Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi:

ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ਾਯ ਨਮਃ ।
ਕਲਿਨ੍ਦਜਾਤਟਾਟਵੀਲਤਾਨਿਕੇਤਨਾਨ੍ਤਰ-
ਪ੍ਰਗਲ੍ਭਵਲ੍ਲਵਿਸ੍ਫੁਰਦ੍ਰਤਿਪ੍ਰਸਙ੍ਗਸਙ੍ਗਤਮ੍ ।
ਸੁਧਾਰਸਾਰ੍ਦ੍ਰਵੇਣੁਨਾਦਮੋਦਮਾਧੁਰੀਮਦ-
ਪ੍ਰਮਤ੍ਤਗੋਪਗੋਵ੍ਰਜਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੧॥

ਗਦਾਰਿਸ਼ਙ੍ਖਚਕ੍ਰਸ਼ਾਰ੍ਙ੍ਗਭਚ੍ਚਤੁਸ਼੍ਕਰਂ ਕਪਾ-
ਕਟਾਕ੍ਸ਼ਵੀਕ੍ਸ਼ਣਾਮਤਾਕ੍ਸ਼ਿਤਾਮਰੇਨ੍ਦ੍ਰਨਨ੍ਦਨਮ੍ ।
ਸਨਨ੍ਦਨਾਦਿਮੌਨਿਮਾਨਸਾਰਵਿਨ੍ਦਮਨ੍ਦਿਰਂ
ਜਗਤ੍ਪਵਿਤ੍ਰਕੀਰ੍ਤਿਦਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੨॥

ਦਿਗੀਸ਼ਮੌਲਿਨੂਤ੍ਨਰਤ੍ਨਨਿਃਸਰਤ੍ਪ੍ਰਭਾਵਲੀ-
ਵਿਰਾਜਿਤਾਂਘ੍ਰਿਪਙ੍ਕਜਂ ਨਵੇਨ੍ਦੁਸ਼ੇਖਰਾਬ੍ਜਜਮ੍ ।
ਦਯਾਮਰਨ੍ਦਤੁਨ੍ਦਿਲਾਰਵਿਨ੍ਦਪਤ੍ਰਲੋਚਨਂ
ਵਿਰੋਧਿਯੂਥਭੇਦਨਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੩॥

ਪਯਃ ਪਯੋਧਿਵੀਚਿਕਾਵਲੀਪਯਃਪਸ਼ਨ੍ਮਿਲਦ੍ਭੁਜਙ੍ਗ-
ਪੁਙ੍ਗਵਾਙ੍ਗਕਲ੍ਪਪੁਸ਼੍ਪਤਲ੍ਪਸ਼ਾਯਿਨਮ੍ ।
ਕਟੀਤਟਿਸ੍ਫੁਟੀਭਵਤ੍ਪ੍ਰਤਪ੍ਤਹਾਟਕਾਮ੍ਬਰਂ
ਨਿਸ਼ਾਟਕੋਟਿਪਾਟਨਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੪॥

ਅਨੁਸ਼੍ਰਵਾਪਹਾਰਕਾਵਲੇਪਲੋਪਨੈਪੁਣੀ-
ਪਯਸ਼੍ਚਰਾਵਤਾਰਤੋਸ਼ਿਤਾਰਵਿਨ੍ਦਸਮ੍ਭਵਮ੍ ।
ਮਹਾਭਵਾਬ੍ਧਿਮਧ੍ਯਮਗ੍ਰਦੀਨਲੋਕਤਾਰਕਂ
ਵਿਹਙ੍ਗਰਾਟ੍ਤੁਰਙ੍ਗਮਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੫॥

ਸਮੁਦ੍ਰਤੋਯਮਧ੍ਯਦੇਵਦਾਨਵੋਤ੍ਕ੍ਸ਼ਿਪਦ੍ਧਰਾ-
ਧਰੇਨ੍ਦ੍ਰਮੂਲਧਾਰਣਕ੍ਸ਼ਮਾਦਿਕੂਰ੍ਮਵਿਗ੍ਰਹਮ੍ ।
ਦੁਰਾਗ੍ਰਹਾਵਲਿਪ੍ਤਹਾਟਕਾਕ੍ਸ਼ਨਾਸ਼ਸੂਕਰਂ
ਹਿਰਣ੍ਯਦਾਨਵਾਨ੍ਤਕਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੬॥

ਵਿਰੋਚਨਾਤ੍ਮਸਮ੍ਭਵੋਤ੍ਤਮਾਙ੍ਗਕਤ੍ਪਦਕ੍ਰਮਂ
ਪਰਸ਼੍ਵਧੋਪਸਂਹਤਾਖਿਲਾਵਨੀਸ਼ਮਣ੍ਡਲਮ੍ ।
ਕਠੋਰਨੀਲਕਣ੍ਠਕਾਰ੍ਮੁਕਪ੍ਰਦਰ੍ਸ਼ਿਤਾਦਿ-
ਦੋਰ੍ਬਲਾਨ੍ਵਿਤਕ੍ਸ਼ਿਤੀਸੁਤਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੭॥

ਯਮਾਨੁਜੋਦਕਪ੍ਰਵਾਹਸਤ੍ਤ੍ਵਰਾਭਿਜਿਤ੍ਵਰਂ
ਪੁਰਾਸੁਰਾਙ੍ਗਨਾਭਿਮਾਨਨੂਪਭੂਪਨਾਯਕਮ੍ ।
ਸ੍ਵਮਣ੍ਡਲਾਗ੍ਰਖਣ੍ਡਨੀਯਯਾਵਨਾਰਿਮਣ੍ਡਲਂ
ਬਲਾਨੁਜਂ ਗਦਾਗ੍ਰਜਂ ਭਜਾਮਿ ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਮ੍ ॥ ੮॥

ਪ੍ਰਸ਼ਸ੍ਤਪਞ੍ਚਚਾਮਰਾਖ੍ਯਵਤ੍ਤਭੇਦਭਾਸਿਤਂ
ਦਸ਼ਾਵਤਾਰਵਰ੍ਣਨਂ ਨਸਿਂਹਭਕ੍ਤਵਰ੍ਣਿਤਮ੍ ।
ਪ੍ਰਸਿਦ੍ਧਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਪਠਨ੍ਤਿ ਯੇ ਭਸ਼ਂ
ਨਰਾ ਸੁਦੁਰ੍ਲਭਂ ਭਜਨ੍ਤਿ ਤੇ ਮਨੋਰਥਂ ਨਿਰਨ੍ਤਮ੍ ॥ ੯॥

॥ ਇਤਿ ਸ਼੍ਰੀਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਾਸ਼੍ਟਕਂ ਸਮ੍ਪੂਰ੍ਣਮ੍ ॥

Bindu Madhava Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਬਿਨ੍ਦੁਮਾਧਵਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top