood’ha dehaabhimaanee purusha shushkachittanirodha ke vishem duraagraha karataa hai, tisa mood’ha ke chitta kaa nirodha kisa prakaara ho sakataa hai ? arthaat usa ke chitta kaa nirodha kadaapi naheem ho sakataa hai, kyonki samaadhi ke anantara ajnyaanee kaa chitta phira sankalpavikalpayukta ho jaataa hai aura aatmaaraama dheera purusha ke chitta kaa nirodha svaabhaavika hee hotaa hai. kyonki usa kaa chitta sankalpaadirahita nishchala aura brahmaakaara hotaa hai ..41..

bhaavasya bhaavakah’ kashchinna kinchidbhaavako’parah’.
ubhayaabhaavakah’kashchidevameva niraakulah’..42..

anvaya:- kashchit bhaavasya bhaavakah’ aparah’ na kinchit bhaavaka: evam kashchit ubhayaabhaavakah’ eva ni kulah’ aaste .. 42 ..

koee naiyaayika aadi aisaa maanate haim ki, yaha jagat vaastava mem satya hai aura koee shoonyavaadee aisaa maanate haim ki, kuchha bhee naheem hai aura hajaarom mem eka aadameeaatmaa kaa anubhava karanevaalaaabhaava aura bhaava donom ko na maanakara svasthachittavaalaa rahataa hai .. 42 ..

shuddhamadvayamaatmaanam bhaavayanti kubudvayah’.
natu jaananti sammohaadyaavajjeevamanirvri’taah’..43..

anvaya:- kubuddhayah’ shuddham advayam aatmaanam bhaavayanti, jaananti tu na; sammohaat yaavajjeevam anivri’taah’ ( bhavanti ) ..43..

mood’habuddhi arthaat dehaabhimaanee purusha aatmaa kaa chintana karate haim, parantu jaanate naheem kyonki moha se yukta hote haim. isa kaarana hee janmabhara una kee sankalpavikalpom se nivri’tti naheem hotee hai, ataeva santoshako bhee naheem praapta hote haim ..43..

mumukshorbuddhiraalambamantarena na vidyate.
niraalambaiva nishkaamaa buddhimunktasya sarvadaa ..44..

anvaya:- mumukshoh’ buddhih’ aalambam antarena na vidyate; muktasya buddhih’ sarvadaa niraalambaa nishkaamaa eva .. 44 ..

yisa ko aatmaa kaa saakshaatkaara naheem huaa hai aise mumukshupurusha kee buddhi sadharmakavasturoopa aashraya ke binaa naheem hotee hai aura jeevanmukta purusha kee buddhi muktivishayamem bhee ichchhaarahita aura sadaa niraalamba (nirvishesha aatmaanuroopa ) hotee hai ..44..

vishayadveepino veekshya chakitaah’sharanaarthinah’ .
vishanti jhat’iti kod’am nirodhaikaagrasiddhaye..45..

anvaya:- vishayadveepinah’ veekshya chakitaah’ sharanaarthinah’ ( mood’haah’) nirodhaikaagrasiddhaye jhat’iti krod’am vishanti .. 45 ..

vishayaroopa vyaaghra ko dekhakara bhayabheeta hue, rakshaa kee ichchhaa karanevaale ajnyaanee purusha hee jaldee se chitta kaa nirodha aura ekaagrataa ko siddhi ke artha guhaa ke bheetara ghusate haim, jnyaanee naheem ghusate haim .. 45 ..

nirvaasanam harim dri’sht’vaa tooshneem vishayadantinah’.
palaayantena shaktaaste sevante kri’tachaat’avah’46..

anvaya:- vishayadantinah’ nirvaasanam harim dri’sht’vaa na shaktah’ ( santah’) tooshneem palaayante te kri’tachaat’avah’ sevante .. 46 ..

vaasanaarahita purusharoopa simha ko dekhakara vishayaroopee hastee asamartha hokara chupachaapa bhaaga jaate haim aura tisa vaasanaarahita purusha ko aakarshita hokara svayam sevana karate

namuktikaari kaa dhatte nih’sham ko yuktamaanasah’ .
pashyan shri’nvan st’ashana jighanashnannaaste yathaasukham ..47..

anvaya:- nih’shankah’ yuktamaanasah’ (jnyaanee) muktikaarikaam na dhatteh’ (kintu ) pashyan shri’nvan spri’shan jighran anan yathaasukham aaste .. 47..

anih’shanka aura nishchala manavaalaa jnyaanee yama niyama aadi yogakriyaa ko aagraha se naheem karataa hai, kintu dekhataa huaa, sunataa huaa, sparsha karataa huaa, soonghataa huaa aura bhojana karataa huaa bhee aatmasukha ke vishe hee nimagna rahataa hai ..47..

vastushravanamaatrena shuddhabuddhiniraakulah’.
naivaachaaramanaachaaramaudaasyavaana pashyati ..48..

anvaya:- vastushravanamaatrena shuddha buddhih’ niraakulah’ (jnyaanee) aachaaram anaacharam vaa audaastham na eva pashyati .. 48 ..

guru aura vedaantavaakyom ke dvaaraa chaitanyasvaroopa aatmaa ke shravanamaatra se huaa hai paripoorna aatmaa kaa saakshaatkaara jisa ko aura niraakula arthaat apane svaroopake visham sthita jnyaanee aachaara ko vaa anaachaara ko athavaa udaaseenataa ina kee ora dri’sht’i naheem detaa hai, kyonki vaha brahmaakaara hotaa hai .. 18..

yadaa yatkartumaayaati tadaa tatkurute ri’juh’ .
shubha vaapyashubham vaapi tasya chesht’aa hi baalavat ..49..

anvaya:- yadaa yat vaa api shubham api vaa ashubham kartum aayaati tadaa tat ri’juh’ ( san ) kurute ( yatah’ ) hi tasya chesht’aa baalavat ( bhavati ) .. 49 ..

aba jo shubha athavaa ashubha karma praarabdhaanusaara karanaa parataa hai, usa ko aagraharahita hokara karataa hai kyonki tisa jeevanmukta jnyaanee kee chesht’aa baalaka kee samaana hotee hai, arthaat vaha praarabdhaanusaara karma karataa hai raagadvesha se naheem karataa hai ..49..

svaatantryaatsukhamaapnoti svaatantryaallabhate param .
svaatantryaanivri’ti gachchhetsvaatantryaatparamam param..50..

anvaya:- svaatantryaata sukham aapnoti, svaatantryaat paramoo lamate; svaatantryaata nivri’ti gachchheta, saatachyaat paramam padamaa (praamuyaat )..50..

raagadvesharahita purusha sukha ko praapta hotaa hai, parama jnyaana ko praapta hotaa hai aura nitya sukha ko praapta hotaa hai tathaa aatmasvaroopa ke vishem vishraama ko praapta hotaa he..50..

akartri’tvamabhoktri’tvam svaatmano manyate yadaa.
tadaa ksheenaa bhavantyeva samastaashchittavri’ttayah’..51..

anvaya:- yadaa svaatmanah’ akartri’tvam abhoktri’tvam manyate tadaa eva ( asya ) samastaah’ chittavri’ttayah’ ksheenaah’ bhavanti ..51..

yaba purusha apane vishem kartaapane kaa aura bhoktaapanekaa abhimaana tyaaga detaa hai taba hee usa purusha kee sampoorna chitta kee vri’tti ksheena ho jaatee haim ..51..

uchchhri’khalaapyakri’ti kaa sthiti(rasya raajate.
na tu sast’ahachittasya shaantimoond’hasya kri’trimaa..52..

anvaya:- dheerasya uchchhri’khalaa api akri’ti kaa sthitih’ raajate; saspri’hachittasya moohasya kri’trimaa shaantih’ tu na ( raajate ) .. 52..

yo purusha nih’spri’hachitta hotaa hai usa dhairyavaana jnyaanee kee svaabhaavika shaantirahita bhee sthiti shobhaayamaana hotee hai aura ichchhaa se aakula hai chitta jisakaa aise ajnyaanee purusha kee banaavat’ee shaanti shobhita naheem hotee hai ..52..

vilasanti mahaabhogavishanti girigaharaan .
nirastakalpanaa dheeraa abaddhaa muktabuddhayah’..53..

anvaya:- abaddhaah’ muktabuddhayah’ nirastakalpanaah’ dheeraah’ mahaamogaih’ vilasati girigahvaraan vishanti ..53..

yina jnyaaniyom kee kalpanaa nivri’tta ho gaee hai, jo aasaktirahita haim, tathaa jina kee baddhi abhimaanarahita hai ve jnyaanee purusha ka bhee praarabdhaanusaara praapta hue bhogom se vilaasa karate haim aura ka bhee praarabdhaanusaara parvata aura vanom ke vishem vicharate haim ..53..

shrotriyam devataam teerthamanganaam bhoopatim priyam .
dri’sht’vaa sampoojya dheerasya na kaapi hri’di vaasanaa..54..

anvaya:- shrotriyam devataam teertham sampoojya (tathaa) anganaam bhoopatim priyam dri’sht’vaa dheerasya hadi kaa api vaasanaa na (jaayate)..54..

vedapaat’hee braahmana aura devataa kee pratimaa tathaa teerthakaa poojana kara ke aura sundara stree raajaa aura priya putraadiko dekhakara bhee jnyaanee ke hri’daya mem koee vaasanaa naheem utpanna hotee hai ..54..

bhri’tyaih’ putraih’ kalatraishcha dauhitraishchaapi gotrajaih’.
vihasya dhikri’to yogee na yaati vikri’ti manaakoo..55..

anvaya:- yogee bhri’tyaih’ putraih’ kalatraih’ dauhitraih’ cha api cha gotrajaih’ vihasya dhikri’tah’ ( api) manaaka vikri’tim na yaati .. 55..

sevaka stree putra dauhitra (dhevate ) aura anya gotrake purusha bhee yadi yogee kaa upahaasa karem yaa dhikaara devem to usa kaa mana kinchinmaatra bhee kshobha ko naheem praapta hotaa hai, kyonki usa jnyaanee kaa moha doora ho jaataa hai .. 59..

santusht’o’pi na santusht’ah’ khinno’pi na . cha khidyate .
tasyaashcharyadashaam taam taam taashaa eva jaanate..56..

anvaya:- (yogee) santusht’ah’ api santusht’ah’ na ( bhavati); khinnah’ api cha na khidyate; tasya taam taam taadri’shaam aashcharyadashaam. taadri’shaah’ eva jaanate ..56..

nyaanee lokadri’sht’i se santoshayukta deekhataa huaabhee santoshayukta naheem hotaa hai aura lokadri’sht’i se khinna dakhitaa huaa bhee khinna naheem hotaa hai, jnyaanee kee isa prakaarakee dashaa ko jnyaanee hee jaanate haim ..56..

kartavyataiva samsaaro na taam pashyanti soorayah’.
shoonyaakaaraa niraakaaraa nirmikaaraaniraamayaah’..57..

anvaya:- samsaarah’ kartavyataa eva shoonyaakaaraah’ niraakaaraah’ nirvikaaraah’ niraamayaah’ soorayah’ taam na pashyanti ..57..

kartavyataa kahiye meraa yaha kartavya hai isa prakaara kaa jo kaarya kaa sankalpa hai soee samsaara hai parantu sampoorna vishvake naasha honepara bhee jo vartamaana rahate haim aura jo niraakaara kahiye ghat’aadike se aakaara se rahita haim aura jo sarvatra aatmadri’sht’i karanevaale tathaa sankalpavikalparoopee rogase rahita haim ve kadaapi kartavyataa ko naheem dekhate haim arthaat kisee kaarya ke karane kaa sankalpa naheem karate haim ..17..

akurvannapi sankshobhaavyagrah’sarvatra mood’hadheeh’.
kurvannapi tu kri’tyaani kushalo hi niraakulah’..58..

anvaya:- mood’hadheeh’ akurvan api sarvatra sankshobhaat vyagrah’ ( bhavati); hi kushalah’ tu kri’tyaani kurvan api niraakula: ( bhavati ) ..58..

ajnyaanee purusha karmo ko na karataa huaa bhee sarvatra sankalpavikalpa karane ke kaarana vyagra rahataa hai, aura jnyaanee kaaryaa ko karataa huaa bhee nirvikaarachitta rahataa hai kyonki vaha to aatmasukha ke vishem viraajamaana hotaa hai ..58..

sukhamaaste sukham shete sukhamaayaati yaati cha .
sukham vakti sukham te vyavahaare’pi shaantadheeh’..59 ..

anvaya:- shaantadheeh’ vyavahaare api sukham aaste; sukham shete; sukham aayaati; ( sukham ) cha yaati; sukham vakti, sukham munkte .. 59..

praarabdha ke anusaara vyavahaara ke vishem vartamaana bhee aatmanisht’haa buddhivaalaa jnyaanee sukhapoorvaka bait’hataa hai, sukhapoorvaka shayana karataa hai, sukhapoorvaka aataa hai, sukhapoorvaka jaataa hai, sukhapoorvaka kahataa hai tathaa sukhapoorvaka hee bhojana karataa hai arthaat sampoorna indriyom ke vyaapaara ko karataa hai parantu aasakta naheem hotaa hai kyonki usa kaa chitta to brahmaakaara hotaa hai ..29..

svabhaavaadyasya naivaartilaakavadyaahaarinah’ .
mahaatooda ivaakshobhyo gatakeshah’sa shobhate ..6..

anvaya:- vyavahaarinah’ yasya svabhaavaat lokavat aatih’ naiva ( bhavati kintu ) sah’ mahaadah’ iva akshobhyah’ gatakleshah’ shobhate .. 60..

vyavahaara karate hue bhee jnyaanee ko svabhaava se hee samsaaree purusha kee samaana kheda naheem haataa hai kintu vaha jnyaanee bare jala ke saraavara kee samaana chalaayamaana naheem hotaa hai aura nirvikaara svaroopa mem shobhaayamaana hotaa hai ..6..

nivri’ttirapi mood’hasya pravri’ttirupajaayate .
pravri’ttirapi dheerasya nivri’ttiphalabhaaginee..61..

anvaya:- mood’hasya nivri’ttih’ api pravri’ttih’ upajaayate dheerasya pravri’ttih’ api nivri’ttikalabhaaginee ( bhavati ) .. 61..

amood’ha kee nivri’tti kahiye baahondriyom ko vishayom se nivri’tta karanaa bhee pravri’ttiroopa hee hotaa hai kyonki usa ke ahankaaraadi doora naheem hote haim aura jnyaanee kee saamsaarika vyavahaaramem pravri’tti bhee nivri’ttiroopa hee hotee hai kyonki jnyaanee ko ‘aham karomi ‘ aisaa abhimaana naheem hotaa hai .. 61..

parigraheshu vairaagyam praayo mood’hasya dri’shyate .
dehe vigalitaashasya va raagah’ka viraagataa ..62..

anvaya:- mood’hasya praayah’ parigraheshu vairaagyam dri’shyate; dehe vigalitaashasya va raagah’ ( syaat ) va viraagitaa ( syaat ) .. 62 ..

yo moorkha dehaabhimaanee purusha hai vahee moksha kee ichchhaase dhana, dhaama, stree, putraadikom kaa tyaaga karataa hai aura jisa kaa dehaabhimaana doora ho gayaa hai aise jeevanmukta jnyaanee purusha kaa streeputraadi ke vishem na raaga hotaa hai, na viraaga hotaa hai.. 62..

bhaavanaabhaavanaasaktaa dri’sht’imood’hasya sarvadaa.
bhaavyabhaavanayaa saa tu svasthasyaadri’sht’aroopinee..63..

anvaya:- moohasya dri’sht’ih’ sarvadaa bhaavanaabhaavanaasaktaa (bhavati) svasthasya tu saa bhaavyabhaavanayaa adri’sht’aroopinee ( bhavati ) .. 63 ..

moorkha dehaabhimaanee purusha kee dri’sht’i sarvadaa sankalpa aura vikalpa ke vishem aasakta hotee hai aura aatmasvaroopake virshe sthita jnyaanee kee dri’sht’i yadyapi sankalpavikalpayuktasee deekhatee hai parantu tathaapi sankalpavikalpa ke lepa se shuddha rahatee hai, kyonki jnyaanee ko ‘aham karomi aisaa abhimaana naheem hotaa hai .. 63..

sarvaarambheshu nishkaamo yashcharedvaalavanmunih’. na lepastasya shuddhasya kriyamaane’pi karmani..64..

anvaya:- yah’ munih’ baalavat sarvaarambheshu nishkaamah’ charet tasya shuddhasya karmani kriyamaane api lepah’ na ( bhavati ) .. 64 ..

tahaam’ vaadee shankaa karataa hai ki, yadi jnyaanee sankalpavikalpa kara ke kriyaa karataa hai to usa kee dvaitabuddhi kyom naheem hotee hai ? tisa kaa samaadhaana karate haim kijo jnyaanee purusha baalaka kee samaana nishkaama hokara praarabdhaanusaara praapta hue karmo ke vishem pravri’tta hotaa hai usa niramhakaara jnyaanee ko karma karanepara bhee kartri’tva kaa dosha naheem lagataa hai kyom ke usa ko to kartaapane kaa abhimaanahee naheem hotaa hai .. 64..

sa eva dhanya aatmajnyah’ sarvabhaaveshu yah’ samah’ .
pashyanjmri’nvanst’ashaaighanashnanistashamaanasah’..65..

anvaya:- sah’ eva aatmajnyah’ dhanyah’ yah’ sarvabhaaveshu samah’ ( bhavati ata eva sah’) pashyan shri’nvan spri’shan jighran anan ( api) nistarshamaanasah’ ( bhavati ) .. 65 ..

vahee dhairyavaana jnyaanee dhanya hai, jo sampoorna bhaavom mem samaanabuddhi rakhataa hai, isa kaarana hee vaha dekhataa huaa, shravana karataa huaa, sparsha karataa huaa, soonghataa huaa aura bhojana karataa huaa bhee saba prakaara kee tri’shnaarahita manavaalaa hotaa hai ..65..

kasamsaaraka chaabhaasah’ kva saadhyam ka cha saadhanam .
aakaashasyeva dheerasya nirvikalpasya sarvadaa..66..

anvaya:- aakaashasya iva savadaa nirvikalpasya dheerasya santaarah’ ka aabhaasah’ cha ka saadhyam va saadhanam cha ka .. 66 ..

yo dhairyavaana jnyaanee hai, vaha sampoorna sankalpavikalparahita hotaa hai, usa ko samsaara kahaam ? aura samsaarakaabhaana kahaam’ aura svargaadisaadhya kahaam tathaa yajnya aadi saadhana kahaam ! kyonka vaha sadaa aakaashavat nirlepa aura kalpanaarahita hotaa hai..66..

sa jayatyarthasamnyaasee poornasvarasavigrahah’.
akri’trimo’navachchhinne samaadhiyasya vartate ..6..

anvaya:- poornasvaramavigrahah’ sah’ arthasamnyaasee jayati yasya anabachchhinna akri’trimah’ samaadhih’ vartate .. 67 ..

poorna svabhaavavaalaa hai svaroopa jisa kaa aise artha kahiye dri’sht’a aura adri’sht’a phala ko tyaaganevaale kee jaya ( sarvopari unnati ) hotee hai, jisa kaa poornasvaroopa aatmaa ke vishem svaabhaavika samaadhi hotaa hai .. 6..

bahunaatra kimuktena jnyaatatattvo mahaashayah’ .
bhegamokshaniraakaankshee sadaa saatraneerasah’..68..

anvaya:- atra banaa uktata kim ? ( yatah’ ) jnyaanatattva: mahaashayah’ bhogame kshaanaraakaanksha sadaa satra neeramah’ ( bhavati ..68..

nyaanee purusha ke aneka prakaara ke lakshana haim una kaa poornareetise to varnana karanaa kat’hina hai parantu jnyaanee purushakaa eka saadhaarana lakshana yaha hai ki yahaam jnyaaneeka bahuta lakshana kahane se kuchha prayojana naheem hai. kambala saadhaarana lakshana yaha hai ki, jnyaanee aatmatatva kaa jaananevaalaa, aatmasvaroopa ke vi mana, bhoga aura mokshakee ichchhaa se rahita tathaa sadaa yaaga aadi saadhanom ke virshe preeti na karanevaalaa hotaa hai .. 68..

mahadaadi jagadvaitam naamamaatravijri’mbhitam .
vihaaya shuddhabodhasya kim kri’tyamavashishyate ..69..

anvaya:- daitam naamamaatravijri’mbhitam mahadaadi jagat vihaaya shuddhabodhasya kim kri’tyam avashishyate .. 69 ..

dvaita roopa se bhasanevaale, naamamaatra hee bhinnaroopase bhaasamaana, mahattatva aadi jagat ke vishem kalpanaa ko doora kara ke svaprakaasha chaitanyasvaroopa jnyaanee ko kyaa kaee kaarya karanaa baa kee rahataa hai ? arthaat koee kaarya karanaa naheem rahataa hai .. 69..

bhramabhootamidam sarva kinchinnaasteeti nishchayee .
adhkshyaspharanah’ shuddhah’. svabhaavenaiva shaamyaate..7..

anvaya:- idam sarvam bhramabhootam (paramaarthatah’) kinchit na asti iti nishchayee alakshyasphugnah’ shuddhah’ svabhaavena eva shaamyati .. 70 ..

adhisht’haana kaa saakshaatkaara honepara yaha sampoorna vishva ‘bhramamaatra hai, paramaarthahaasht’a se kuchha bhee naheem hai, isa prakaara jisa kaa nishchaya huaa ha ra svaprakaasha chetanasvaroopa tathaa svaroopa ke saakshaatkaara se doora ho gayaa hai ajnyaanaroopa mala jisa kaa aisaa jnyaanee svabhaava se hee shaanti ko praapta hotaa hai… 70 ..

shuddhasphuranaroopasya dri’shyabhaavamapashyatah’.
ka vidhih’ ka cha vairaagyam ka tyaagah’kashamo’pivaa..7..

anvaya:- shuddhasphuranaroopasya dri’shyabhaavam apashyatah’ ( jnyaaninah’ ) vidhih’ ka vairaagyam va tyaagah’ va api vaa shamah’ cha ka .. 71 ..

shuddha sphuranaroopa arthaat svaprakaashachetanasvaroopa aura dri’shya padaarthoko bhee na dekhanevaale jnyaanee ko kisee karma ke karane kee vidhi kahaam ? aura vishayom se vairaagya kahaam ? aura tyaaga kahaam? tathaa shaantibho karanaa kahaam? yaha saba to taa ho sakataa hai jaba saamsaarika padaarthaaka vi haat’a hotee hai .. 71..

sphurato’nantaroopena prakri’tim cha na pashyatah’ .
kva bandhah’ ka cha vaa mokshah’ va harsheh’k vishaadataa..72..

anvaya:- anantaroopena sphuratah’ prakri’tim cha na pashyatah’ (jnyaaninah’) bandha. va moksha kahah’ ka vaa vishaantaa cha ka .. 72 ..

yo jnyaanee hai vaha anantaroopa kara ke bhaasataa hai aura aatmaakojaanataa hai aura dehaadei ke vishem dri’sht’i naheem lagaataa hai, usa ko samsaara kaa bandhana naheem hotaa hai, moksha kee ichchhaa naheem hotee hai, harsha naheem hotaa hai aura vishaada bhee naheem hotaa hai .. 72..

buddhiparyantasamsaare maayaamaatra vivatate.
nirmapo nirahankaaro nishkaamah’ shobhate budhah’..73..

anvaya:- buddhiparyantasammaare maayaamaatram vivarttate ( atah’) budhah’ nirmamah’ nihinkaarah’ nishkaamah’ shobhate .. 7 ..

yaha jagat ajnyaana se bhaasataa hai aura jnyaana se jaba maayaamaatra (ajnyaana) nivri’tta ho jaataa hai taba jnyaanasvaroopa aatmaa hee shesha rahataa hai isa kaarana jnyaanee ko isa samsaaramem mamataa ahankaara tathaa ichchhaa naheem hotee hai, isa kaarana brahmaakaaraattekara ke atyanta shobhaayamaana hotaa hai ..73..

akshayam gatasantaapamaatmaanam pashyato munah’.
ka vidyaa kacha vaa vishvanka dehaa’ham mamati vaa ..74..

anvaya:- akshayam gatasantaapam aatmaanam pashyatah’ muneh’ vidyaa ka vaa vishayaka dahah’ vaa aham mama iti cha ka .. 74 ..

avinaashee santaaparahita aise aatmasvaroopa kaa jisako jnyaana huaa hai aise jnyaanee ko vidyaa (shaastra ) kahaam ? aura vishva kahaam ? aura deha kahaam ? tathaa ahammamabhaava kahaam’ ? kyonki usa ko aatmaa se bhinna anya sphurana hee naheem hotaa hai .. 74..

nirodhaadeeni karmaanijahaati jad’adheeyadi.
manorathaanpralaapaamshcha kartumaanotyatatkshanaat..79..

anvaya:- jad’adheeh’ yadi nirodhaadeeni karmaani jahaati ( tarhi ) atatkshanaat manorathaana pralaapaana cha kartum aanoti .. 75 ..

yo mood’habuddhi dehaabhimaanee purusha hai vaha ati parishrama kara ke mana kaa nirodha karataa hai parantu nirodha samaadhike chhoot’ate hee usa kaa mana phira turanta hee aneka prakaara se sankalpa vikalpa karane lagataa hai aura pralaapa aadi sampoorna vyaapaarom ko karane lagataa hai isa kaarana jnyaana ke binaa nirodha kuchha kaama naheem detaa hai .. 75 ..

mandah’ shrutvaapi tadvastu na jahaati vimood’hataam .
nirvikalpo bahiyatnaadantavishayalaalasah’..76..

anvaya:- mandah’ tat vastu shrutvaa api vimoohataam na jahaati (atah’ mood’hah’ ) yatnaat bahih’ nirvikalpah’ antah’ vishayalaalasa: (bhavati).. 76 ..

yo dehaabhimaanee mood’ha purusha hai vaha vedaantashaastrake aneka granthom ke dvaaraa aatmasvaroopa ko sunakara bhee dehaabhimaana ko naheem tyaagataa hai. yadyapi ati parishrama karake oopara se tyaaga dikhaataa hai parantu mana mem aneka vishayavaasanaa rahatee hai .. 76..

nyaanaailita kaa yo lokadri’sht’ayaapi karmakri’t .
naapnotyavasaram kartum vaktumeva na kinchana .. 77..

anvaya:- yah’ jnyaanaat galitakarmaa ( sah’ ) lokadri’sht’ayaa karmakaa api kinchana kartum na vaktuma eva (cha) avasaram na aamoti..77..

nyaanee lokaachaara ke anusaara karma karataa hai parantu jnyaana ke prataapale karmaphala kee ichchhaa naheem karataa hai kyonki vaha kevala aatmasvaroopa ke vishem leena rahataa hai tisa se usa ko karma karane kaa athavaa kahane kaa avasara naheem milataa hai .. 7..

katamah’va prakaashovaa haana ka cha na kinchana . nirvikaarasya dheerasya niraatankasya sarvadaa..78..

anvaya:- sarvadaa niraatakasya nirvikaarasya dheerasya tamah’ kavaa prakaashah’ ka haanam cha ka ( tasya ) kishchana na ( bhavati ) ..78..

yo jnyaanee hai vaha nirvikaara hotaa hai, usa ko kaala aadi kaa bhaya naheem hotaa hai, usa ko andhakaara kaa bhaana naheem hotaa hai, prakaasha kaa bhaana naheem hotaa hai, usako kisee baata kee haani naheem hotee hai, bhaya naheem hotaa hai, vaha sarvadaa mukta hotaa hai .. 78..

va dhairya ka vivekita va niraatankataapivaa. anirvaachyasvabhaavasya nih’ssabhaavasya yoginah’..79..

anvaya:- tirvaachyasvabhaavasya nih’svabhaavasya yoginah’ dhairyama kavivekitvam ka api cha niraatankataa ka .. 71 ..

nyaanee kaa svabhaava kisee ke dhyaana mem naheem aataa hai. kyonki jnyaanee svabhaavarahita hotaa hai usa kaa dheerajapanaa, jnyaaneepanaa tathaa nirbhayapanaa naheem hotaa hai .. 79 ..

nasvargom naiva nara ko jeevanmuktina chaiva hi .
bahunaatra kimuktena yogadri’sht’ayaana kinchana ..8..

anvaya:- atra bahunaa uktena kima yogadri’sht’ayaa svargah’ na naraka: na eva hi jeevanmuktih’ cha eva na, kishchana na (bhavati )..8..

yisa jnyaanee kee sarvatra aatmadri’sht’i ho jaatee hai usako svarga, narka aura mukti aadi kaa bheda naheem hotaa hai arthaat adhika kahane se kyaa prayojana hai, jnyaanee purusha ko kisee prakaara kaa bhee bheda naheem bhaasataa hai ..8..

naivam praarthayate laabham naalaabhenaanushochati.
dheerasya sheetalam chittamamri’tenaiva pooritam ..8..

anvaya:- (dheerah’) laamam praarthayate na evam alaamena anushochati na ( atah’ ) dheerasya chittam amri’tena pooritam sheetalamaa eva ( bhavati ) .. 81 ..

yo jnyaanee hai vaha laabha kee ichchhaa naheem karataa hai aura laabha naheem hote to shoka naheem karataa hai aura isa kaarana hee dhairyavaan jnyaanee kaa chittajnyaanaamri’ta se paripoorna aura isee kaarana sheetala kahiye taapatrayarahita hotaa hai .. 81..

nashaantam stauti nishkaamo na dusht’amapi nindati.
samaduh’khasukhastri’ptah’ kinchitkri’tyam na pashyati .. 82..

anvaya:- nishkaamah’ shaantam na stauti; dusht’am api na nindati, esah’ (sana ) samaduh’khasukhah’ (bhavati ) ( nishkaamatvaata ) kishchit kri’tyam na pashyati ..82..

yo purusha kaamanaashoonya jnyaanee hai vaha kisee shaanta purusha ko dekhakara prashamsaa naheem karataa hai aura dusht’a ko dekhakara nindaa naheem karataa hai kyonki vaha apane jnyaanaroopee amri’ta se tri’pta hotaa hai tisa kaarana sukhaduh’kha kee kalpanaa naheem karataa hai, tathaa kisee kri’tya ko naheem dekhataa hai .. 82 ..

dheero na dvesht’i samsaaramaatmaanam na didri’kshati .
harshaamarshavinirmukto na tonachajeevati..83..

anvaya:- harshaamarshavinirmuktah’ dheerah’ samsaaram na det’i; aatmaanam na didri’kshati; na mri’tah’ ( bhavati ); na cha jeevati .. 83 ..

yo dhairyavaana arthaat jnyaanee hai vaha samsaara kaa dvesha naheem karataa hai tathaa aatmaa ko dekhane kee ichchhaa naheem karataa hai, kyonki vaha svayam hee aatmasvaroopa hai isa kaarana usako harsha tathaa shoka naheem hotaa hai aura janmamaranarahita hotaa hai.. 83..

nih’snehah’ putradaaraadau nishkaamo vishayeshu cha .
nishchintah’svashareere’pi niraashah’ shobhate budhah’.. 84..

anvaya:- putraaraadee nih’snehah’, vishayeshu cha nishkaamah’, svashareere mapi nishchintah’; niraashah’, budhah’ shobhate .. 84 ..

putra stree aadi ke vishepreeti na karanevaalaa, vishayonke naadika kee chintaa na karanevaalaa, isa prakaara sarvatra aashaarahita jnyaanee shobhaa ko praapta hotaa hai .. 84..

tusht’ih’ sarvatra dheerasya yathaa patitavartinah’.
svachchhandam charato deshaanyavaasta-mitashaayinah’.. 8..

anvaya:- yatraastamitashaayinah’ deshaan svachchhandam charatah’, vathaapatitavartinah’ dheerasya sarvatra tusht’i ( dhavani ) .. 85 ..

yo jnyaanee purusha hai, usa ko jo kuchha praarabdhaanusaara mila jaaya usasa hee vaha vartaava karataa hai aura parama santopako praapta hotaa hai, tadanantara apanee dri’sht’i jidhara ko ut’ha jaatee hai unee deshom mem vicharataa hai aura jahaam hee soorya asta hoya tahaam hee shayana karataa hai .. 85..

patatoohetu vaa deho naasya chintaa mahaatmanah’ .
svabhaavabhoomivishraantivismri’taasheshasamsri’teh’..86..

anvaya:- dehah’ patatu vaa udetu, svabhaavabhoomivishraantivismri’taashepasammri’teh’ mahaatmanah’ asya chintaa na ( bhavati ) ..86 ..

deha nasht’a hoya athavaa rahe parantu apane svarooparoopee bhoomi ke vishraamakara ke sampoorna samsaarakobhoolanevaale jnyaaneeko isa deha kee chintaa naheem hotee hai ..86..

akinchanah’ kaamachaaro nindrashchhinnasamshayah’ .
asaktah’ sarvabhaaveshu kevalo ramate budhah’..87..

anvaya:- akinchanah’ kaamachaarah’ nieendah’ chhinnasamshayah’ sarvabhaaveshu asaktah’ vudhah’ kevala: ramate .. 87 ..

yo jnyaanee hai vaha ikalaa hee aatmasvaroopa ke vishem ramataa hai, kuchha paasa naheem rakhataa hai, tathaapiapanee ichchhaanusaara bartaa karataa hai, sukhaduh’khate rahita hotaa hai, jnyaanee ko samshaya naheem hotaa hai aura sampoorna vishayom se virakta rahataa hai..87..

nirmamah’ shobhate dheerah’ samalosht’aashmakaanchanah’ .
subhinnahri’dayagranthivinidhootarajastamah’..88..

anvaya:- nirmamah’ samalosht’aashmakaanchanah’ subhinnahri’dayagranthih’ vinirdhootarajastamah’ dheerah’ shobhate .. 88 ..

mamataa kaa tyaaganevaalaa, mat’t’ee. patthara aura suvarnako samaana maananevaalaa aara doora ho gaee hai hri’daya kee ajnyaanaroopee granthi jisa kee aisaa aura doora ho gaye haim raja aura tamaguna jisa ke aisaa jnyaanee shobhaa ko praapta hotaa hai ..88..

sarvatraanavadhaanasya na kinchidvaasanaa hri’di .
muktaatmaano vitri’ptasya tulanaa kena jaayate .. 89..

anvaya:- sarvatra anavadhaanasya hadi kishchit vaasanaa na (bhavati); (atah’) muktaatmanah’ vitri’ptasya ( tasya) kena tulanaa jaayate .. 89..

yisa kee sampoorna vishayom mem aasakti naheem hai aura jisake hri’daya ke vishem kichinmaatra bhee vaasanaa naheem hai aura jo maatmaananda ke vishem tri’pta hai, aise jeevanmukta jnyaanee purushakee samaana trilo kee mem kauna ho sakataa hai .. 89 ..

yaanannapi na jaanaati pashyannapina pashyati. bruvannapi na cha broote ko’nyo nivaasanaahate ..9..

anvaya:- (yah’ ) jaanan api na jaanaati, pashyan api na pashyati bruaan api cha na broote; ( sah’) nirvaasanaat ri’te anyah’ kah’ ? ..9 ..

yo jaanataa huaa bhee naheem jaanataa hai, dekhataa huaabhee naheem dekhataa hai, bolataa huaa bhee naheem bolataa hai, aisaa purusha jnyaanee ke sivaaya jagat mem aura doosaraa kauna hai ? arthaat koee naheem hai, kyonki jnyaanee ko abhimaana tathaa vaasanaa naheem hotee hai ..9..

bhikshurvaa bhoopativaapi yo nishkaamah’ sa shobhate.
bhaaveshu galitaa yasya shobhanaashobhanaa matih’..9..

anvaya:- yasya maaveshu shomanaasheemanaa matih’ galitaa, (etaahushah’ yah’) nishkaamah’ sah’ bhikshuh’ vaa api vaa bhoopatih’ shobhate..9..

yisa jnyaanee kee shubha padaarthom mem ichchhaa buddhi naheem hotee hai aura ashubha padaarthom mem dveshabuddhi naheem hotee hai aisaa jo kaamanaarahita jnyaanee hai vaha raajaa ho to videha ( janaka) samaana shobhita hotaa hai aura bhikshu hoya to parama brahmanisht’ha yaajnyavalkyamuni kee samaana shaabhaako praapta hotaa hai kyom ki aatmaanada ke vishem mana purushako raajya bandhana naheem karataa hai aura tyaaga maakshadaayaka naheem hotaa hai . 91..

kasvaachchhandha kasankochah’kavaa tatvavinishchayah’ .
nirvyaajaajavabhootasva charitaarthasya yoginah’..92..

anvaya:- niyaajaavabhootasya charitaarthasya yoginah’ svaanchhandham ka sankochah’ ka vaa tattvaamvanishchayah’ ka .. 92 ..

yisa purusha kaa mana kapat’arahita aura komalataayukta hai aura jisane aatmajnyaanaroopee kaarya ko siddha kiyaa hai, aise jeevanmukta purusha ko svaadheenapanaa naheem hotaa hai aura paraadheenapanaa bhee naheem hotaa hai, tatva kaa nishchaya karanaabhee naheem hotaa hai, kyonki usa kaa dehaabhimaana doora ho jaataa hai .. 92 ..

aatmavishraantitri’ptena niraashena gataatinaa .
antaryadanubhooyeta tatkatham kasya kathyate..93..

anvaya:- aatmavishraantitri’ptena niraashena gataatinaa (jnyaaninaa) antah’ yat anubhooyeta, tat katham kasya kathyate .. 93 ..

yo purusha aatmasvaroopa ke vishem vishraamaroopaamri’takaa paana kara ke tri’pta huaa hai aura aashaamaatra nivri’tta ho gaee hai tathaa jisa ke bheetara kee peed’aa shaanta ho gaee hai aisaa jnyaanee apane antah’karana ke vishem jo anubhava karataa hai, usa ko praanee kisa prakaara kaha sakataa hai aura usa anubhava ko kisa ko kahaam jaaya ? kyonki isa kaa aadhikaaree durlabha hai .. 93..

supto’pina sushuptau cha svapne’pi shaayato nacha.
yaagare’pi na jaagati dheerastri’ptah’pade pade ..94 ..

anvaya:- pade pade tri’ptah’ dheeh’ sushumo bhee cha na suptaa, svapne api cha na shayitah’, jaagare api na jaagati .. 94 ..

nyaanee kee sushupti avasthaa deekhatee hai parantu jnyaanee sushupti ke vasheebhoota naheem hotaa hai, svapnaavasthaa bhaasatee hai parantu jnyaanee shayana naheem karataa hai kintu saaksheeroopa rahataa he aura jaagradaavasthaa bhaasatee hai parantu jnyaanee jaagradavasthaa ke vikaarom se alaga rahataa hai kyonki yaha to na avasthaa buddhi kee hai aura jo buddhi se para hai aura aatmaananda se tri’pta hai .. 94..

nyah’ sachinto’pi nishchintah’ sendriyo’pi nirindriyah’.
subuddhirapi nirbuddhih’ saahankaaro’nahankri’tee..95..

anvaya:- jnyah’ sachintah’api nishchintah’ ( bhavati ), sendriyah’ api nirindriyah’ ( bhaata ); subuddhih’ api niddhih’ ( bhavati ); saahankaarah’ api nirahankri’tih’ (bhavaata) .. 95 ..

nyaanee ko chintaa hai aisaa lokom ke dekhane mem aataa hai parantu jnyaanee nishchita hotaa hai, jnyaanee indriyontahita deekhataa hai parantu vaastava mem jnyaana indriyarahita hotaa hai, vyavahaaramem jnyaanee chaturabuddhivaalaa deekhataa hai, parantu baanee buddhirahita hotaa hai aura jnyaanee ahankaarayuktasaa deekhataa hai parantu jnyaanee ko ahankaara kaa lesha bhee naheem hotaa hai .. 95 ..

na sukheena cha vaa duh’khee na virakto na sangavaan.
na mumukshune vaa mukto na kinchinnacha kinchana.. 26..

anvaya:- ( jnyaanee ) na sukhee; vaa na cha duh’khee; na viraktah’, na sangavaan na mumukshu vaa na muktah’, na kinchit na cha kinchana ..16..

nyaanee sukhee naheem hotaa hai, duh’khee naheem hotaa hai, virakta naheem hotaa hai, aasakta naheem hotaa hai, mokshakee ichchhaa naheem karataa hai, mukta naheem hotaa hai, satroopa, anirvachaneeya hotaa hai .. 96..

vikshepe’pina vibhiptah’mamaadhau na mamaadhimaan .
yaad’yaapana jad’o dhanyah’ paand’itya’pina pand’itah’..27..

anvaya:- dhanyah’ vikshape api likshipta. na, mamaachau samaadhimaan ma, jaad’aye api jad’a. na; paand’inye api pand’ita na .. 97 ..

nyaanee kaa vikshepa deekhataa hai parantu jnyaanee vikshipta naheem hotaa hai, jnyaanee kee samaadhi deekhatee hai parantu jnyaanee samaadhi naheem karataa hai, jnyaanee ke vipem jad’apanaa deekhataa hai parantu jnyaanee jad’a naheem hotaa hai tathaa jnyaanee mem pand’itapanaa dokhataa hai parantu jnyaanee pand’ita naheem hotaa hai, kyonki yaha sampoorna vikaara dehaabhimaanee ke varshe rahate haim .. 97..

mukto yathaasthitiva yah’ kri’takartavyanivri’tah’.
samah’ sarvatra vaitashnyaanna smaratyakri’tam kri’tam .. 98..

anvaya:- yathaasthitisvasthah’ kri’ta karnavyanirvri’tah’ sarvatra samah’ muktah’ baitad’anyaata kri’tam akri’tam na smarati .. 98..

yaisee avasthaa praapta hoya usamem hee svastha rahanevaalaa aura kiye hue aura kartavyakarmo ke vishem ahankaara aura udvega na karanevaalaa arthaat santoshayukta tathaa sarvatra aatmadri’sht’i karanevaalaa jeevanmukta jnyaanee purusha tri’shnaa ke na hone se yaha kaarya kiyaa, yaha naheem kiyaa aisaa smarana naheem karataa hai .. 98..

na preeyate vandhamaano nindyamaano na kupyati .
naivodijati maranejeevane naabhinandati..99..

anvaya:- (jnyaanee) vandyamaanah’ preeyate na nindyamaanah’ kupyati na; marane udvijati na; eva jeevane abhinandati na .. 99 ..

yo jnyaanee hai usa kee koee prashamsaa kare to prasanna naheem hotaa hai aura nindaa kare to kopa naheem karataa hai, tisee prakaara mri’tyu bhee saamane aataa deekhe to bhee jnyaanee ghabad’ataa naheem hai aura bahuta varshaamparyanta jeevem to bhee prasanna naheem hotaa hai .. 99 ..

na dhaavati janaakeerna naaranyamupashaantadheeh’ .
yathaa tathaa yatra tatra sama evaavatisht’hate ..10..

anvaya:- upashaantadheeh’ janaakeernam na dhaavati, (tathaa ) aranyam na (dhaavati) kintu yatra tatra yathaa tathaa samah’ eva avatisht’hate .. 100..

yisa jnyaanee kee vri’tti shaanta ho gaee hai vaha jahaam manushyom kee sabhaa hoya tahaam jaane kee ichchhaa naheem karataa hai, tisee prakaara nirjana sthaana jo vana tahaam bhee jaane kee ichchhaa naheem karataa hai, kintu jisa samaya jo sthaana mila jaaya tahaam hee sthiti kara ke nivaasa karataa hai, kyonki nagaramem tathaa vana mem jnyaanee kee eka samaana buddhi hotee hai arthaat jnyaanee kee dri’sht’i mem jaisaa nagara hai vaisaa hee vana hotaa hai..100..

iti shreemadasht’aavakramanivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitam shaantishatakam naamaat’aadasha prakaranam samaaptam ..18..

====
athaikonavimshatikam prakaranam 19.

tattvavijnyaanasandamshamaadaaya hri’dayodaraat .
naanaavidhaparaamarshashalyoddhaarah’ kri’tomayaa..1..

anvaya:- mayaa hri’dayodaraat tattvavijnyaanasandamsham aadaaya naanaavidhaparaamarshashalyoddhaarah’ kri’tah’ .. 1..

shreeguru ke mukha se saadhanasahita jnyaana kaa shravana karake shishya ko aatmasvaroopa ke vishem vishraamapraapta huaa, tisakaa sukha aat’ha shlokonkara ke varnana karate haim. he guro! aapase tatvajnyaanaroopa saand’asee ko lekara apane hri’daya mem se naanaa prakaara ke sankalpavikalparoopa kaant’e ko doora kara diyaa ..1..

kadharmah’kacha vaa kaamah’ ka chaarthah’ ka vivekitaa.
kadvaitanka cha vaadvaitam khamahini sthitasya me..2..

anvaya:- svamahimni sthitasya se dhamah’ ka, vaa kaamah’ cha ka; arthah’ ka; vivakitaa cha kaa dvaitam ka; vaa advaitam cha ke .. 2..

he guro ! dharma artha kaama moksha ina chaarom kaa phala tuchchha hai, isa kaarana tina dharmaadiroopa kaant’e ko doora karake aatmasvaroopa ke vishem sthiti ko praapta huaa jo maim tisa mujhe dvaita naheem bhaasataa hai, isa kaarana hee mujhe advaitavichaara bhee naheem karanaa pad’ataa hai, kyonki “ utteerne tu pare paare nokaayaah’ kim prayojanam “ jaba paralee paara utara gaye to phira nau kaa kee kyaa aavashyakataa hai ? isa kaarana jaba dvaita kaa bhaana hee naheem hai to phira advaita vichaara karane se phala hee kyaa ? ..2..

ka bhootam va bhavishyadvaa vartamaanamapi ka vaa .
ka deshah’va chavaa nityam svamahini sthitasya me ..3..

anvaya:- nityam svamahini sthitasya me bhootam ka vaa bhavishyat ka, api vaa vartamaanam ka, deshah’ ka ( anyat ) cha vaa ka.. 3 ..

nitya aatmasvaroopa ke vishem sthita jo maim tisa mujhe bhootakaala kahaam hai, bhavishyat kaala kahaam’ hai, vartamaanakaala kahaam hai, desha kahaam hai tathaa anya vastu kahaam hai ?..3..

va chaatmaa ka chavaanaatmaa ka shubhakaashubham tathaa .
kachintaaka chavaachintaa svamahimnisthitasya me..4..

anvaya:- svamahinni sthitasya me aatmaa ka baa anaatmaa cha ka; shubham ka tathaa ashubham ka. chintaa kavaa achintaa cha va .. 4 ..

aatmasvaroopa ke vishem sthita jo maim tisa mujhe aatmaa, anaatmaa, shubha, ashubha, chintaa aura achintaa yaha naanaa prakaara bheda naheem bhaasataa hai ..4..

kasvapnah’kka sushuptiaa ka cha jaagaranam tathaa.
va tureeyam bhayam vaapi svamahimni sthitasya me..5..

anvaya:- svamahimna sthitasya me svapnah’ va vaa sushuptih’ cha ka, tathaa jaagaranam kva, tureeyam api vaa bhayam va ..5..

aatmasvaroopa ke vishem sthita jo maim tisa meree svapnaavasthaa naheem hotee hai, sushupti avasthaa naheem hai tathaa jaayat avasthaa naheem hotee hai, kyonki yaha teenom avasthaa buddhi kee haim, aatmaa kee naheem haim, meree tureeyaavasthaabhee naheem hotee hai tathaa antah’karanadharma jo bhaya aadi sobhee mujhe naheem hotaa hai ..5..

ka dooranka sameepam vaa baahya kaabhyantaram kavaaka
sthoolankacha vaa sookshma svamahinni sthitasya me..6..

anvaya:- svamahimni sthitasya me dooram ka vaa sameepam kva, baahyam ka vaa aabhyantaram ka, sthoolam kva vaa sookshmam cha va .. 6 ..

doorapanaa, sameepapanaa, baaharapanaa, bheetarapanaa, mot’aapanaa tathaa sookshmapanaa ye saba mere vishem naheem haim kyonki maim to sarvavyaapee aatmasvaroopa mem sthita hoom..6..

yigaat’a ka mri’tyu vitam vaa va lokaah’ kaasya ka laukikam .
ka layah’ va samaadhivaa svamahimni sthitasya me .. 7..

anvaya:- svamahimni sthitasya asya me mri’tyuh’ kva, jeevitam ka, lokaah’ kva vaa laukikam kva, layah’ kva vaa samaadhih’ kva .. 7..

aatmasvaroopa ke vishem sthita jo maim tisa meraa marana naheem hotaa hai, jeevana naheem hotaa hai, kyonki maim to trikaala mem satyaroopaha, kevala aatmaamaatra ko dekhanevaalaa jo mem tisa mujhe bhoo aadi lokom kee praapti naheem hotee hai isee kaarana mujhe koee lokika kaarya bhee kartavya naheem hai. maim poornaatmaa hoom, isa kaarana meraa laya vaa samaadhi naheem hotee hai ..7..

alam trivargakathayaa yogasya kathayaapyalam .
alam vijnyaanakathayaa vishraantasya mamaatmani ..8..

anvaya:- aatmani vishraantasya mama trivargakathayaa yogasya kathayaa alam vijnyaanakathayaa api alam .. 8..

aatmaa ke vishem vishraama ko praapta huaa jo maim tisamajhe dharma, artha, kaamaroopa trivarga kee charchaa se kuchha prayojana naheem hai, yoga kee charchaa kara ke kuchha prayojana naheem hai, tathaa jnyaana kee charchaa karane se bhee kuchha prayojana naheem hai .. 8..

iti shreemadasht’aavakramunikri’taayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekayaa sahitakonavimshatikam prakaranam samaaptam .. 19..

=====
atha vimshatikam prakaranam 20.

ka bhootaani va deho vaa kendriyaani ka vaa manah’ .
ka shoonyam ka cha nairaashyam matsvaroope niranjane..1..

anvaya:- niranjane matsvaroope bhootaani kva vaa dehah’ kva, indriyaani ka vaa manah’ kva, shoonyam kva, nairaashyam kva cha .. 1 ..

poorva varnana kee huee aatmasthiti jisa kee ho jaaya usa jeevanmukta kee dashaa kaa isa prakaarana mem chaudaha shlokonkara ke varnana karate haim ki, he guro! maim sampoorna upaadhirahita hoom, isa kaarana mere vishem panchamahaabhoota tathaa deha tathaa indriyem tathaa mana naheem hai, kyonki mem chetanasvaroopahoontisee prakaara shoonyapanaa aura niraashapanaa bhee naheem hai ..1..

ka shaastram kvaatmavijnyaanam kva vaa nirvishayam manah’ .
ka tri’ptih’ ka vitri’shnaatvam gatadvandrasya me sadaa ..2..

anvaya:- sadaa gatadvandvasya me shaastram kva, aatmavijnyaanam ka, vaa nirvishayam manah’ kva, tri’ptih’ kva, vitri’shnaatvam va .. 2 ..

shaastraabhyaasa karanaa, aatmajnyaana kaa vichaara karanaa, mana ko jeetanaa, mana mem tri’pti rakhanaa aura tri’shnaa ko doora karanaa yaha koee bhee mujha mem naheem hai, kyonki maim indarahita hoom ..2..

ka vidyaakkacha vaamvidyaa kaaham vedam mama kavaa.
kabandhah’ kva cha vaa mokshah’svaroopasya varoopitaa ..3..

anvaya:- (mayi ) vidyaa va vaa vidyaa cha kva, aham kva idam kka vaa mama kva, bandhah’ kva vaa mokshah’ cha kva, svaroopasya roopitaa va ..3..

ahankaararahita jo maim hoom tisa mere vishem vidyaa avidyaa maim hoom, meraa hai, yaha hai ityaadi aabhimaana ke dharma naheem hai tathaa vastu kaa jnyaana mere vishem naheem hai aura bandha moksha mere naheem hote haim, meraa roopa bhee naheem hai, kyonki mai chaitanya maatra hoom..3..

ka praarabdhaani karmaani jeevanmuktirapi kavaa .
ka tadvidehakaivalyam nirvisheshasya sarvadaa..4..

anvaya:- sarvadaa nirvisheshasya ( me ) praarabdhaani karmaani kva, vaa jeevanmuktih’ api kva, tadvidehakaivalyam kva .. 4..

sarvadaa nirvishesha svaroopa jo maim tisa mere praarabdhakarma naheem hotaa hai aura jeevanmukti avasthaa tathaa videhamuktibhee naheem hai kyonki maim sarvadharmarahita hoom..4..

va kartaa kva cha vaa bhoktaa nishkimyam ga sphuranam va vaa.
vaaparoksham phalam vaaka nih’svabhaavasya me sadaa ..5..

anvaya:- sadaa nih’svabhaavasya me kartaa va vaa bhoktaa va vaa nishkriyam sphuranam kva, aparoksham va vaa phalam kva .. 5 ..

maim sadaa svabhaavarahita hoom, isa kaarana mere vishem kartaapanaa naheem hai, bhoktaapanaa naheem hai tathaa vishayaakaaravri’ttyavachchhinna chaitanyaroopa phala naheem hai ..5..

kalokah’ kva mumukshurvaa ka yogee jnyaanavaan kavaa.
kabaddhah’kacha vaa muktah’ svasvaroope’hamadvaye..6..

anvaya:- ahamadraye svasvaroope lokah’ kva vaa mumukshuh’ kva, yogee ka, jnyaanavaan kva, baddhah’ kva vaa muktah’ cha kva .. 6 ..

aatmaroopa advaita svasvaroopa ke honepara na loka hai, na moksha kee ichchhaa karanevaalaa hoom, na yogee hoom, na jnyaanee hoom, nabandhana hai, na mukti hai ..6..

va sri’sht’ih’ kva cha samhaarah’kka saadhyam ka cha saadhanam .
va saadhakah’ ka siddhiaa svasvaroope’hamadraye .. 7..

anvaya:- aham-advaye svasvaroope sri’sht’ih’ ka, samhaarah’ cha va saadhyam kva, saadhanam cha kva, saadhakah’ kva vaa siddhih’ kva .. 7..

aatmaroopa advaita svasvaroopa ke honepara na sri’sht’i hai, na kaarya hai, na saadhana hai aura na siddhi hai, kyonki maim savendharma rahita hoom’..7..

ka pramaataa pramaana vaaka prameyanka cha pramaa.
ka kinchitka na kinchidvaa sarvadaa vimalasya me .. 8..

anvaya:- sarvadaa vimalasya me pramaanam vaa pramaataa kva prameyam ka pramaa cha kva kinchit kva na kinchit kva .. 8..

aatmaa upaadhirahita hai tisa aatmaa ke vishem pramaataa, pramaana tathaa prameya ye teenom naheem hai aura kuchha hai athavaa kuchha naheem hai, aisee kalpanaa bhee naheem hai .. 8..

ka vikshepah’ ka chaikaamyam ka nirbodhah’ ka mood’hataa.
ka hashah’ ka vishaado vaa sarvadaa nishkriyasya me ..9..

anvaya:- sarvadaa nishkriyasya me vikshepah’ kva aikaamyam chakka nirbodhah’ kva moohataa kva harshah’ kva vishaadah’ kva .. 9 ..

maim sadaa nirvikaara aatmasvaroopa hoom isa kaarana mere vishem vikshepa tathaa ekaagrataa, jnyaaneepanaa, mood’hataa, harsha aura vishaada ye vikaara naheem hai .. 9..

kachaisha vyavahaaro vaa ka cha saa paramaarthataa .
va sukham ka cha vaa duh’kham nirvimarshasya me sadaa ..10..

anvaya:- sadaa nirvimarshasya me eshah’ vyavahaarah’ kva vaa saa paramaarthataa cha kva, sukham cha kva vaa duh’kham cha kva .. 10 ..

maim sadaa sankalpavikalparahita aatmasvaroopa hoom, isa kaarana mere vishem vyavahaaraavasthaa naheem hai, paramaarthaavasthaa naheem hai aura sukha naheem hai tathaa duh’kha bhee naheem hai ..10..

kvamaayaaka cha samsaarah’va preetirviratih’ kavaa.
ka jeevah’ kva cha tadbrahma sarvadaa vimalasya me ..11..

anvaya:- sarvadaa vimalasya me maayaa va samsaarah’ cha kva preetih’ kavaa viratih’ ka jeevah’ kva tat brahma cha kva .. 11 ..

maim sadaa shuddha upaadhirahita aatmasvaroopa hoom, isa kaarana mere vishem maayaa naheem hai, samsaara naheem hai, preeti naheem hai, vairaagya naheem hai, jeevabhaava naheem hai tathaa brahmabhaavabhee naheem hai .. 11..

ka pravri’ttinivri’ttiaa ka muktih’ ka cha bandhanam .
koot’asthanivibhaagasya svasthasya mama sarvadaa .. 12..

anvaya:- koot’asthanirvibhaagasya sadaa svasthasya mama pravri’ttih’ ka. vaa nivri’ttih’ ka, muktih’ ka, bandhanam cha kva .. 12 ..

aatmasvaroopa jo maim hoom tisa mere vishem pravri’tti naheem hai, mukti naheem hai tathaa bandhana bhee naheem hai .. 12..

kopadeshah’va vaa shaastram ka shishyah’ kam cha vaa guruh’.
ka chaasti purushaartho vaa nirupaadheh’ shivasya me .. 13 ..

anvaya:- nirupaadheh’ shivasya me upadeshah’ kva vaa shaastram va shishyah’ kva vaa guruh’ kva vaa purushaarthah’ kva cha asti .. 13 ..

upaadhishoonya nityaanandasvaroopa jo maim hoom tisa mere artha upadesha naheem hai, shaastra naheem hai, shishya naheem hai, guru naheem hai tathaa parama purushaartha jo moksha so bhee naheem hai ..13..

ka chaasti ka cha vaa naasti kvaasti chaikam ka cha dvayam . bahunaatra kimuktena kinchinnottisht’hate mama .. 14..

anvaya:- ( mama ) asti cha ka, vaa na asti cha kva, eka cha ke asti, dvayam cha kva, iha bahunaa uktena kim, mama kishchit na uttisht’hate .. 14 ..

maim aatmasvaroopa hoom isa kaarana mere vishem astipanaa naheem hai, naastipanaa naheem hai, ekapanaa naheem hai, dvaitapanaa naheem hai isa prakaara kalpita padaartho kee vaartaa karod’om varshaaparyanta kahoom taba bhee haara naheem mila sakataa, isa kaarana se kahataa hoom ki, mere vishem kisee kalpanaa kaa bhee aabhaasa naheem hotaa hai, kyonki maim ekarasa chetana svaroopa hoom ..14..

iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam bhaashaat’eekaasahitam vishatikam prakaranam samaaptam ..20..

======
athaikavimshatikam prakaranam 21 .

vimshatishchopadeshe syuh’shlokaashcha panchavimshatih’.
satyaatmaanubhavollaa se upadeshe chaturdasha..1..

anvaya:- upadeshe vimshatih’ cha syuh’ . satyaatmaanubhavollaa se cha panchavimshatih’ . upadeshe chaturdasha .. 1..

aba granthakartaane isa prakarana mem grantha kee shlokasankhyaa aura vishaya dikhaaye haim. guroopadeshanaamaka prathama prakarana mem 20 shloka haim shishyaanubhavanaamaka dviteeya prakaranamem 25 shloka haim aakshepopadeshanaamakam tri’teeya prakarana mem 14 shloka haim ..1..

shad’allaa se laye chaivopadeshe cha chatushchatuh’ . panchakam syaadanubhave bandhamokshe chatushkakam ..2..

anvaya:- (chaturthe ) ullaa se shat’ . laye cha upadeshe cha eva chatushchatuh’ . anubhave panchakam . bandhamokshe chatushkakam syaat .. 2 ..

shishyaanubhavanaamaka chaturtha prakarana mem 6 shloka haim. layanaamaka panchama prakarana mem 4 shloka haim. guroopadeshanaamaka pasht’ha prakaranamem bhee 4 shloka haim. shishyaanubhavanaamaka saptama prakarana mem 5 shloka haim. bandhamokshanaamaka asht’ama prakaranamem 4 shloka haim ..2..

nirvedopashame jnyaane evamevaasht’akam bhavet .
yathaasukhasaptakancha shaanteesyaat’e. dasammitam ..3..

anvaya:- nirvedopashame evam eva jnyaane asht’akam bhavet . yathaa sukhe cha saptakam . shaantau cha vedasammitam syaat .. 3 ..

nirvedanaamaka navama prakarana mem 8 shloka haim . upashamanaamaka dashama prakarana mem 8 shloka hai . jnyaanaasht’akanaamaka ekaadasha prakarana mem 8 shloka haim . evamevaasht’aka naamaka dvaadasha prakarana mem 8 shloka haim . yathaasukhanaamaka trayodasha prakarana mem 7 shloka haim. shaantichatushkanaamaka chaturdasha prakarana mem 4 shloka haim ..3..

tattvopadeshe vishachcha dasha jnyaanopadesha ke .
tattvasvaroope vimshacha shame cha shatakam bhavet..4..

anvaya:- tattvopadeshe vimshat . jnyaanopadesha ke cha dasha . tattvasvaroopa ke cha vimshat . shame cha shatakam bhavet .. 4..

tatvopadeshanaamaka panchadashaprakarana mem 20 shloka haim. jnyaanopadeshanaamaka shod’asha prakarana mem 10 shloka haim. tatvasvaroopanaamaka saptadasha prakarana mem 20 shloka haim. shamanaamaka asht’aadashaprakarana mem 100 shloka haim ..4..

asht’akam chaatmavishraantau jeevanmuktee chaturdasha .
shat’ sankhyaakramavijnyaane granthekaatmyam tatah’ param ..5..
vishakamitaih’ khand’aih’ shlokairaatmaanimadhyakhaih’.
avadhootaanubhooteshcha shlokaah’ sankhyaakramaa amee..6..

anvaya:- aatmavishraantau cha asht’akam . jeevanmuktee chaturdasha . sankhyaah’ kramavijnyaane pat’ . tatah’ param aatmaagnimadhyakhaih’ shlokah’ vimshatyekamitaih’ khand’aih’ granthaikaatmyam ( bhavati ) . amee shlokaah’ avadhootaanubhooteh’ sankhyaakramaah’ ( kathitaah’ ) .. 5.. 6 ..

aatmavishraantinaamaka unneesavem prakarana mem 8 shloka haim. jeevanmuktinaamaka vimshatika prakarana mem 14 shloka haim. aura sankhyaakamavijnyaananaamaka ekavimshatika prakarana mem 6 shloka haim aura sampoornagrantha mem ikkeesa prakarana aura 303 shloka haim. isa prakaara avadhoota kaa anubhavaroopa jo asht’aavakrageetaa” hai usa ke shlokom kee sankhyaa kaa krama kahaa. yadyapi anta ke shlokakara ke sahita 303 shloka haim parantu dashamapurusha kee samaana yaha shloka apane ko grahanakara anya shlokom kee gananaa karataa hai..5..6..

iti shreemadasht’aavakramunivirachitaayaam brahmavidyaayaam saanvayabhaashaat’eekayaa sahitam sankhyaakramavyaakhyaanam naamaikavimshatikam prakaranam samaaptam ..21..

iti saanvayabhaashaat’eekaasametaa asht’aavakrageetaa samaaptaa.

pustaka milane kaa t’hikaanaa
gangaavishnu shreekri’shnadaasa,
“lakshmeevenkat’eshvara “ chhaapaakhaanaa,
kalyaana (ji. t’haanaa.)

Also Read:

Ashtavakra Gita Hindi Translation in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Ashtavakra Gita Hindi Translation Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top