Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Gayatri Mantra

Gayatri Mantra for a Healthy Respiratory Organ, Heart and Sound Mind

Gayatri Mantra – English Lyrics & Meaning: Manthra: Om Bhūr Bhuvaḥ Suvaḥ, ThathsavithurvarENyaṃ, Bhargo Dhevasyadheemahi, Dhiyo Yo Naḥ Prachodayaath || Meaning: “Oh, creator of the universe. We meditate upon thy supreme splendor. May thy radiant power illuminate my intellects, destroy my ignorance and guide me in the direction of enlightenment by purifying my inner hearts.” […]

Sri Gayatri Ashtakam Lyrics in Hindi

Sri Gayatri Ashtakam in Hindi: ॥ श्री गायत्र्यष्टकम् ॥ विश्वामित्रतपःफलां प्रियतरां विप्रालिसंसेवितां नित्यानित्यविवेकदां स्मितमुखीं खण्डेन्दुभूषोज्ज्वलाम् । ताम्बूलारुणभासमानवदनां मार्ताण्डमध्यस्थितां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् ॥ १ ॥ जातीपङ्कजकेतकीकुवलयैः सम्पूजिताङ्घ्रिद्वयां तत्त्वार्थात्मिकवर्णपङ्क्तिसहितां तत्त्वार्थबुद्धिप्रदाम् । प्राणायामपरायणैर्बुधजनैः संसेव्यमानां शिवां गायत्रीं हरिवल्लभां त्रिणयनां ध्यायामि पञ्चाननाम् ॥ २ ॥ मञ्जीरध्वनिभिः समस्तजगतां मञ्जुत्वसंवर्धनीं विप्रप्रेङ्खितवारिवारितमहारक्षोगणां मृण्मयीम् । जप्तुः पापहरां जपासुमनिभां हंसेन संशोभितां गायत्रीं हरिवल्लभां […]

Sri Gayatri Ashtakam Lyrics in Tamil

Sri Gayatri Ashtakam in Tamil: ॥ ஶ்ரீ காயத்ரீ அஷ்டகம் ॥ விஶ்வாமித்ரதப꞉ப²லாம் ப்ரியதராம் விப்ராலிஸம்ஸேவிதாம் நித்யானித்யவிவேகதா³ம் ஸ்மிதமுகீ²ம் க²ண்டே³ந்து³பூ⁴ஷோஜ்ஜ்வலாம் | தாம்பூ³லாருணபா⁴ஸமானவத³னாம் மார்தாண்ட³மத்⁴யஸ்தி²தாம் கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயனாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சானநாம் || 1 || ஜாதீபங்கஜகேதகீகுவலயை꞉ ஸம்பூஜிதாங்க்⁴ரித்³வயாம் தத்த்வார்தா²த்மிகவர்ணபங்க்திஸஹிதாம் தத்த்வார்த²பு³த்³தி⁴ப்ரதா³ம் | ப்ராணாயாமபராயணைர்பு³த⁴ஜனை꞉ ஸம்ஸேவ்யமானாம் ஶிவாம் கா³யத்ரீம் ஹரிவல்லபா⁴ம் த்ரிணயனாம் த்⁴யாயாமி பஞ்சானநாம் || 2 || மஞ்ஜீரத்⁴வனிபி⁴꞉ ஸமஸ்தஜக³தாம் மஞ்ஜுத்வஸம்வர்த⁴னீம் விப்ரப்ரேங்கி²தவாரிவாரிதமஹாரக்ஷோக³ணாம் ம்ருண்மயீம் | ஜப்து꞉ பாபஹராம் ஜபாஸுமனிபா⁴ம் ஹம்ஸேன ஸம்ஶோபி⁴தாம் கா³யத்ரீம் […]

Sri Gayatri Ashtakam Lyrics in Kannada

Sri Gayatri Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಂ ॥ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರತಪಃಫಲಾಂ ಪ್ರಿಯತರಾಂ ವಿಪ್ರಾಲಿಸಂಸೇವಿತಾಂ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯವಿವೇಕದಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಖಂಡೇಂದುಭೂಷೋಜ್ಜ್ವಲಾಮ್ | ತಾಂಬೂಲಾರುಣಭಾಸಮಾನವದನಾಂ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಧ್ಯಸ್ಥಿತಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ || ೧ || ಜಾತೀಪಂಕಜಕೇತಕೀಕುವಲಯೈಃ ಸಂಪೂಜಿತಾಂಘ್ರಿದ್ವಯಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಾತ್ಮಿಕವರ್ಣಪಂಕ್ತಿಸಹಿತಾಂ ತತ್ತ್ವಾರ್ಥಬುದ್ಧಿಪ್ರದಾಮ್ | ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಪರಾಯಣೈರ್ಬುಧಜನೈಃ ಸಂಸೇವ್ಯಮಾನಾಂ ಶಿವಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ ತ್ರಿಣಯನಾಂ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಪಂಚಾನನಾಮ್ || ೨ || ಮಂಜೀರಧ್ವನಿಭಿಃ ಸಮಸ್ತಜಗತಾಂ ಮಂಜುತ್ವಸಂವರ್ಧನೀಂ ವಿಪ್ರಪ್ರೇಂಖಿತವಾರಿವಾರಿತಮಹಾರಕ್ಷೋಗಣಾಂ ಮೃಣ್ಮಯೀಮ್ | ಜಪ್ತುಃ ಪಾಪಹರಾಂ ಜಪಾಸುಮನಿಭಾಂ ಹಂಸೇನ ಸಂಶೋಭಿತಾಂ ಗಾಯತ್ರೀಂ ಹರಿವಲ್ಲಭಾಂ […]

Sri Gayatri Ashtakam Lyrics in Telugu

Sri Gayatri Ashtakam in Telugu: ॥ శ్రీ గాయత్రీ అష్టకం ॥ విశ్వామిత్రతపఃఫలాం ప్రియతరాం విప్రాలిసంసేవితాం నిత్యానిత్యవివేకదాం స్మితముఖీం ఖండేందుభూషోజ్జ్వలామ్ | తాంబూలారుణభాసమానవదనాం మార్తాండమధ్యస్థితాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౧ || జాతీపంకజకేతకీకువలయైః సంపూజితాంఘ్రిద్వయాం తత్త్వార్థాత్మికవర్ణపంక్తిసహితాం తత్త్వార్థబుద్ధిప్రదామ్ | ప్రాణాయామపరాయణైర్బుధజనైః సంసేవ్యమానాం శివాం గాయత్రీం హరివల్లభాం త్రిణయనాం ధ్యాయామి పంచాననామ్ || ౨ || మంజీరధ్వనిభిః సమస్తజగతాం మంజుత్వసంవర్ధనీం విప్రప్రేంఖితవారివారితమహారక్షోగణాం మృణ్మయీమ్ | జప్తుః పాపహరాం జపాసుమనిభాం హంసేన సంశోభితాం గాయత్రీం […]

Sri Gayatri Ashtakam Lyrics in English

Sri Gayatri Ashtakam in English: ॥ śrī gāyatryaṣṭakam ॥ viśvāmitratapaḥphalāṁ priyatarāṁ viprālisaṁsēvitāṁ nityānityavivēkadāṁ smitamukhīṁ khaṇḍēndubhūṣōjjvalām | tāmbūlāruṇabhāsamānavadanāṁ mārtāṇḍamadhyasthitāṁ gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 1 || jātīpaṅkajakētakīkuvalayaiḥ sampūjitāṅghridvayāṁ tattvārthātmikavarṇapaṅktisahitāṁ tattvārthabuddhipradām | prāṇāyāmaparāyaṇairbudhajanaiḥ saṁsēvyamānāṁ śivāṁ gāyatrīṁ harivallabhāṁ triṇayanāṁ dhyāyāmi pañcānanām || 2 || mañjīradhvanibhiḥ samastajagatāṁ mañjutvasaṁvardhanīṁ vipraprēṅkhitavārivāritamahārakṣōgaṇāṁ mr̥ṇmayīm | japtuḥ pāpaharāṁ japāsumanibhāṁ haṁsēna saṁśōbhitāṁ gāyatrīṁ harivallabhāṁ […]

Sri Gayatri Stotram Lyrics in Hindi

Sri Gayatri Stotram in Hindi: ॥ श्री गायत्री स्तोत्रम् ॥ श्री गायत्री स्तोत्र नमस्ते देवि गायत्री सावित्री त्रिपदेऽक्षरी । अजरेऽमरे माता त्राहि मां भवसागरात् ॥ १ ॥ नमस्ते सूर्यसङ्काशे सूर्यसावित्रिकेऽमले । ब्रह्मविद्ये महाविद्ये वेदमातर्नमोऽस्तु ते ॥ २ ॥ अनन्तकोटिब्रह्माण्डव्यापिनी ब्रह्मचारिणी । नित्यानन्दे महामाये परेशानी नमोऽस्तु ते ॥ ३ ॥ त्वं ब्रह्मा त्वं हरिः साक्षाद्रुद्रस्त्वमिन्द्रदेवता । […]

Sri Gayatri Stotram Lyrics in Tamil

Sri Gayatri Stotram in Tamil: ॥ ஶ்ரீ காயத்ரீ ஸ்தோத்ரம் ॥ நமஸ்தே தே³வி கா³யத்ரீ ஸாவித்ரீ த்ரிபதே³(அ)க்ஷரீ | அஜரே(அ)மரே மாதா த்ராஹி மாம் ப⁴வஸாக³ராத் || 1 || நமஸ்தே ஸூர்யஸங்காஶே ஸூர்யஸாவித்ரிகே(அ)மலே | ப்³ரஹ்மவித்³யே மஹாவித்³யே வேத³மாதர்னமோ(அ)ஸ்து தே || 2 || அனந்தகோடிப்³ரஹ்மாண்ட³வ்யாபினீ ப்³ரஹ்மசாரிணீ | நித்யானந்தே³ மஹாமாயே பரேஶானீ நமோ(அ)ஸ்து தே || 3 || த்வம் ப்³ரஹ்மா த்வம் ஹரி꞉ ஸாக்ஷாத்³ருத்³ரஸ்த்வமிந்த்³ரதே³வதா | மித்ரஸ்த்வம் வருணஸ்த்வம் ச […]

Sri Gayatri Stotram Lyrics in Kannada

Sri Gayatri Stotram in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಗಾಯತ್ರೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ನಮಸ್ತೇ ದೇವಿ ಗಾಯತ್ರೀ ಸಾವಿತ್ರೀ ತ್ರಿಪದೇಽಕ್ಷರೀ | ಅಜರೇಽಮರೇ ಮಾತಾ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ಭವಸಾಗರಾತ್ || ೧ || ನಮಸ್ತೇ ಸೂರ್ಯಸಂಕಾಶೇ ಸೂರ್ಯಸಾವಿತ್ರಿಕೇಽಮಲೇ | ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೇ ಮಹಾವಿದ್ಯೇ ವೇದಮಾತರ್ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ || ಅನಂತಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವ್ಯಾಪಿನೀ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೀ | ನಿತ್ಯಾನಂದೇ ಮಹಾಮಾಯೇ ಪರೇಶಾನೀ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ || ತ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ತ್ವಂ ಹರಿಃ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರುದ್ರಸ್ತ್ವಮಿಂದ್ರದೇವತಾ | ಮಿತ್ರಸ್ತ್ವಂ ವರುಣಸ್ತ್ವಂ ಚ […]

Sri Gayatri Stotram Lyrics in Telugu

Sri Gayatri Stotram in Telugu: ॥ శ్రీ గాయత్రీ స్తోత్రం ॥ నమస్తే దేవి గాయత్రీ సావిత్రీ త్రిపదేఽక్షరీ | అజరేఽమరే మాతా త్రాహి మాం భవసాగరాత్ || ౧ || నమస్తే సూర్యసంకాశే సూర్యసావిత్రికేఽమలే | బ్రహ్మవిద్యే మహావిద్యే వేదమాతర్నమోఽస్తు తే || ౨ || అనంతకోటిబ్రహ్మాండవ్యాపినీ బ్రహ్మచారిణీ | నిత్యానందే మహామాయే పరేశానీ నమోఽస్తు తే || ౩ || త్వం బ్రహ్మా త్వం హరిః సాక్షాద్రుద్రస్త్వమింద్రదేవతా | మిత్రస్త్వం వరుణస్త్వం చ […]

Scroll to top