BAPS Temples

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Albany, Georgia

Albany BAPS Shri Swaminarayan Mandir Darshan Timing:

Sacred shrines darshan
Sunday: 1.00 PM to 8.00 PM

Albany BAPS Shri Swaminarayan Mandir Address:

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
1203 Cordele Road,
Albany, GA 31705 USA.
Tel: 229-405-1702