BAPS Temples

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Hong Kong, China

Hong Kong BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis:

Bhagwan Swaminarayan and Aksharbrahman Gunatitanand Swami
Shri Radha-Krishna Dev
Shri Guru Parampara
Shri Sita-Ram Dev and Shri Hanumanji
Shri Shiv-Parvati Dev and Shri Ganeshji

BAPS Shri Swaminarayan Mandir Hong Kong

Hong Kong BAPS Shri Swaminarayan Address:

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
10th Floor,
Unit F,
Kaiser Estate,
Phase-1
41 Man Yue Street,
Hung Hom,
Kowloon,
Hong Kong,
China.

Add Comment

Click here to post a comment