Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam Lyrics in English

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam in English:

॥ dvādaśō:’dhyāyaḥ (bhagavatī vākyaṁ) ॥
ōṁ dēvyuvāca || 1 ||

ēbhiḥ stavaiśca māṁ nityaṁ stōṣyatē yaḥ samāhitaḥ |
tasyāhaṁ sakalāṁ bādhāṁ nāśayiṣyāmyasaṁśayam || 2 ||

madhukaiṭabhanāśaṁ ca mahiṣāsuraghātanam |
kīrtayiṣyanti yē tadvadvadhaṁ śumbhaniśumbhayōḥ || 3 ||

aṣṭamyāṁ ca caturdaśyāṁ navamyāṁ caikacētasaḥ |
śrōṣyanti caiva yē bhaktyā mama māhātmyamuttamam || 4 ||

na tēṣāṁ duṣkr̥taṁ kiñcidduṣkr̥tōtthā na cāpadaḥ |
bhaviṣyati na dāridryaṁ na caivēṣṭaviyōjanam || 5 ||

śatrutō na bhayaṁ tasya dasyutō vā na rājataḥ |
na śastrānalatōyaughātkadācitsambhaviṣyati || 6 ||

tasmānmamaitanmāhātmyaṁ paṭhitavyaṁ samāhitaiḥ |
śrōtavyaṁ ca sadā bhaktyā paraṁ svastyayanaṁ mahat || 7 ||

upasargānaśēṣāṁstu mahāmārīsamudbhavān |
tathā trividhamutpātaṁ māhātmyaṁ śamayēnmama || 8 ||

yatraitatpaṭhyatē samyaṅnityamāyatanē mama |
sadā na tadvimōkṣyāmi sānnidhyaṁ tatra mē sthitam || 9 ||

balipradānē pūjāyāmagnikāryē mahōtsavē |
sarvaṁ mamaitaccaritamuccāryaṁ śrāvyamēva ca || 10 ||

jānatā:’jānatā vāpi balipūjāṁ tathā kr̥tām |
pratīkṣiṣyāmyahaṁ prītyā vahnihōmaṁ tathā kr̥tam || 11 ||

śaratkālē mahāpūjā kriyatē yā ca vārṣikī |
tasyāṁ mamaitanmāhātmyaṁ śrutvā bhaktisamanvitaḥ || 12 ||

sarvabādhāvinirmuktō dhanadhānyasutānvitaḥ |
manuṣyō matprasādēna bhaviṣyati na saṁśayaḥ || 13 ||

śrutvā mamaitanmāhātmyaṁ tathā cōtpattayaḥ śubhāḥ |
parākramaṁ ca yuddhēṣu jāyatē nirbhayaḥ pumān || 14 ||

ripavaḥ saṅkṣayaṁ yānti kalyāṇaṁ cōpapadyatē |
nandatē ca kulaṁ puṁsāṁ māhātmyaṁ mama śr̥ṇvatām || 15 ||

śāntikarmaṇi sarvatra tathā duḥsvapnadarśanē |
grahapīḍāsu cōgrāsu māhātmyaṁ śr̥ṇuyānmama || 16 ||

upasargāḥ śamaṁ yānti grahapīḍāśca dāruṇāḥ |
duḥsvapnaṁ ca nr̥bhirdr̥ṣṭaṁ susvapnamupajāyatē || 17 ||

bālagrahābhibhūtānāṁ bālānāṁ śāntikārakam |
saṅghātabhēdē ca nr̥ṇāṁ maitrīkaraṇamuttamam || 18 ||

durvr̥ttānāmaśēṣāṇāṁ balahānikaraṁ param |
rakṣōbhūtapiśācānāṁ paṭhanādēva nāśanam || 19 ||

sarvaṁ mamaitanmāhātmyaṁ mama sannidhikārakam |
paśupuṣpārghyadhūpaiśca gandhadīpaistathōttamaiḥ || 20 ||

viprāṇāṁ bhōjanairhōmaiḥ prōkṣaṇīyairaharniśam |
anyaiśca vividhairbhōgaiḥ pradānairvatsarēṇa yā || 21 ||

prītirmē kriyatē sāsminsakr̥duccaritē śrutē |
śrutaṁ harati pāpāni tathā:’:’rōgyaṁ prayacchati || 22 ||

rakṣāṁ karōti bhūtēbhyō janmanāṁ kīrtanaṁ mama |
yuddhēṣu caritaṁ yanmē duṣṭadaityanibarhaṇam || 23 ||

tasmiñchrutē vairikr̥taṁ bhayaṁ puṁsāṁ na jāyatē |
yuṣmābhiḥ stutayō yāśca yāśca brahmarṣibhiḥ kr̥tāḥ || 24 ||

brahmaṇā ca kr̥tāstāstu prayacchanti śubhāṁ matim |
araṇyē prāntarē vāpi dāvāgniparivāritaḥ || 25 ||

dasyubhirvā vr̥taḥ śūnyē gr̥hītō vāpi śatrubhiḥ |
siṁhavyāghrānuyātō vā vanē vā vanahastibhiḥ || 26 ||

rājñā kruddhēna cājñaptō vadhyō bandhagatō:’pi vā |
āghūrṇitō vā vātēna sthitaḥ pōtē mahārṇavē || 27 ||

patatsu cāpi śastrēṣu saṅgrāmē bhr̥śadāruṇē |
sarvabādhāsu ghōrāsu vēdanābhyarditō:’pi vā || 28 ||

smaranmamaitaccaritaṁ narō mucyēta saṅkaṭāt |
mama prabhāvātsiṁhādyā dasyavō vairiṇastathā || 29 ||

dūrādēva palāyantē smarataścaritaṁ mama || 30 ||

r̥ṣiruvāca || 31 ||

ityuktvā sā bhagavatī caṇḍikā caṇḍavikramā || 32 ||

paśyatāmēva dēvānāṁ tatraivāntaradhīyata |
tē:’pi dēvā nirātaṅkāḥ svādhikārānyathā purā || 33 ||

yajñabhāgabhujaḥ sarvē cakrurvinihatārayaḥ |
daityāśca dēvyā nihatē śumbhē dēvaripau yudhi || 34 ||

jagadvidhvaṁsakē tasminmahōgrē:’tulavikramē |
niśumbhē ca mahāvīryē śēṣāḥ pātālamāyayuḥ || 35 ||

ēvaṁ bhagavatī dēvī sā nityāpi punaḥ punaḥ |
sambhūya kurutē bhūpa jagataḥ paripālanam || 36 ||

tayaitanmōhyatē viśvaṁ saiva viśvaṁ prasūyatē |
sā yācitā ca vijñānaṁ tuṣṭā r̥ddhiṁ prayacchati || 37 ||

vyāptaṁ tayaitatsakalaṁ brahmāṇḍaṁ manujēśvara |
mahākālyā mahākālē mahāmārīsvarūpayā || 38 ||

saiva kālē mahāmārī saiva sr̥ṣṭirbhavatyajā |
sthitiṁ karōti bhūtānāṁ saiva kālē sanātanī || 39 ||

bhavakālē nr̥ṇāṁ saiva lakṣmīrvr̥ddhipradā gr̥hē |
saivābhāvē tathā:’lakṣmīrvināśāyōpajāyatē || 40 ||

stutā sampūjitā puṣpairdhūpagandhādibhistathā |
dadāti vittaṁ putrāṁśca matiṁ dharmē gatiṁ śubhām || 41 ||

| ōṁ |

iti śrīmārkaṇḍēyapurāṇē sāvarṇikē manvantarē dēvīmāhātmyē bhagavatī vākyaṁ nāma dvādaśō:’dhyāyaḥ || 12 ||

Also Read:

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Durga Saptasati Chapter 12 – Bhagavati Vakyam Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top