Shiva Stotram

Dvadasha Jyotirlinga Smaranam Lyrics in Telugu | Telugu Shlokas

ద్వాదశ జ్యోతిర్లిఙ్గ స్మరణమ్ Lyrics in Telugu :

శివాయ నమః ||

ద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్మరణమ్

సౌరాష్ట్రే సోమనాథం చ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాళమోఙ్కారమమలేశ్వరమ్ ||౧||

పరల్యాం వైద్యనాథం చ డాకిన్యాం భీమశఙ్కరమ్ |
సేతుబన్ధే తు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ||౨||

వారాణస్యాం తు విశ్వేశం త్ర్యంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయే తు కేదారం ఘుసృణేశం శివాలయే ||౩||

ఏతాని జ్యోతిర్లిఙ్గాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్తజన్మకృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ||౪||

ఇతి ద్వాదశజ్యోతిర్లిఙ్గస్మరణం సంపూర్ణమ్ ||